THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
TỔNG LOẠI
1/. Giáo trình cơ sở kỹ thuật lập trình với C#/ Biên soạn: Phạm Ngọc Hưng (Ch.b), Phạm Quốc Hùng,
Ngô Thanh Huyền. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2023. - 286 tr. : bảng ; 24 cm
ĐTTS ghi: Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Thư mục: tr. 286
Tóm tắt: Nội dung tổng quan về ngôn ngữ lập trình, các thành phần cơ bản của một chương trình,
một số hàm thường dùng
Ký hiệu môn loại: 005.133
Kho đọc: VL.020847
Kho mượn: PM.036862
Kho Lưu động: LL.035259
Số ĐKCB:
2/. Hướng dẫn sử dụng Autocad Electrical/ Biên soạn: Vũ Văn Hiếu (Ch.b), Lê Doãn Trinh, Phạm
Quang Huy. - H. : Thanh Niên, 2023. - 431 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 2
Tóm tắt: Giới thiệu giao diện người dùng, các dự án và bản vẽ, các dự án cơ điện, các phần tử sơ
đồ, các mạch điện
Ký hiệu môn loại: 006.6
Kho đọc: VL.020852
Kho mượn: PM.036871-36872
Kho Lưu động: LL.035268-35269
Số ĐKCB:
3/. LÊ DOÃN TRINH. Autocad dành cho người bắt đầu/ Lê Doãn Trinh, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh
Niên, 2023. - 439 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 2
Tóm tắt: Giới thiệu sách và thiết đặt bản vẽ, hatch, văn bản và kích thước, thực hành với văn bản,
thực hành với tọa độ, thực hành về mảng, bảng, bản vẽ hình chiếu trục đo và bản vẽ tham số
Ký hiệu môn loại: 006.6
Kho đọc: VL.020854
Kho mượn: PM.036875-36876
Kho Lưu động: LL.035272-35273
Số ĐKCB:
4/. MARR, BERNARD. 25 xu hướng công nghệ định hình cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0 = Tech
trends in practice : The 25 technologies that are driving the 4th industrial revolution/ Bernard Marr ;
Phạm Duy Trung dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2023. - 233 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu 25 xu hướng công nghệ cốt lõi cùng các công ty đi đầu trong các công nghệ
mới và mới nổi trong thế giới thực: trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán
đám mây, công nghệ 5G, an ninh mạng, in 3D, 4D và sản xuất bồi đắp... Những xu hướng này có thể
tích hợp thành công vào các doanh nghiệp, các giải pháp sáng tạo cho các doanh nghiệp thuộc mọi
quy mô, lĩnh vực và ngành công nghiệp để phát triển và thành công trong kinh doanh.
Ký hiệu môn loại: 004
Kho đọc: VL.020883
Kho mượn: PM.036935-36936
Kho Lưu động: LL.035247-35248
Số ĐKCB:
5/. NGUYỄN HỮU VINH. Kỹ thuật lập trình LabVIEW từ cơ bản đến nâng cao/ Nguyễn Hữu Vinh,
Trương Đình Nhơn, Vũ Quang Huy. - H. : Thanh Niên, 2023. - 400 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 2
Tóm tắt: Giới thiệu LabVIEW, thiết bị đo ảo, môi trường làm việc LabVIEW, một số bài thực hành
cơ bản, đo lường và phát tín hiệu - thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu trong LabVIEW, điều khiển thiết bị
đo trong LabVIEW
Ký hiệu môn loại: 006.663
Kho đọc: VL.020850
Kho mượn: PM.036867-36868
Kho Lưu động: LL.035264-35265
Số ĐKCB:
6/. NGUYỄN TẤN HUYNH. Internet of things: Các vấn đề hiện nay/ Nguyễn Tấn Huynh. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2020. - 186 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 183-186
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Tóm tắt: Trình bày cách thức hoạt động của internet of things (IoT), các yếu tố ảnh hưởng đến sự
phát triển một hệ thống IoT. Trình bày những vấn đề về các dự án IoT liên quan đến giáo dục, y tế,
nông nghiệp, môi trường, giao thông... và xu hướng phát triển của công nghệ IoT tại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 004.678
Kho đọc: VL.020860
Kho mượn: PM.036887-36888
Kho Lưu động: LL.035249-35250
Số ĐKCB:
7/. NGUYỄN TẤT BẢO THIỆN. Hướng dẫn lập trình C# (Bài tập thực hành)/ Nguyễn Tất Bảo Thiện,
Phạm Quang Huy. - H. : Thanh Niên, 2023. - 408 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 2
Tóm tắt: Nội dung sách bao gồm các dạng bài tập thực hành về các if...else, dạng bài tập
switch...case, while-do...while, for và foreach...
Ký hiệu môn loại: 005.133
Kho đọc: VL.020849
Kho mượn: PM.036865-36866
Kho Lưu động: LL.035262-35263
Số ĐKCB:
8/. NGUYỄN TẤT BẢO THIỆN. Trí tuệ nhân tạo - Học máy và ứng dụng/ Nguyễn Tất Bảo Thiện,
Nguyễn Quốc Huy. - H. : Thanh Niên, 2022. - 431 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 2
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo và học máy với các nội dung như: Cài đặt bản
phân phối R, lập trình trong Rstudio, cài đặt bản phân phối Python, khám phá các công cụ học máy
khác, toán học và học máy, xác thực học máy, tiền xử lý dữ liệu, làm việc với các mô hình tuyến tính...
Ký hiệu môn loại: 006.3
Kho đọc: VL.020859
Kho mượn: PM.036885-36886
Kho Lưu động: LL.035274-35275
Số ĐKCB:
9/. NGUYỄN VĂN PHƯỚC. Tự học nhanh Autocad Electrical/ Nguyễn Văn Phước. - H. : Thanh Niên,
2023. - 415 tr. : bảng ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về bản vẽ điện, giới thiệu về autocad electrical, quản lí dự
án, chỉnh sửa dây dẫn, phần tử và mạch
Ký hiệu môn loại: 006.6
Kho đọc: VL.020853
Kho mượn: PM.036873-36874
Kho Lưu động: LL.035270-35271
Số ĐKCB:
10/. PHẠM PHƯƠNG HOA. Tự học lập trình C# bằng hình ảnh/ Phạm Phương Hoa, Phạm Quang
Hiển. - H. : Thanh Niên, 2023. - 407 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr.2
Tóm tắt: Nội dung sách bao gồm xây dựng ứng dụng windows form và lập trình quản lý tuyển sinh
với C#
Ký hiệu môn loại: 005.133
Kho đọc: VL.020848
Kho mượn: PM.036863-36864
Kho Lưu động: LL.035260-35261
Số ĐKCB:
11/. PHẠM QUANG HIỂN. Công thức và hàm trong excel/ Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư. - H. : Thanh
Niên, 2022. - 383 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: Tr. 2
Tóm tắt: Hướng dẫn phân tích khái niệm về công thức và hàm, tiết kiệm thời gian với các công cụ
hàm, sử dụng mảng cho các công thức và hàm, sửa lỗi thức thức...
