THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. KOCH, RICHARD. Sống theo phương thức 80/20: Bớt công việc, bớt ưu phiền, thêm thành công,
thêm niềm vui sống/ Richard Koch; Huỳnh Tiến Đạt dịch. - Tái bản lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2016. - 228 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho Lưu động: LL.032759-32764
Số ĐKCB:
2/. NGUYỄN DUY CẦN. Thuật yêu đương/ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2012. - 325 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 155.3
Kho Lưu động: LL.032501-32506
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN HẠNH. 500 câu chuyện đạo đức / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - Tp.Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 19 cm. - 18000. - 6b/bộ
T.6 : Tình thân ái. - 2017. - 94 tr.
Ký hiệu môn loại: 177
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026874-26879
Số ĐKCB: 4/. Người lạ cạnh nhà tôi. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2013. - 124 tr. ; 20 cm. - (Nhìn bằng trái tim)
Ký hiệu môn loại: 158.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026880
Kho thiếu nhi: TL.007456-7458
Số ĐKCB:
5/. Những câu chuyện về lòng dũng cảm/ Nhiều tác giả. - Tái bản lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2015. - 75 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 179.6
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026856-26861
Số ĐKCB:
6/. Những câu chuyện về lòng trắc ẩn/ Bích Nga biên dịch. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2014. - 84 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 179.9
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026862, LT.026864
Số ĐKCB:
7/. Những câu chuyện về lòng trắc ẩn/ Bích Nga biên dịch. - Tái bản lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2016. - 84 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 179.9
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026863, LT.026865-26867
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ 1/. Để khỏe trong mùa thi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 135 tr. ; 20 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp học hiệu quả và cách tự chăm sóc bản thân để các sĩ tử
khỏe cả tinh thần lẫn thể chất.
Ký hiệu môn loại: 371.71
Kho đọc: VL.016420
Kho mượn: PM.026223-26224
Kho Lưu động: LL.021890-21891, LL.032891-32896
Số ĐKCB:
2/. HUỲNH TOÀN. Phụ trách sao nhi đồng cần biết/ Huỳnh Toàn, Thu Hương, Bích Hà. - Tái bản lần
thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 192 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Trường Đoàn Lý Tự Trọng - Khoa Công tác Đội
Ký hiệu môn loại: 371.83
Kho Lưu động: LV.025627-25632
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.018630-18631
Kho thiếu nhi: TV.003971-3973
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN VIỆT LONG. Hoàng Sa - Trường Sa các sự kiện, tư liệu lịch sử pháp lý chính / Nguyễn
Việt Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 20 cm. - 78000. - 6b/bộ
T.2 : 2000-2013. - 2014. - 354 tr.
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Kho Lưu động: LL.032693-32698
Số ĐKCB:
4/. Ôn tập tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn khoa học xã hội: Phần địa lí/
Biên soạn: Đặng Quang Quỳnh(ch.b), Nguyễn Thị Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2017. -
271 tr. ; 24 cm
Thư mục: Tr.269
Tóm tắt: Tóm lược những kiến thức cơ bản về lí thuyết và kĩ năng địa lí lớp 12
Ký hiệu môn loại: 330.9597
Kho đọc: VL.017807
Kho mượn: PM.031032-31034
Kho Lưu động: LL.026206-26209, LL.030218-30227, LL.032382-32387
Số ĐKCB:
5/. Quả cầu vàng thất lạc: Tuyển tập truyện thiếu nhi chọn lọc các nước/ Dịch: Tường Nghi, Mai
Hương, Đăng Bẩy, Diệu Biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 260 tr. : Minh họa ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.023824-23833, LT.026820-26825
Kho thiếu nhi: TL.008165-8167
Kho Xe lưu động: XT.003642-3646
Số ĐKCB:
6/. TAN, LI. Nghịch lý của chiến lược đuổi kịp/ Li Tan; Nhóm dịch và hiệu đính: Nguyễn Minh Vũ,.... -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 309 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Sách là tài liệu hữu ích đối với những nhà nghiên cứu mô hình kinh tế dựa vào nhà nước
,...
Ký hiệu môn loại: 338.9
Kho Lưu động: LL.032741-32746
Số ĐKCB:
7/. TRẦN HỮU TẢ. Từ bục giảng đến văn đàn: Chân dung 25 người thầy/ Trần Hữu Tả. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 321 tr. ; 20 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một cách khái quát tiểu sử, tính cách cao đẹp và những cống hiến xuất sắc về
chân dung người thầy.
Ký hiệu môn loại: 378.12009597
Kho đọc: VL.016863
Kho mượn: PM.028255-28256
Kho Lưu động: LL.033257-33262
Số ĐKCB:
NGÔN NGỮ HỌC
1/. BÙI TRÍ VŨ NAM. Ôn tập tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn tiếng Anh/ Bùi
Trí Vũ Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2017. - 460 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Ôn tập kiến thức và kĩ năng môn tiếng anh theo định hướng phát triển năng lực
Ký hiệu môn loại: 428
Kho đọc: VL.017817
Kho mượn: PM.031055-31057
Kho Lưu động: LL.026178-26181, LL.030278-30287, LL.032388-32393
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. HỒ LỘC THUẬN. Ôn tập tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017: Môn toán/ Hồ Lộc
Thuận, Tô Thị Hoàng Lan, Ninh Công Tuấn.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2017. - 451 tr. ; 24
cm
Thư mục: Tr.450
Tóm tắt: Trình bày ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, hàm số mũ-hàm số lũy
thừa, hàm số logarit, nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, khối đa điện, khối tròn xoay,
phương pháp tọa độ trong không gian
Ký hiệu môn loại: 510.712
Kho đọc: VL.017822
Kho mượn: PM.031067-31069
Kho Lưu động: LL.026216-26219, LL.030248-30257, LL.032364-32369
Số ĐKCB:
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
2/. LÊ THỊNH. Ôn tập tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn khoa học tự nhiên:
Phần vật lý/ Lê Thịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2017. - 434 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày giải nhanh trắc nghiệm vật lí 12 nhờ máy tính, dao động cơ học, sóng cơ học,
dòng điện xoay chiều, dao động sống điện từ, sóng và ánh sáng, lượng từ ánh sáng, hạt nhân nguyên
tử
Ký hiệu môn loại: 530.0712
Kho đọc: VL.017821
Kho mượn: PM.031072-31074
Kho Lưu động: LL.026182-26185, LL.030238-30247, LL.032346-32351
Số ĐKCB:
3/. POSKITT, KJARTAN. Newton và quả táo rơi/ Kjartan Poskitt ; Vũ Minh Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2015. - 194 tr. : Minh họa ; 20 cm. - (Nổi danh vang dội)
Tóm tắt: Quyển sách viết về Newton và những phát minh, và viết về cuộc đời và những phát minh
của ông.
