THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
TỔNG LOẠI
1/. FRANKLIN, BENJAMIN. Thà có một con chim trong tay... = Poor Richard's almanack/ Benjamin
Franklin ; Minh hoạ: Maud Petersham, Miska Petersham ; Truongphuongbooks biên dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2022. - 40 tr. : tranh màu ; 28 cm
Ký hiệu môn loại: 080
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030088-30089
Kho thiếu nhi: TL.012172-12174
Số ĐKCB:
2/. HOÀNG ANH ĐỨC. Readology: Đọc thế nào?: Không thể trì hoãn việc đọc! Một hướng dẫn nhỏ để
giúp những người đọc sách luôn sẵn sàng/ Hoàng Anh Đức ; Lộc Linh minh họa. - In lần thứ 2. - H. :
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 236 tr. : hình vẽ ; 18 cm
Thư mục: tr. 134-143
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm thực tế của tác giả trong
việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen, tạo hứng thú đọc sách cho trẻ
Ký hiệu môn loại: 028.9
Kho đọc: VN.001035
Kho mượn: PM.037304-37305
Kho Lưu động: LN.002004-2005
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm: Tự sự về giáo dục và văn
hóa đọc của "một người bán sách rong"/ Nguyễn Quốc Vương. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam,
2023. - 392 tr. : hình vẽ ; 18 cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn và một số bản dịch của tác giả về
những trăn trở với văn hoá đọc; tuổi trẻ cần đọc sách và trải nghiệm; khi trưởng thành, cần tự học, tự
khai sáng bản thân và thực hiện nghĩa vụ của một công dân có trách nhiệm với đất nước; những tri
thức, kinh nghiệm và cách làm của Nhật Bản để phát triển văn hoá đọc trong gia đình, trường học và
cộng đồng
Ký hiệu môn loại: 028.9
Kho đọc: VN.001036
Kho mượn: PM.037306-37307
Kho Lưu động: LN.002006-2007
Số ĐKCB:
KHOA HỌC NÓI CHUNG
1/. NHÃ UYÊN. Em muốn biết khi nào?/ Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 75 tr. : tranh vẽ ;
27 cm. - (Chìa khóa mở cửa thế giới)
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030116-30117
Kho thiếu nhi: TL.012214-12216
Số ĐKCB:
2/. NHÃ UYÊN. Em muốn biết là gì?/ Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 75 tr. : tranh vẽ ; 27
cm. - (Chìa khóa mở cửa thế giới)
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030118-30119
Kho thiếu nhi: TL.012217-12219
Số ĐKCB:
3/. TRIỆU LẬP TÂN. Những điều kỳ thú về cuộc sống/ Triệu Lập Tân ; Minh họa: Studio phim hoạt
hình Trường Sa Thụ Nhân ; Huỳnh Như Đoàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 88 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. -
(360o khoa học quanh ta)
Ký hiệu môn loại: 001
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030114-30115
Kho thiếu nhi: TL.012211-12213
Số ĐKCB:
ĐỌC SÁCH. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SÁCH
1/. ADLER, MORTIMER JEROME. Phương pháp đọc sách hiệu quả: Tác phẩm kinh điển về cách đọc
sách thông minh = How to read a book/ Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải Nhi dịch. - Tái bản
lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 379 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả: Các phương diện và cấp độ đọc sách, cách
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
tiếp cận những thể loại sách khác nhau và mục đích cao nhất của việc đọc sách
Ký hiệu môn loại: 028
Kho đọc: VL.021093
Kho mượn: PM.037404-37405
Kho Lưu động: LL.035798-35799
Số ĐKCB:
2/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Xây dựng tủ sách gia đình: Cùng đọc để sống hạnh phúc và kiến tạo xã
hội văn minh/ Nguyễn Quốc Vương. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 451 tr. : ảnh ; 21 cm
Phụ lục: tr. 279-439, Thư mục: tr. 265-278
Tóm tắt: Đưa ra vai trò – ý nghĩa của việc đọc sách và tủ sách gia đình, cách thức xây dựng, vận
hành cũng như phương pháp đọc sách cơ bản một cách khá chi tiết từ việc thiết kế giá sách đến lựa
chọn sách trong gia đình, đặc biệt là cách đọc sách cùng con thế nào để giúp trẻ hứng thú với sách,
hay cách "chữa bệnh buồn ngủ" của người lớn khi mới làm quen với việc đọc sách
Ký hiệu môn loại: 028
Kho đọc: VL.021095
Kho mượn: PM.037408-37409
Kho Lưu động: LL.035802-35803
Số ĐKCB:
3/. Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu quả/ Mai Hương sưu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân
dân, 2023. - 232 tr. ; 21 cm
Thư mục: Tr.228
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả: Các phương diện và cấp độ đọc sách, cách
tiếp cận những thể loại sách khác nhau và mục đích cao nhất của việc đọc sách
Ký hiệu môn loại: 028
Kho đọc: VL.021092
Kho mượn: PM.037402-37403
Kho Lưu động: LL.035796-35797
Số ĐKCB:
4/. WATANABE YASUHIRO. Đọc sách cộng hưởng: Phương pháp kì diệu giúp bạn đọc 500 trang sách
trong vòng 20 phút/ Watanabe Yasuhiro ; Dịch: Hồ Thảo Nguyên, Thanh Minh. - H. : Lao động, 2022. -
197 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những lý giải về cách tiếp cận cuốn sách để người đọc không cảm thấy ngại.