Ký hiệu môn loại: 005.54
Kho đọc: VL.020857
Kho mượn: PM.036881-36882
Kho Lưu động: LL.035255-35256
Số ĐKCB: 12/. PHẠM QUANG HIỂN. Hướng dẫn lập trình VBA cho Excel/ Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư. - H. :
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Thanh Niên, 2023. - 399 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr.2
Tóm tắt: Nội dung giưới thiệu các nguyên tắc cơ bản về lập trình VBA, phát triển ứng dụng
spreadsheet, tạo các thủ tục hàm, các thành phần thiết yếu trong Vba...
Ký hiệu môn loại: 005.54
Kho đọc: VL.020856
Kho mượn: PM.036879-36880
Kho Lưu động: LL.035253-35254
Số ĐKCB:
13/. PHẠM QUANG HIỂN. Thực hành phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong excel/ Phạm
Quang Hiển, Văn Thị Tư. - H. : Thanh Niên, 2023. - 424 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục; tr.2
Tóm tắt: Giới thiệu về xác xuất, các biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên nhị thức, siêu hình học và
nhị thức âm, poisson và biến ngẫu nhiên hàm mũ, biến ngẫu nhiên chuẩn và điểm z...
Ký hiệu môn loại: 005.54
Kho đọc: VL.020855
Kho mượn: PM.036877-36878
Kho Lưu động: LL.035251-35252
Số ĐKCB:
14/. PHẠM QUANG HUY. Hướng dẫn sử dụng Autocad bằng hình ảnh/ Phạm Quang Huy, Phạm
Quang Huấn. - H. : Thanh Niên, 2023. - 415 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 2
Tóm tắt: Giới thiệu autocad, các công cụ vẽ cơ bản trong autocad, các lệnh chỉnh sửa, các mảng
và các đối tượng tái sử dụng
Ký hiệu môn loại: 006.6
Kho đọc: VL.020851
Kho mượn: PM.036869-36870
Kho Lưu động: LL.035266-35267
Số ĐKCB:
15/. VĂN THỊ TƯ. Tin học ứng dụng - Phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel/ Văn Thị
Tư, Phạm Quang Hiển. - H. : Thanh Niên, 2022. - 424 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 2
Tóm tắt: Hướng dẫn phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel: Mô hình worksheet
cơ bản, tên phạm vi, các hàm tra cứu, hàm Index và Match, các hàm văn bản và Flashfill, các hàm
ngày tháng, các hàm NPV, XNPV, IRR, XIRR, MIRR, các hàm tài chính, tham chiếu vòng tròn, lệnh
Past Special, công thức 3 chiều và siêu liên kết...
Ký hiệu môn loại: 005.54
Kho đọc: VL.020858
Kho mượn: PM.036883-36884
Kho Lưu động: LL.035257-35258
Số ĐKCB:
16/. VŨ CAO ĐÀM. Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học/ Vũ Cao Đàm. - Tái bản lần thứ
14. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 207 tr. : bảng ; 24 cm
Thư mục: tr. 205, Phụ lục: tr. 173-204
Tóm tắt: Trình bày khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa
học, thu thập và xử lý thông tin, trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, đạo đức khoa
học và đánh giá nghiên cứu khoa học
Ký hiệu môn loại: 001.420711
Kho đọc: VL.020861
Kho mượn: PM.036889-36890
Kho Lưu động: LL.035245-35246
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. ANNIS, BARBARA. Work with me - 8 điểm mù tư duy giữa nam và nữ trong công việc/ Barbara
Annis, John Gray ; Dương Hà Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 315 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Nghiên cứu 8 điểm mù tư duy giữa nam và nữ là sự hiểu biết, ghi nhận và trân trọng sự
khác biệt về giới giúp cả nam và nữ nâng cao niềm vui trong công việc và cuộc sống
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Ký hiệu môn loại: 158.7081
Kho đọc: VL.020869
Kho mượn: PM.036905-36906
Kho Lưu động: LL.035298-35299
Số ĐKCB:
2/. AVANZI, FEDERICA. Ngày trôi nhưng không thôi trân trọng: 7 nghi thức thực hành lòng biết ơn/
Federica Avanzi, Simone Masserini ; Hà Anh dịch. - H. : Công thương, 2021. - 257 tr. : ảnh minh họa ;
23 cm
Tóm tắt: Giới thiệu 7 nghi thức trong ngày với những hành động đơn giản giúp bạn đọc nhận thức
sâu sắc hơn về lòng biết với cuộc sống, với những người xung quanh và chính bản thân mình
Ký hiệu môn loại: 158
Kho đọc: VL.020871
Kho mượn: PM.036909-36910
Kho Lưu động: LL.035284-35285
Số ĐKCB:
3/. Bạn hãy sống lương thiện, nhưng phải có nguyên tắc/ Hoàng My biên soạn. - H. : Văn học, 2022. -
155 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày trạng thái tâm lý giúp con người học cách lương thiện, nghĩ cho người khác,
nhẫn nhịn, chân thành, học cách từ chối, khiếm tốn, giữ gìn tính trung thực, mạnh mẽ bảo vệ bản thân,
biết cách giành lấy cơ hội thành công
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho đọc: VL.020876
Kho mượn: PM.036919-36920
Kho Lưu động: LL.035290-35291
Số ĐKCB:
4/. Bạn sẽ sống ra sao những ngày tháng tiếp theo?/ Đăng Thiên biên soạn. - H. : Văn học, 2022. -
167 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày và đưa ra phương thức, biện pháp giúp con người biết cách dùng hết sức lực để
biến cuộc đời trở nên tốt đẹp, thực sự tận hưởng trong tương lai chính là cống hiến hết mình cho hiện tại
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho đọc: VL.020877
Kho mượn: PM.036921-36922
Kho Lưu động: LL.035292-35293
Số ĐKCB:
5/. CARNEGIE, DALE. Phụ nữ mạnh mẽ để thanh tao/ Dale Carnegie ; Thanh Hương biên dịch. - H. :
Văn học, 2023. - 237 tr. ; 24 cm. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ)
Tóm tắt: Đề cập những điều giúp phụ nữ luôn là người hạnh phúc và thành công trong cuộc sống:
Luôn vui vẻ, giữ cho tâm trạng thoải mái, luôn tạo sự hấp dẫn và mạnh mẽ; sống tử tế với mọi người;
