THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
TỔNG LOẠI
1/. FRANKLIN, BENJAMIN. Thà có một con chim trong tay... = Poor Richard's almanack/ Benjamin
Franklin ; Minh hoạ: Maud Petersham, Miska Petersham ; Truongphuongbooks biên dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2022. - 40 tr. : tranh màu ; 28 cm
Ký hiệu môn loại: 080
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030088-30089
Kho thiếu nhi: TL.012172-12174
Số ĐKCB:
2/. HOÀNG ANH ĐỨC. Readology: Đọc thế nào?: Không thể trì hoãn việc đọc! Một hướng dẫn nhỏ để
giúp những người đọc sách luôn sẵn sàng/ Hoàng Anh Đức ; Lộc Linh minh họa. - In lần thứ 2. - H. :
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 236 tr. : hình vẽ ; 18 cm
Thư mục: tr. 134-143
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm thực tế của tác giả trong
việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen, tạo hứng thú đọc sách cho trẻ
Ký hiệu môn loại: 028.9
Kho đọc: VN.001035
Kho mượn: PM.037304-37305
Kho Lưu động: LN.002004-2005
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm: Tự sự về giáo dục và văn
hóa đọc của "một người bán sách rong"/ Nguyễn Quốc Vương. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam,
2023. - 392 tr. : hình vẽ ; 18 cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn và một số bản dịch của tác giả về
những trăn trở với văn hoá đọc; tuổi trẻ cần đọc sách và trải nghiệm; khi trưởng thành, cần tự học, tự
khai sáng bản thân và thực hiện nghĩa vụ của một công dân có trách nhiệm với đất nước; những tri
thức, kinh nghiệm và cách làm của Nhật Bản để phát triển văn hoá đọc trong gia đình, trường học và
cộng đồng
Ký hiệu môn loại: 028.9
Kho đọc: VN.001036
Kho mượn: PM.037306-37307
Kho Lưu động: LN.002006-2007
Số ĐKCB:
KHOA HỌC NÓI CHUNG
1/. NHÃ UYÊN. Em muốn biết khi nào?/ Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 75 tr. : tranh vẽ ;
27 cm. - (Chìa khóa mở cửa thế giới)
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030116-30117
Kho thiếu nhi: TL.012214-12216
Số ĐKCB:
2/. NHÃ UYÊN. Em muốn biết là gì?/ Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 75 tr. : tranh vẽ ; 27
cm. - (Chìa khóa mở cửa thế giới)
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030118-30119
Kho thiếu nhi: TL.012217-12219
Số ĐKCB:
3/. TRIỆU LẬP TÂN. Những điều kỳ thú về cuộc sống/ Triệu Lập Tân ; Minh họa: Studio phim hoạt
hình Trường Sa Thụ Nhân ; Huỳnh Như Đoàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 88 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. -
(360o khoa học quanh ta)
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030114-30115
Kho thiếu nhi: TL.012211-12213
Số ĐKCB:
ĐỌC SÁCH. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SÁCH
1/. ADLER, MORTIMER JEROME. Phương pháp đọc sách hiệu quả: Tác phẩm kinh điển về cách đọc
sách thông minh = How to read a book/ Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải Nhi dịch. - Tái bản
lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 379 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả: Các phương diện và cấp độ đọc sách, cách
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
tiếp cận những thể loại sách khác nhau và mục đích cao nhất của việc đọc sách
Ký hiệu môn loại: 028
Kho đọc: VL.021093
Kho mượn: PM.037404-37405
Kho Lưu động: LL.035798-35799
Số ĐKCB:
2/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Xây dựng tủ sách gia đình: Cùng đọc để sống hạnh phúc và kiến tạo xã
hội văn minh/ Nguyễn Quốc Vương. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 451 tr. : ảnh ; 21 cm
Phụ lục: tr. 279-439, Thư mục: tr. 265-278
Tóm tắt: Đưa ra vai trò – ý nghĩa của việc đọc sách và tủ sách gia đình, cách thức xây dựng, vận
hành cũng như phương pháp đọc sách cơ bản một cách khá chi tiết từ việc thiết kế giá sách đến lựa
chọn sách trong gia đình, đặc biệt là cách đọc sách cùng con thế nào để giúp trẻ hứng thú với sách,
hay cách "chữa bệnh buồn ngủ" của người lớn khi mới làm quen với việc đọc sách
Ký hiệu môn loại: 028
Kho đọc: VL.021095
Kho mượn: PM.037408-37409
Kho Lưu động: LL.035802-35803
Số ĐKCB:
3/. Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu quả/ Mai Hương sưu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân
dân, 2023. - 232 tr. ; 21 cm
Thư mục: Tr.228
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả: Các phương diện và cấp độ đọc sách, cách
tiếp cận những thể loại sách khác nhau và mục đích cao nhất của việc đọc sách
Ký hiệu môn loại: 028
Kho đọc: VL.021092
Kho mượn: PM.037402-37403
Kho Lưu động: LL.035796-35797
Số ĐKCB:
4/. WATANABE YASUHIRO. Đọc sách cộng hưởng: Phương pháp kì diệu giúp bạn đọc 500 trang sách
trong vòng 20 phút/ Watanabe Yasuhiro ; Dịch: Hồ Thảo Nguyên, Thanh Minh. - H. : Lao động, 2022. -
197 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những lý giải về cách tiếp cận cuốn sách để người đọc không cảm thấy ngại.
Hướng dẫn cụ thể cách đọc cộng hưởng - phương pháp giúp đọc hết một cuốn sách trong 20 phút và
chia sẻ những biện pháp hình thành thói quen đọc sách trong mỗi gia đình