Hướng dẫn cụ thể cách đọc cộng hưởng - phương pháp giúp đọc hết một cuốn sách trong 20 phút và
chia sẻ những biện pháp hình thành thói quen đọc sách trong mỗi gia đình
Ký hiệu môn loại: 028
Kho đọc: VL.021094
Kho mượn: PM.037406-37407
Kho Lưu động: LL.035800-35801
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. Đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác Hồ/ S.t., b.s.: Vũ Kim Yến, Hoàng Kiều Trang. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2023. - 215 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 211-212
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản dị, đời thường nhưng giàu ý nghĩa để thấy rõ hơn tầm vĩ đại
của Hồ Chí Minh với tư cách là nhà tư tưởng, nhà hoạt động thực tiễn lỗi lạc - là tấm gương sáng ngời,
để lại những bài học quý giá trở thành chuẩn mực cho việc rèn luyện phong cách của người đảng viên,
cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau
Ký hiệu môn loại: 170
Kho đọc: VL.021062
Kho mượn: PM.037342-37343
Kho Lưu động: LL.035731-35732
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. - H. : Quân đội Nhân dân, 2023. - 300 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân
Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết về bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng, bàn về
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
nguyên tắc rường cột của Đảng,...
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.021088
Kho mượn: PM.037394-37395
Kho Lưu động: LL.035783-35784
Số ĐKCB:
2/. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân/ B.s.: Đỗ Hoàng Linh (ch.b.), Cù Thị
Minh, Lê Thị Thanh Loan,.... - H. : Công an Nhân dân, 2023. - 231 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói, bài viết, thư và các hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực
lượng Công an nhân dân Việt Nam và những phần thưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng Công
an nhân dân Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 363.209597
Kho đọc: VL.021087
Kho mượn: PM.037392-37393
Kho Lưu động: LL.035781-35782
Số ĐKCB:
3/. BÙI ĐÌNH PHONG. Di sản Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới/ Bùi Đình Phong. - H. : Công an
Nhân dân, 2023. - 295 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Phân tích di sản Hồ Chí Minh kết tinh từ ba tầng lớp giá trị lớn là tư tưởng - lý luận, thực
tiễn, phẩm chất cá nhân, phân tích bản chất, đặc điểm và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích các
bài học kinh nghiệm trong 35 năm đổi mới - chủ yếu là các bài học thực hiện Nghị quyết Đại hội XII
trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cùng với các quan điểm chỉ đạo trong giai đoạn tới mang
đậm dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm rõ các vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để thực hiện khát vọng giải phóng và phát
triển
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.021084
Kho mượn: PM.037386-37387
Kho Lưu động: LL.035775-35776
Số ĐKCB:
4/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với gương người tốt, việc tốt/ Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. -
276 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 273-274
Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện kể Bác Hồ với những tấm gương bình dị mà cao cả của mọi giới,
mọi ngành, mọi lứa tuổi như: Bác Hồ với việc khen thưởng những người làm việc tốt; có cụ Hồ dẫn dắt;
3 bác sĩ, chiến sĩ thi đua; hoa và Người; Mễ Trì ngày ấy...
Ký hiệu môn loại: 302.09597
Kho đọc: VL.021059
Kho mượn: PM.037336-37337
Kho Lưu động: LL.035725-35726
Số ĐKCB:
5/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân tài đất Việt/ S.t., b.s.: Trần Thị Mai Thanh, Vũ Kim Yến. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2023. - 187 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 183-184
Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân
tài; gồm những câu chuyện của các nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, những nhân tài trên mọi lĩnh vực của Việt
Nam nhờ sự cảm hoá, sức hút từ tư tưởng, tác phong, đạo đức của Người mà hết tâm mang sức lực, tài
năng phục vụ cách mạng, tham gia kháng chiến cứu quốc
Ký hiệu môn loại: 331.1109597
Kho đọc: VL.021060
Kho mượn: PM.037338-37339
Kho Lưu động: LL.035727-35728
Số ĐKCB:
6/. ĐINH XUÂN DŨNG. Tìm về cội nguồn Hồ Chí Minh/ Đinh Xuân Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. -
170 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tuyển chọn những bài viết và công trình nghiên cứu tiêu biểu của tác giả về tư tưởng Hồ
Chí Minh trong nhiều lĩnh vực cuộc sống: Văn hoá, văn học, nghệ thuật, quân sự, xây dựng quân đội
nhân dân Việt Nam...
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.021082
Kho mượn: PM.037382-37383
Kho Lưu động: LL.035771-35772
Số ĐKCB:
7/. ĐÕ HUY. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt Nam/
Đõ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 346 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày mấy vấn đề lý luận văn hóa giải phóng, đổi mới và sự phát triển văn hóa, nhận
diện những xung đột, mâu thuẫn và những cản trở trên con đường giải phóng, hội nhập để phát triển
văn hóa Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.021050
Kho mượn: PM.037318-37319
Kho Lưu động: LL.035707-35708
Số ĐKCB:
8/. HOÀNG CHÍ BẢO. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Để Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh/ Hoàng Chí
Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 369 tr. ; 21 cm. - (Học và làm theo Bác)
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng và phương pháp chính trị Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về
vai trò nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hóa đất nước,...