Ký hiệu môn loại: 530.092
Kho đọc: VL.016641
Kho mượn: PM.027353-27354
Kho Lưu động: LL.022786-22787
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026832-26837
Số ĐKCB:
4/. TỐNG ĐỨC HUY. Ôn tập tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn khoa học tự
nhiên: Phần hóa học/ Tống Đức Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2017. - 471 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày đại cương kim loại, kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm, sắt-crom - đồng và một số
kim loại khác, nhận biết các chất- hóa học và môi trường, giới thiệu đề tham khảo kỳ thi THPT quốc gia
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Kho đọc: VL.017824
Kho mượn: PM.031075-31077
Kho Lưu động: LL.026166-26169, LL.030228-30237, LL.032370-32375
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. BLYTH, ALEX. Tiếp thị trực tuyến thông minh: Sử dụng Iternet để tiếp thị cho doanh nghiệp như thế
nào? = Brilliant online marketing/ Alex Blyth; Hiền Trang, Nguyễn Hoàng Minh dịch. - Tp.Hồ Chí Minh :
Nxb.Trẻ, 2012. - 284 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung giúp bạn nhanh chóng thu nhặt những thông tin và lời khuyên hữu ích khi chúng
ta muốn tham gia tiếp thị qua thư điện tử,...
Ký hiệu môn loại: 658.8
Kho đọc: VL.014645
Kho mượn: PM.020579-20581
Kho Lưu động: LL.032831-32836
Số ĐKCB:
2/. ĐINH CÔNG BẢY. Hoa quả mùa xuân vừa đẹp vừa ngon/ Đinh Công Bảy. - Tp.Hồ Chí Minh :
Nxb.Trẻ, 2013. - 282 tr. ; 20 cm. - (Y học sức khỏe)
Thư mục: tr.281-282
Tóm tắt: Giới thiệu một số loại hoa quả có màu sắc rực rỡ mang ý nghĩa sung túc và thịnh vượng
cho ngày tết như: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, dưa hấu,...
Ký hiệu môn loại: 615
Kho đọc: VL.015185
Kho mượn: PM.022610-22612
Kho Lưu động: LL.033035-33040
Số ĐKCB:
3/. FAILLA, DON. 45 giây tạo nên thay đổi: Thấu hiểu tiếp thị mạng lưới = The 45 second presentation
that will change your life/ Don Failla; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 188 tr. : Minh họa ; 21 cm
Phụ lục: Tr. 177-188
Tóm tắt: Giới thiệu về ngành kinh doanh tiếp thị mạng lưới thông qua các minh hoạ, giúp người
đọc hiểu được bản chất của tiếp thị mạng lưới và hướng dẫn cách trình bày hiệu quả về tiếp thị mạng
lưới. Cách xây dựng một sự nghiệp thành công bằng mô hình kinh doanh tiếp thị mạng lưới
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Ký hiệu môn loại: 658.8
Kho đọc: VL.016648
Kho mượn: PM.027367-27368
Kho Lưu động: LL.022803-22805, LL.033167-33172
Số ĐKCB:
4/. KOTARO SUGIYAMA. Cách của Dentsu: Những bí quyết marketing" dẫn dắt thay đổi" từ công ty
quảng cáo cải tiến hàng đầu thế giới/ Kotaro Sugiyama; Nguyễn Phúc Hoàng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2014. - 410 tr. : Hình vẽ ; 21 cm
Tên sách tiếng Anh: The Dentsu way
Tóm tắt: Giới thiệu chiến lược "Truyền thông dẫn dắt" nhằm: thu hút được sự chú ý của người tiêu
dùng trong thời đại tràn ngập thông tin, tạo được sự gắn kết rộng và sâu hơn từ phía người tiêu dùng,
đo lường được hiệu quả của mọi chiến dịch marketing...
