THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
TỔNG LOẠI
1/. NGUYỄN HUY BỈNH. Nghiên cứu từ điển và bách khoa thư/ Nguyễn Huy Bỉnh, Nguyễn Văn Lợi,
Hoàng Thị Nhung, Tạ Văn Thông. - H. : Khoa học và xã hội, 2020. - 507 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 485-507
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tự điển học và bách khoa thư học; một số khía cạnh
lịch sử từ điển học và bách khoa thư học ở Việt Nam; nghiên cứu ứng dụng trong biên soạn các loại từ
điển và bách khoa thư
Ký hiệu môn loại: 030.72
Kho đọc: VL.019964
Kho mượn: PM.035978
Số ĐKCB:
2/. Thông tấn xã Giải phóng anh hùng: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng
12/10/1960 - 12/10/2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. - H. : Thông
tấn, 2020. - 261 tr. : Hình ảnh ; 25 cm
ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các bức ảnh, bài viết tái hiện chân thực, sống động sự ra đời và trưởng thành
của Thông tấn xã Giải phóng trong trong gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,
đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử của chiến tranh từ chính “những người cầm bút song hành
cùng lịch sử” - những nhà báo, phóng viên từng tham gia chiến trường, từng có mặt trong những giờ
phút lịch sử của đất nước
Ký hiệu môn loại: 070.43509597022
Kho đọc: VL.020095
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. ANDERSON, MAC. Điều kỳ diệu của thái độ sống = The power of attitude/ Mac Anderson; Văn
Khanh dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2020. - 137 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Phân tích và chỉ ra cho chúng ta biết cách xây dựng và hướng đến một cuộc sống đầy lạc
quan và hạnh phúc: Duy trì thái độ sống nhiệt tình, giữ tâm hồn luôn tươi trẻ, trải nghiệm những điều
mới mẻ, giảm căng thẳng trong cuộc sống và công việc.
Ký hiệu môn loại: 158
Kho mượn: PM.035891
Số ĐKCB:
2/. Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. - H. : Đại học sư phạm,
2020. - 599 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư
tưởng Việt Nam: những vấn đề chung, đặc điểm tư tưởng, ảnh hưởng của tư tưởng Nho, Phật và tư
tưởng dân gian, vấn đề phân kì, tính chất của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam, Phật giáo và văn hoá
dân tộc, một số tông phái Phật giáo, Nho giáo và Phật giáo trong lịch sử...
Ký hiệu môn loại: 181.197
Kho đọc: VL.019952
Kho mượn: PM.035982
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN TÀI THƯ. Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam/ Nguyền Tài Như; tuyển chọn: Nguyễn
Bá Cường, Nguyễn Tài Đông; giới thiệu: Tạ Ngọc Liễn. - H. : Đại học sư phạm, 2020. - 839 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về nội dung tư tưởng của Nho học từ khi được truyền vào Việt
Nam và gắn liền với lịch sử-xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại, mối quan hệ của
Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá, tinh thần của dân tộc trong lịch sử, một số nhà tư tưởng tiểu
biểu của Nho học Việt Nam, những ảnh hưởng của Nho học đối với xã hội Việt Nam...
Ký hiệu môn loại: 181.11209597
Kho đọc: VL.019949
Kho mượn: PM.035984
Số ĐKCB:
4/. PHONG VŨ. Muôn kiếp nhân sinh / Phong Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,
2020. - 21 cm. - 168000. - 1b/1bộ
T.1 : Muôn kiếp nhân sinh. - 2020. - 388 tr.
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhằm phân tích, tiên đoán về hiện tại và tương lai của thế giới
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
của những bậc hiền triết thông thái, về nguồn gốc và cách thức vận hành của luật nhân quả và luân hồi
của vũ trụ, kèm theo những bài học sâu sắc về nhân quả, tình thương con người
Ký hiệu môn loại: 128
Kho đọc: VL.019959
Kho mượn: PM.035895
Số ĐKCB:
5/. Triết học - Khái lược những tư tưởng lớn/ Lê Ngọc Tân dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 352 tr. : Ảnh minh
họa ; 21 cm
Thư mục: Tr.330-339
Tóm tắt: Giới thiệu thế giới cổ đại, thế giới trung đại, phục hưng và thời lí tính, thời kỳ cách mạng,...
Ký hiệu môn loại: 100
Kho đọc: VL.019975
Số ĐKCB:
6/. Tư tưởng về con người trong lịch sử triết học phương Tây trước Mác: Sách chuyên khảo/ B.s.: Trần
Sỹ Dương (ch.b.), Nguyễn Chí Hiếu, Ngô Thị Nụ.... - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 218 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 215-216
Tóm tắt: Phân tích những lập trường triết học và cách tiếp cận khác nhau về con người trong lịch
sử triết học phương Tây trước Mác như triết học phương Tây cổ đại, triết học Tây Âu thời trung cổ, thời
phục hưng và cận đại, triết học cổ điển Đức
Ký hiệu môn loại: 190
Kho đọc: VL.020040
Kho mượn: PM.035961
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. ADLER, PAUL S.. Nền kinh tế 99%: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc khủng hoảng
của chủ nghĩa tư bản: Sách tham khảo/ Paul S. Adler ; An Khánh dịch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - 407 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 355-407
Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh của 6 cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản về: nguyên nhân
sâu xa, căng thẳng gia tăng, sự hứa hẹn và những giới hạn của cải cách... cùng những cách khắc phục
hạn chế của chủ nghĩa tư bản, hướng tới xây dựng một mô hình dân chủ xã hội
Ký hiệu môn loại: 330.122
Kho đọc: VL.019935
Số ĐKCB:
2/. ALLISON, GRAHAM. Định mệnh chiến tranh: Liệu Mỹ và Trung Quốc có tránh được Bẫy
Thucydides? : Sách tham khảo/ Graham Allison ; Nguyễn Thế Phương dịch ; Vũ Thị Lanh hiệu đính. -
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 518 tr. ; 24 cm
Phụ lục: tr. 356-413
Tóm tắt: Trình bày quan điểm về sự tác động của một Trung Quốc đang trỗi dậy đối với Mỹ và trật
tự toàn cầu, dự báo khả năng bùng nổ cuộc chiến tranh giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới hiện
nay; gợi ý các khả năng và điều kiện cần có để giải quyết vấn đề theo hướng ngăn chặn chiến tranh
xảy ra
Ký hiệu môn loại: 327.73051
Kho đọc: VL.019934
Số ĐKCB:
3/. 75 năm tài chính Việt Nam 1945-2020. - H. : Tài chính, 2020. - 763 tr. : ảnh ; 29 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Tái hiện lại các hoạt động của Ngành suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển
qua mỗi thời kỳ nhằm khẳng định vai trò, vị trí và những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc giải
quyết các vấn đề kinh tế - tài chính của đất nước.
Ký hiệu môn loại: 332.09597
Kho đọc: VL.020099
Kho mượn: PM.035991
Số ĐKCB:
4/. Bộ pháp điển về quản lý, sử dụng tài sản công. - H. : Tài chính, 2020. - 612 tr. : Bảng ; 30 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với Đề mục Quản lý,
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
sử dụng tài sản công và kết quả pháp điển Đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công, gồm: Những quy
định chung, nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà
nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ
quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng...
Ký hiệu môn loại: 343.59702
Kho đọc: VL.020102
Số ĐKCB:
5/. Bộ pháp điển về thuế thu nhập doanh nghiệp. - H. : Tài chính, 2020. - 412 tr. : Bảng ; 30 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính, Phụ lục: tr. 165-411
Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với Đề mục Thuế thu
nhập doanh nghiệp. Trình bày những quy định chung; căn cứ va phương pháp tính thuế; ưu đãi thuế thu
nhạp doanh nghiệp; hướng dẫn về thuế thu nhập nhập doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đặc thù; các
điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.59704
Kho đọc: VL.020093
Số ĐKCB:
6/. Bộ pháp điển về thuế tiêu thụ đặc biệt. - H. : Tài chính, 2020. - 108 tr. : Bảng ; 30 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với Đề mục thuế tiêu thụ đặc
biệt và kết quả pháp điển đề mục thuế tiêu thụ đặc biệt. Nêu những quy định chung; căn cứ và phương
pháp tính thuế; hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế; điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.59704
Kho đọc: VL.020094
Số ĐKCB:
7/. Ca dao - dân ca thời kỳ kháng chiến ở Quảng Bình, Quảng Trị/ Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn:
Trần Hoàng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 319 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr.309-310
Ký hiệu môn loại: 398.80959745
Kho đọc: VL.020063
Kho mượn: PM.035872
Số ĐKCB:
8/. Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Những điều cần biết/
Tổng hợp, biên soạn: Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Hoa. - H. : Hồng Đức, 2020. - 295 tr. :
Bảng ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những chính sách về Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh
nghiệp và tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Ký hiệu môn loại: 336.20709597
Kho đọc: VL.019941
Kho mượn: PM.035916
Số ĐKCB:
9/. Cấu trúc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Lý luận và thực tiễn/ Hoàng Khắc Nam (ch.b). - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 415 tr. : Bảng ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về cấu trúc trong quan hệ quốc tế, cấu trúc an ninh - chính trị,
kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay, cấu trúc phi vật chất và triển vọng vận động và
khả năng tác động của cấu trúc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2025
Ký hiệu môn loại: 327.5
Kho đọc: VL.019953
Số ĐKCB:
10/. Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp. - H. : Tài
chính, 2020. - 508 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày
12/6/2017 của Quốc hội với những quy định chung và những quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các điều khoản
thi hành; một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn
của các Bộ ban hành từ năm 2018 trở lại đây hướng dẫn thi hành.
Ký hiệu môn loại: 346.597065202638
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Kho đọc: VL.020001
Kho mượn: PM.035911
Số ĐKCB:
11/. Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0/ Biên soạn: Trịnh Tiến
Việt, Đào Trí Úc, Lê Văn Cảm.... - H. : Tư pháp, 2020. - 299 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.281-295
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chính sách hình sự; chính sách hình sự thể hiện trong Bộ luật
Hình sự Việt Nam năm 2015; nhận thức khoa học mới về chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức
cách mạng công nghiệp 4.0; cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định chính sách hình sự Việt
Nam, dự báo một số tác động và những vấn đề đặt ra trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0
Ký hiệu môn loại: 345.59703
Kho đọc: VL.020026
Kho mượn: PM.035922
Số ĐKCB:
12/. Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành/ Tổng hợp, biên soạn:
Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm TRọng Nghĩa. - H. : Hồng Đức, 2020. - 283 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc
của luật bảo vệ môi trường và các điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 363.7
Kho đọc: VL.020005
Kho mượn: PM.035933
Số ĐKCB:
13/. Di dân của các dân tộc thiểu số - Những vấn đề đặt ra và giải pháp: Sách chuyên khảo/ Biên
soạn: Nguyễn Đình Tấn (ch.b.), Đặng Thị Ánh Tuyết, Hà Việt Hùng.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. -
466 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Viện Xã hội học và Phát triển: Chương trình CTDT/16-20, Thư mục: tr.419-466
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về di dân của các dân tộc thiểu số; các yếu tố tác động đến di dân
của các dân tộc thiểu số từ năm 1986 đến nay; dự báo xu hướng di dân và kiến nghị chính sách, giải
pháp đối với các dân tộc thiểu số trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Ký hiệu môn loại: 307.2089
Kho đọc: VL.020024
Kho mượn: PM.035974
Số ĐKCB:
14/. Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng bộ tỉnh Hải Dương từ đại hội đến đại hội (1930-2020): Thư mục.