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.021052
Kho mượn: PM.037322
Kho Lưu động: LL.035711
Số ĐKCB:
9/. Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng/ Lê Nguyễn Nam Ninh chủ biên. - H. :
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 236 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và một số
tình huống thực tế; giới thiệu những quy định mới về thẩm quyền của cấp uỷ cơ sở, uỷ ban kiểm tra cấp
uỷ cơ sở trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.021090
Kho mượn: PM.037398-37399
Kho Lưu động: LL.035792-35793
Số ĐKCB:
10/. Hồ Chí Minh - Đổi mới, hội nhập, phát triển/ B.s.: Bùi Đình Phong (ch.b.), Hoàng Anh, Hoàng Chí
Bảo.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 399 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 382-395
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tuễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập
và phát triển; nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển đối
với cách mạng Việt Nam cũng như thực trạng vận dụng và phát triểnr tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới,
hội nhập và phát triển
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.021049
Kho mượn: PM.037316-37317
Kho Lưu động: LL.035705-35706
Số ĐKCB: 11/. Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2023. - 200 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ; vị trí, vai trò của cán bộ; tiêu chuẩn người cán
bộ; đào tạo huấn luyện cán bộ và bố trí sử dụng cán bộ
Ký hiệu môn loại: 352.609597
Kho đọc: VL.021083
Kho mượn: PM.037384-37385
Kho Lưu động: LL.035773-35774
Số ĐKCB:
12/. LÊ THẾ CƯƠNG. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm,
luận điệu sai trái. thù địch chống phá Đại hội XIII/ Lê Thế Cương. - H. : Công an Nhân dân, 2023. - 335
tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Phân tích, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn nhận diện, đấu tranh phản bác lại các
quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá nóng bỏng của
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
đời sống xã hội xuyên tạc, chống phá Đại hội XIII của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan
điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trên cơ sở luận cứ khoa học, trực diện đấu tranh,
phê phán, thù địch mà các thế lực, phần tử đẩy mạnh hoạt động chống phá trong thời gian vừa qua
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.021091
Kho mượn: PM.037400-37401
Kho Lưu động: LL.035794-35795
Số ĐKCB:
13/. 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân/ B.s.: Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Cao
Sơn, Nguyễn Việt Hùng. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 51 tr. ; 15 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân như: Vị
trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; đặc điểm, tính chất, nguyên tắc và phương
pháp công tác công an; tư tưởng về Đảng lãnh đạo Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an
nhân dân; công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân
Ký hiệu môn loại: 363.209597
Kho đọc: VN.001039
Kho mượn: PM.037312-37313
Kho Lưu động: LN.002012-2013
Số ĐKCB:
14/. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới: Sách
chuyên khảo/ Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Tố Uyên (ch.b.). - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2023. - 331
tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 324-329
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng
Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới; năng lực cầm quyền và nâng cao năng lực cầm
quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 35 năm đổi mới - thực trạng, nguyên nhân, kinh
nghiệm. Đưa ra phương hướng và những giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của
Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.021089
Kho mượn: PM.037396-37397
Kho Lưu động: LL.035785-35791
Số ĐKCB:
15/. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh/ B.s.: Tô Huy Rứa,
Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 276 tr. ; 24 cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
Tóm tắt: Trình bày tổng luận về chủ thuyết phát triển của Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và lịch
sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ
XXI, hướng tầm nhìn tời năm 2020, 2045
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.021051
Kho mượn: PM.037320-37321
Kho Lưu động: LL.035709-35710
Số ĐKCB:
16/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh tầm vóc, giá trị và ý nghĩa/ Nguyễn Bá Dương,
Nguyễn Bá Duy. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 252 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 245-249
Tóm tắt: Nêu rõ cội nguồn và bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích giá trị và ý nghĩa tư tưởng
của Người
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho mượn: PM.037330-37331
Kho Lưu động: LL.035718-35720
Số ĐKCB:
17/. NGUYỄN QUANG HÙNG. Thực hiện mong ước của Bác Hồ/ Nguyễn Quang Hùng. - H. : Quân
đội Nhân dân, 2022. - 156 tr. : minh họa ; 19 cm
Phụ lục: tr. 127-153. - Thư mục: tr. 154
Tóm tắt: Tường thuật lại những chiến công xuất sắc của bộ đội tên lửa thông qua các trận đánh
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
bắn rơi máy bay B-52 Mỹ, thể hiện sự mưu trí, sáng tạo của bộ đội tên lửa trong sử dụng vũ khí, khí tài
sẵn sàng đối phó với kẻ thù và giành chiến thắng
Ký hiệu môn loại: 358.4309597
Kho đọc: VV.013236
Kho mượn: PM.037294-37295
Kho Lưu động: LV.025847-25848
Số ĐKCB:
18/. NGUYỄN VIẾT THÔNG. Những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII/ Nguyễn Viết Thông. - H. : Kim Đồng, 2023. - 71 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn kiện tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khoá XIII theo 4 chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp
quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối
với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm
2030 và định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VV.013240
Kho mượn: PM.037302-37303
Kho Lưu động: LV.025860-25861
Số ĐKCB:
19/. PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu, nước mạnh/
Phạm Văn Đồng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 164 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Tái hiện khái quát con người Việt Nam trong lịch sử và sự nghiệp cách mạng của dân tộc
dưới sự dẫn dắt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định nhân dân chính là người làm chủ sự
nghiệp dân giàu, nước mạnh, Nhà nước quản lý và Đảng là người lãnh đạo Nhà nước, xã hội thực hiện
quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời nêu lên những mong mỏi và lòng tin của Người vào tương lai
của dân tộc
Ký hiệu môn loại: 301.09597
Kho đọc: VV.013237
Kho mượn: PM.037296-37297
Kho Lưu động: LV.025849-25850
Số ĐKCB:
20/. Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh/ Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. -