Ký hiệu môn loại: 658.8
Kho đọc: VL.016441
Kho mượn: PM.026270-26271
Kho Lưu động: LL.021934-21935, LL.032969-32974
Số ĐKCB:
5/. LÝ QUÍ TRUNG. Bầu trời không chỉ có màu xanh: Tự truyện/ Lý Quí Trung. - Tp.Hồ Chí Minh :
Nxb.Trẻ, 2013. - 181 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Viết về những sự kiện và cảm xúc xung quanh những trải nghiệm không phải lúc nào
cũng dễ chịu trên con đường lập nghiệp của chính tác giả. Cũng qua những câu chuyện bạn đọc sẽ rút
ra được những bài học chính mình trên con đường lập nghiệp
Ký hiệu môn loại: 650.1
Kho đọc: VL.015196
Kho mượn: PM.022636-22637
Kho Lưu động: LL.032549-32554
Số ĐKCB:
6/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản lần
thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.1 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. - 2012. - 107 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032400
Số ĐKCB:
7/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản lần
thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.1 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. - 2013. - 107 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032403, LL.032405
Số ĐKCB:
8/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản lần
thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.1 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. - 2016. - 107 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032401-32402, LL.032404
Số ĐKCB:
9/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản lần
thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.2 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. - 2016. - 142 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032406-32409, LL.032411
Số ĐKCB:
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
10/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.2 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. - 2013. - 142 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032410
Số ĐKCB:
11/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.3 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. - 2016. - 167 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032412-32417
Số ĐKCB:
12/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.4 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. - 2016. - 139 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032420-32421
Số ĐKCB:
13/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.4 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. - 2015. - 139 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032422-32423
Số ĐKCB:
14/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.4 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. - 2014. - 139 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032418-32419
Số ĐKCB:
15/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.5 : Bệnh Alzheimer. - 2016. - 122 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032424-32429
Số ĐKCB:
16/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.6 : Bệnh Gout. - 2014. - 103 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032430-32433, LL.032435
Số ĐKCB:
17/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
T.6 : Bệnh Gout. - 2014. - 103 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032434
Số ĐKCB:
18/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.7 : Nâng cao chất lượng sống ở người cao tuổi. - 2016. - 195 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032436-32441
Số ĐKCB:
19/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.8 : Để trái tim luôn khỏe mạnh. - 2016. - 128 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032443, LL.032445-32447
Số ĐKCB:
20/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.8 : Để trái tim luôn khỏe mạnh. - 2013. - 128 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032442
Số ĐKCB:
21/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.8 : Để trái tim luôn khỏe mạnh. - 2015. - 128 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032444
Số ĐKCB:
22/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.9 : Cao huyết áp - Sát thủ thầm lặng. - 2016. - 139 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032449
Số ĐKCB:
23/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang chủ biên; Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - Tái bản
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20 cm. - 302000. - 54b/bộ
T.9 : Cao huyết áp - Sát thủ thầm lặng. - 2014. - 139 tr.:Ảnh
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu xoay quanh về sức khỏe con người, đồng thời có những lời khuyên rất
bổ ích cho sức khỏe,...nhằm giúp cho người đọc trang bị thêm kiến thức cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 613
Kho Lưu động: LL.032448, LL.032450-32452
Số ĐKCB:
24/. THIS, HERVÉ. Bí ẩn của cái chảo = Les secrets de la casserole/ Hervé This ; Nguyễn Thị Bích
Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 334 tr. : Ảnh ; 20 cm
Tóm tắt: Đề cập đến những kiến thức đơn giản trong quá trình chế biến thức ăn, quá trình hoá lý
xảy ra khi nấu ăn dưới góc nhìn của khoa học
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Ký hiệu môn loại: 641.013
Kho đọc: VL.016455
Kho mượn: PM.026299-26301
Kho Lưu động: LL.032711-32716
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. BÍCH NGÂN. Cái đầu siêu định vị: Tập truyện hài hước/ Bích Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2013. - 182 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922802
Kho Lưu động: LL.029848-29857, LL.032921-32926
Số ĐKCB:
2/. BÍCH NGÂN. Kẻ tống tình: Tập truyện ngắn/ Bích Ngân. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2014. - 174 tr.
; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.024108-24110
Kho Lưu động: LL.020276-20278, LL.029648-29657, LL.032987-32992
Số ĐKCB:
3/. BÌNH LINH. Bóng đen trong học viện/ Bình Linh, Viên Kiều Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2015. - 245 tr. : Ảnh ; 16 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.027424-27426
Kho Lưu động: LN.001732-1734, LN.001900-1905
Kho Xe lưu động: XT.004292-4295
Số ĐKCB:
4/. BÙI NGỌC TẤN. Viết về bè bạn: Tập chân dung văn nghệ sĩ/ Bùi Ngọc Tấn. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2014. - 628 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Kho mượn: PM.026380-26381
Kho Lưu động: LL.022042-22043, LL.032591-32596
Số ĐKCB: 5/. Câu chuyện văn chương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 589 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9220809
Kho Lưu động: LL.032927-32932
Số ĐKCB: 6/. Chiếc vòng ma mị. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 209 tr. ; 16 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LN.001827-1836, LN.001888-1893
Số ĐKCB: 7/. D.. Mất hút bên kia đồi: Truyện ngắn/ D.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 136 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033107-33112
Số ĐKCB:
8/. DƯƠNG THỤY. Bồ câu chung mái vòm: Tập truyện ngắn/ Dương Thụy. - Tái bản lần thứ 6. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 299 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033029-33034
Số ĐKCB:
9/. DƯƠNG THỤY. Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình/ Dương Thụy. - Tái bản lần thứ 11. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 148 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032813-32818