- H. : Dân trí, 2020. - 218 tr. : Minh họa ảnh ; 21 cm
Thư mục: Tr. 2013-218
Tóm tắt: Trình bày đảng bộ tỉnh Hải Dương qua các kỳ đại hội và hội nghị ban chấp hành
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.019945
Số ĐKCB:
15/. Đạo đức " Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới: Sách chuyên khảo/ Biên soạn: Nguyễn Văn
Đạo(ch.b), Lê Đại Nghĩa, Nguyễn Mạnh Hưởng,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 262 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 258-261
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về đạo đức "Bộ đội cụ Hồ", thực trạng đạo đức và
nguyên nhân, những yếu tố tác động, yêu cầu và giải pháp xây dựng " Bộ đội cụ Hồ" trong tình hình
mới
Ký hiệu môn loại: 355.109597
Kho đọc: VL.019980
Kho mượn: PM.035935
Số ĐKCB:
16/. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH. Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở đồng bằng Bắc Bộ/ Đặng
Thị Phương Anh. - H. : Đại học Quốc gia, 2020. - 339 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr.220-236
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hoá phi vật thể trong phát triển
cộng đồng; tục chơi diều với tư cách là di sản văn hoá phi vật thể ở đồng bằng Bắc Bộ; đánh giá khả
năng phát triển cộng đồng của tục chơi diều ở đồng bằng Bắc Bộ; đề xuất mô hình quản lý và giải pháp
phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu.
Ký hiệu môn loại: 394.3095973
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Kho đọc: VL.020032
Kho mượn: PM.035907
Số ĐKCB:
17/. ĐẶNG THU GIANG. Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp/
Đặng Thu Giang, Cao Thị Thu Anh. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2019. - 319 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Thư mục: tr. 294-297
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về lý luận về chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động đổi mới
sáng tạo của doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính và tín dụng khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực trạng đầu tư của doanh
nghiệp Việt Nam, chính sách tài chính và tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học
công nghệ và đổi mới sáng tạo và khuyến nghị một số giải pháp tài chính, tín dụng nhằm thúc đẩy các
doanh nghiệp đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Ký hiệu môn loại: 338.6041
Kho đọc: VL.020003
Kho mượn: PM.035913
Số ĐKCB:
18/. ĐOÀN THANH NÔ. Người Khmer ở Kiên Giang: Nghiên cứu/ Đoàn Thanh Nô. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2020. - 245 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu chung về dân số, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, lễ hội, tín ngưỡng
và tộc người khmer ở Kiên Giang và một số di tích lịch sử - văn hóa của người Khmer.
Ký hiệu môn loại: 305.895932
Kho đọc: VL.020061
Kho mượn: PM.035865
Số ĐKCB:
19/. ĐỖ CAO BẢO. Khát vọng Việt: Vì sao đất nước ta còn nghèo?/ Đỗ Cao Bảo. - Tái bản lần thứ 3. -
H. : Thế giới, 2020. - 447 tr. : Bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khát vọng Việt)
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả Đỗ Cao Bảo, nhà đồng sáng lập, Phó Tổng giám đốc
phụ trách kinh doanh tập đoàn FPT với những lý giải nguyên nhân đất nước ta còn nghèo và đưa ra các
giải pháp cũng như những khát vọng và hành động của FPT; cách nhìn đối với nhiều khía cạnh kinh tế
như thành công là gì, làm thế nào để thành công, các tấm gương thành công; quan điểm đối với nhiều
vấn đề của xã hội như ùn tắc giao thông, văn hóa xếp hàng, cách làm từ thiện...
Ký hiệu môn loại: 338.9597
Kho đọc: VL.019930
Số ĐKCB:
20/. Độ bao phủ và mức độ sử dụng bảo hiểm y tế ở Việt Nam: Báo cáo giữa kỳ/ Teramoto
Minoru(ch.b); biên soạn: Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Cúc Tâm,.... - H. : Viện nghiên cứu kinh
tế Châu Á, 2019. - 103 tr. ; 30 cm
Tóm tắt: Nội dung trình bày về độ bao phủ và mức độ sử dụng bảo hiểm y tế ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 368.382009597
Kho đọc: VL.020092
Số ĐKCB:
21/. Giáo dục sinh viên Việt Nam theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập/ Bùi
Thị Cần, Trần Thị Nga, Hồ Công Hợp, Nguyễn Thị Mỹ Âu,.... - H. : Đại học Vinh, 2020. - 183 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 163-171
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về thực trạng, quan điểm và giải pháp nâng cao
chất lượng giáo dục sinh viên theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh.
Ký hiệu môn loại: 324.2597071
Kho đọc: VL.020010
Kho mượn: PM.035950
Số ĐKCB:
22/. HÀ THỊ THU HƯƠNG. Mối quan hệ văn hoá Tày - Việt dưới góc độ thẩm mỹ qua một số kiểu
truyện kể dân gian cơ bản/ Hà Thị Thu Hương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 545 tr. : Bảng ;
21 cm
Thư mục: Tr. 340-377
Tóm tắt: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu quan hệ văn hoá Tày - Việt qua
truyện kể dân gian. Mối quan hệ văn hoá Tày - Việt qua khảo sát so sánh kiểu truyện người anh hùng
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
kiến tạo thế giới, kiến tạo vũ trụ; người anh hùng văn hoá và anh hùng chiến trận chống giặc ngoại xâm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho đọc: VL.019946
Số ĐKCB:
23/. HÀ THỊ THU HƯƠNG. Mối quan hệ văn hóa Tày - Việt dưới góc độ thẩm mỹ qua một số kiểu
truyện kể dân gian/ Hà Thị Thu Hương. - H. : Đại học Quốc gia, 2020. - 545 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Kho mượn: PM.035910
Số ĐKCB:
24/. Hệ thống văn bản pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - H. : Tài chính, 2020. - 960
tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ tài chính
Tóm tắt: Gồm những định hướng chung về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; các văn bản
luật; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp luật về cổ
phần hoá các doanh nghiệp nhà nước.
Ký hiệu môn loại: 346.597065
Kho đọc: VL.019973
Kho mượn: PM.035884
Số ĐKCB:
25/. Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật/ Biên soạn: Nguyễn Thanh
Phong, Nguyễn Minh Phương, Trần Trung Việt. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 199 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 198
Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức chung về phòng, chống dịch bệnh động vật; một số cơ chế,
chính sách của nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật và khắc phục thiệt hại do dịch bệnh;
các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật; biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh
động vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ký hiệu môn loại: 344.597049
Kho đọc: VL.019987
Kho mượn: PM.035934
Số ĐKCB:
26/. Hỏi - đáp chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn/ B.s.: Đỗ Xuân Lân, Phùng Huy
Cường, Nguyễn Hồng Minh,.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 199 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 197
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn và
đối tượng chính sách khác thuộc địa bàn nông thôn; phổ biến một số nghiệp vụ cơ bản trong tổ chức,
quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm cho lao động nông thôn
Ký hiệu môn loại: 331.259209597
Kho đọc: VL.020042
Kho mượn: PM.035951
Số ĐKCB:
27/. Hỏi - đáp về chính sách đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng
xa và đồng bào dân tộc thiểu số/ Biên soạn: Đỗ Xuân Lân, Phùng Huy Cường, Nguyễn Hà Anh. - H. :
Văn hóa dân tộc, 2020. - 199 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các đối tượng và địa bàn
như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ đồng bằng dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo
và thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi; cơ chế, chính sách phát
triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; một
số định hướng về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Ký hiệu môn loại: 339.4609597
Kho đọc: VL.019983
Kho mượn: PM.035926
Số ĐKCB:
28/. Hỏi đáp pháp luật về đất đai - nhà ở/ Tổng hợp: Lê Thiệu Dũng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 279 tr. ;
21 cm
Thư mục: tr. 277-278
Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi - đáp về các vấn đề pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai
và nhà ở; các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; nghĩa vụ tài chính khi sử
dụng đất đai và nhà ở
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Ký hiệu môn loại: 346.59704302638
Kho đọc: VL.019979
Kho mượn: PM.035927
Số ĐKCB:
29/. Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam -
Liên Bang Nga/ Trần Minh Trưởng (ch.b). - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 211 tr. : Bảng ; 21
cm
Thư mục: tr. 202-209
Tóm tắt: Khái quát những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trên đất nước Xôviết đặt nền móng cho
quan hệ Việt - Xô; chỉ đạo xây dựng đường lối đối ngoại tăng cường quan hệ hữu nghị Việt - Xô; phát
huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Xô và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn
diện Việt - Nga hiện nay
Ký hiệu môn loại: 327.597047
Kho đọc: VL.019944
Số ĐKCB:
30/. INRA JAKA. Hành trình văn hóa Chăm/ Inra Jaka. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 239 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr. 233-234
Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về lịch sử tộc người Chăm qua tư liệu và truyền thuyết. Nghiên cứu văn
hoá dân gian Chăm qua văn hoá vật chất, văn hoá ứng xử và văn hoá tinh thần.
Ký hiệu môn loại: 305.89922
Kho đọc: VL.020064
Kho mượn: PM.035837
Số ĐKCB:
31/. Kết quả điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tỉnh
Sóc Trăng/ Biên soạn: Thạch Thanh Tùng, Châu Ngọc Hồng, Sơn Thị Ý Sáu. - Sóc Trăng : Công ty cổ
phần in Sóc Trăng, 2020. - 200 tr. : minh họa ; 26 cm
ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng. Ban Dân tộc
Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện điều tra 53 dân tộc thiểu số
năm 2019 tại các cấp; tổng hợp báo cáo kết quả, số liệu thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội
của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 về đặc điểm kinh tế - xã hội, về dân số và các đặc trưng nhân khẩu
học, điều kiện nhà ở, sinh hoạt và đời sống văn hoá, tinh thần của các hộ dân tộc thiểu số.
Ký hiệu môn loại: 330.95970442
Kho địa chí: DC.001104-1105
Số ĐKCB:
32/. KIM QUANG MINH. Hỏi đáp kiến thức về Hoàng Sa - Trường Sa/ Kim Quang Minh. - H. : Tài
nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2020. - 170 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức làm rõ quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với 2
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những sự kiện nổi bật liên quan đến hai quần đảo qua những câu
hỏi đáp
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Kho đọc: VL.019997
Kho mượn: PM.035939
Số ĐKCB:
33/. Kinh tế biển xanh: Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Sách tham khảo/ Nguyễn Chu Hồi
(ch.b.). - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 444 tr. : Minh họa ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, cách tiếp cận và mục tiêu thực hiện kinh tế biển xanh; thực tế
phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới với một số kinh nghiệm, thực tiễn tôt về phát triển kinh tế biển
xanh; vị thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển Việt Nam và thực trạng phát triển các ngành kinh tế biển
của Việt Nam trong thời gian qua cùng những thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển
Ký hiệu môn loại: 333.916409597
Kho đọc: VL.019932
Số ĐKCB:
34/. Làng thanh niên lập nghiệp/ Biên soạn: Nguyễn Hương Mai (ch.b.), Nguyễn Hằng Thanh, Nguyễn
Thái Anh.... - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2020. - 194 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên của làng thanh niên lập nghiệp
dọc theo con đường Hồ Chí Minh cũng như sự thay da đổi thịt của những miền đất hoang sơ, đồng thời
chia sẻ những kinh nghiệm có được trong thời gian qua của mô hình làng thanh niên lập nghiệp và hình
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
ảnh thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện với Trường Sơn trong thơ và nhạc
Ký hiệu môn loại: 338.0083509597
Kho đọc: VL.019996
Kho mượn: PM.035928
Số ĐKCB:
35/. LÊ HỒNG KẾ. Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn/ Lê Hồng
Kế. - H. : Xây dựng, 2020. - 200 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày về hiện trạng kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu và môi
trường sinh thái đô thị - nông thôn thời kỳ 2010-2030, tầm nhìn 2050.
Ký hiệu môn loại: 333.7209597
Kho đọc: VL.020045
Kho mượn: PM.035954
Số ĐKCB:
36/. Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc: Sách tham khảo nội bộ/ Biên
soạn: Hà Anh Tuấn (ch.b.), Hoàng Thị Lan, Nguyễn Đăng Dương. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - 402 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 366-398
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá và đưa ra luận điểm một số vấn đề của Trung Quốc về tư duy biển
của Trung Quốc từ lịch sử đến hiện đại, các tư tưởng và mục tiêu của chiến lược cường quốc biển, các
cơ quan chấp pháp biển, các hoạt động khai thác cá, dầu khí và du lịch biển của Trung Quốc...