261 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 257-258
Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết, những câu chuyện về phong cách nêu gương Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.021061
Kho mượn: PM.037340-37341
Kho Lưu động: LL.035729-35730
Số ĐKCB:
21/. Sáng mãi tinh thần Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ B.s.: Vũ Thị Kim Yến, Trần Thị
Mai Thanh. - H. : Công an Nhân dân, 2023. - 295 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 285-286
Tóm tắt: Giới thiệu một số câu trích, bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước;
đưa ra những câu chuyện kể về những tấm gương "người tốt, việc tốt" trong phong trào Thi đua yêu
nước
Ký hiệu môn loại: 302.09597
Kho đọc: VL.021085
Kho mượn: PM.037388-37389
Kho Lưu động: LL.035777-35778
Số ĐKCB:
22/. Sáu điều Bác Hồ dạy - Di sản vô giá xây dựng lực lượng Công an nhân dân/ B.s.: Đỗ Hoàng Linh
(ch.b.), Cù Thị Minh, Lê Thị Thanh Loan,.... - H. : Công an Nhân dân, 2023. - 223 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Khái quát những nội dung đạo đức cách mạng thành một hệ thống chuẩn mực dành riêng
cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân qua 6 lời dạy của người; và những bài nói chuyện, bài
viết Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân giúp cho người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
thực hiện thành công mục tiêu lý tưởng và nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của mình
Ký hiệu môn loại: 363.209597
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
Kho đọc: VL.021086
Kho mượn: PM.037390-37391
Kho Lưu động: LL.035779-35780
Số ĐKCB:
23/. Sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh/ B.s.: Lê Huy Bình
(ch.b.), Đặng Công Thành, Trịnh Quốc Việt.... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 172 tr. ; 21 cm. - (Học
và làm theo Bác)
Thư mục: tr. 168-169
Tóm tắt: Nhận thức chung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh những vấn đề căn cốt; ý nghĩa và định hướng vận dụng giáo dục, rèn luyện đảng
viên của Đảng hiện nay theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.021055
Kho mượn: PM.037327
Số ĐKCB:
24/. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Học và làm theo Bác - Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản
Việt Nam đã vượt lên chính mình để làm nên lịch sử/ Trần Đình Huỳnh, Nguyễn Ngọc Ánh. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2020. - 214 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 211-214
Tóm tắt: Nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh để chứng minh tư tưởng của Người luôn là ánh sáng
soi đường, giúp Đảng ta đứng vững trong mọi hành động và làm nên lịch sử vẻ vang: Dấu ấn của vị
lãnh tụ vĩ đại, Hồ Chí Minh dưới góc nhìn khách quan của người nước ngoài, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ
Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã vươn lên chính mình và làm nên lịch sử
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.021053
Kho mượn: PM.037323-37324
Kho Lưu động: LL.035712-35713
Số ĐKCB:
25/. TRIỆU LẬP TÂN. Những điều kỳ thú về đi lại/ Triệu Lập Tân ; Minh họa: Studio phim hoạt hình
Trường Sa Thụ Nhân ; Huỳnh Như Đoàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 88 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - (360o
khoa học quanh ta)
Ký hiệu môn loại: 388
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030108-30109
Kho thiếu nhi: TL.012202-12204
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. TRIỆU LẬP TÂN. Những điều kỳ thú về ăn uống/ Triệu Lập Tân ; Minh họa: Studio phim hoạt hình
Trường Sa Thụ Nhân ; Huỳnh Như Đoàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 88 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - (360o
khoa học quanh ta)
Ký hiệu môn loại: 641
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030112-30113
Kho thiếu nhi: TL.012208-12210
Số ĐKCB:
2/. TRIỆU LẬP TÂN. Những điều kỳ thú về ăn mặc/ Triệu Lập Tân ; Minh họa: Studio phim hoạt hình
Trường Sa Thụ Nhân ; Huỳnh Như Đoàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 88 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - (360o
khoa học quanh ta)
Ký hiệu môn loại: 687
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030110-30111
Kho thiếu nhi: TL.012205-12207
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. AN NHIÊN. Những câu chuyện cho bé gái/ An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 95 tr. : tranh
màu ; 27 cm. - (Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện giúp bé ngủ ngon)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030104-30105
Kho thiếu nhi: TL.012196-12198
Số ĐKCB:
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
2/. AN NHIÊN. Những câu chuyện cho các chàng trai/ An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 95 tr.
: tranh màu ; 27 cm. - (Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện giúp bé ngủ ngon)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030106-30107
Kho thiếu nhi: TL.012199-12201
Số ĐKCB:
3/. AN NHIÊN. Những câu chuyện nhỏ ấn tượng, những bài học lý thú/ An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt
Nam, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện giúp
bé ngủ ngon)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030102-30103
Kho thiếu nhi: TL.012193-12195
Số ĐKCB:
4/. CAO HÀNH KIỆN. Linh sơn: Tiểu thuyết/ Cao Hành Kiện ; Trần Đĩnh dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ
nữ Việt Nam, 2023. - 550 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.136
Kho mượn: PM.037195-37196
Kho Lưu động: LL.035582-35584
Số ĐKCB:
5/. CHÂU HẢI KỲ. Nguyễn Hiến Lê - Cuộc đời và tác phẩm/ Châu Hải Kỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 359 tr. ; 24 cm
Tên thật tác giả: Võ Văn Côn
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Hiến Lê; quá
trình trưởng thành và những hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, dịch thuật của ông; những
đánh giá, phân tích về sự đóng góp trong sự nghiệp văn học của qua các công trình sáng tác, dịch
thuật; lịch sử hình thành những tác phẩm văn học tiêu biểu của Nguyễn Hiến Lê...
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.037219-37220
Kho Lưu động: LL.035585-35587
Số ĐKCB:
6/. CLINTON, HILLARY. Tình thế hiểm nghèo = State of terro/ Hillary Clinton, Louise Penny ; Nguyễn
Quang Huy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 622 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.037213-37214
Kho Lưu động: LL.035561-35563
Số ĐKCB:
7/. COSBY, S. A.. Dao cạo/ S. A. Cosby ; Tưởng Hoàng Nam dịch. - H. : Lao động, 2023. - 451 tr. ; 24
cm
Tên sách tiếng Anh: Razorblade tears
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.037199-37200
Kho Lưu động: LL.035573-35575
Số ĐKCB:
8/. DEAVER, JEFFERY. Kẻ phá khóa/ Jeffery Deaver ; Nguyễn Mai Trang dịch. - H. : Lao động, 2023.