tạo lập cuộc sống gia đình hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 158.1082
Kho đọc: VL.020873
Kho mượn: PM.036913-36914
Kho Lưu động: LL.035302-35303
Số ĐKCB:
6/. CHƯ TỬ TINH TUYỂN. Trang Tử - Vật hóa tiêu dao/ Chư Tử Tinh Tuyển; Dịch và biên soạn: Ngô
Trần Trung Nghĩa. - H. : Văn học, 2022. - 335 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế và tư tưởng của Trang Từ. Phân tích các tư tưởng triết học trong
các học thuyết của Trang Tử
Ký hiệu môn loại: 181.114
Kho đọc: VL.020862
Kho mượn: PM.036891-36892
Kho Lưu động: LL.035310-35311
Số ĐKCB:
7/. CHƯ TỬ TINH TUYỂN. Tuân Tử - Tôn lễ trọng pháp/ Chư Tử Tinh Tuyển; Dịch và biên soạn: Ngô
Trần Trung Nghĩa. - H. : Văn học, 2022. - 365 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế và tư tưởng của Tuân Tử, những nội dung cốt yếu, tinh tuý của
Tuân Tử về trị quốc, mưu sự, tu thân
Ký hiệu môn loại: 181.114
Kho đọc: VL.020863
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Kho mượn: PM.036893-36894
Kho Lưu động: LL.035308-35309
Số ĐKCB:
8/. COVEY, STEPHEN M. R.. Niềm tin thông minh: Kỹ năng thiết yếu biến người quản lý thành nhà
lãnh đạo = Smart trust : The defining skill that transforms managers/ Stephen M. R. Covey, Greg Link,
Rebecca R. Merrill ; Vương Bảo Long dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí
Minh, 2022. - 335 tr. : hình, bảng vẽ ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc khai sáng từ những người và tổ chức đã, đang đạt được các
thành tựu lớn về sự thịnh vượng nhờ vào các mối quan hệ dựa trên sự tin cậy, đồng thời hướng dẫn
cách thức rèn luyện kỹ năng tạo dựng niềm tin trong các mối quan hệ, nhằm tối ưu hoá năng lực lãnh
đạo trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay
Ký hiệu môn loại: 174.4
Kho đọc: VL.020866
Kho mượn: PM.036899-36900
Kho Lưu động: LL.035306-35307
Số ĐKCB:
9/. DAMOUR, LISA. 7 bước chuyển tuổi dậy thì: Cha mẹ thấu hiểu con gái hạnh phúc/ Lisa Damour ;
Thu Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 375 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 354-356
Tóm tắt: Hướng dẫn 7 bước chuyển tuổi dậy thì và đưa ra những lời khuyên chân thực, giúp các
bậc cha mẹ thấu hiểu con gái mình về cách trò chuyện cùng con gái họ với những vấn đề quan trọng
theo cách mà các con mong muốn được lắng nghe để bố mẹ thấu hiểu con gái mình hơn và có cuộc
sống hạnh phúc: Xa rời thời thơ ấu, gia nhập nhóm bạn mới, kiểm soát cảm xúc, đương đầu với quyền
hành người lớn, hoạch định tương lai, bước vào thế giới lãng mạn, chăm sóc bản thân
Ký hiệu môn loại: 155.51
Kho đọc: VL.020881
Kho mượn: PM.036929-36930
Kho Lưu động: LL.035278-35279
Số ĐKCB:
10/. GLOWIAK, MATTHEW V. 365 ngày khám phá đam mê và theo đuổi mục đích của bản thân/
Matthew V.Glowiak; Hiền Hoàng dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 247 tr. ; 23 cm
Thư mục: Tr. 244-246
Tóm tắt: Nội dung sách sẽ giúp bạn thiết lập và tinh chỉnh mục tiêu của mình để có chủ đích và
nhất quán với bất cứ điều gì, điều quan trọng là phải có mục tiêu
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho đọc: VL.020870
Kho mượn: PM.036907-36908
Kho Lưu động: LL.035286-35287
Số ĐKCB:
11/. Hiểu vợ để làm người chồng tốt/ Biên soạn: Thanh Hương, Đặng Thiên. - H. : Văn học, 2023. - 191
tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Phân tích tâm lý người vợ cũng như những khác biệt tâm lý của phụ nữ và nam giới trong
đời sống hôn nhân nhằm tìm ra được tiếng nói chung hoà hợp trong gia đình
Ký hiệu môn loại: 155.645
Kho đọc: VL.020875
Kho mượn: PM.036917-36918
Kho Lưu động: LL.035280-35281
Số ĐKCB:
12/. Hoặc bạn xuất chúng, hoặc bạn vô dụng/ Thu Phương biên soạn. - H. : Văn học, 2022. - 155 tr. ;
24 cm
Tóm tắt: Trình bày những tình huống khó khăn trong công việc thường ngày của nhân viên đang
mắc kẹt trong việc tìm ra ý nghĩa để phát triển bản thân, nhằm biến họ thành người kỳ tài xuất chúng,
tìm được vị trí công việc của mình và có sự nghiệp thành công
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho đọc: VL.020879
Kho mượn: PM.036925-36926
Kho Lưu động: LL.035294-35295
Số ĐKCB: 13/. Nếu bạn không mạnh mẽ, ai thay bạn kiên cường/ Hoàng My biên soạn. - H. : Văn học, 2022. -
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
157 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày một số tình huống và phương pháp ổn định tâm lý giúp con người rèn luyện,
tích luỹ kinh nghiệm từ mỗi lần đau khổ, trở nên mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống một
cách kiên cường
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho đọc: VL.020878
Kho mượn: PM.036923-36924
Kho Lưu động: LL.035296-35297
Số ĐKCB:
14/. NIELSEN, DORTE. Bí mật tư duy sáng tạo: Tạo ra những mối liên kết mà người khác không làm
được = The secret of the highly creative thinker/ Dorte Nielsen, Sarah Thurber ; Phạm Quốc Bảo dịch. -
Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 205 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức lý thuyết và các bài tập thực hành về tư duy sáng tạo, nhằm
cải thiện kỹ năng sáng tạo và khai phá được tính sáng tạo trong mỗi chúng ta
Ký hiệu môn loại: 153.35
Kho đọc: VL.020865
Kho mượn: PM.036897-36898
Kho Lưu động: LL.035276-35277
Số ĐKCB:
15/. Phụ nữ hãy là người vừa đủ/ Thanh Hương biên soạn. - H. : Văn học, 2023. - 171 tr. ; 24 cm. -
(Bách khoa thư dành cho phụ nữ)
Tóm tắt: Gợi ý cho chị em phụ nữ làm thế nào để có khí chất tốt hơn đồng thời phát huy hết những
ưu điểm trong tính cách của bạn, làm bạn trở nên quyến rũ và vượt qua những trở ngại để có cuộc sống
tốt đẹp hơn
Ký hiệu môn loại: 158.1082
Kho đọc: VL.020874
Kho mượn: PM.036915-36916
Kho Lưu động: LL.035304-35305
Số ĐKCB:
16/. Phụ nữ sắc sảo bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu/ Thanh Hương biên soạn. - H. : Văn học, 2023. -
231 tr. ; 24 cm. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ)
Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp giúp rèn luyện kỹ năng ăn nói, giao tiếp cho phụ nữ, liên hệ
với những vấn đề nổi cộm mà phái nữ thường gặp trong cuộc sống; phân tích nhiều ví dụ từ nhiều góc
độ để từ đó đưa ra các gợi ý vận dụng trong từng tình huống
Ký hiệu môn loại: 158.1082
Kho đọc: VL.020872
Kho mượn: PM.036911-36912
Kho Lưu động: LL.035300-35301
Số ĐKCB:
17/. YAMAMOTO NORIAKI. Thói quen quyết định tốc độ công việc/ Yamamoto Noriaki; Nhóm
Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 195 tr. ; 23 cm
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin để thực hành thói quen cá nhân và thói quen xã hội cần có để
quyết định tốc độ công việc: Thói quen trong môi trường làm việc, trong cuộc sống thường ngày, trong
cách suy nghĩ, thái độ làm việc, quản lý lịch làm việc, chiến lược tiến hành công việc, phát triển bản
thân và trong giao tiếp
Ký hiệu môn loại: 158
Kho đọc: VL.020867
Kho mượn: PM.036901-36902
Kho Lưu động: LL.035282-35283
Số ĐKCB:
18/. YUUKI YOSHIYAMA. 77 thói quen làm việc hiệu quả: Nghệ thuật chuẩn bị và sắp xếp công việc/
Yuuki Yoshiyama; Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 258 tr. ; 23 cm
Tóm tắt: Giới thiệu 77 thói quen làm việc hiệu quả giúp bạn có thêm những kỹ năng cần thiết để
phát triển tư duy và hoàn thành tốt công việc: Nghệ thuật quản lý thời gian hiệu quả, tăng tốc công
việc, triển khai dự án hiệu quả, thúc đẩy động lực làm việc, nâng cao năng lực tư duy và nghệ thuật sử
dụng công cụ hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 158
Kho đọc: VL.020868 Số ĐKCB:
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Kho mượn: PM.036903-36904
Kho Lưu động: LL.035288-35289
CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO
1/. DAININ KATAGIRI. Trở về tĩnh lặng: Thực hành thiền định trong đời sống hằng ngày/ Dainin
Katagiri; Lê Trường Sơn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 331 tr. ; 23 cm
Tóm tắt: Giải thích những điểm cốt lõi của thiền trên khía cạnh tâm linh và Phật giáo, đồng thời
hướng dẫn kết hợp hoạt động này trong sinh hoạt và lao động hằng ngày: Sự im lặng; Đức Phật là đời
sống hằng ngày; Phật tính là vô thường; bình yên và tĩnh lặng; hoà bình; những chiếc lá rặng singsapa;
ném một hòn sỏi xuống đại dương; thổi bùng lên ngọn lửa cuộc sống; vô tưởng...
Ký hiệu môn loại: 294.34435
Kho đọc: VL.020864
Kho mượn: PM.036895-36896
Kho Lưu động: LL.035312-35313
Số ĐKCB:
2/. THÍCH PHƯỚC ĐẠT. Thiền học Việt Nam/ Thích Phước Đạt, Thích Hạnh Tuệ, Thích Nữ Thanh
Quế. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 469 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 453-469
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về Thiền và Thiền học Việt Nam qua các giai đoạn: từ khởi
nguyên đến thế kỷ X, từ thế kỷ XI - XIV, thế kỉ XV-XIX, thế kỉ XX-XXI
Ký hiệu môn loại: 294.392709597
Kho đọc: VL.020880
Kho mượn: PM.036927-36928
Kho Lưu động: LL.035314-35315
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh ch.b.. - H. : Tri thức, 2023. - 287 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 271-283
Tóm tắt: Phác thảo phân vùng văn hóa ở Việt Nam gồm: vùng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, Đông
Bắc Bộ, Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung và Nam
Trung Bộ... Phân tích đa dạng bản sắc văn hóa vùng và tổng thể phát triển văn hóa các dân tộc ở Việt
Nam.
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020902
Kho mượn: PM.036971-36972
Kho Lưu động: LL.035321-35322
Số ĐKCB:
2/. Chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Bùi Quang
Tuấn, Hà Huy Ngọc ch.b.. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 535 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 523-532
Tóm tắt: Tổng quan các vấn đề về chuyển đổi số; kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số; thực
trạng chuyển đổi số tại Việt Nam; phân tích lộ trình chuyển đổi số, từ đó rút ra những bài học và đề xuất
những chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số cho Việt Nam trong thời đại số.
Ký hiệu môn loại: 303.4833
Kho đọc: VL.020887
Kho mượn: PM.036933-36934
Kho Lưu động: LL.035317-35318
Số ĐKCB:
3/. DƯƠNG VĂN SÁU. Văn hóa - Nguồn tài nguyên đặc hữu của du lịch Việt Nam/ Dương Văn Sáu. -
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 218 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 211-216
Tóm tắt: Gồm các bài viết phân tích các khía cạnh của văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa trong phát
triển du lịch; nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, xây dựng sản phẩm sản phẩm du lịch ở một số địa
phương trên khắp miền đất nước...