Ký hiệu môn loại: 320.951
Kho đọc: VL.019937
Số ĐKCB:
37/. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian/ B.s.:
Nguyễn Viết Chức (ch.b.), Giang Quân, Chu Huy. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 90 tr. : Minh họa ảnh ; 24
cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Thư mục: tr. 88
Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị văn hoá tiêu biểu của lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian Thăng
Long - Hà Nội như: Lễ hội Chùa Hương, lễ hội Đền Gióng, lễ hội Cổ Loa, trò thi kéo lửa làng Từ Vân, trò
ném giỏ hội làng Ninh Hiệp, trò diễn ải lao trong hội Gióng, trò thi bơi trải trong hội làng Đa Chất...
Ký hiệu môn loại: 394.26959731
Kho đọc: VL.019916
Số ĐKCB:
38/. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Ẩm thực/ B.s.: Nguyễn Viết Chức (ch.b.), Trần
Mạnh Đạt, Nguyễn Thị Tuyết,.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 86 tr. : Minh họa ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách
Thăng Long 1000 năm)
Tóm tắt: Giới thiệu các giá trị văn hoá ẩm thực của Thăng Long Hà Nội xưa và nay qua các món
ăn ngon của Thăng Long xưa giờ đã thất truyền như: Mọc vân ám, ốc nấu thả, mực nấu thượng
thang...; các món ngon hiện còn thịnh hành như: Chả cá Hà Nội, phở Hà Nội, bún thang, giò chả Ước
Lễ...; các món quà ngon gồm cốm làng Vòng, bánh tẻ Sơn Tây, kem Tràng Tiền.... Hướng dẫn cách
chọn nguyên liệu, chế biến, trình bày và cách thưởng thức tinh tế của người Hà thành qua từng món ăn
Ký hiệu môn loại: 394.120959731
Kho đọc: VL.019917
Số ĐKCB:
39/. NGÔ XUÂN LỊCH. Bộ đội cụ Hồ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân/ Ngô Xuân Lịch. - H. : Quân
đội nhân dân, 2020. - 1218 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp 115 bài viết, bài nói chuyện tiêu biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ngô Xuân Lịch về các chủ đề: Xứng đáng với niềm tin của Đảng và sự yêu mến của nhân dân; chủ
động tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng quan đội "tinh,
gọn, mạnh", kiên định, vững vàng trong tình hình mới; dưới cờ Đảng quang vinh, xứng danh "Bộ đội Cụ
Hồ" - Bộ đội của dân.
Ký hiệu môn loại: 355.0330597
Kho đọc: VL.019968
Kho mượn: PM.035883
Số ĐKCB:
40/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh tầm vóc, giá trị và ý nghĩa/ Nguyễn Bá Dương,
Nguyễn Bá Duy. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 258 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 253-257
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Tóm tắt: Nêu rõ cội nguồn và bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích giá trị và ý nghĩa tư tưởng
của Người
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.019951
Kho mượn: PM.035918
Số ĐKCB:
41/. NGUYỄN NGỌC ANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu: Nội
dung và giá trị: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Ngọc Anh. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 195 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 182-193
Tóm tắt: Nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô,
lãng phí, quan liêu. Khẳng định giá trị lý luận và giá trị thực tiễn, đồng thời gợi mở một số định hướng,
giải pháp trong phòng, chống tệ nạn này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Ký hiệu môn loại: 364.1323
Kho đọc: VL.019991
Kho mượn: PM.035945
Số ĐKCB:
42/. NGUYỄN NGỌC TOÀN. Một số chuyên đề kinh tế vi mô nâng cao: Sách chuyên khảo/ Nguyễn
Ngọc Toàn. - H. : Lý luận chính trị, 2020. - 187 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Thư mục: tr. 186
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về Kinh tế học vi mô như: tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng;
tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng khi giá và thu nhập thay đổi; tối đa hoá lợi nhuận của nhà sản
xuất; độc quyền nhóm và các mô hình cạnh tranh cổ điển; giới thiệu lý thuyết trò chơi; cân bằng tổng
thể trong trao đổi và sản xuất; ngoại ứng và thông tin không cân xứng
Ký hiệu môn loại: 338.5
Kho đọc: VL.020000
Kho mượn: PM.035930, PM.035940
Số ĐKCB:
43/. NGUYỄN TẤT VIỄN. Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp/ Nguyễn Tất Viễn. - H. :
Tư pháp, 2020. - 251 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 229-245
Tóm tắt: Trình bày về quyền con người, nhận thức về quyền con người trong hoạt động tư pháp;
bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính
Ký hiệu môn loại: 342.597085
Kho đọc: VL.020039
Kho mượn: PM.035917
Số ĐKCB:
44/. NGUYỄN THANH LOAN. Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam/ Nguyễn Thanh Loan. - H. :
Thể thao và du lịch, 2020. - 272 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du lịch cộng đồng ở
Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại
Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 338.4791597
Kho đọc: VL.019978
Kho mượn: PM.035919
Số ĐKCB:
45/. NGUYỄN THỊ HÀ. Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính/ Nguyễn Thị Hà. - H. :
Đại học Vinh, 2020. - 291 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.284-289
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tranh chấp hành chính, phương thức giải quyết khiếu nại, khởi kiện
các tranh chấp hành chính trong lĩnh vự quản lý đất đai.
Ký hiệu môn loại: 342.597
Kho đọc: VL.020029
Kho mượn: PM.035904
Số ĐKCB:
46/. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN. Phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế/ Nguyễn Thị Hải Yến. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2020. - 198 tr. ; 21 cm
Thư mục: Tr. 185-194
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nông nghiệp theo
hướng hiện đại
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Ký hiệu môn loại: 338.1609597
Kho đọc: VL.019967
Kho mượn: PM.035960
Số ĐKCB:
47/. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN. Truyền thông khoa học và công nghệ: Truyền thông trong dự phòng
bệnh dịch và hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe công cộng/ Nguyễn Thị Kim Liên. - H. : Khoa học
và kỹ thuật, 2019. - 143 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 140-142
Tóm tắt: Trình bày những nguy cơ đối với sức khoẻ con người, truyền thông và dự phòng bệnh tật,
truyền thông nguy cơ - cách tiếp cận chủ động và toàn diện trong dự phòng và ứng phó với các nguy cơ
đối với sức khoẻ, thực hiện các nguyên tắc của truyền thông nguy cơ trong triển khai các thành tố của
truyền thông trong vụ dịch/tình trạng y tế công cộng khẩn cấp, truyền thông nguy cơ hỗ trợ giải quyết
tình huống dịch bệnh và tình trạng y tế khẩn cấp.
Ký hiệu môn loại: 362.104256
Kho đọc: VL.020002
Kho mượn: PM.035955
Số ĐKCB:
48/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG. Người lính trở về/ Nguyễn Thị Phương. - H. : Lao động - xã hội, 2020. -
204 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết giới thiệu những tấm gương thương binh, cựu binh tiêu biểu cùng
những phương pháp sản xuất kinh doanh làm giàu của họ
Ký hiệu môn loại: 331.5209597
Kho đọc: VL.020014
Kho mượn: PM.035965
Số ĐKCB:
49/. NGUYỄN THỊ THU HOÀI. Phát triển bền vững văn hóa của người Khơ Mú ở Điện Biên/ Nguyễn
Thị Thu Hoài. - H. : Đại học quốc gia, 2020. - 234 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 223-234
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn văn hoá, phát triển bền vững văn hoá tộc
người. Khái quát về người Khơ Mú ở Điện Biên. Thực trạng văn hoá của người Khơ Mú ở Điện Biên hiện
nay trên quan điểm phát triển bền vững và một số phương hướng phát triển bền vững văn hoá tộc
người Khơ Mú Điện Biên trong bối cảnh hiện nay
Ký hiệu môn loại: 305.895930597177
Kho đọc: VL.020033
Kho mượn: PM.035962
Số ĐKCB:
50/. NGUYỄN VĂN ĐẠI. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã ở Việt Nam
hiện nay/ Nguyễn Văn Đại. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2020. - 242 tr. ; 21 cm
Thư mục: Tr.231-240
Tóm tắt: Khái quát về chính quyền cấp xã, tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
Ký hiệu môn loại: 352.09597
Kho đọc: VL.019966
Kho mượn: PM.035959
Số ĐKCB:
51/. NHỊ LÊ. Tầm nhìn, định vị chiến lược và phát triển Việt Nam/ Nhị Lê. - H. : Lý luận chính trị, 2020. -
507 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu phát triển lý luận về đổi mới tầm nhìn vĩ mô, định vị chiến lược
quốc gia, tham chiếu hoạch định những phương diện căn bản và chủ yếu bảo đảm Việt Nam phát triển
mạnh mẽ và phát triển dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 320.09597
Kho đọc: VL.019928
Kho mượn: PM.035990
Số ĐKCB:
52/. Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất/ Tổng hợp,
biên soạn: Đặng Ý My, Ngô Huy Khánh. - H. : Hồng Đức, 2020. - 271 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh
tế.
Ký hiệu môn loại: 346.597
Kho đọc: VL.020011
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Kho mượn: PM.035949
Số ĐKCB:
53/. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2019 = Statistical Yearbook of Việt Nam. - H. : Thống kê,
2020. - 1034 tr. ; 25 cm
ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê
Tóm tắt: Nội dung gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng
kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương, nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo
phục vụ yêu cầu nghiên cứu.
Ký hiệu môn loại: 315.97
Kho mượn: PM.035985
Số ĐKCB:
54/. PHẠM GIA NGHI. Giao thông cho mọi người/ Phạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng. - H. : Giao thông
vận tải, 2020. - 230 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 227-229
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về giao thông cho mọi người, đặc biệt là dành cho người
khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai và người có khó khăn khác; các yêu cầu về xây dựng,
thiết kế giao thông cho mọi người; quản lý về giao thông cho mọi người
Ký hiệu môn loại: 388.42
Kho đọc: VL.019985
Kho mượn: PM.035947
Số ĐKCB:
55/. Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có: Thực trạng và giải pháp/ Tô Quang Thu
(ch.b).. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 232 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 221-228
Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham
nhũng; trình bày thực trạng, dự báo và các giải pháp tăng cường phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham
nhũng
Ký hiệu môn loại: 352.3509597
Kho đọc: VL.019938
Số ĐKCB:
56/. Phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của
quân đội nhân dân Việt Nam: Sách chuyên khảo/ B.s.: Phạm Văn Luyện (ch.b.), Trần Đại Nghĩa,
Nguyễn Đức Nam.... - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 219 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 212-218
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy giá trị văn
hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Yêu cầu và giải pháp phát huy giá trị văn
hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Kho đọc: VL.020008
Kho mượn: PM.035957
Số ĐKCB:
57/. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay: Sách
tham khảo/ Ninh Thị Minh Tâm (ch.b.),. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 247 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực I, Thư mục: tr.
238-244
Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân;
lý luận cơ bản và thực tiễn, thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư
nhân; đề xuất, phương hướng và giải pháp tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
thuộc khu vực kinh tế tư nhân
Ký hiệu môn loại: 352.26609597
Kho đọc: VL.019923
Số ĐKCB:
58/. Quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Tất
Giáp, Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân(ch.b),.... - H. : Lý luận chính trị, 2020. - 271 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 245-269
Tóm tắt: Nghiên cứu, triển khai thành công mô hình quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam; quản lý
phát triển xã hội cần được hiện thực hoá thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời cần
chủ động và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về phát triển xã hội, quản
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
lý phát triển xã hội cho cán bộ, đảng viên nói chung và nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói
riêng.