Số ĐKCB:
10/. DƯƠNG THỤY. Đi tìm cầu vồng/ Dương Thụy, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn thị Việt Nga. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 452 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223010804
Kho Lưu động: LL.033179-33184
Số ĐKCB:
11/. DƯƠNG THỤY. Nhắm mắt thấy Paris/ Dương Thụy. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2015. - 272 tr. ; 20 cm
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033251-33256
Số ĐKCB:
12/. DƯƠNG THỤY. Oxford thương yêu/ Dương Thụy. - Tái bản lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2014. - 279 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033065-33070
Số ĐKCB:
13/. DƯƠNG THỤY. Trả lại nụ hôn/ Dương Thụy. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ,
2013. - 244 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho mượn: PM.022836-22838
Kho Lưu động: LL.032999-33004
Số ĐKCB: 14/. ĐÀO HIẾU. Đốt đời: Truyện dài/ Đào Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 267 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.032939-32944
Số ĐKCB:
15/. ĐÀO THỊ THANH TUYỀN. Đã có những chiều rất bình yên: Tập truyện ngắn/ Đào Thị Thanh
Tuyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 215 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032507-32512
Số ĐKCB:
16/. ĐOÀN KHẮC XUYÊN. Dựng lại người - Nhà báo ngẫm chuyện đời: Tạp bút/ Đoàn Khắc Xuyên. -
Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2014. - 273 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228
Kho mượn: PM.023559-23561
Kho Lưu động: LL.032993-32998
Số ĐKCB:
17/. ĐOÀN PHƯƠNG NAM. Lý hàng khơi: Truyện dài/ Đoàn Phương Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2014. - 122 tr. ; 20 cm. - (Văn học tuổi 20 lần V(2012-2014))
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029568-29577, LL.032465-32470
Số ĐKCB:
18/. ĐỖ PHẤN. Rụng xuống ngày hư ảo: Tiểu thuyết/ Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. -
342 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032603-32608
Số ĐKCB:
19/. ĐỖ PHẤN. Ruồi là ruồi: Tiểu thuyết/ Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 317 tr. ; 20
cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032483-32488
Số ĐKCB: 20/. ĐƯỜNG. Sống/ Đường. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 126 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032729-32734
Số ĐKCB:
21/. GIDEON, MELANIE. Vợ số 22: Tiểu thuyết/ Melanie Gideon; Dịch: Chu Hồng Thắng, Lê Văn
Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 543 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động: LL.032861-32866
Số ĐKCB:
22/. Gởi người yêu dấu = For the one i love/ Nhã Nam tuyển chọn. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 151 tr. ; 20 cm. - (Thông điệp yêu thương)
Ký hiệu môn loại: 808.88
Kho Lưu động: LL.033185-33190
Số ĐKCB:
23/. HOÀNG CÔNG DANH. Cõng nhau trong một cõi người: Tập truyện ngắn/ Hoàng Công Danh. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 249 tr. ; 20 cm
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029748-29757, LL.032519-32524
Số ĐKCB:
24/. HOÀNG CÔNG DANH. Khói sẽ làm mắt tôi cay/ Hoàng Công Danh. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ,
2014. - 217 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284
Kho mượn: PM.023572-23574
Kho Lưu động: LL.032525-32530
Số ĐKCB:
25/. HOÀNG THỊ THANH TÂM. Giày đỏ và cú gọi nhầm lẫn/ Hoàng Thị Thanh Tâm, Trần Huyền
Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 131 tr. : Minh họa ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026826-26831
Kho thiếu nhi: TL.007017-7019
Số ĐKCB:
26/. HOÀNG VIỆT HẰNG. Tiêu gì cho thời gian để sống: Tản Văn/ Hoàng Việt Hằng. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 183 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho Lưu động: LL.033173-33178
Số ĐKCB:
27/. HỒ ANH THÁI. Bốn lối vào nhà cười: Tập truyện ngắn/ Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 296 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.032963-32968
Số ĐKCB:
28/. HỒ ANH THÁI. Người đàn bà trên đảo: Tiểu thuyết/ Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2015. - 262 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032777-32782
Số ĐKCB:
29/. HỒ ANH THÁI. Tự sự 265 ngày: Tập truyện ngắn/ Hồ Anh Thái. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2014.
- 277 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.023467-23469
Kho Lưu động: LL.033203-33208
Số ĐKCB:
30/. HỒ THÚY AN. Đuôi trắng: Truyện ngắn/ Hồ Thúy An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 186 tr.
; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032627-32632
Số ĐKCB:
31/. HỒNG THỦY. Chút tình còn lại: Tập truyện ngắn/ Hồng Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013.
- 169 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029548-29557, LL.032633-32638
Số ĐKCB:
32/. HƯƠNG THỊ. Thuê bao quý khách: Truyện vừa/ Hương Thị. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2010. -
110 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032849-32854
Số ĐKCB:
33/. KHIÊM NHU. Ngôi nhà không cửa sổ: Tập truyện ngắn/ Khiêm Nhu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2013. - 102 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.025519-25523
Kho Lưu động: LL.032609-32614
Số ĐKCB:
34/. LA NGUYỄN QUỐC VINH. Ê - Đen xa vời: Truyện dài/ La Nguyễn Quốc Vinh. - Tái bản lần thứ 1.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb .Trẻ, 2014. - 155 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Kho Lưu động: LL.033113-33118
Số ĐKCB:
35/. LANKA. Những người bạn của mặt trời/ Lanka. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 278 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032765-32770
Số ĐKCB:
36/. LÊ ANH HOÀI. Trinh nữ Ma-nơ-canh: Tập truyện ngắn/ Lê Anh Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 225 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032579-32584
Số ĐKCB:
37/. LÊ HỮU NAM. Sài Gòn café ngọt đắng: Tản Văn/ Lê Hữu Nam, Lưu Quang Minh. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 161 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho Lưu động: LL.033209-33214
Số ĐKCB:
38/. LÊ MINH NHỰT. Gia tộc ăn đất: Truyện ngắn/ Lê Minh Nhựt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. -
107 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động: LL.032903-32908
Số ĐKCB:
39/. LÊ MINH PHONG. Trong tiếng reo của lửa: Tập truyện ngắn/ Lê Minh Phong. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2014. - 189 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029638-29647, LL.032933-32938
Số ĐKCB:
40/. LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa / Lê Văn Chương. - Tp.Hồ Chí Minh :
Trẻ. - 342 tr. ; 23 cm. - 6b/bộ
T.2 : Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa. - 2014. - 342 tr.:Ảnh
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho Lưu động: LL.032358-32363
Số ĐKCB:
41/. LÊ VĂN PHÚC. Rừng dừa sông Ba Lai: Tiểu thuyết/ Lê Văn Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 777 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033131-33136
Số ĐKCB:
42/. LỮ. Tôi ươm ánh mặt trời: Tản văn/ Lữ; Kim Duẩn minh họa. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh
: Nxb. Trẻ, 2013. - 201 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228
Kho Lưu động: LL.033041-33046