- 479 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: The midnight lock
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.037211-37212
Kho Lưu động: LL.035564-35566
Số ĐKCB:
9/. DEAVER, JEFFERY. Lá bài chủ/ Jeffery Deaver ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Lao động, 2022. -
602 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Edge
Ký hiệu môn loại: 813.54
Kho mượn: PM.037209-37210
Kho Lưu động: LL.035567-35569
Số ĐKCB:
10/. ĐỖ BÍCH THỦY. Than đỏ dưới tro tàn: Tản văn/ Đỗ Bích Thủy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. -
236 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
Kho mượn: PM.037223-37224
Kho Lưu động: LL.035596-35598
Số ĐKCB:
11/. GRAMONT, NINA DE. Chuyện tình Agatha Christie: Nữ hoàng trinh thám của mọi thời đại/ Nina
de Gramont ; Nguyễn Ngọc Ánh Kim dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 394 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: The Christie affair
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.037197-37198
Kho Lưu động: LL.035570-35572
Số ĐKCB: 12/. HẢI PHI. Ma tước: Tiểu thuyết/ Hải Phi ; Lương Ngân dịch. - H. : Văn học, 2023. - 534 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.136
Kho mượn: PM.037193-37194
Kho Lưu động: LL.035579-35581
Số ĐKCB:
13/. HIAASEN, CARL. Lưỡi lam lẳng lơ: Tiểu thuyết/ Carl Hiaasen ; Bình Bồng Bột dịch. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2022. - 424 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Razor girl
Ký hiệu môn loại: 813.54
Kho mượn: PM.037205-37206
Kho Lưu động: LL.035558-35560
Số ĐKCB:
14/. HIỀN TRANG. Những khán giả ngồi trong bóng tối/ Hiền Trang. - H. : Kim Đồng, 2023. - 101 tr. ;
24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.037217-37218
Kho Lưu động: LL.035588-35590
Số ĐKCB:
15/. JAMES, PETER. Kẻ bám đuổi/ Peter James ; Trần Phương Thảo dịch. - H. : Thanh niên, 2022. -
556 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: I follow you
Ký hiệu môn loại: 823.92
Kho mượn: PM.037207-37208
Kho Lưu động: LL.035617-35619
Số ĐKCB:
16/. KERR, JUDITH. Chuyện ở phòng khám/ Lời, tranh: Judith Kerr; Hằng Nga dịch. - H. : Kim Đồng,
2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Mèo Mog mập)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030092-30093
Kho thiếu nhi: TL.012178-12180
Số ĐKCB:
17/. KERR, JUDITH. Cô mèo cứu em bé/ Lời, tranh: Judith Kerr; Hằng Nga dịch. - H. : Kim Đồng,
2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Mèo Mog mập)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030094-30095
Kho thiếu nhi: TL.012181-12183
Số ĐKCB:
18/. KERR, JUDITH. Cô mèo đãng trí/ Lời, tranh: Judith Kerr; Hằng Nga dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. -
32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Mèo Mog mập)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030090-30091
Kho thiếu nhi: TL.012175-12177
Số ĐKCB:
19/. KERR, JUDITH. Cô mèo và bà/ Lời, tranh: Judith Kerr; Hằng Nga dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32
tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Mèo Mog mập)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030096-30097
Kho thiếu nhi: TL.012184-12186
Số ĐKCB:
20/. KERR, JUDITH. Giáng sinh của cô mèo/ Lời, tranh: Judith Kerr; Hằng Nga dịch. - H. : Kim Đồng,
2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Mèo Mog mập)
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030098-30099
Kho thiếu nhi: TL.012187-12189
Số ĐKCB:
21/. NGUYỄN THẾ KỶ. Nước non vạn dặm : Tiểu thuyết. - H. : Văn học, 2022. - 24 cm
T.1 : Nợ nước non. - 2022. - 222 tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.037215-37216
Kho Lưu động: LL.035591-35593
Số ĐKCB:
22/. PHẠM THIÊN THƯ. Động hoa vàng/ Phạm Thiên Thư ; minh họa: Anh Khoa. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2022. - 91 tr. : tranh màu ; 28 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.030100-30101
Kho thiếu nhi: TL.012190-12192
Số ĐKCB:
23/. ROTH, PHILIP. Bình yên nước Mỹ/ Philip Roth ; Dịch: Kiều Hòa, Thúy Quỳnh. - H. : Lao động,
2023. - 560 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: American pastoral
Ký hiệu môn loại: 813.54
Kho mượn: PM.037203-37204
Kho Lưu động: LL.035555-35557
Số ĐKCB:
24/. SANDFORD, JOHN. Con mồi hoa lệ/ John Sandford ; Nguyễn Thế Hiền dịch. - H. : Thanh niên,
2022. - 406 tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: Noen prey
Ký hiệu môn loại: 813.54
Kho mượn: PM.037201-37202
Kho Lưu động: LL.035576-35578
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. Bác Hồ gần dân, thương dân, vì dân/ Vũ Kim Yến S.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 268 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 261-263
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể của những người có cơ hội gặp Bác Hồ, phản ánh tư tưởng,
đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm của mọi người dân Việt Nam đối với Bác
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021063
Kho mượn: PM.037344-37345
Kho Lưu động: LL.035733-35734
Số ĐKCB:
2/. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Cảm hóa kỳ diệu/ Vũ Kim Yến s.t.,
b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 216 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 213
Tóm tắt: Gồm các câu danh ngôn của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc và các chuẩn mực đạo
đức đối với các tầng lớp nhân dân: Cán bộ đảng viên, công dân, nông dân, trí thức, bộ đội, công an... ;
giới thiệu những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc về tấm lòng nhân ái bao la của Hồ Chí Minh đối với nhân
dân, những người từng được gặp Bác Hồ
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021071
Kho mượn: PM.037360-37361
Kho Lưu động: LL.035749-35750
Số ĐKCB:
3/. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Ánh mặt trời/ Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H.
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Trình bày về các giai đoạn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường ra đi tìm
đường cứu nước. Từ Nguyễn Sinh Cung đến Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh,
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
Người đã dành trọn cuộc đời 79 mùa xuân với hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đấu tranh vì độc lập,
tự do cho đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021067
Kho mượn: PM.037352-37353
Kho Lưu động: LL.035741-35742
Số ĐKCB:
4/. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Chăm lo hạnh phúc cho nhân dân/ Vũ
Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 199-200
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể mang nguồn cảm xúc chân thành, biểu lộ lòng biết ơn sâu
sắc, tình yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, người cộng sản Việt Nam đầu tiên, một tấm gương
sáng về đạo đức cách mạng.