Ký hiệu môn loại: 338.4791597
Kho đọc: VL.020907
Kho mượn: PM.036981-36982
Số ĐKCB:
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Kho Lưu động: LL.035327-35328
4/. ĐỖ HUY. Xây dựng lối sống văn hóa truyền thống và hiện đại trong gia đình, ở nông thôn và đô thị/
Đỗ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 262 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 257-260
Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu và trình bày các vấn đề xây dựng môi trường văn hóa ở nông thôn
Việt Nam, đô thị Việt Nam, ở cơ quan xí nghiệp, trong lối sống hướng tới các giá trị của cái đúng, cái tốt
và cái đẹp.
Ký hiệu môn loại: 306.8509597
Kho đọc: VL.020900
Kho mượn: PM.036967-36968
Kho Lưu động: LL.035325-35326
Số ĐKCB:
5/. EBERLY, SHERYL. Mọi đứa trẻ đều có thể cư xử đúng cách/ Sheryl Eberly, Caroline Eberly ; Phạm
Minh Hiền dịch. - H. : Lao động, 2022. - 507 tr. ; 23 cm
Tên sách tiếng Anh: 365 manners kids should know : games, activities, and other fun ways to help
children learn etiquette
Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ biết cư xử đúng đắn trong từng tình huống cụ thể như: Ăn mặc cơ bản, vệ
sinh cá nhân, cư xử trên bàn ăn, ứng xử phù hợp trong những dịp đặc biệt, từ việc viết thư cám ơn đến
cách sử dụng các thiết bị công nghệ...
Ký hiệu môn loại: 395.122
Kho đọc: VL.020909
Kho mượn: PM.036985-36986
Kho Lưu động: LL.035355-35356
Số ĐKCB:
6/. FPT bí lục - Khám phá văn hóa doanh nghiệp tại FPT/ Nguyễn Thành Nam, Phan Phương Đạt, Lê
Đình Lộc.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 476 tr. ; 24 cm
Thư mục cuối chính văn, Phụ lục: tr. 469-476
Tóm tắt: Giới thiệu mô hình văn hóa doanh nghiệp của Edgar Schein, quá trình hình thành văn
hóadoanh nghiệp của FPT, sự tiến hóa của văn hóa tại FPT...
Ký hiệu môn loại: 338.761004
Kho đọc: VL.020884
Kho mượn: PM.036937-36938
Kho Lưu động: LL.035331-35332
Số ĐKCB:
7/. GONEN, RON. Thế giới không rác thải: Nền kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp phát triển bền
vững và bảo vệ hành tinh như thế nào?/ Ron Gonen ; Chi Nhân dịch. - H. : Công thương, 2022. - 342 tr.
; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: The waste-free world
Tóm tắt: Trình bày một nền kinh tế phát triển qua khai thác - sản xuất - thải bỏ làm tiêu tốn nhiều
nguồn tài nguyên và đẩy trái đất vào tình trạng báo động. Từ đó, xây dựng một mô hình kinh tế tuần
hoàn thuyết phục, hướng tới tương lai giúp cho các doanh nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ môi
trường qua 5 bước: Giảm bớt, tái sử dụng, tái sản xuất, khôi phục và tái tạo.
Ký hiệu môn loại: 338.064
Kho đọc: VL.020894
Kho mượn: PM.036955-36956
Kho Lưu động: LL.035329-35330
Số ĐKCB:
8/. HOÀNG SỸ THƯƠNG. Chuyển đổi số trong giáo dục/ Hoàng Sỹ Tương, Nguyễn Thị Mỹ Lộc,
Nguyễn Thị Loan. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 226 tr. : Hình vẽ, bảng ; 24 cm
Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Trình bày tổng quan chuyển đổi số trong giáo dục; thư viện số trong chuyển đổi số giáo
dục; giáo dục 4.0 và vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số giáo dục; ứng dụng công nghệ 4.0
trong chuyển đổi số giáo dục.
Ký hiệu môn loại: 370.285
Kho đọc: VL.020889
Kho mượn: PM.036945-36946
Kho Lưu động: LL.035381-35382
Số ĐKCB:
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
9/. HOURST, BRUNO. Học thế nào bây giờ?: Vận dụng 8 loại hình thông minh để giúp trẻ học tập tốt
hơn/ Bruno Hourst ; Minh hoạ: Jileme ; Nguyễn Khánh Trung dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 284
tr. : Minh họa ; 24 cm
Tên sách tiếng Pháp: J'aide mon enfant à mieux apprendre, Thư mục: tr. 273-275
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, những bài tập và những ví dụ, giúp cha mẹ nhận ra và áp dụng
để khơi gợi hứng thú học tập của con, vận dụng tất cả các loại hình thông minh ở trẻ để giúp con học
tốt hơn.
Ký hiệu môn loại: 371.30281
Kho đọc: VL.020892
Kho mượn: PM.036951-36952
Kho Lưu động: LL.035377-35378
Số ĐKCB:
10/. HỒ TÚ BẢO. Hỏi đáp về chuyển đổi số/ Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Nhật Quang. - H.
: Thông tin và Truyền thông, 2023. - 349 tr. : Minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Căn bản về chuyển đổi số)
Thư mục: tr. 347-349
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi chung về chuyển đổi số, đột phá của AI và các công nghệ số, chính
phủ số, kinh tế số và xã hội số
Ký hiệu môn loại: 303.4833
Kho đọc: VL.020888
Kho mượn: PM.036943-36944
Kho Lưu động: LL.035316, LL.035702
Số ĐKCB:
11/. NELSEN, JANE. Kỷ luật tích cực trong lớp học: Xây dựng sự tôn trọng, tinh thần hợp tác và trách
nhiệm trong lớp học/ Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn ; Bình Max dịch. - In lần thứ 5. - H. :
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 252 tr. : Minh họa ; 24 cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Positive discipline in the classroom : Developing mutual respect,
cooperation, and responsibility in your classroom
Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp kỷ luật lớp học đơn giản, hiệu quả thông qua các hình
thức như: mô hình khích lệ trẻ, mô hình chuyển đổi, phong cách lãnh đạo, tại sao con người hành động
như vậy, kết nối trước khi điều chỉnh, kỹ năng giao tiếp một cách tôn trọng... nhằm hình thành và phát
triển sự hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa các học sinh.