Số ĐKCB:
43/. LƯU THÀNH TỰU. Bàn tay hình trăng khuyết: Tập truyện ngắn/ Lưu Thành Tựu. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 199 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033005-33010
Số ĐKCB:
44/. MAI QUỐC BÌNH. Động lực và trăn trở: Tự truyện/ Mai Quốc Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2015. - 447 tr. ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Kho mượn: PM.026357-26358
Kho Lưu động: LL.022046-22047, LL.032597-32602
Số ĐKCB:
45/. MAI THANH NGA. Chộn rộn xứ người: Tập truyện ngắn/ Mai Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 1. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 155 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033101-33106
Kho Xe lưu động: XL.001046-1050
Số ĐKCB:
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
46/. MINH MOON. Hạt hòa bình: Truyện dài/ Minh Moon. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 168 tr. ;
20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029588-29597, LL.033155-33160
Số ĐKCB:
47/. MINH MOON. Hạt hòa bình: Truyện dài/ Minh Moon. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 168 tr. ;
20 cm. - (Văn học tuổi 20 lần V(2012-2014))
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029578-29587, LL.033149-33154
Số ĐKCB:
48/. MIYUKI LÊ. Khuôn mặt bị đánh mất/ Miyuki Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 182 tr. ; 15
cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LN.001894-1899
Số ĐKCB:
49/. MORGENSTERN, ERIN. Rạp xiếc đêm: Tiểu thuyết = The night circus/ Erin Morgenstern;
Nguyễn Thị Cẩm Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 636 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.027388-27390
Kho Lưu động: LL.022823-22825, LL.032843-32848
Số ĐKCB:
50/. NGUYÊN HƯƠNG. 1989.vn: Tiểu thuyết/ Nguyên Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. -
309 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032945-32950
Số ĐKCB:
51/. NGUYÊN HƯƠNG. Cô gái lơ lửng/ Nguyên Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 182 tr. ;
15 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LN.001906-1911
Số ĐKCB:
52/. NGUYÊN HƯƠNG. Đồ thông minh ngốc xít: Tập truyện/ Nguyên Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2015. - 179 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.019402-19403, LT.026844-26849
Kho thiếu nhi: TL.008717-8718
Số ĐKCB:
53/. NGUYÊN HƯƠNG. Món quà đến sau những cơn mưa/ Nguyên Hương, Trang Hạ, Nguyễn Thị
Thanh Mận. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 279 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.026369-26370
Kho Lưu động: LL.021994-21995, LL.033137-33142
Số ĐKCB:
54/. NGUYÊN HƯƠNG. SOS: Truyện dài/ Nguyên Hương. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 180 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032771-32776
Số ĐKCB:
55/. NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG. Thoạt kỳ thủy/ Nguyễn Bình Phương. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ,
2014. - 145 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.023464-23466
Kho Lưu động: LL.032951-32956
Số ĐKCB:
56/. NGUYỄN DANH LAM. Giữa dòng chảy lạc: Tiểu thuyết/ Nguyễn Danh Lam. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2015. - 373 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032531-32536
Kho Xe lưu động: XL.000993-997
Số ĐKCB:
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
57/. NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH. Thị trấn của chúng ta/ Nguyễn Dương Quỳnh. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2014. - 229 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029488-29497, LL.033083-33088
Số ĐKCB:
58/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Bên dòng sầu diện: Tiểu thuyết/ Nguyễn Đình Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2015. - 286 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032735-32740
Số ĐKCB:
59/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Hoang tâm: Tiểu thuyết/ Nguyễn Đình Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2015. - 294 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033125-33130
Số ĐKCB: 60/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Kín/ Nguyễn Đình Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 368 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.030208-30217, LL.032801-32806
Số ĐKCB:
61/. NGUYỄN ĐÔNG THỨC. Không có gì và không một ai/ Nguyễn Đông Thức. - Tp.Hồ Chí Minh :
Nxb.Trẻ, 2012. - 306 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.018068-18071, LL.029678-29687, LL.032663-32668
Số ĐKCB:
62/. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Gặp lại một người bạn nhỏ/ Nguyễn Đổng Chi. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 322 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.033059-33064
Số ĐKCB:
63/. NGUYỄN HẠNH. Tình chị em/ Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - Tái bản lần thứ 4. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 99 tr. ; 19 cm. - (500 câu chuyện đạo đức)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026869
Số ĐKCB:
64/. NGUYỄN HẠNH. Tình chị em/ Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - Tái bản lần thứ 6. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 99 tr. ; 19 cm. - (500 câu chuyện đạo đức)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026868, LT.026870-26873
Số ĐKCB:
65/. Nguyễn Khắc Viện - yêu và mơ/ Nguyễn Khắc Phê sưu tầm và giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2015. - 281 tr. : Ảnh ; 20 cm
Phụ lục: Tr.259-281
Ký hiệu môn loại: 895.922634
Kho mượn: PM.027411-27412
Kho Lưu động: LL.022853-22855, LL.032819-32824
Số ĐKCB:
66/. NGUYỄN NGỌC THUẦN. Cơ bản là buồn/ Nguyễn Ngọc Thuần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 126 tr. ; 20 cm. - (Văn học tuổi 20 lần 5)
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032723-32728
Số ĐKCB:
67/. NGUYỄN NGỌC THUẦN. Cơ bản là buồn/ Nguyễn Ngọc Thuần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 126 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032705-32710
Số ĐKCB:
68/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Trầm tích: Tập truyện các tác giả đoạt giải văn học tuổi 20 lần II/ Nguyễn
Ngọc Tư, Lê Thúy Bảo Nhi, Thi Nguyễn, Huệ Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2014. - 424 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92233408
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Kho mượn: PM.025487-25489
Kho Lưu động: LL.032885-32890
Số ĐKCB:
69/. NGUYỄN QUANG VINH. Cát trọc đầu/ Nguyễn Quang Vinh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 289 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029558-29567, LL.032957-32962
Số ĐKCB:
70/. NGUYỄN THẾ QUANG. Thông reo Ngàn Hống: Tiểu thuyết lịch sử/ Nguyễn Thế Quang. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 608 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho mượn: PM.027413-27415
Kho Lưu động: LL.022838-22840, LL.033215-33220
Số ĐKCB:
71/. NGUYỄN THỊ KHÁNH LIÊN. Charao mùa trăng: Truyện dài/ Nguyễn Thị Khánh Liên. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 233 tr. ; 20 cm. - (Văn học tuổi 20 lần V(2012-2014))
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029608-29617, LL.033197-33202
Số ĐKCB:
72/. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH. Bàn tay và nụ hôn: Truyện dài/ Nguyễn Thị Thanh Bình. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 237 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.027405-27407
Kho Lưu động: LL.022844-22846, LL.032699-32704
Số ĐKCB:
73/. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH. Nơi trú ngụ không có trong bản đồ: Tập truyện ngắn các tác giả đoạt
giải văn học tuổi 20 lần II/ Nguyễn Thị Thanh Bình, Tịnh Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. -
382 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.026388-26389
Kho Lưu động: LL.021998-21999, LL.032495-32500
Số ĐKCB:
74/. NGUYỄN THỊ THU HUỆ. Thành phố đi vắng/ Nguyễn Thị Thu Huệ. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ,
2012. - 284 tr.: tranh vẽ ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.018044-18047, LL.032567-32572
Số ĐKCB:
75/. NGUYỄN THU HOÀI. Những đêm không ngủ ở Toronto/ Nguyễn Thu Hoài. - Tái bản lần thứ 1. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 296 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032459-32464
Số ĐKCB:
76/. NGUYỄN TRÍ CÔNG. Nhật ký buồn cho hải âu/ Nguyễn Trí Công. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 121 tr. ; 20 cm. - (Tuyển truyện hay dành cho tuổi chớm yêu)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.019118-19119, LT.026838-26843
Kho thiếu nhi: TL.008500-8501
Kho Xe lưu động: XT.003652-3656
Số ĐKCB:
77/. NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ. Ăn phở rất khó thấy ngon/ Nguyễn Trương Quý. - Tái bản lần thứ 6. -
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 199 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Kho mượn: PM.020813-20815
Kho Lưu động: LL.018304-18306, LL.033011-33016
Số ĐKCB:
78/. NGUYỄN VIỆT HÀ. Cơ hội của chúa: Tiểu thuyết/ Nguyễn Việt Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2013. - 526 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032615-32620
Số ĐKCB:
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
79/. NGUYỄN XUÂN THỦY. Biển xanh màu lá/ Nguyễn Xuân Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 426 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.025555-25556
Kho Lưu động: LL.033275-33280
Số ĐKCB:
80/. NHẬT PHI. Người ngủ thuê: Truyện dài/ Nhật Phi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 217 tr. ; 20
cm. - (Văn học tuổi 20 lần V (2012-2014))
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.027401-27402
Kho Lưu động: LL.022847-22849, LL.033047-33052
Số ĐKCB:
81/. NIMMO, JENNY. Vương quốc bí ẩn/ Jenny Nimmo; Bạch Tuyết dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ,
2012. - 242 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 823
Kho mượn: PM.020159-20162
Kho Lưu động: LL.029868-29877, LL.032573-32578
Số ĐKCB:
82/. NÔNG QUANG KHIÊM. Tiếng hú trên đỉnh Pù Cải/ Nông Quang Khiêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2017. - 119 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033227-33232
Số ĐKCB:
83/. NOËL, ALYSON. Linh hồn bất diệt = Everlasting/ Alyson Noël; Dịch: Kim Nhường, Lê San. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 446 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.027381-27382
Kho Lưu động: LL.022817-22819, LL.033053-33058
Số ĐKCB:
84/. NOËL, ALYSON. Ngọn lửa tăm tối = Dark flame/ Alyson Noël; Chu Phong dịch. - Tp. Hồ Chí Minh
: Nxb. Trẻ, 2015. - 378 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.027391-27392
Kho Lưu động: LL.022820-22822, LL.033119-33124
Số ĐKCB:
85/. NOËL, ALYSON. Sao đêm = Night star/ Alyson Noël; Chu Phong dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2015. - 367 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.027393-27394
Kho Lưu động: LL.022826-22828, LL.032645-32650
Số ĐKCB:
86/. Ôn tập tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017
: Môn ngữ văn/ Nguyễn Phước Bảo Khôi (ch.b.), Trần Văn Đúng, Huỳnh Thị Thuý Hằng..... - Tp. Hồ Chí
Minh : Đại học sư phạm, 2017. - 308 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tóm tắt kiến thức văn học chương trình lớp 12, kĩ năng đọc hiểu văn bản, tích hợp viết
đoạn nghị luận xã hội, kĩ năng làm văn
Ký hiệu môn loại: 807.12
Kho đọc: VL.017834
Kho mượn: PM.031102-31104
Kho Lưu động: LL.026224-26227, LL.030258-30267, LL.032376-32381
Số ĐKCB:
87/. PHẠM BÁ DIỆP. Urem - Người đang mơ: Truyện dài/ Phạm Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2013. - 545 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029668-29677, LL.032555-32560
Số ĐKCB:
88/. PHẠM BÁ DIỆP. Urem - người đang mơ: Truyện dài/ Phạm Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 545 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Kho Lưu động: LL.032561-32566
Số ĐKCB:
89/. PHẠM KHẮC LÃM. Việt Nam sau 1975 - Đôi điều cảm nhận/ Phạm Khắc Lãm. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2015. - 237 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Kho mượn: PM.026325-26327
Kho Lưu động: LL.022036-22037, LL.032783-32788
Số ĐKCB:
90/. PHẠM NGỌC TIẾN. Người cha buôn hàng chuyến: Tập truyện ngắn/ Phạm Ngọc Tiến. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 209 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032855-32860
Số ĐKCB: 91/. PHẠM PHƯƠNG. Ảo ảnh/ Phạm Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 220 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029708-29717, LL.033233-33238
Số ĐKCB:
92/. PHẠM SỸ SÁU. Chia tay cửa rừng: Thơ/ Phạm Sỹ Sáu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 135
tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho Lưu động: LL.029758-29767, LL.033095-33100
Số ĐKCB:
93/. PHẠM THỊ NGỌC LIÊN. Và tháng ngày trôi đi: Tập truyện ngắn/ Phạm Thị Ngọc Liên. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 257 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032981-32986
Số ĐKCB:
94/. PHAN VIỆT. Phù phiếm truyện: Tập truyện ngắn/ Phan Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. -
147 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033089-33094
Số ĐKCB:
95/. PHAN VIỆT. Tiếng người/ Phan Việt. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2013. - 287
tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.022783-22785
Kho Lưu động: LL.032675-32680
Số ĐKCB:
96/. PHAN VIỆT. Xúc xắc xoay: Tuyển tập các tác giả đoạt giải văn học tuổi 20 lần III/ Phan Việt,
Phong Điệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 397 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029618-29627, LL.033191-33196
Số ĐKCB:
97/. PHIÊN NHIÊN. Trái tim son trẻ: Tạp bút/ Phiên Nhiên. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2013. - 177 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284
Kho Lưu động: LL.033077-33082
Số ĐKCB:
98/. PHONG ĐIỆP. Con đường không tắt nắng/ Phong Điệp, Nguyễn Thị Việt Nga. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2014. - 517 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223010804
Kho mượn: PM.035103-35105
Kho Lưu động: LL.032513-32518, LL.033586-33588
Số ĐKCB:
99/. PHÚC LAI. Chuyện con chuyện cha: Tản văn/ Phúc Lai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 215
tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho mượn: PM.026412-26413
Kho Lưu động: LL.022000-22001, LL.032489-32494
Số ĐKCB:
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
100/. PHƯƠNG RONG. Nhiệt đới buồn: Truyện dài/ Phương Rong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014.