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021070
Kho mượn: PM.037358-37359
Kho Lưu động: LL.035747-35748
Số ĐKCB:
5/. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Tấm lòng cao cả/ Vũ Kim Yến s.t., b.s..
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 197-198
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc về Hồ Chí Minh - Một tấm lòng cao cả và một
cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021072
Kho mượn: PM.037362-37363
Kho Lưu động: LL.035751-35752
Số ĐKCB:
6/. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Cánh chim không mỏi/ Vũ Kim Yến
s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 197-198
Tóm tắt: Giới thiệu biên niên các địa danh lịch sử gắn liền với những mốc son trong cuộc đời hoạt
động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và một số chuyện kể, hồi kí của những nhân chứng đã
được gặp Bác
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021068
Kho mượn: PM.037354-37355
Kho Lưu động: LL.035743-35744
Số ĐKCB:
7/. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Tài trí kiệt xuất/ Vũ Kim Yến s.t., b.s.. -
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 263 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa trở thành huyền thoại về Hồ Chí Minh với các tầng lớp
nhân dân và những người từng được gặp và làm việc với Bác; giới thiệu biên niên sự kiện ngoại giao nổi
bật của Chủ tịch Hồ Chí minh giai đoạn 1954-1969 tại Phủ Chủ tịch
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021066
Kho mượn: PM.037350-37351
Kho Lưu động: LL.035739-35740
Số ĐKCB:
8/. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Niềm tin tất thắng/ Vũ Kim Yến s.t.,
b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 195 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 192-193
Tóm tắt: Tập hợp một số câu trích, bài viết nghiên cứu về quá trình hoạt động cách mạng, hoạt
động chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt
xuất; giới thiệu những công trình lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và trên thế giới
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021073 Số ĐKCB:
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
Kho mượn: PM.037364-37365
Kho Lưu động: LL.035753-35754
9/. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Hy sinh cho dân tộc Việt Nam/ Vũ Kim
Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 219 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 217
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về cuộc đời cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ
nếp sống thanh cao, giản dị đến tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc.
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021065
Kho mượn: PM.037348-37349
Kho Lưu động: LL.035737-35738
Số ĐKCB:
10/. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Vì sao sáng/ Vũ Kim Yến s.t., b.s.. -
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 195 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 193
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của
Hồ Chí Minh dành cho các tầng lớp nhân dân và những người từng được gặp và làm việc với Bác Hồ-
Một người chiến sĩ cách mạng tiên phong, một lãnh tụ ở bước ngoặt lịch sử
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021069
Kho mượn: PM.037356-37357
Kho Lưu động: LL.035745-35746
Số ĐKCB:
11/. CHU ĐỨC TÍNH. Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học/ Chu Đức Tính. - H. : Chính trị Quốc gia
Sự thật, 2023. - 159 tr. ; 15 cm
Tóm tắt: Ghi lại thành những câu chuyện ngắn gọn, súc tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lời kể của
những người từng được làm việc và phục vụ Người; qua đó, rút ra những bài học quý báu trong việc giữ
gìn đạo đức cách mạng, rèn luyện cán bộ, đảng viên phải tận trung với nước, tận hiếu với dân, cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm,,,
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VN.001038
Kho mượn: PM.037310-37311
Kho Lưu động: LN.002010-2011
Số ĐKCB:
12/. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà ngoại giao kiệt xuất/ Vũ Đình Hoè, Đặng Việt Châu, Vũ Đình Huỳnh...
; Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 207 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 205
Tóm tắt: Những câu chuyện về khả năng ứng xử linh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giao
tiếp ngoại giao, thể hiện tài năng ngoại giao xuất sắc của Người khi kết hợp được sức mạnh dân tộc và
thời đại, tập hợp được sự ủng hộ của đông đảo lực lượng quốc tế với nhân dân Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021057
Kho mượn: PM.037332-37333
Kho Lưu động: LL.035721-35722
Số ĐKCB:
13/. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản sắc văn hóa dân tộc/ Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Đàm Quang Trung...
; Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 210 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 205-207, Phụ lục: tr. 158-204
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về tình yêu nước, thương dân, tư tưởng đại nhân, đại nghĩa,
tinh thần cộng đồng, lối sống giản dị, lòng nhân ái, độ lượng, khoan dung... của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021058
Kho mượn: PM.037334-37335
Kho Lưu động: LL.035723-35724
Số ĐKCB:
14/. Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia/ Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H.
: Nxb. Hà Nội, 2021. - 183 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 179-180
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
Tóm tắt: Giới thiệu biên niên lịch sử hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Lào và Campuchia
cùng những hồi ức, chuyện kể về Chủ tịch trong xây dựng tình đoàn kết, trong công cuộc đấu tranh
giành độc lập và giải phóng đất nước
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021074
Kho mượn: PM.037366-37367
Kho Lưu động: LL.035755-35756
Số ĐKCB:
15/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Mỹ/ Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. -
195 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 192-193
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể từ các hồi ức, bài báo, bài nghiên cứu về mối liên hệ của
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Mỹ, và những hoạt động tích cực của Người nhằm góp phần
quan trọng trong việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị, nâng cao uy tín của Việt Nam với các nước
Châu Mỹ
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021076
Kho mượn: PM.037370-37371
Kho Lưu động: LL.035759-35760
Số ĐKCB:
16/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Âu/ Nguyễn Văn Dương s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội,
2021. - 191 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 188
Tóm tắt: Các bài viết, khảo cứu, nghiên cứu khoa học phân tích, đánh giá về tư tưởng và thực tiễn
ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi lại một số hoạt động đối ngoại của Người diễn ra trong và
ngoài nước qua bài tường thuật, bài phát biểu; những câu chuyện về tình cảm của bạn bè quốc tế đối
với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021075
Kho mượn: PM.037368-37369
Kho Lưu động: LL.035757-35758
Số ĐKCB:
17/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Á/ Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. -
267 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về tình cảm của bạn bè các nước Châu Á đối với Chủ tịch
Hồ Chí Minh, và biên niên về một số hoạt động ngoại giao của Người với các nước Châu Á
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021077
Kho mượn: PM.037372-37373
Kho Lưu động: LL.035761-35762
Số ĐKCB:
18/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ/ Nguyễn Thị Thanh Huyền s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. -
283 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể từ các hồi ức, bài báo, bài nghiên cứu về mối liên hệ của
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ, và những hoạt động tích cực của Người nhằm góp phần quan trọng
trong việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị, nâng cao uy tín của Việt Nam với nước Mỹ
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021081
Kho mượn: PM.037380-37381
Kho Lưu động: LL.035769-35770
Số ĐKCB:
19/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga/ Cao Hải Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 206 tr. ; 21
cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 203
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể từ các hồi ức, bài báo, bài nghiên cứu về mối liên hệ của
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga, và những hoạt động tích cực của Người nhằm góp phần quan trọng
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
trong việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị, nâng cao uy tín của Việt Nam với nước Nga
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021079
Kho mượn: PM.037376-37377
Kho Lưu động: LL.035765-35766
Số ĐKCB:
20/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp/ Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 255 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp (1917 - 1923),
mối quan hệ mật thiết giữa Chủ tịch với các đồng chí trong Đảng Cộng sản Pháp cũng như những
người bạn Pháp đã từng tiếp xúc, làm việc với Người...