Ký hiệu môn loại: 303.4409597
Kho đọc: VL.019998
Kho mượn: PM.035929
Số ĐKCB:
59/. Quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên
khảo/ Vũ Anh Đức (ch.b.). - H. : Khoa học và xã hội, 2020. - 203 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 193-203
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyền công đoàn của người lao động; nghiên cứu thực
trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền công đoàn của người lao động trong các
doanh nghiệp; đưa ra quan điểm và giải pháp bảo đảm quyền công đoàn của người lao động trong các
doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 344.5970188
Kho đọc: VL.019961
Kho mượn: PM.035972
Số ĐKCB:
60/. Quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Đồng chủ
biên: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Minh Phú. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 570 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà
nước; sự điều chỉnh của pháp luật, tính hợp pháp và hợp lý, hiệu lực quyết định hành chính của cơ quan
hành chính nhà nước. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp bảo đảm hiệu lực quyết định hành
chính của cơ quan hành chính nhà nước
Ký hiệu môn loại: 352.3309597
Kho đọc: VL.019942
Kho mượn: PM.035979
Số ĐKCB:
61/. SANG SẾT. Phong tục, lễ nghi và tranh ký tự dân tộc Khmer Nam Bộ/ Sang Sết. - H. : Văn hóa
dân tộc, 2019. - 239 tr. : ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr.233-235
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về người Khmer , tín ngưỡng, phong tục, nghi lễ, tranh ký tự và
một số hình ảnh về văn hóa nghệ thuật dân gian ở Nam Bộ.
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.020085
Kho mượn: PM.035847
Số ĐKCB:
62/. Sổ tay chính sách pháp luật đối với trẻ em nhiễm HIV, trẻ khuyết tật và trẻ em bị ảnh hưởng chất
độc hóa học. - H. : Lao động - xã hội, 2020. - 128 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về việc phòng chống HIV cho trẻ em, bảo vệ chăm sóc trẻ em
khuyết tật và trẻ em bị ảnh hưởng chất độc hoá học trong những năm qua, đặc biệt là chế tài xử phạt
hành chính đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em và xử lý hình sự đối với người phạm tội xâm hại quyền
trẻ em
Ký hiệu môn loại: 342.59708772
Kho đọc: VL.020013
Kho mượn: PM.035966
Số ĐKCB:
63/. Sổ tay hỏi đáp pháp luật dành cho đối tượng được trợ giúp pháp lý. - Sóc Trăng : Sở Thông tin và
Truyền thông, 2020. - 84 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Sở Tư pháp Tỉnh Sóc Trăng. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
Tóm tắt: Giới thiệu một số quy định về bạo lực gia đình, người khuyết tật, hôn nhân và gia đình,
luật đất đai, hộ tịch và trợ giúp pháp lý dưới dạng hỏi đáp
Ký hiệu môn loại: 347.597017
Kho địa chí: DC.001123-1124
Số ĐKCB:
64/. Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất: Chương trình xây dựng nông thôn mới/ Nguyễn Kim Vân,
Đặng Vũ Thị Thanh, Bùi Trường Minh, Đinh Văn Thành. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 200 tr. : hình ảnh ;
21 cm
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Thư mục: tr.197-198
Tóm tắt: Hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm
và định hướng xây dựng nông sản.
Ký hiệu môn loại: 338.1
Kho đọc: VL.020043
Kho mượn: PM.035952
Số ĐKCB:
65/. Sổ tay phổ biến kiến thức cần thiết cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. - H. : Lao động
- xã hội, 2020. - 160 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tóm tắt: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội, một số khái niệm cơ bản
và chính sách của nhà nước đối với bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Ký hiệu môn loại: 368.4009597
Kho đọc: VL.020015
Kho mượn: PM.035964
Số ĐKCB:
66/. Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm/ Tổng hợp, b.s.: Nguyễn Thị Xuân, Tống Thế Toàn. - H. : Hồng
Đức, 2020. - 283 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành cùng một số
quy định của pháp luật về vi chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm; điều kiện
đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy trình
thanh tra, kểm tra về an toàn thực phẩm
Ký hiệu môn loại: 344.59704232
Kho đọc: VL.019965
Kho mượn: PM.035958
Số ĐKCB:
67/. Sổ tay tuyên truyền thực hiện hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới trên địa bàn
Tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2017-2020. - Sóc Trăng : Sở Thông tin và Truyền thông, 2020. - 36 tr. : ảnh ;
21 cm
ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo các CTMTQG Tỉnh Sóc Trăng. Văn phòng Điều phối nông thôn mới
Ký hiệu môn loại: 343.597045
Kho địa chí: DC.001122
Số ĐKCB:
68/. Lịch sử Đảng Bộ huyện Cù Lao Dung : Sơ thảo / Lê Văn Sơn chủ biên. - Sóc Trăng : Công ty cổ
phần in Sóc Trăng, 2020. - 331 tr. : ảnh ; 21 cm. - 2b/bộ
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng Bộ huyện Cù Lao Dung
T.1 : 1930-1975. - 2020. - 331 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, văn hóa - xã hội qua các thời
kỳ và quá trình hình thành vùng đất, con người Cù Lao Dung.
Ký hiệu môn loại: 324.25970709
Kho địa chí: DC.001115-1116
Số ĐKCB:
69/. Lịch sử Đảng Bộ thị xã Sóc Trăng / Ban Thường vụ Thành ủy sóc trăng. - Xuất bản lần thứ 2 (có
chỉnh sửa, bổ sung). - Sóc Trăng : Ban Tuyên giáo thành ủy Sóc Trăng, 2020. - 272 tr. ; 19 cm. - 3b/bộ
ĐTTS ghi: Đảng Bộ Thành phố Sóc Trăng
T.1 : 1930-1975. - 2020. - 272 tr.
Ký hiệu môn loại: 324.25970709
Kho địa chí: DC.001127-1129
Số ĐKCB:
70/. Độc chất và an toàn thực phẩm / Biên soạn: Trần Lệ Thu, Lê Huy Bá(ch.b), Nguyễn Thị Ngọc
Hợi,.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2019. - 502 tr. ; 21 cm. - 2b/bộ
T.1 : Độc chất và an toàn thực phẩm. - 2020. - 502 tr.
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về độc học thực phẩm, thực phẩm có nguồn gốc thực vật không an
toàn khi có chứa độc chất độc tố, thịt động vật không an toàn khi có chứa độc chất, độc tố, thực phẩm
không an toàn do: nhiễm vi sinh vật và ký sinh trùng, độc chất tồn dư trong quá trình trồng trọt, do độc
chất xâm nhiễm, tồn dư trong quá trình chăn nuôi, chế biến sản phẩm, sử dụng phụ gia và chất bảo
quản, đồ uống không cồn không an toàn khi nó sinh ra độc chất, an toàn thực phẩm liên quan đến độc
tố thần kinh, bàn về vấn đề an toàn thực phẩm
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Ký hiệu môn loại: 363.192
Kho đọc: VL.020020
Kho mượn: PM.035969
Số ĐKCB:
71/. Dự thảo tài liệu lịch sử Đảng Bộ xã Ba Trinh huyện Kế Sách giai đoạn 1975-2015 / Biên soạn: Cao
Lền Khấu, Nguyễn Hùng Minh, Từ Hữu Phước. - Sóc Trăng : Công ty cổ phần in Sóc Trăng, 2020. -
107 tr. : ảnh ; 19 cm. - 1b/bộ
ĐTTS ghi: Huyện Ủy Kế Sách. Đảng Bộ xã Ba Trinh
T.2 : 1975-2015. - 2020. - 107 tr.
Ký hiệu môn loại: 324.25970709
Kho địa chí: DC.001125
Số ĐKCB:
72/. Công nghệ sinh thái / Biên soạn: Lê Huy Bá(ch.b), Nguyễn Xuân Hoàn, Lê Hùng Anh. - H. : Khoa
học và xã hội, 2020. - 407 tr. ; 21 cm. - 1b/bộ
T.2 : Công nghệ sinh thái. - 2020. - 407 tr.
Tóm tắt: Trình bày các tiêu chuẩn đánh giá và xây dựng đô thị sinh thái, mảng xanh trong đô thị
sinh thái, giới thiệu một số mô hình đô thị sinh thái, nền nông nghiệp đô thị sạch, phát triển kinh tế
xanh, bền vững, giới thiệu một số mô hình quy hoạch cảnh quan đô thị sinh thái, ngôi nhà sinh thái.
Ký hiệu môn loại: 338.959707
Kho đọc: VL.020019
Kho mượn: PM.035968
Số ĐKCB:
73/. Độc chất và an toàn thực phẩm / Biên soạn: Trần Lệ Thu, Lê Huy Bá(ch.b), Nguyễn Thị Ngọc
Hợi,.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2019. - 502 tr. ; 21 cm. - 2b/bộ
T.2 : Độc chất và an toàn thực phẩm. - 2020. - 474 tr.
Tóm tắt: Trình bày về an toàn thực phẩm khi sử dụng vitamin quá liều, gây độc tính, an toàn thực
phẩm với các acid amin chứa lưu huỳnh oxy hoá, cafein trong chế độ ăn kiêng và độc tính của nó, phân
tích rủi ro và lợi ích của việc bổ sung vitamin, dinh dưỡng cho bệnh nhân sau khi ngộ độc do nhiễm
khuẩn, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP CODEX, hành vi con người và vấn đề an toàn thực
phẩm cộng đồng, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
Ký hiệu môn loại: 363.192
Kho đọc: VL.020021
Kho mượn: PM.035970
Số ĐKCB:
74/. Tài liệu lịch sử Đảng Bộ thị trấn Kế Sách giai đoạn 1975-2015: Dự thảo/ Biên soạn: Cao Lền
Khấu, Nguyễn Hùng Minh, Từ Hữu Phước. - Sóc Trăng : Công ty cổ phần in Sóc Trăng, 2020. - 123 tr. :
ảnh ; 19 cm
ĐTTS ghi: Huyện Ủy Kế Sách. Đảng Bộ thị trấn Kế Sách., Thư mục: tr.123
Tóm tắt: Ghi nhận những thành tựu mà Đang bộ thị trấn Kế Sách và nhân dân phấn đấu hơn 40
năm qua trong suốt quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ký hiệu môn loại: 324.25970709
Kho địa chí: DC.001126
Số ĐKCB:
75/. THANH HÒA TỬ. Hội chân biên/ Thanh Hòa Tử; Khảo cứu và dịch chú: Nguyễn Thanh Tùng. - H.
: Đại học sư phạm, 2020. - 399 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.378-390
Ký hiệu môn loại: 398.4109597
Kho đọc: VL.020035
Kho mượn: PM.035908
Số ĐKCB:
76/. Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền vững ở Việt Nam: Sách
chuyên khảo = Hoà Bình and Bắc Sơn cultures in the northeast mountainous area of Viet Nam
(through the archaeological data from 2000 to 2015)/ Lê Anh Vũ (ch.b.). - H. : Khoa học xã hội, 2020. -
205 tr. : Bảng ; 21 cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng,
Thư mục: tr. 193-205
Tóm tắt: Lí luận và kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng
bền vững; nghiên cứu thực trạng và đưa ra những quan điểm, giải pháp thúc đẩy phương thức tiêu dùng
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
của dân cư theo hướng bền vững
Ký hiệu môn loại: 339.4709597
Kho đọc: VL.019958
Kho mượn: PM.035971
Số ĐKCB:
77/. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - Các kết quả chủ yếu Tỉnh Sóc Trăng/ Biên soạn:
Dương Hoàng Sals(ch.b), Nguyễn Hữu Thống. - H. : Thống kê, 2020. - 382 tr. : ảnh ; 29 cm
ĐTTS ghi: Cục thống kê Tỉnh Sóc trăng
Tóm tắt: nghiên cứu, đánh giá hiện trạng về dân số và nhà ở trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng để
hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
Ký hiệu môn loại: 304.609597
Kho địa chí: DC.001103
Số ĐKCB:
78/. Trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay/ Biên soạn: Nguyễn
Minh Sản(ch.b), Đặng Thành Lê, Trần Văn Sơn.... - H. : Lý luận chính trị, 2020. - 195 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 190-193
Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước;
thực trạng và phương hướng, giải pháp nhằm bảo đảm trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính
nhà nước ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 352.309597
Kho đọc: VL.019999
Kho mượn: PM.035931
Số ĐKCB:
79/. TRẦN ANH TUẤN. Tư tưởng quân sự Phan Bội Châu/ Trần Anh Tuấn. - H. : Quân đội nhân dân,
2020. - 198 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 186-196
Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành và quá trình chuyển biến của tư tưởng quân sự Phan Bội
Châu, nội dung tư tưởng quân sự Phan Bội Châu, một số nhận xét về tư tưởng quân sự của ông
Ký hiệu môn loại: 355.092
Kho đọc: VL.020006
Kho mượn: PM.035942
Số ĐKCB:
80/. TRẦN BẢO HƯNG. Văn hóa và phát triển/ Trần Bảo Hưng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 231 tr.