- 202 tr. ; 20 cm. - (Văn học tuổi 20 lần 5)
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032543-32548
Số ĐKCB:
101/. PHƯƠNG RONG. Nhiệt đới buồn: Truyện dài/ Phương Rong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014.
- 202 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.026337-26338
Kho Lưu động: LL.022010-22011, LL.029598-29607, LL.033143-33148
Số ĐKCB:
102/. PIERCE, TAMORA. Nữ hiệp sĩ / Tamora Pierce; Khanh Khanh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 19 cm. - 000. - 44/12bộ
T.1 : Thành phố Đen. - 2014. - 299 tr.
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.018706-18707, LT.023974-23983, LT.026796-26801
Kho thiếu nhi: TV.004022-4024
Số ĐKCB:
103/. PIERCE, TAMORA. Nữ hiệp sĩ / Tamora Pierce; Khanh Khanh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 19 cm. - 000. - 44/12bộ
T.3 : Cây kiếm vỡ. - 2014. - 303 tr.
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.018710-18711, LT.023994-24003, LT.026808-26813
Kho thiếu nhi: TV.004028-4030
Số ĐKCB:
104/. PIERCE, TAMORA. Nữ hiệp sĩ / Tamora Pierce; Khanh Khanh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 19 cm. - 000. - 44/12bộ
T.4 : Viên kim cương quyền lực. - 2014. - 415 tr.
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.018712-18713, LT.024004-24013, LT.026814-26819
Kho thiếu nhi: TV.004031-4033
Số ĐKCB:
105/. PIERCE, TAMORA. Nữ hiệp sĩ / Tamora Pierce; Khanh Khanh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 19 cm. - 000. - 44/12bộ
T.2 : Trong vòng tay đức mẹ. - 2014. - 275 tr.
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.018708-18709, LT.023984-23993, LT.026802-26807
Kho thiếu nhi: TV.004025-4027
Số ĐKCB:
106/. QUICK, MATTHEW. Về phía mặt trời: Tiểu thuyết = The silver linings playbook/ Matthew Quick;
Phủ Quỳ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 375 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.033942-33943
Kho Lưu động: LL.031654-31655, LL.033071-33076
Số ĐKCB:
107/. QUÝ THỂ. Nết đất: Tập truyện các tác giả đoạt giải văn học tuổi 20 lần II/ Quý Thể, Vũ Đình
Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 293 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động: LL.029518-29527, LL.032471-32476
Số ĐKCB:
108/. ROSENDORFER, HERBERT. Thư gửi về Trung Quốc xa vưa: Tiểu thuyết/ Herbert Rosendorfer;
Lê chu Cầu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 365 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 833.914
Kho Lưu động: LL.032639-32644
Số ĐKCB:
109/. THÁI BÁ LỢI. Bán đảo: Tập truyện/ Thái Bá Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 295 tr. ; 20
cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.027408-27410 Số ĐKCB:
Trang 16
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Kho Lưu động: LL.022841-22843, LL.032975-32980
110/. THÙY DƯƠNG. Chân trần/ Thùy Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 302 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029658-29667, LL.032837-32842
Số ĐKCB:
111/. THỤY ANH. 100 gờ - ram hạnh phúc: Tản văn/ Thụy Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. -
252 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho Lưu động: LL.029918-29927, LL.033161-33166
Số ĐKCB:
112/. Tia chớp phía chân trời: Tập truyện ngắn về công cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. -
Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2014. - 410 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.023479-23481
Kho Lưu động: LL.029938-29947, LL.032621-32626
Số ĐKCB:
113/. TỊCH. Rưng rưng lòng: Truyện ngắn/ Tịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 108 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032651-32656
Số ĐKCB:
114/. TÔ HẢI VÂN. Người thứ hai: Tiểu thuyết/ Tô Hải Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 219
tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032537-32542
Số ĐKCB:
115/. TRANG THẾ HY. Đắng và ngọt = Bitter & sweet/ Trang Thế Hy; Nguyễn Bá Chung, Martha
Collins dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 91 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho Lưu động: LL.029808-29817, LL.032897-32902
Số ĐKCB:
116/. TRANG THẾ HY. Mưa ấm: Tập truyện ngắn/ Trang Thế Hy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. -
238 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.026392-26393
Kho Lưu động: LL.021996-21997, LL.029778-29787, LL.032657-32662
Số ĐKCB:
117/. TRANG THẾ HY. Nợ nước mắt: Tập truyện ngắn/ Trang Thế Hy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 248 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.029858-29867, LL.033239-33244
Số ĐKCB:
118/. TRANG THẾ HY. Tiếng khóc và tiếng hát: Tập truyện ngắn/ Trang Thế Hy. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2014. - 257 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.032687-32692
Số ĐKCB:
119/. TRANG THƠ. 24 cung bậc trái tim/ Trang Thơ, Lâm Moon, Xuân Oanh... - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2014. - 224 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.025533-25535
Kho Lưu động: LL.029468-29477, LL.032873-32878
Số ĐKCB:
120/. TRẦN CHIẾN. Gót Thị Mầu đầu Châu Long: Truyện giả cổ/ Trần Chiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2014. - 151 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033281-33286
Số ĐKCB: 121/. TRẦN ĐỨC TĨNH. Đối cực: Truyện dài/ Trần Đức Tĩnh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh :
Trang 17
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Nxb. Trẻ, 2014. - 400 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032681-32686
Số ĐKCB:
122/. TRẦN KIM TRẮC. Chuyện riêng tư chốn Sơn Tràng: Tập truyện ngắn/ Trần Kim Trắc. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 230 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho Lưu động: LL.030368-30377, LL.032585-32590
Số ĐKCB:
123/. TRẦN KIM TRẮC. Kẻ ma làm: Tập truyện ngắn/ Trần Kim Trắc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2015. - 192 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.030388-30397, LL.032795-32800
Số ĐKCB:
124/. TRẦN LÃNG DIỆP. Bình yên tạm bợ/ Trần Lãng Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 216
tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033245-33250
Số ĐKCB:
125/. TRẦN NGỌC SINH. Phnom Penh: Truyện/ Trần Ngọc Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015.