Ký hiệu môn loại: 371.53
Kho đọc: VL.020893
Kho mượn: PM.036953-36954
Kho Lưu động: LL.035343-35344
Số ĐKCB:
12/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 12: Theo chương trình môn Địa lí hiện
hành/ Nguyễn Đức Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 258 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 330.9597
Kho đọc: VL.020911
Kho mượn: PM.036989-36990
Kho Lưu động: LL.035337-35338
Số ĐKCB:
13/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Trắc nghiệm địa lí 11: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Đức
Vũ. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2023. - 124 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Sách gồm các câu hỏi trắc nghiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí, giúp
các em tự ôn tập, tự kiểm tra và tự đánh gia các kiến thức và kỹ năng đã được học ở môn Địa lí lớp 11.
Ký hiệu môn loại: 330.91
Kho đọc: VL.020910
Kho mượn: PM.036987-36988
Kho Lưu động: LL.035335-35336
Số ĐKCB:
14/. NGUYỄN PHAN KHIÊM. Đi tìm công lý/ Nguyễn Phan Khiêm. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. -
H. : Văn học, 2023. - 334 tr. : Ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Gồm 31 bài viết chứa đựng nhiều trăn trở, niềm vui, nỗi buồn của các thẩm phán, luật sư,
nhà nghiên cứu, người bị oan... gắn với rất nhiều thân phận con người, nhiều vụ án hình sự, dân sự ly
kỳ nhưng sau tất cả họ vẫn cùng đi chung trên con đường bảo vệ công lý.
Ký hiệu môn loại: 340.114
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Kho đọc: VL.020891
Kho mượn: PM.036949-36950
Kho Lưu động: LL.035349-35350
Số ĐKCB:
15/. NGUYỄN QUANG THỌ. Người Việt nói tiếng Việt: Sưu tập, khảo cứu về thành ngữ, tục ngữ tiếng
Việt trước nay bị các từ điển bỏ sót, hoặc trao đổi lại phần giải nghĩa/ Nguyễn Quang Thọ. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 382 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 358-360
Tóm tắt: Sưu tập, giới thiệu hơn 600 thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt cùng nguồn gốc ra đời, hoàn
cảnh sử dụng và những câu chuyện thú vị xung quanh những thành ngữ, tục ngữ ấy.
Ký hiệu môn loại: 398.95922
Kho đọc: VL.020897
Kho mượn: PM.036961-36962
Kho Lưu động: LL.035357-35358
Số ĐKCB:
16/. Nhân cách văn hóa trong bảng giá trị Việt Nam/ B.s.: Đỗ Huy (ch.b.), Lê Quang Thiêm, Chu Khắc.
- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 374 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết nghiên cứu về nhân cách văn hóa, giá trị văn hóa Việt Nam - là chuẩn
mực tạo nên nhân cách con người có sự phát triển toàn diện về mặt thể chất, năng lực đạo đức và thiên
hướng theo những nguyên tắc cộng đồng các lợi ích, dân chủ, nhân đạo và phát triển bền vững.
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Kho đọc: VL.020901
Kho mượn: PM.036969-36970
Kho Lưu động: LL.035341-35342
Số ĐKCB:
17/. Pháp luật đại cương/ Biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Thúy (ch.b), Đào Thu Hà, Trần Thị Hồng
Nhung.... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 339 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 335-337
Tóm tắt: Giới thiệu lý luận chung về nhà nước và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
lý luận chung về pháp luật; hình thức pháp luật; hệ thống pháp luật; Luật Dân sự Việt Nam; Luật Lao
động Việt Nam; Luật Hành chính Việt Nam; Luật Đất đai Việt Nam; Luật Hình sự Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 349.597
Kho đọc: VL.020886
Kho mượn: PM.036941-36942
Kho Lưu động: LL.035347-35348
Số ĐKCB:
18/. REYNOLDS, SUSAN. Tài chính cá nhân cho mẹ đơn thân/ Susan Reynolds, Robert Bexton ;
Dịch: Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Tài Xuân Thy. - H. : Lao động, 2022. - 250 tr. : Bảng ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: The everything guide to personal finance for single mothers
Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết cùng những lời khuyên luôn tự chủ về tài chính cá nhân của
những bà mẹ đơn thân và đảm bảo cho tương lai của con cái: thiết lập và thực hiện mục tiêu, trở nên
hiểu biết về tài chính, đánh giá và xác định khoản nợ, tự mình khởi nghiệp, tích luỹ để giàu có, bảo vệ
tài sản...
Ký hiệu môn loại: 332.0240086947
Kho đọc: VL.020896
Kho mượn: PM.036959-36960
Kho Lưu động: LL.035333-35334
Số ĐKCB:
19/. ROTHSTEIN, DAN. Chỉ thay đổi một điều: Hướng dẫn học sinh cách đặt những câu hỏi của chính
mình = Make just one change : Teach students to ask their own questions/ Dan Rothstein, Luz
Santana ; Hoàng Anh Đức dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 243 tr. ; 23 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những tiếng nói, kinh nghiệm của các giáo viên đứng lớp để minh họa cho việc
áp dụng QFT vào các lớp học, môn học khác nhau với học sinh ở những độ tuổi khác nhau; hướng dẫn
học sinh cách đặt những câu hỏi của chính mình: Kỹ thuật khởi tạo câu hỏi, lựa chọn phần tiêu điểm
câu hỏi, giới thiệu quy tắc khởi tạo câu hỏi, học sinh đưa ra các câu hỏi...
Ký hiệu môn loại: 371.37
Kho đọc: VL.020890
Kho mượn: PM.036947-36948
Số ĐKCB:
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Kho Lưu động: LL.035379-35380
20/. SCHUMACHER, E. F.. Nhỏ là đẹp: Tư duy kinh điển mang tầm ảnh hưởng dạy chúng ta biết trân
trọng nhu cầu của cộng đồng hơn lợi ích của các tập đoàn/ E. F. Schumacher ; Sen Xanh dịch. - H. :
Công thương, 2022. - 391 tr. ; 23 cm
Tên sách tiếng Anh: Small is beautiful
Tóm tắt: Trình bày những lập luận của Schumacher về kinh tế học phương Tây trong suốt cuộc
khủng hoảng năng lượng năm 1973 và sự xuất hiện của toàn cầu hóa, cùng những luận điểm logic một
cách mạch lạc của ông để xây dựng những nền kinh tế phục vụ nhu cầu của những cộng đồng, chứ
không phải các tập đoàn.