; 21 cm
Tóm tắt: Phân tích những vấn đề của văn học và nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay, lý giải
những vấn đề của văn hoá và các lễ hội văn hoá hiện nay và những vấn đề của du lịch, tiềm năng và
thế mạnh của du lịch Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020031
Kho mượn: PM.035903
Số ĐKCB:
81/. TRẦN ĐÁNG. An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên thực phẩm/ Trần
Đáng. - H. : Y học, 2020. - 395 tr. : minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm các kiến thức hiện đại về an toàn thực phẩm, an ninh thực phẩm, gian lận thực
phẩm, phòng vệ thực phẩm, thực phẩm tăng cường, thực phẩm chức năng, HACCP, HARPC, TACCP,
VACCP, mối liên quan HACCP, TACCP, VACCP và HARCP, đại cương về ô nhiễm ký sinh trùng
đường ruột, một số bệnh ký sinh trùng đường ruột.
Ký hiệu môn loại: 363.192
Kho đọc: VL.019993
Kho mượn: PM.035914
Số ĐKCB:
82/. TRẦN PHỎNG DIỀU. Chùa của người Hoa ở Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều. - H. : Văn hóa dân tộc,
2020. - 183 tr. : ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr.177-178
Ký hiệu môn loại: 398.410959793
Kho đọc: VL.020059
Kho mượn: PM.035870
Số ĐKCB:
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
83/. TRẦN TRÍ DŨNG. Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện
nay/ Trần Trí Dũng. - H. : Tư pháp, 2020. - 299 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 285-294
Tóm tắt: Trình bày lý luận về công lý, bảo vệ công lý và quy định pháp luật về bảo vệ công lý trong
hoạt động xét xử của Toà án nhân dân. Đánh giá thực tiễn và đề xuất quan điểm, giải pháp tăng cường
bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân.
Ký hiệu môn loại: 347.59707
Kho đọc: VL.019995
Kho mượn: PM.035921
Số ĐKCB:
84/. TRẦN VĂN MIỀU. Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên Việt Nam trong cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Trần Văn Miều. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 319 tr. :
Bảng ; 21 cm
Thư mục: tr. 311-314
Tóm tắt: Những nội dung về cơ sở lý luận và cơ sở chính trị, pháp lý đối với xây dựng và thực hiện
chính sách phát triển thanh niên. Vai trò của thanh niên Việt Nam trong tiến trình lịch sử. Hoàn cảnh,
thời cơ và thách thức đối với thanh niên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên trong thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 305.23509597
Kho đọc: VL.019955
Số ĐKCB:
85/. Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam - Hệ thống và giá trị: Sách chuyên khảo/ Biên soạn: Nguyễn
Chí Bền(ch.b), Võ Thị Hoàng Lan, Trần Thị Thủy,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 447 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.417-448
Tóm tắt: Trình bày lý luận và cách tiếp cận về văn hoá dân gian biển đảo Việt Nam; tình hình
nghiên cứu văn hoá biển đảo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Nghiên cứu chủ thể, khách thể,
loại hình, hệ thống và các giá trị của văn hoá dân gian biển đảo Việt Nam. Thực trạng công tác sưu
tầm, nghiên cứu và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá dân gian biển đảo Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.020041
Kho mượn: PM.035893
Số ĐKCB:
86/. Việt Nam - Cuba: 60 năm đồng hành: Văn kiện Đảng và Nhà nước. - H. : Chính trị quốc gia sự
thật, 2020. - 914 tr. : Bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Tóm tắt: Tập hợp những tài liệu bao gồm các điện trao đổi, thư từ, hiệp định, nghị định thư... của
Đảng và Chính phủ hai nước Việt Nam - Cuba từ khi bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức
đến nay
Ký hiệu môn loại: 327.59707291
Kho đọc: VL.019933
Số ĐKCB:
87/. VŨ ANH DŨNG. Quản lý chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng trưởng xanh/ Vũ Anh Dũng. - H. :
Khoa học và kỹ thuật, 2019. - 414 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 252-298
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận về quản lý chuỗi cung ứng xanh và tăng trưởng xanh, xây
dựng mô hình quản lý chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng trưởng xanh, thực trạng, hàm ý vĩ mô, vi mô
từ mô hình quản lý chuỗi cung ứng xanh và dự đoán một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh xanh triển
vọng tại Việt Nam đến 2030.
Ký hiệu môn loại: 338.959707
Kho đọc: VL.020004
Kho mượn: PM.035901
Số ĐKCB:
88/. Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn
Hùng Oanh(ch.b), Lê Trọng Tuyến, Phạm Đình Nhịn.... - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 215 tr. ; 21
cm
Thư mục: tr. 208-213
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn, yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng Đảng về
Trang 16
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
đạo đức trong tình hình mới
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.020012
Kho mượn: PM.035948
Số ĐKCB:
89/. Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Sila ở tình Lai Châu/ Lê
Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo (ch.b.), Vương Xuân Tình.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 382 tr. : ảnh ;
21 cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học, Thư mục: tr.365-378
Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu, cách tiếp cận và khái quát về tộc người Cống, Si La ở tỉnh Lai
Châu. Yếu tố văn hoá và chăm sóc sức khoẻ của tộc người Cống và Si La. Thực trạng chăm sóc sức
khoẻ hiện nay của tộc người Cống và Si La. Những vấn đề đặt ra trong chăm sóc sức khoẻ hiện nay
Ký hiệu môn loại: 362.10899540597
Kho mượn: PM.035975
Số ĐKCB:
90/. Yếu tố văn hoá tộc người trong chăm sóc sức khoẻ của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu/
Đồng chủ biên: Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 382 tr. : Ảnh minh họa
; 21 cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học, Phụ lục: tr. 379-382, Thư
mục: tr. 365-378
Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu, cách tiếp cận và khái quát về tộc người Cống, Si La ở tỉnh Lai
Châu. Yếu tố văn hoá và chăm sóc sức khoẻ của tộc người Cống và Si La. Thực trạng chăm sóc sức
khoẻ hiện nay của tộc người Cống và Si La. Những vấn đề đặt ra trong chăm sóc sức khoẻ hiện nay
Ký hiệu môn loại: 362.10899540597
Kho đọc: VL.019956
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. BÙI VŨ HUY. Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn: Viêm màng não mủ/ Bùi Vũ Huy. - H. : Y học,
2020. - 311 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn; căn nguyên gây bệnh và các đặc điểm
dịch tễ học; một số đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh trong bệnh lý viêm màng não nhiễm
khuẩn; biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm trong bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn.
Ký hiệu môn loại: 616.82
Kho đọc: VL.019994
Kho mượn: PM.035920
Số ĐKCB:
2/. Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu/ Biên soạn: Vũ Minh
Tuấn(ch.b), Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thị Bạch Dương,.... - H. : Xây dựng, 2020. - 200 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.195-197
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khí hậu và biến đổi khí hậu, nguyên nhân, tác động, kết cấu và
giải pháp ứng phó của Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 627.58
Kho đọc: VL.020044
Kho mượn: PM.035953
Số ĐKCB:
3/. Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng/ B.s.: Lê Thị Hương, Trần Văn Thuấn,
Nguyễn Thuỳ Linh (ch.b.).... - H. : Y học, 2020. - 296 tr. : minh họa ; 21 cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, Thư mục: tr. 281-
295
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về dinh dưỡng trong dự phòng ung thư; qui trình chăm sóc dinh
dưỡng cho người bệnh ung thư; các đường nuôi dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người
bệnh ung thư; dinh dưỡng hộ trợ người bệnh ung thư điều trị hoá trị, xạ trị và miễn dịch.
Ký hiệu môn loại: 616.9940654
Kho đọc: VL.019992
Kho mượn: PM.035946
Số ĐKCB:
4/. ĐẶNG HANH ĐỆ. Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện: Chăm sóc và xử trí/ Đặng
Hanh Đệ. - H. : Y học, 2020. - 599 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Trang 17
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Phụ lục: tr. 552-599
Tóm tắt: Hướng dẫn tổ chức một bệnh viện ngoại khoa tuyến huyện, những điều cơ bản trong thực
hành ngoại khoa, bụng, chăm sóc cấp cứu sản khoa, hồi sức và gây mê, chấn thương và chỉnh hình.
Ký hiệu môn loại: 617.0231
Kho đọc: VL.019974
Kho mượn: PM.035886
Số ĐKCB:
5/. Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Đỗ Minh
Cương(ch.b). - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 717 tr. : Bảng ; 21 cm
Thư mục: tr. 639-655., Phụ lục: tr. 657-717
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về lãnh đạo, quản lý tổ chức và xã hội. Nội dung các tư tưởng, lý luận lãnh
đạo, quản lý của Trung Quốc thời kỳ cổ đại và phương tây thời kỳ hiện đại; trình bày tư tưởng, lý luận và
văn hoá lãnh đạo, quản lý của Việt Nam. Khảo sát, đánh giá thực trạng về nhận thức và hoạt động lãnh
đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời đưa ra quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực và hiệu
quả lãnh đạo, quản lý của Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh và tích cực hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 658.4092
Kho đọc: VL.019969
Kho mượn: PM.035977
Số ĐKCB:
6/. LÊ VĂN YÊN. Làng rèn Vân Chàng từ nửa đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX/ Lê Văn Yên. - H. : Khoa
học xã hội, 2020. - 358 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Thư mục: tr. 356-358
Tóm tắt: Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội và quá trình ra đời, phát triển của làng Vân Chàng, thị
trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Sự phát triển của nghề thủ công rèn sắt, thương
nghiệp và sản xuất nông nghiệp ở làng Vân Chàng. Tổ chức chính trị - xã hội, tình hình văn hoá - xã hội
và những truyền thống của làng Vân Chàng
Ký hiệu môn loại: 682.40959738
Kho đọc: VL.020025
Kho mượn: PM.035973
Số ĐKCB:
7/. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Làng nghề, phố nghề/ B.s.: Nguyễn Viết Chức
(ch.b.), Lưu Quang Dần, Nguyễn Thị Kiều Vân,.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 85 tr. : Minh họa ảnh ; 24
cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Tóm tắt: Giới thiệu về những phố nghề, làng nghề trên địa bàn Hà Nội cùng những nghệ nhân
nghề, sản phẩm nghề tiêu biểu
Ký hiệu môn loại: 680.0959731
Kho đọc: VL.019919
Số ĐKCB:
8/. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Khách sạn hàng đầu/ Nguyễn Viết Chức
(ch.b.),. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 107 tr. : Minh họa ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Tóm tắt: Giới thiệu các khách sạn tại Hà Nội được xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao: Tên khách sạn,
địa chỉ, hướng dẫn địa lý, những dịch vụ kèm theo, những điểm nổi bật trong lịch sử xây dựng và hoạt
động với những nét đặc trưng văn hoá riêng của Thăng Long - Hà Nội
Ký hiệu môn loại: 647.940959731
Kho đọc: VL.019918
Số ĐKCB:
9/. NGUYỄN VĂN THÀNH. Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực
tiễn tại Việt Nam/ Nguyễn Văn Thành, Ockie Bosch, Nam Nguyễn.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - 179 tr. : Ảnh ; 24 cm
Thư mục: tr. 161-170
Tóm tắt: Khái quát về tư duy hệ thống, vai trò của tư duy hệ thống trong quản lý và giải quyết các
vấn đề nảy sinh, cung cấp cơ sở lý thuyết và các nội dung cơ bản về tư duy hệ thống, ứng dụng tư duy
hệ thống trong thực tiễn tại một số địa phương ở Việt Nam, các kết quả đạt được trong thực tế và công
cụ để ứng dụng hiệu quả tư duy hệ thống trong thực tiễn tại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 658.4032
Kho đọc: VL.019924
Số ĐKCB: 10/. Phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em cách phát hiện và huấn luyện trẻ: Tài liệu
Trang 18
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
dành cho cha mẹ và cán bộ cộng đồng/ Biên soạn: Cao Minh Châu(ch.b), Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn
Thị Minh Thủy. - H. : Y học, 2020. - 113 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Tóm tắt: Tìm hiểu một số dạng khuyết tật thường gặp ở trẻ em như: khó khăn về vận động, chậm
phát triển trí tuệ, khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp, nghe kém, khó khăn về nhìn, động kinh kèm theo
hình vẽ minh hoạ hướng dẫn cách phát hiện và hướng dẫn trẻ khuyết tật phục hồi phát triển
Ký hiệu môn loại: 615.82083
Kho đọc: VL.020009
Kho mượn: PM.035956
Số ĐKCB:
11/. Quy định kỹ thuật về an toàn cháy, nổ trong xây dựng. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 245 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Trình bày toàn văn các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn cháy, nổ trong xây dựng gồm:
TCVN 3890-2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình; TCVN 4586-97 về Vật
liệu nổ công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng
Ký hiệu môn loại: 690.220218597
Kho đọc: VL.019984
Kho mượn: PM.035932
Số ĐKCB:
12/. Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi/ Biên soạn: Hoàng Công Dân(ch.b), Vũ Đức Vinh, Nguyễn
Thị Thu Hiền.... - H. : Thể thao và du lịch, 2020. - 366 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.364-366
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức phổ quát về thể chất, các bài tập rèn luyện thể chất thiếu nhi
và phương pháp rèn luyện thể chất thanh niên như đi bộ, tập chạy cho trẻ em, trò chơi vận động cho
trẻ.