- 141 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032915-32920
Số ĐKCB:
126/. TRẦN NHÃ THỤY. Sự trở lại của vết nước: Tiểu thuyết/ Trần Nhã Thụy. - Tái bản lần thứ 1. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 259 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032453-32458
Số ĐKCB:
127/. TRẦN NHÃ THỤY. Triều cường, chân ngắn và rau sạch: Tạp văn/ Trần Nhã Thụy. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 215 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284
Kho Lưu động: LL.032879-32884
Số ĐKCB:
128/. TRẦN THANH CẢNH. Kỳ nhân làng ngọc: Tập truyện ngắn/ Trần Thanh cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh
: Nxb. Trẻ, 2015. - 308 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.026414-26415
Kho Lưu động: LL.022012-22013, LL.032807-32812
Số ĐKCB:
129/. TRỌNG HUY. Saigon, Hi!: Tản văn/ Trọng Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 114 tr.Ảnh
; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Kho Lưu động: LL.032909-32914
Số ĐKCB:
130/. TRƯƠNG ANH QUỐC. Họ đã thấy bầu trời rộng lớn/ Trương Anh Quốc, Thu Ngân, Trần Quốc
Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 347 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho Lưu động: LL.033269-33274
Số ĐKCB:
131/. TRƯƠNG ANH QUỐC. Sóng biển sóng bờ: Tập truyện các tác giả đoạt giải văn học tuổi 20 lần
IV/ Trương Anh Quốc, Nguyễn Thị Mạnh Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 448 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho Lưu động: LL.029718-29727, LL.033017-33022
Số ĐKCB:
132/. TRƯƠNG VĂN TUẤN. Hai đứa mình cộng lại/ Trương Văn Tuấn, Trần Hoàng Trâm. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 149 tr. : Minh họa ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động: LL.032789-32794 Số ĐKCB:
Trang 18
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.023924-23933
Kho thiếu nhi: TL.007014-7016
133/. VĂN LỆ. Thần thuyết của người chim: Tiểu thuyết/ Văn Lệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. -
615 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.033221-33226
Số ĐKCB:
134/. VĨNH QUYỀN. Chiều hoang đường đứt gãy: Tập truyện ngắn/ Vĩnh Quyền. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb.Trẻ, 2013. - 220 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.022792-22794
Kho Lưu động: LL.029738-29747, LL.033263-33268
Số ĐKCB:
135/. VÕ DIỆU THANH. Mắt bão/ Võ Diệu Thanh, Hải Miên, Đỗ Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2014. - 418 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223008
Kho Lưu động: LL.029528-29537, LL.033023-33028
Số ĐKCB:
136/. VÕ DIỆU THANH. 17 cây số đường ma: Tuyển tập truyện ngắn/ Võ Diệu Thanh. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 170 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.029928-29937, LL.032867-32872
Số ĐKCB:
137/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Kim Dung giữa đời tôi: Toàn tập/ Vũ Đức Sao Biển. - Tái bản lần thứ 1. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 673 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.1352
Kho Lưu động: LL.032394-32399
Số ĐKCB:
138/. Xanh da trời và xanh lá mạ/ Trần Hoài Dương tuyển chọn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. -
232 tr. ; 20 cm. - (Tuyển truyện hay dành cho tuổi chớm yêu)
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho đọc: VL.016012
Kho mượn: PM.025528-25529
Kho Lưu động: LL.032753-32758
Số ĐKCB: 139/. Y BAN. A B C D: Tiểu thuyết/ Y Ban. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 293 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032669-32674
Số ĐKCB:
140/. Ý NHI. Có gió chuông sẽ reo: Tập truyện ngắn/ Ý Nhi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 408
tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động: LL.032717-32722
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH. Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tái
bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 151 tr. ; 20 cm
Tóm tắt: Nội dung với hình thức hỏi và đáp súc tích, dễ hiểu, sách trở thành tài liệu hữu ích trong
các cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ.
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho Lưu động: LL.032747-32752
Số ĐKCB:
2/. DƯƠNG THÀNH TRUYỀN. Trên đường về nhớ đầy: Du ký/ Dương Thành Truyền. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 219 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 910.4
Kho Lưu động: LL.032477-32482
Số ĐKCB: 3/. HỒ ANH THÁI. Salam! Chào xứ Ba Tư/ Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 422 tr. ;
Trang 19
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 4 - 2020
20 cm
Ký hiệu môn loại: 915.5
Kho Lưu động: LL.032825-32830
Số ĐKCB:
4/. NGUYỄN KIM TƯỜNG VY. Ôn tập tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017
môn khoa học xã hội: Phần lịch sử/ Nguyễn Kim Tường Vy, Đào Thị Mộng Ngọc, Ngô Sỹ Tráng,.... -
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2017. - 407 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn kĩ năng làm bài trắc nghiệm môn lịch sử, những kiến thức cơ bản cần nắm và
câu hỏi trắc nghiệm, đáp án từng bài
Ký hiệu môn loại: 959.70712
Kho đọc: VL.017841
Kho mượn: PM.031176-31178
Kho Lưu động: LL.026170-26173, LL.030268-30277, LL.032352-32357
Số ĐKCB:
5/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên. - Tp.HCm : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 000. -
6b/bộ
T.32 : Gian nan lúc khởi đầu. - 2015. - 87 tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.026850-26855
Số ĐKCB:
Trang 20