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021078
Kho mượn: PM.037374-37375
Kho Lưu động: LL.035763-35764
Số ĐKCB:
21/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc/ Đặng Quang Huy s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 174
tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 167
Tóm tắt: Tổng kết những bài học chủ yếu và kinh nghiệm trong quan hệ ngoại giao với Trung
Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm những câu chuyện về các chuyến đi thăm Trung Quốc,
những bản tin, phóng sự, bài xã luận và biên niên hoạt động của Người với Trung Quốc từ năm 1954
đến năm 1969
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021080
Kho mượn: PM.037378-37379
Kho Lưu động: LL.035767-35768
Số ĐKCB:
22/. Chuyên đề Hiểu Việt Nam - Tháng 3/ 2023/ Đoàn Ánh Dương, Nguyễn Trương Quý, Shawn
Frederick McHale.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 228 tr. ; 24 cm
Thư mục cuối mỗi bài viết
Tóm tắt: Sách gồm các bài nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật... các vấn đề liên quan đến lịch sử -
văn hóa... giúp người đọc có thêm kiến thức về Việt Nam học và cái nhìn đa chiều.
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.021044
Kho mượn: PM.037285-37286
Kho Lưu động: LL.035650-35651
Số ĐKCB:
23/. ĐÀO DUY ANH. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24
cm
Q. Thượng : Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX. - 2023. - 306 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh về tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam từ nguồn gốc
đến cuối thế kỷ XIX qua các thời kì: chế độ công xã nguyên thủy, dưới sự áp bức của các triều đại
Trung quốc,...
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.021040
Kho mượn: PM.037277-37278
Kho Lưu động: LL.035656-35657
Số ĐKCB:
24/. ĐÀO DUY ANH. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24
cm
Q. Hạ : Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX. - 2023. - 235 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh về tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam từ nguồn gốc
đến cuối thế kỷ XIX qua các thời kì tiêu biểu như: Thời kì phát triển mới của nhà nước phong kiến tập
quyền, sự suy đốn của nhà nước phong kiến ở thế kỷ XVII - XVIII, sự sụp đổ của các thế lực phong kiến
cũ - Nhà Tây Sơn, sự phục hưng của nhà nước phong kiến thống nhất - Nhà Nguyễn đến bước suy
vong của nhà nước phong kiến
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.021041
Kho mượn: PM.037279-37280
Kho Lưu động: LL.035654-35655
Số ĐKCB:
25/. ĐỖ BANG. Chủ quyền biển đảo của nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử: Từ Chúa Nguyễn
thế kỷ XVI đến năm 1945/ Đỗ Bang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 226 tr. : ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết về chủ quyền biển đảo Việt Nam từ Chúa Nguyễn thế kỷ XVII đến năm
1945: quá trình xác lập chủ quyền tại Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thời Chúa Nguyễn; đội Hoàng
Sa và Bắc Hải khai thác, bảo vệ chủ quyền tại Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thời Chúa Nguyễn;
minh chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam tại Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa
thời Chúa Nguyễn; quá trình khai thác và xác lập chủ quyền tại Cù Lao Chàm dưới thời Chúa Nguyễn...
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.021048
Kho mượn: PM.037314-37315
Kho Lưu động: LL.035703-35704
Số ĐKCB:
26/. Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ/ Vũ Kim Yến S.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 227 tr. ;
21 cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 224-225
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể giàu ý nghĩa sâu sắc về Bác Hồ, phản ánh tư tưởng, đạo đức
và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm của mọi người dân Việt Nam đối với Bác để các thế hệ
cán bộ và đảng viên học tập và noi theo phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Người
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021064
Kho mượn: PM.037346-37347
Kho Lưu động: LL.035735-35736
Số ĐKCB:
27/. Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945/
B.s.: Vũ Như Khôi (ch.b.), Nguyễn Văn Sáu, Vũ Thành Trung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Quân đội nhân
dân, 2021. - 224 tr. ; 21 cm. - (Học và làm theo Bác)
Thư mục: tr. 219-222
Tóm tắt: Phân tích vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kiến tạo đường lối cách
mạng giải phóng dân tộc, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Trung ương Đảng lãnh đạo công
cuộc đấu tranh giành chính quyền - Cách mạng Tháng Tám
Ký hiệu môn loại: 959.703
Kho đọc: VL.021056
Kho mượn: PM.037328-37329
Kho Lưu động: LL.035716-35717
Số ĐKCB:
28/. KIỀU MAI SƠN. Những thiếu nhi bên Bác ngày ấy: Chuyện kể về những thiếu nhi được chụp ảnh
cùng Bác Hồ/ Kiều Mai Sơn. - H. : Kim Đồng, 2023. - 78 tr. : ảnh ; 19 cm
Tóm tắt: Ghi lại 6 câu chuyện về những nhân vật vinh dự được chụp ảnh chung với Chủ tịch Hồ
Chí Minh khi Người còn tại thế như bà Đặng Minh Châu, bà Vũ Thu Giang, bà Lê Thanh Định, ông
Phan Tân Hội...