Ký hiệu môn loại: 613.7
Kho đọc: VL.020022
Kho mượn: PM.035889
Số ĐKCB:
13/. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng đường giao thông. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 316 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải, Thư mục: tr. 313
Tóm tắt: Trình bày về những quy định chung về bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Kỹ thuật bảo
trì, bảo dưỡng đường bộ. Kiểm tra nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.
Ký hiệu môn loại: 625.7609597
Kho đọc: VL.020038
Kho mượn: PM.035925
Số ĐKCB:
14/. Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị/ Biên soạn: Phan Tiến Tâm(ch.b),
Nguyễn Thị Thanh Hương. - H. : Xây dựng, 2020. - 120 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đô thị: Xác định quy mô và giải pháp tổng
thể cho các công trình đơn vị trong hệ thống cấp nước; quy hoạch mạng lưới cấp nước; những vấn đề
cơ bản thiết kế hệ thống nước thải; tính toán thuỷ lực; thiết kế mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/2000; quy
hoạch mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/500
Ký hiệu môn loại: 628.14
Kho đọc: VL.020016
Kho mượn: PM.035967
Số ĐKCB:
15/. Sổ tay lái xe ô tô an toàn. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 216 tr. : minh họa ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải, Thư mục: tr. 211
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về lái xe ô tô, kỹ thuật lái xe và kinh nghiệm xử lý các
tình huống giao thông, một số quy định của pháp luật có liên quan đến người lái xe ô tô
Ký hiệu môn loại: 629.283
Kho đọc: VL.019981
Kho mượn: PM.035938
Số ĐKCB:
16/. Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông. - H. : Giao thông
vận tải, 2020. - 451 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải
Trang 19
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Tóm tắt: Trình bày về quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng; an toàn trong xây dựng; quy
phạm an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên; an toàn thi công cầu; thiết bị nâng - cáp thép,
tang, ròng rọc, xích và đĩa xích; thiết bị nâng - yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.
Ký hiệu môn loại: 629.040289
Kho đọc: VL.019988
Kho mượn: PM.035900
Số ĐKCB:
17/. Tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế đường bộ. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 442 tr. : hình
vẽ ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Trình bày toàn văn một số tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường ô tô, đường ô tô cao tốc,
đường đô thị, đường giao thông nông thôn
Ký hiệu môn loại: 625.720218597
Kho đọc: VL.019982
Kho mượn: PM.035898
Số ĐKCB:
18/. VŨ TRỌNG LỢI. Yoga và du lịch/ Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể thao và du lịch, 2020. - 336 tr. : ảnh ;
21 cm
Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề chung về Yoga,
mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du lịch và một số loại hình Yoga du
lịch Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 631.7046
Kho đọc: VL.020023
Kho mượn: PM.035888
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội/ Nguyễn Đức Hòa(ch.b); biên soạn: Trần Hậu Yên Thế, Nguyên Đức
Bình. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 419 tr. : Hình ảnh ; 25 cm
ĐTTS ghi: Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt: Lịch sử mỹ thuật của Thăng Long - Hà Nội từ thời tiền sử cho đến nay. Giới thiệu về mỹ
thuật hiện đại Hà Nội qua các tác phẩm của hoạ sĩ: Nam Sơn, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn
Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí...
Ký hiệu môn loại: 709.59731
Kho đọc: VL.020096
Số ĐKCB:
2/. NGUYỄN ĐÌNH THI. Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ Nguyễn
Đình Thi. - H. : Xây dựng, 2020. - 280 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Thư mục: tr. 272-279
Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn sau hơn 30 năm đổi mới; yêu cầu
và phân loại đối với kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; cơ sở khoa học
thiết kế kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ này.
Ký hiệu môn loại: 728.09597091734
Kho đọc: VL.020017
Kho mượn: PM.035963
Số ĐKCB:
3/. Soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (1876 - 1953) - Hậu Tổ nghệ thuật cải lương/ Nhâm
Hùng biên soạn. - Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2017. - 101 tr. : Ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp và những dấu ấn không phai của một danh nhân sân
khấu - vị thầy tuồng tài hoa đất Cần Thơ soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền - Hậu Tổ nghệ
thuật cải lương
Ký hiệu môn loại: 781.620092
Kho đọc: VL.019960
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. BÀN KIM QUY. Chuyện ở thung Mây: Tập truyện ngắn/ Bàn Kim Quy. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020.
- 127 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
Trang 20
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035840
Số ĐKCB:
2/. BÙI MINH VŨ. ... A/ Bùi Minh Vũ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 163 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035867
Số ĐKCB: 3/. BÙI QUANG THANH. Thơ/ Bùi Quang Thanh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 399 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho đọc: VL.019971
Kho mượn: PM.035896
Số ĐKCB: 4/. CAO KIM. Viết trong lửa đạn/ Cao Kim. - H. : Đại học Quốc gia, 2020. - 324 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho mượn: PM.035924
Số ĐKCB:
5/. CAO PHƯƠNG. Quán gió lùa: Thơ/ Cao Phương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 259 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020048
Số ĐKCB:
6/. ĐỖ BÍCH THÚY. Bóng của cây sồi/ Đỗ Bích Thúy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 285 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035841
Số ĐKCB:
7/. ĐỖ XUÂN THU. Chiều không tắt nắng/ Đỗ Xuân Thu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 627 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035856
Số ĐKCB:
8/. HÀN KỲ. Với người tri kỷ: Thơ/ Hàn Kỳ. - H. : Sân kháu, 2020. - 351 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020060
Kho mượn: PM.035869
Số ĐKCB:
9/. HOÀNG ĐÌNH BƯỜNG. Yên ngựa sau cuộc chiến: Bút ký/ Hoàng Đình Bường. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2020. - 243 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.9228403
Kho mượn: PM.035861
Số ĐKCB:
10/. HOÀNG GIANG PHÚ. Cánh chim bằng bạt gió/ Hoàng Giang Phú. - H. : Sân khấu, 2020. - 147 tr.
; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.035839
Số ĐKCB:
Trang 21
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
11/. HOÀNG KIM NGỌC. Viết về miền yêu thương: Tiểu luận, phê bình/ Hoàng Kim Ngọc. - H. : Nxb.
Hội nhà văn, 2020. - 237 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.922840809
Kho đọc: VL.020080
Kho mượn: PM.035851
Số ĐKCB:
12/. HỒ QUẾ HẬU. Thơ và nhạc - Em và anh/ Hồ Quế Hậu, Nguyễn Thị Lệ Hồng. - H. : Văn hóa - Văn
nghệ, 2020. - 75 tr. : Hình ảnh ; 26 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221408
Kho đọc: VL.020101
Số ĐKCB:
13/. HỮU TIẾN. Hát bên bếp lửa: Tập truyện ngắn/ Hữu Tiến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 185 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035868
Số ĐKCB:
14/. LÊ HOÀI NAM. Danh tiếng và bóng tối/ Lê Hoài Nam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 383 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035860
Số ĐKCB:
15/. LÊ HOÀI NAM. Mỹ nhân nơi đồng cỏ/ Lê Hoài Nam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 391 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035854
Số ĐKCB:
16/. LÊ LÂM. Sau cánh rừng lặng gió/ Lê Lâm. - H. : Văn học, 2018. - 347 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035863
Số ĐKCB:
17/. LÊ LÂM. Vượt qua trảng cỏ: Tập truyện ngắn/ Lê Lâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 151 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035866
Số ĐKCB:
18/. LÊ THÀNH NGHỊ. Tuyển thơ Lê Thành Nghị/ Lê Thành Nghị. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 451
tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho đọc: VL.019963
Kho mượn: PM.035887
Số ĐKCB:
19/. LÊ VĨNH TÀI. Tuyển tập trường ca/ Lê Vĩnh Tài. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 279 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho đọc: VL.020065 Số ĐKCB:
Trang 22
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Kho mượn: PM.035838
20/. Lược sử văn học Việt Nam/ Biên soạn: Trần Đình Sử (ch.b.), Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Văn
Long.... - H. : Đại học sư phạm, 2020. - 435 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 399-415
Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử văn học dân gian Việt Nam từ khởi thuỷ đến hiện đại; văn học Việt
Nam từ thế kỉ X đến năm 1885: bản sắc riêng trong khu vực văn hoá chữ Hán; văn học Việt Nam từ
năm 1885 đến năm 1945: chữ quốc ngữ và quá trình hiện đại hoá toàn diện; văn học Việt Nam từ 1945
đến nay: từ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đến đổi mới và hội nhập
Ký hiệu môn loại: 895.92209
Kho đọc: VL.019950
Kho mượn: PM.035983
Số ĐKCB:
21/. LƯƠNG MỸ HẠNH. Đá hát: Thơ/ Lương Mỹ Hạnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 207 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020062
Kho mượn: PM.035876
Số ĐKCB:
22/. LÝ A KIỀU. Hòn đá vía: Tập truyện ngắn/ Lý A Kiều. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 247 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035853
Số ĐKCB:
23/. Nắng lưng chừng đèo: Tập truyện ngắn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 361 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.035875
Số ĐKCB:
24/. NGÔ THẢO. Bốn nhà văn nhà số 4: Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn: Tư
liệu văn học/ Ngô Thảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 498 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Ghi lại chân thực tỉ mỉ những quan điểm, cái nhìn sắc sảo của bạn nghề, đồng đội; sưu
tập tư liệu, tìm kiếm các câu chuyện làm nên cuộc đời của 4 nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn Khải,
Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn
Ký hiệu môn loại: 895.92209
Kho đọc: VL.019972
Kho mượn: PM.035885
Số ĐKCB:
25/. NGUYỄN DUY LIỄM. Quà tặng mùa xuân: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Duy Liễm. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2020. - 381 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035871
Số ĐKCB:
26/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Bên dòng sầu diện/ Nguyễn Đình Tú. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 323 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035877
Số ĐKCB:
27/. NGUYỄN HOÀNG THU. Con đường đêm/ Nguyễn Hoàng Thu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
269 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
Trang 23
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035857
Số ĐKCB:
28/. NGUYỄN HOÀNG THU. Đi qua bóng tối/ Nguyễn Hoàng Thu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 279
tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035846
Số ĐKCB:
29/. NGUYỄN LONG. Ngược dòng sông Lô: Thơ/ Nguyễn Long. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 103 tr.
; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020083
Kho mượn: PM.035844
Số ĐKCB:
30/. NGUYỄN LONG. Sao khuya đáy suối: Thơ/ Nguyễn Long. - H. : Sân khấu, 2020. - 127 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020058
Kho mượn: PM.035862
Số ĐKCB:
31/. NGUYỄN THỊ MINH THẮNG. Tiếng nấc trầm của đất: Tuyển tập thơ/ Nguyễn Thị Minh Thắng. -
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 351 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020070
Kho mượn: PM.035850
Số ĐKCB:
32/. NGUYỄN THÚY HẰNG. Con người cá nhân trong văn xuôi sau 1975: Tiểu luận, nghiên cứu/
Nguyễn Thúy Hằng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 355 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam, Thư mục: tr.319-350
Ký hiệu môn loại: 895.9228340809
Kho đọc: VL.020081
Kho mượn: PM.035852
Số ĐKCB:
33/. NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG. Tia nắng cuối trời: Thơ/ Nguyễn Trọng Đồng. - H. : Sân khấu, 2020. -
171 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020066
Kho mượn: PM.035842
Số ĐKCB:
34/. NGUYỄN TRỌNG TÂN. Đa đoan cõi tạm/ Nguyên Trọng Tân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
287 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.035899
Số ĐKCB:
35/. NGUYỄN VIỆT CHIẾN. Thi giác và ảo giác: Thơ/ Nguyễn Việt Chiến. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2020. - 183 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.019986 Số ĐKCB:
Trang 24
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Kho mượn: PM.035943
36/. Những vần thơ - khúc hát: Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2020-2025. - Sóc Trăng : Công ty cổ phần in Sóc Trăng, 2020. - 96 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Những tác phẩm được thể hiện trong tập thơ - nhạc này đã để lại nhiều dấu ấn trong tâm
hồn và ký ức được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật của văn nghệ sĩ Sóc Trăng.
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho địa chí: DC.001110
Số ĐKCB:
37/. NINH NGUYỄN. Bay khẩn Tăng Ni: Truyện ngắn - ký/ Ninh Nguyễn. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2020. - 323 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92284
Kho mượn: PM.035864
Số ĐKCB:
38/. NÔNG QUANG KHIÊM. Tiếng hú trên đỉnh Pù Cải: Tập truyện ngắn/ Nông Quang Khiêm. - H. :
Sân khấu, 2020. - 247 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035879
Số ĐKCB:
39/. NÔNG QUỐC LẬP. Chiếc vòng tay kỳ lạ: Tập truyện ngắn/ Nông Quốc Lập. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2020. - 295 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035880
Số ĐKCB:
40/. NÔNG THỊ HƯNG. Tình núi: Thơ/ Nông Thị Hưng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 115 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020067
Kho mượn: PM.035848
Số ĐKCB:
41/. PHẠM PHÚ THANG. 86 năm thơ tuyển và những lời bình/ Phạm Phú Thang. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2020. - 327 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020084
Kho mượn: PM.035845
Số ĐKCB:
42/. Những hạt giống đỏ / Biên soạn: Nguyễn Xuân Định, Phạm Thanh Hà, Lê Thị Diễm My,.... - Sóc
Trăng : Sở Thông tin - Truyền thông, 2020. - 343 tr. ; 21 cm. - 4b/bộ
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Sóc Trăng
T.4 : Những hạt giống đỏ. - 2020. - 343 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Kho địa chí: DC.001111-1114
Kho Lưu động: LL.034814-34816
Số ĐKCB:
43/. TỐNG NGỌC HÂN. Khu vườn yên tĩnh: Tập truyện/ Tống Ngọc Hân. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2020. - 247 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035858
Số ĐKCB:
Trang 25
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
44/. TỐNG NGỌC HÂN. Mây không bay về trời: Truyện ngắn/ Tống Ngọc Hân. - H. : Sân khấu, 2020.
- 175 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035855
Số ĐKCB:
45/. TRẦN ĐỨC TOẢN. Những ngôn từ thất lạc: Thơ/ Trần Đức Toản. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
115 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.019989
Kho mượn: PM.035936
Số ĐKCB:
46/. TRẦN NGỌC TRÁC. Sự bức bối của lửa: Thơ/ Trần Ngọc Trác. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
307 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020057
Số ĐKCB:
47/. TRẦN THỊ NƯƠNG. Hẹn với hoa hồng: Tập thơ/ Trần Thị Nương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
223 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020082
Kho mượn: PM.035843
Số ĐKCB:
48/. TRẦN THU HẰNG. Tiếng gọi/ Trần Thu Hằng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 327 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035882
Số ĐKCB:
49/. TRẦN VĂN THƯỚC. Tuyển tập truyện ngắn Trần Văn Thước/ Trần Văn Thước. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2020. - 339 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.035905
Số ĐKCB:
50/. TRẦN VĂN TUẤN. Vẫn là binh nhất/ Trần Văn Tuấ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 451 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035874
Số ĐKCB:
51/. TRỊNH CÔNG LỘC. Từ biển mà đi: Thơ/ Trịnh Công Lộc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 255 tr. ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho đọc: VL.019990
Kho mượn: PM.035944
Số ĐKCB:
52/. TRỊNH THANH PHONG. Hủi rừng/ Trịnh Thanh Phong. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 278 tr. ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035890
Số ĐKCB:
53/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Ngược chiều cái chết/ Trung Trung Đỉnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
183 tr. ; 21 cm
Trang 26
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.035878
Số ĐKCB:
54/. Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta/ Đoàn Ánh Dương giới thiệu; Nguyễn Minh Huệ, Vũ
Thị Thanh Loan, Đào Thị Hải Thanh tuyển soạn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 599 tr. ; 21 cm. - (Phụ
nữ tùng thư. Tủ sách Giới và phát triển)
Ký hiệu môn loại: 895.9228320808
Kho mượn: PM.035897
Số ĐKCB:
55/. Văn học Việt Nam viết về biển đảo và Duyên Hải(Giai đoạn 1900-2000)/ Biên soạn: Lý Hoài
Thu(ch.b), Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 248 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922080034
Kho đọc: VL.019976
Kho mượn: PM.035894
Số ĐKCB:
56/. VĨNH QUANG LÊ. Thơ Vĩnh Quang Lê/ Vĩnh Quang Lê. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 419 tr. ;
21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho đọc: VL.020018
Kho mượn: PM.035892
Số ĐKCB:
57/. VŨ XUÂN TỬU. Chúa bầu/ Vũ Xuân Tửu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 503 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035859
Số ĐKCB:
58/. VŨ XUÂN TỬU. Tiếng kèn lá trên đỉnh mã Pì Lèng: Tập truyện ngắn/ Vũ Xuân Tửu. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2020. - 435 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035849
Số ĐKCB: 59/. VƯƠNG TÂM. Thơ chọn/ Vương Tâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 259 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214
Kho đọc: VL.020030
Kho mượn: PM.035902
Số ĐKCB:
60/. XUÂN ĐỨC. Người không mang họ/ Xuân Đức. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 355 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.035881
Số ĐKCB:
61/. XUÂN MAI. Cô gái có nốt ruồi son: Tập truyện ngắn/ Xuân Mai. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. -
327 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.035873
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ 1/. Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 315 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp, công hiến của cụ Bùi Bằng
Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
Trang 27
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Ký hiệu môn loại: 959.7041092
Kho đọc: VL.019929
Số ĐKCB:
2/. BÙI XUÂN ĐÍNH. Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010 - 1945)/ Bùi Xuân Đính. - H. : Khoa
học xã hội, 2020. - 603 tr. : Bảng ; 21 cm
Phụ lục: tr. 566-603, Thư mục: tr. 552-565
Tóm tắt: Giới thiệu những người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam
giai đoạn 1010-1945: Từ thời Lý đến hết thời thuộc Minh (1010-1427); thời Lê Sơ, Mạc, Lê-Trịnh và Tây
Sơn (1428-1789); thời Nguyễn (1802-1884); thời thuộc Pháp (1884-1945)
Ký hiệu môn loại: 959.731
Kho đọc: VL.019970
Kho mượn: PM.035981
Số ĐKCB:
3/. Bước đầu tìm hiểu địa danh Thành phố Cần Thơ/ Biên soạn: Nhâm Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2013. - 339 tr. : Minh họa ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ, Thư mục: tr. 337-338
Tóm tắt: Giới thiệu lược sử khu vực hành chính vùng đất Cần Thơ. Đặc điểm hình thành địa danh
trên địa bàn Thành phố Cần Thơ cũng như tìm hiểu những nét cơ bản của từng quận, huyện
Ký hiệu môn loại: 915.9793
Kho đọc: VL.019948
Số ĐKCB:
4/. Chính quyền nhà nước trong lịch sử Việt Nam từ năm 1527 đến năm 1802/ Biên soạn: Trần Thị
Vinh (ch.b.), Phạm Đức Anh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 615 tr. : Bảng ; 21
cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học, Phụ lục: tr. 499-548, Thư mục:
tr. 459-615
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về chính quyền nhà nước. Giới thiệu tổ chức chính quyền
nhà nước, chế độ khoa cử, bổ dụng quan lại vào làm việc trong chính quyền nhà nước, phương thức
tuyển chọn quan lại qua các các triều đại: thời Lê Mạc (Bắc triều: 1527 - 1592, Nam triều: 1533 -
1592), thời Lê Trung hưng (1593 - 1787), thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777), thời Tây Sơn (1788 -
1802)
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.019943
Kho mượn: PM.035980
Số ĐKCB:
5/. Đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh - Niềm tự hào của nhân dân Cù Lao Dung/ Trần Văn Đương chủ biên.
- Sóc Trăng : Sở Thông tin và Truyền thông, 2020. - 79 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, quá
trình xây dựng và phát triển di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ và một số hình ảnh, hiện vật tại khu di tích
lịch sử - văn hóa.
Ký hiệu môn loại: 959.703092
Kho địa chí: DC.001117-1119
Số ĐKCB:
6/. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An. - H. : Chính trị quốc gia
sự thật, 2020. - 643 tr. ; 24 cm. - (ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...)
Tóm tắt: Gồm các bài viết tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, sự kiên cường, bất
khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn
Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cũng như những công hiến của đồng chí
với quê hương Long An
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.019931
Số ĐKCB:
7/. Hà Nội - "Điện Biên Phủ trên không"/ B.s.: Trịnh Vương Hồng (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Trọng
Hoan.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 347 tr. : Minh họa ảnh ; 24 cm
Thư mục: tr. 328-345, Phụ lục: tr. 219-308
Tóm tắt: Khái quát về cuộc đối đầu lịch sử trên bầu trời Hà Nội tháng 12 năm 1972; quá trình
chuẩn bị chiến đấu của quân và dân thủ đô và lực lượng phòng không quốc gia chuẩn bị chiến đấu
đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ của quân dân thủ đô; đồng thời
Trang 28
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
hiểu sâu hơn về tầm vóc, nguyên nhân thắng lợi cùng những bài học rút ra từ chiến công vĩ đại này
Ký hiệu môn loại: 959.704331
Kho đọc: VL.019921
Số ĐKCB:
8/. Huyền thoại Củ Chi/ B.s.: Đặng Đình Chấn, Phạm Văn Thuỷ, Cao Hà. - H. : THông tin và truyền
thông, 2020. - 510 tr. ; 27 cm
ĐTTS ghi: Dự án Văn hóa uống nước nhớ nguồn tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự
do của Tổ quốc
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử địa đạo Củ Chi, những chiến công của quân dân tại Củ Chi và lưu danh
45639 liệt sỹ đã hy sinh trên chiến trường Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Ký hiệu môn loại: 959.779
Kho đọc: VL.020098
Kho mượn: PM.035992
Số ĐKCB:
9/. Khám phá Cù Lao Dung - Một vùng đất đầy hứa hẹn/ Lê Văn Sơn chủ biên. - Sóc Trăng : Sở Thông
tin và Truyền thông, 2017. - 48 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất Cù Lao dung, địa danh, quá trình xây dựng và phát triển; một số cơ
sở tôn giáo gắn liền với lịch sử truyền thống đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
Ký hiệu môn loại: 915.97
Kho địa chí: DC.001120-1121
Số ĐKCB:
10/. Kinh đô Thăng Long: Những khám phá khảo cổ học/ Tống Trung Tín(ch.b); biên soạn: Hà Văn
Cẩn, Đỗ Đức Tuệ,.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 379 tr. : Hình ảnh ; 25 cm
ĐTTS ghi: Tủ sách Thăng Long 1000 năm, Thư mục: Tr. 375-379
Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử khảo cổ học, ở kinh đô Thăng Long, khảo cổ học ở các đại điểm
khác,...