Ký hiệu môn loại: 330.1
Kho đọc: VL.020895
Kho mượn: PM.036957-36958
Kho Lưu động: LL.035339-35340
Số ĐKCB:
21/. SPENCE, LEWIS. Thần thoại Ai Cập/ Lewis Spence ; Đỗ Phương Thảo dịch ; Thế Giới Thần
Thoại hiệu đính. - H. : Thanh niên, 2023. - 346 tr. : Hình ảnh ; 24 cm
Thư mục: tr. 345-346
Tóm tắt: Sách giới thiệu sơ lược về các yếu tố nền tảng của tôn giáo Ai Cập cổ; về lịch sử, văn hóa
và phong tục của người Ai Cập; bàn về tục lệ thờ cúng, cuộc sống và địa vị của giới tăng lữ Ai Cập với
các bí ẩn và các ngôi đền; bàn về thần thoại một số vị thần tiêu biểu; bàn về nền văn học Ai Cập; pháp
thuật Ai Cập cổ đại...
Ký hiệu môn loại: 398.20962
Kho đọc: VL.020908
Kho mượn: PM.036983-36984
Kho Lưu động: LL.035363-35364
Số ĐKCB:
22/. Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 346 tr. ; 24
cm
Thư mục: tr. 340-344
Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm lý luận và phương pháp liên quan đến tín ngưỡng và văn hóa
tín ngưỡng. Nghiên cứu một số tín ngưỡng dân gian cụ thể như thờ cúng tổ tiên của các gia tộc; hình
thức thờ Thành hoàng làng và hội đình; hình thức tín ngưỡng thờ Thần; các nghi lễ, phong tục liên quan
đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, Tổ sư các nghề và làng nghề thủ công truyền
thống.
Ký hiệu môn loại: 398.4109597
Kho đọc: VL.020905
Kho mượn: PM.036977-36978
Kho Lưu động: LL.035359-35360
Số ĐKCB:
23/. Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh ch.b.. - H. : Tri thức, 2023. - 414 tr. ; 24
cm
Thư mục: tr. 408-412
Tóm tắt: Trình bày khái quát về tín ngưỡng dân gian các dân tộc ở Việt Nam; đi sâu nghiên cứu
một số tín ngưỡng riêng lẻ như tín ngưỡng nghề nghiệp, thờ Thành Hoàng, thờ Chử Đồng Từ, Thánh
Tản Viên, Bà Chú Kho, Bà Chúa Xứ, các hình thức tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Các dạng thức thờ Mẫu và lên đồng. Một số đặc trưng lễ hội cổ truyền người Việt...
Ký hiệu môn loại: 398.4109597
Kho đọc: VL.020903
Kho mượn: PM.036973-36974
Kho Lưu động: LL.035361-35362
Số ĐKCB:
24/. Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. -
515 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 510-515
Tóm tắt: Giới thiệu một số tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam: tín ngưỡng các tộc người
ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín
ngưỡng Đức Thánh Trần, tín ngưỡng nghề nghiệp, mẫu thần Chăm, bà Chúa xứ, mẫu thần đa văn
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
hóa...
Ký hiệu môn loại: 398.4109597
Kho đọc: VL.020906
Kho mượn: PM.036979-36980
Kho Lưu động: LL.035365-35366
Số ĐKCB:
25/. TOAN ÁNH. Nếp cũ - Con người Việt Nam/ Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 414 tr.
; 23 cm
Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán, Thư mục: tr. 413-414
Tóm tắt: Nghiên cứu con người Việt Nam thông qua các mối tương quan với gia đình, tín ngưỡng,
giao tiếp xã hội, tập quán...
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.020898
Kho mượn: PM.036963-36964
Kho Lưu động: LL.035353-35354
Số ĐKCB:
26/. TOAN ÁNH. Nếp cũ - Làng xóm Việt Nam/ Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 407 tr.
: Ảnh ; 23 cm
Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán, Thư mục: tr. 405-407
Tóm tắt: Cung cấp hiểu biết về tổ chức làng xã xưa của Việt Nam, từ cổng làng, đình làng, đường
làng, chợ làng, sinh hoạt trong làng, đến tế tự, hội làng, tết làng...
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.020899
Kho mượn: PM.036965-36966
Kho Lưu động: LL.035351-35352
Số ĐKCB:
27/. Tộc người và văn hóa Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 344 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 343-344
Tóm tắt: Cuốn sách viết về văn hóa tộc người, chủ yếu là các dân tộc thiểu số. Tác giả trình bày
quan niệm về văn hóa tộc người thể hiện trên 3 cấp độ: văn hóa nhóm ngôn ngữ - tộc người, văn hóa
tộc người và văn hóa nhóm địa phương của tộc người; phác họa bức tranh chung về diện mạo và
nguồn gốc một số tộc người và nhóm tộc người cụ thể, như Tày, Nùng, Thái, Khơ me, Mảng... đi sâu
giới thiệu về mootk số hiện tượng văn hóa cụ thể, như trang phục, ăn uống, táng thức, văn hóa dân
gian, nhạc khí, văn hóa và du lịch dân tộc...
Ký hiệu môn loại: 305.8009597
Kho đọc: VL.020904
Kho mượn: PM.036975-36976
Kho Lưu động: LL.035319-35320
Số ĐKCB:
28/. TSABARY, SHEFALI. Gia đình tỉnh thức - Cuộc cách mạng trong nuôi dạy con cái/ Shefali
Tsabary ; Dịch: Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Thiên Nhi. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 495
tr. ; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: The awakened family, Phụ lục: tr. 483-495
Tóm tắt: Giới thiệu cách nuôi dạy con có chiến lược, định hình nên những con người xuất sắc và
thú vị thông qua những câu chuyện đời thực; cung cấp cho các bậc cha mẹ một mô hình giáo dục mới,
nơi cha mẹ và con cái được đối xử công bằng như những người đồng hành trên con đường đi đến sự
tỉnh thức.