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VV.013239
Kho mượn: PM.037300-37301
Kho Lưu động: LV.025858-25859
Số ĐKCB:
29/. Lịch sử Việt Nam - Một góc nhìn/ B.s.: Đỗ Bang (ch.b.), Lê Tiến Công, Nguyễn Văn Đăng.... - H. :
Tri Thức, 2023. - 414 tr. : ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là lịch sử Việt Nam thời nhà
Nguyễn và vùng đất Huế thời kỳ Đàng Trong
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.021042
Kho mượn: PM.037281-37282
Kho Lưu động: LL.035652-35653
Số ĐKCB:
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
30/. NGUYỄN THANH TÚ. Hồ Chí Minh - Mạch nguồn và ánh sáng: Sách chuyên khảo/ Nguyễn
Thanh Tú. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 252 tr. ; 21 cm. - (Học và làm theo Bác)
Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm, tư tưởng, nhân cách cao đẹp Hồ Chí Minh và phân tích
những giá trị văn hoá, đạo hiếu, đạo lý, ngôn ngữ, giá trị hạnh phúc trong tư tưởng của Người
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VL.021054
Kho mượn: PM.037325-37326
Kho Lưu động: LL.035714-35715
Số ĐKCB:
31/. PHẠM CÔNG LUẬN. Sài Gòn ngoảnh lại trăm năm: Hồi ức, sưu khảo, ghi chép về văn hóa Sài
Gòn/ Phạm Công Luận. - In lần thứ 2. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 342 tr. : Ảnh, tranh vẽ ; 24 cm
Phụ lục: tr. 326-342. - Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Những câu chuyện về căn nhà, trang phục, lối sống, thưởng thức nghệ thuật, giải trí, ẩm
thực, nghề nghiệp mưu sinh... của thị dân nhiều tầng lớp, sự gia nhập và đóng góp của những con
người xứ khác khi đến với mảnh đất Bến Nghé - Sài Gòn.
Ký hiệu môn loại: 959.779
Kho đọc: VL.021043
Kho mượn: PM.037283-37284
Kho Lưu động: LL.035664-35665
Số ĐKCB:
32/. PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh - Quá khứ, hiện tại và tương lai/ Phạm Văn Đồng. - Xuất bản lần
thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 224 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Trình bày những cống hiến trên nhiều lĩnh vực và di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích những giá trị quý báu và mang đậm tính thời sự của di sản này đối
với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như đối với công cuộc cách mạng ở nhiều
nước khác trên thế giới
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VV.013238
Kho mượn: PM.037298-37299
Kho Lưu động: LV.025851-25852
Số ĐKCB:
33/. PHAN ĐẠI DOÃN. Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24 cm
Q.2 : Văn hóa, gia đình - Dòng họ, nhân vật lịch sử. - 2021. - 386 tr.
Tóm tắt: Tuyển tập các bài nghiên cứu giới thiệu về văn hóa, gia đình, dòng họ, nhân vật lịch sử
Việt Nam: Con người và thiên nhiên trong vũ trụ quan điểm truyền thống của người Việt Nam; mấy nét
về "văn hóa làng" ở vùng đồng bằng Bắc Bộ; Nguyễn Chích trong cuộc kháng chiến chống quân Minh
qua di tích và văn bia; văn bia thần đạo Đỗ Khuyển khai quốc công thần thời Lê sơ...
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.021046
Kho mượn: PM.037289-37290
Kho Lưu động: LL.035646-35647
Số ĐKCB:
34/. PHAN ĐẠI DOÃN. Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24 cm
Q.3 : Tôn giáo tín ngưỡng, kháng chiến chống ngoại xâm, lịch sử địa phương. - 2021. - 287 tr.
Tóm tắt: Tuyển tập các bài nghiên cứu giới thiệu về tôn giáo, tín ngưỡng: Phật giáo thời Đinh - Lê,
cấu trúc tư tường Việt Nam đến thế kỷ XIX, Nho giáo...; kháng chiến chống ngoại xâm Tống, Mông -
Nguyên, Minh Thanh; một số vấn đề lịch sử địa phương
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.021047
Kho mượn: PM.037291-37292
Kho Lưu động: LL.035644-35645
Số ĐKCB:
35/. PHAN ĐẠI DOÃN. Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24 cm
Q.1 : Làng Việt Nam vận hành trong lịch sử. - 2021. - 331 tr.
Tóm tắt: Tuyển tập các bài nghiên cứu giới thiệu về kết cấu kinh tế nông thôn truyền thống, làng
Việt Nam vận hành trong lịch sử: Tái sản xuất tiểu nông; ruộng công, ruộng tư và kinh tế hộ gia đình;
làng Việt Nam - cộng đồng đa chức năng liên kết chặt chẽ; tìm hiểu chức năng và đặc điểm của gia
đình truyền thống người Việt...
Trang 16
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 10-2023
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.021045
Kho mượn: PM.037287-37288
Kho Lưu động: LL.035648-35649
Số ĐKCB:
36/. TRẦN VĂN GIÀU. Hồ Chí Minh vĩ đại một con người/ Trần Văn Giàu. - Xuất bản lần thứ 9. - H. :
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 179 tr. ; 15 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của giáo sư Trần Văn Giàu nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp,
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những cống hiến vô cùng to lớn của Người đối với dân tộc Việt
Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Kho đọc: VN.001037
Kho mượn: PM.037308-37309
Kho Lưu động: LN.002008-2009
Số ĐKCB:
Trang 17