Ký hiệu môn loại: 959.731
Kho đọc: VL.020097
Số ĐKCB:
11/. Lê Phước Thọ - Một nhân cách, một tấm gương. - Cần thơ : Công ty cổ phần in tổng hợp, 2021. -
279 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Thành Ủy Cần Thơ
Tóm tắt: Giới thiệu 40 bài viết của các đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, cộng sự đã có thời gian
sống, chiến đấu và công tác với đồng chí Lê Phước Thọ qua các thời kỳ.
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho địa chí: DC.001106
Số ĐKCB:
12/. Lê Văn Lương - Tiểu sử. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 308 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 297-304
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương qua các giai
đoạn: quê hương, gia đình, thời niên thiếu (1912 - 1925); rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh
cách mạng (1926 - 1945); hoạt động và cống hiến trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -
1954); cùng trung ương Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh
thống nhất đất nước (1954 - 1976); trên cương vị Bí thư thành uỷ Hà Nội và những năm tháng cuối đời
(1977 - 1995); người cộng sản kiên trung, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.019954
Số ĐKCB:
13/. Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, nhà thờ/
B.s.: Nguyễn Viết Chức (ch.b.), Lê Văn Lan, Giang Quân,.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 87 tr. : Minh
họa ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Tóm tắt: Giới thiệu các nhóm di sản là những công trình văn hoá tôn giáo, tín ngưỡng nổi tiếng của
Thăng Long - Hà Nội gồm: Đình Tây Đằng, đình Chu Quyến, đình Hạ Hiệp, đền An Dương Vương, đền
Hát Môn, đền Hạ Lôi, chùa Một Cột, chùa Hương, chùa Tây Phương, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phủ
Tây Hồ, Quán Thánh...
Ký hiệu môn loại: 959.731
Kho đọc: VL.019920
Số ĐKCB:
Trang 29
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
14/. NGUYỄN HUY MỸ. Làng văn hóa Trường Lưu/ Nguyễn Huy Mỹ. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2020. -
355 tr. ; 21 cm
Thư mục: Tr.339 -352
Tóm tắt: Nội dung viết về tên làng, quá trình hình thành và phát triển, và đất Trường Lưu hiện nay
Ký hiệu môn loại: 929.209597
Kho đọc: VL.019940
Kho mượn: PM.035915
Số ĐKCB:
15/. NGUYỄN TÂM CẨN. 280 giai thoại về con người và vùng đất Yên Thành: Trước cách mạng tháng
8 năm 1945/ Nguyễn Tâm Cẩn, Phan Bá Hàm. - H. : Đại học Vinh, 2020. - 382 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.378-379
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa lý, lịch sử và những đặc điểm chính về giai thoại ở vùng Yên
Thành như: con người, các nhà khoa bảng, các danh tướng và các nhà hoạt động cách mạng.
Ký hiệu môn loại: 959.20959742
Kho đọc: VL.020028
Kho mượn: PM.035906
Số ĐKCB:
16/. Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh/ B.s.: Nguyễn Thị Thanh
Thúy(ch.b); Hình ảnh: Vũ Đức Thông. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 105 tr. : ảnh ; 23 cm
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định và
những kỉ niệm của đồng đội, người dân với nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020100
Kho mượn: PM.035993
Số ĐKCB:
17/. Nguyễn Thị Minh Khai: Tiểu sử. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 248 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam, Thư mục: tr. 233-245
Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống quê hương, gia đình, quá trình trưởng thành và những hoạt động
cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai qua các giai đoạn: những hoạt động yêu nước đầu tiên
(1910-1927), quá trình hoạt động cách mạng (1927-1930), hoạt động ở nước ngoài (1930-1936), trở về
hoạt động ở trong nước (1937-1941) và tấm gương nữ chiến sĩ cộng sản tiêu biểu của Đảng và cách
mạng Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.703092
Kho đọc: VL.019939
Số ĐKCB:
18/. NGUYỄN VĂN QUYỀN. Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nước xã hội chủ nghĩa
những năm 1954-1968: Sách tham khảo/ Nguyễn Văn Quyền. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 195 tr.
; 21 cm
Thư mục: tr. 186-193
Tóm tắt: Làm rõ những nỗ lực vận động về đối ngoại quân sự của Việt nam Dân chủ Cộng hoà
cũng như kết quả của sự giúp đỡ vật chất, chính trị, tinh thần mà các nước xã hội chủ nghĩa dành cho
nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1968. Qua đó nêu lên những nguyên nhân, ý nghĩa và một
số kinh nghiệm rút ra từ sự giúp đỡ đó
Ký hiệu môn loại: 959.7043
Kho đọc: VL.020007
Kho mượn: PM.035941
Số ĐKCB:
19/. NGUYỄN VIẾT THẢO. Độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và cập nhật hoá mô hình xã hội chủ
nghĩa ở Cuba/ Nguyễn Viết Thảo. - H. : Lí luận chính trị, 2020. - 238 tr. : Ảnh ; 24 cm
Thư mục: tr. 233-236
Tóm tắt: Phản ánh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Cuba; cập nhật hoá
mô hình kinh tế - xã hội Cuba và sự phát triển xã hội chủ nghĩa; giới thiệu tình đoàn kết hữu nghị thân
thiết giữa 2 nước Việt Nam - Cuba anh em trong lịch sử 60 năm thuỷ chung, trong sáng giai đoạn
(1960-2020)
Ký hiệu môn loại: 972.91
Kho đọc: VL.019922
Số ĐKCB:
Trang 30
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
20/. NGUYỆT TÚ. Chị Minh Khai: Truyện ký/ Nguyệt Tú. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 156
tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Viết về cuộc đời của chị Nguyễn Thị Minh Khai, hành trình từ thời kì thơ ấu và những
chặng đường hoạt động cách mạng 30 năm dâng hiến cho Tổ quốc và sự nghiệp giải phóng đất nước
Ký hiệu môn loại: 959.7032092
Kho đọc: VL.019977
Kho mượn: PM.035937
Số ĐKCB:
21/. PHAN BÁ HÀM. Nguồn sáng dân gian làng Yên Nhân xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Tỉnh
Nghệ An: Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945/ Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn. - H. : Đại học
Vinh, 2020. - 283 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về làng Yên Nhân, văn hóa dân gian và một số bài thơ, bài viết trước
và sau năm 1945.
Ký hiệu môn loại: 929.20959742
Kho đọc: VL.020027
Kho mượn: PM.035923
Số ĐKCB:
22/. PHAN THỊ THU HIỀN. Mân hành thi thoại tập của Lý Văn Phức: Những giá trị sử liệu, văn chương,
văn hóa và ngoại giao/ Phan Thị Thu Hiền. - H. : Đại học Quốc gia, 2020. - 598 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.585-598
Tóm tắt: Nghiên cứu, khai thác và cung cấp thông tin về lịch sử, chính trị, xã hội, bang giao, giáo
dục, văn hóa của giai đoạn đầu thế kỷ XIX, góp phần hiểu thêm về cuộc đời và tâm tư của nhà thơ, nhà
ngoại giao Lý Văn Phức.
Ký hiệu môn loại: 959.7029
Kho đọc: VL.020034
Kho mượn: PM.035909
Số ĐKCB:
23/. PHÙNG THỊ THANH LÂM. Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay/ Phùng Thị Thanh Lâm. -
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 400 tr. : Minh họa ; 21 cm
Phụ lục: tr. 344-400, Thư mục: tr. 320-343
Tóm tắt: Nghiên cứu tên phố tại "không gian lõi" của đô thị Hà Nội trên địa bàn bốn quận Ba Đình,
Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai bà Trưng về phương thức, quy trình định danh và phân loại tên phố, đặc biệt
là hệ thống các tên phố Hà Nội được đặt theo phương thức miêu tả và phương thức chuyển hoá
Ký hiệu môn loại: 959.731
Kho đọc: VL.019947
Kho mượn: PM.035912
Số ĐKCB:
24/. RUSCIO, ALAIN. Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu/ Alain Ruscio ; Dịch:
Nguyễn Đức Truyến ; Lê Trung Dũng hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 491 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Khái quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh theo trình tự
thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (năm 1911) cho đến khi Người đi xa (02/9/1969) trên
cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Bác và những tư liệu được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.019936
Số ĐKCB:
25/. SONG PHIL - KYUNG. Tại sao là Hồ Chí Minh?/ Song Phil - Kyung; Bùi Đình Thắng dịch; Đoàn
Thị Minh Phương hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 363 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Khái quát về lịch sử Việt Nam, những địa danh gắn liền với những sự kiện lịch sử đặc biệt
của Việt Nam; về quê hương, gia thế, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh -
Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020036
Số ĐKCB:
26/. Những hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - (ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch). - 24 cm. - 3b/1bộ
T.1 : 1954-1958. - 2020. - 582 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các năm từ 1954 đến 1958
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Trang 31
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 6 - 2021
Kho đọc: VL.019925
Số ĐKCB:
27/. Những hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - (ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch). - 24 cm. - 3b/1bộ
T.2 : 1959-1964. - 2020. - 862 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các năm từ 1959 đến 1964
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.019926
Số ĐKCB:
28/. Những hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,
2020. - (ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch). - 24 cm. - 3b/1bộ
T.3 : 1965-1969. - 2020. - 703 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các năm từ 1965 đến 1969
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.019927
Số ĐKCB:
29/. Tố Hữu: Tiểu sử. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 375 tr. ; 21 cm
Thư mục: Tr. 361-372
Tóm tắt: Viết về quê hương, gia đình, tuổi trẻ đồng chí Tố Hữu về cuộc đời và sự nghiệp cách
mạng, những cống hiến to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ
Tổ quốc và nền văn thơ cách mạng hiện đại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.020037
Số ĐKCB:
30/. Văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn ở miền núi Đông Bắc Việt Nam (Qua tài liệu khảo cổ học
từ năm 2000-2015): Hòa Bình and Bắc Sơn cultures in the northeast mountainous area of Viet Nam
(through the archaeological data from 2000 to 2015)/ Trình Năng Chung (ch.b.), Nguyễn Trường Đông,
Nguyễn Quang Miên.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 569 tr. : ảnh ; 21 cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học., Thư mục: tr.444-474
Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, lịch sử nghiên cứu văn hoá Hoà Bình, văn hoá Bắc Sơn ở
miền núi Đông Bắc, Việt Nam. Những phát hiện và nghiên cứu từ năm 2000 - 2015 về di tích văn hoá
Hoà Bình, văn hoá Bắc Sơn, những đặc điểm cơ bản của di tích, di vật và niên đại. Chủ nhân, đời sống
và mối quan hệ văn hoá của cư dân Hoà Bình, Bắc Sơn miền núi Đông Bắc
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho mượn: PM.035976
Số ĐKCB:
31/. Văn hoá Hoà Bình và văn hoá Bắc Sơn ở miền núi Đông Bắc Việt Nam (Qua tài liệu khảo cổ học
từ năm 2000 - 2015) = Hoà Bình and Bắc Sơn cultures in the northeast mountainous area of Viet Nam
(through the archaeological data from 2000 to 2015)/ Trình Năng Chung (ch.b.). - H. : Khoa học xã hội,
2020. - 569 tr. : Ảnh minh họa ; 21 cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học, Phụ lục: tr. 477-569, Thư
mục: tr. 444-474
Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, lịch sử nghiên cứu văn hoá Hoà Bình, văn hoá Bắc Sơn ở
miền núi Đông Bắc, Việt Nam. Những phát hiện và nghiên cứu từ năm 2000 - 2015 về di tích văn hoá
Hoà Bình, văn hoá Bắc Sơn, những đặc điểm cơ bản của di tích, di vật và niên đại. Chủ nhân, đời sống
và mối quan hệ văn hoá của cư dân Hoà Bình, Bắc Sơn miền núi Đông Bắc
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.019957
Số ĐKCB:
Trang 32