Ký hiệu môn loại: 306.874
Kho đọc: VL.020885
Kho mượn: PM.036939-36940
Kho Lưu động: LL.035323-35324
Số ĐKCB:
29/. Văn bản quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng: Thông tư 04/2022/TT-
BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây
dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. - H. :
Xây dựng, 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm
ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng, Phụ lục: tr. 59-115
Tóm tắt: Các quy định chung, nội dung về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng và
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
tổ chức thực hiện
Ký hiệu môn loại: 343.597078624
Kho đọc: VL.020846
Kho mượn: PM.036860-36861
Kho Lưu động: LL.035533-35534
Số ĐKCB:
30/. Xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài/
Trương Hải Long ch.b.. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 326 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 23 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã
phân tích, luận giải những vấn đề đặt ra đối với nền công vụ Việt Nam hiện nay và yêu cầu đổi mới,
nâng cao hiệu quả hoạt động của nề công vụ, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng
nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài, đáp ứng yêu
cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.
Ký hiệu môn loại: 351.597
Kho đọc: VL.020882
Kho mượn: PM.036931-36932
Kho Lưu động: LL.035345-35346
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. HOÀNG XUÂN NHÀN. Sách tham khảo Toán 10 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng chung cho
các bộ SGK hiện hành. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 24 cm
Q.2 : Sách tham khảo Toán 10. - 2022. - 392 tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712
Kho đọc: VL.020915
Kho mượn: PM.036997-36998
Kho Lưu động: LL.035672-35673
Số ĐKCB:
2/. HOÀNG XUÂN NHÀN. Sách tham khảo Toán 10 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng chung cho
các bộ SGK hiện hành. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 24 cm
Q.1 : Sách tham khảo Toán 10. - 2022. - 302 tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712
Kho đọc: VL.020914
Kho mượn: PM.036995-36996
Kho Lưu động: LL.035670-35671
Số ĐKCB:
3/. LÊ HẢI CHÂU. Trăm lẻ một chuyện lí thú về toán: Dành cho các bạn có trình độ THPT/ Lê Hải
Châu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 192 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 510.712
Kho đọc: VL.020919
Kho mượn: PM.037005-37006
Kho Lưu động: LL.035385-35386
Số ĐKCB:
4/. LÊ HOÀNH PHÒ. Phương pháp giải các chủ đề căn bản Hình học 10: Bồi dưỡng học sinh giỏi :
Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/ Lê
Hoành Phò. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 324 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 516.0071
Kho đọc: VL.020925
Kho mượn: PM.037017-37018
Kho Lưu động: LL.035413-35414
Số ĐKCB:
5/. LÊ HOÀNH PHÒ. Phương pháp giải các chủ đề căn bản Đại số 10: Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên
Toán ; Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/
Lê Hoành Phò. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 316 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 512.00712
Kho đọc: VL.020931
Kho mượn: PM.037029-37030
Kho Lưu động: LL.035397-35398
Số ĐKCB: 6/. LÊ HOÀNH PHÒ. Tổng ôn tập chuyên đề phương trình & hệ phương trình/ Lê Hoành Phò. - Đà
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 460 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 512.0076
Kho đọc: VL.020939
Kho mượn: PM.037045-37046
Kho Lưu động: LL.035391-35392
Số ĐKCB:
7/. LÊ HOÀNH PHÒ. Tổng ôn tập chuyên đề hình học & hình học giải tích/ Lê Hoành Phò. - Đà Nẵng :
Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 529 tr. ; 24 cm
Phụ lục: tr. 512-529
Ký hiệu môn loại: 516.0076
Kho đọc: VL.020929
Kho mượn: PM.037025-37026
Kho Lưu động: LL.035411-35412
Số ĐKCB:
8/. LÊ HOÀNH PHÒ. Tổng ôn tập chuyên đề tích phân & bất đẳng thức/ Lê Hoành Phò. - Đà Nẵng :
Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 534 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 515.076
Kho đọc: VL.020940
Kho mượn: PM.037047-37048
Kho Lưu động: LL.035407-35408
Số ĐKCB:
9/. 500 bài toán chọn lọc 10: Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho
các bộ SGK hiện hành/ Hàn Liên Hải, Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo, Hoàng Ngọc Anh. - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 240 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 510.76
Kho đọc: VL.020916
Kho mượn: PM.036999-37000
Kho Lưu động: LL.035387-35388
Số ĐKCB:
10/. NGUYỄN DUY HIẾU. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Đại số - Giải tích 11: Bồi dưỡng học
sinh giỏi, chuyên toán : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Duy Hiếu. - H. : Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2023. - 439 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 512.0076
Kho đọc: VL.020938
Kho mượn: PM.037043-37044
Kho Lưu động: LL.035403-35404
Số ĐKCB:
11/. NGUYỄN DUY HIẾU. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó hình học 11: Bồi dưỡng học sinh
giỏi, chuyên toán : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Duy Hiếu. - H. : Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2023. - 265 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 516.0076
Kho đọc: VL.020928
Kho mượn: PM.037023-37024
Kho Lưu động: LL.035417-35418
Số ĐKCB:
12/. NGUYỄN DUY HIẾU. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Đại số 10: Bồi dưỡng học sinh giỏi,
chuyên Toán ; Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK
hiện hành/ Nguyễn Duy Hiếu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 459 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 512.00712
Kho đọc: VL.020930
Kho mượn: PM.037027-37028
Kho Lưu động: LL.035395-35396
Số ĐKCB:
13/. NGUYỄN DUY HIẾU. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó hình học 10: Bồi dưỡng học sinh
giỏi, chuyên Toán ; Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ
SGK hiện hành/ Nguyễn Duy Hiếu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 272 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 516.00712
Kho đọc: VL.020927
Kho mượn: PM.037021-37022
Số ĐKCB:
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Kho Lưu động: LL.035409-35410
14/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Câu hỏi & bài tập trắc nghiệm toán 11: Dùng chung cho các bộ SGK hiện
hành/ Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh, Phan Ngọc Toàn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.
- 536 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 510.76
Kho đọc: VL.020918
Kho mượn: PM.037003-37004
Kho Lưu động: LL.035389-35390
Số ĐKCB:
15/. NGUYỄN QUANG SƠN. Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11 : Soạn theo cấu trúc
mới áp dụng kì thi THPT quốc gia.... - H. : Dân trí, 2022. - 24 cm
T.2 : Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11. - 2018. - 342 tr.
Ký hiệu môn loại: 515.076
Kho đọc: VL.020935
Kho mượn: PM.037037-37038
Kho Lưu động: LL.035680-35681
Số ĐKCB:
16/. NGUYỄN QUANG SƠN. Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11 : Soạn theo cấu trúc
mới áp dụng kì thi THPT quốc gia.... - H. : Dân trí, 2022. - 24 cm
T.1 : Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11. - 2022. - 382 tr.
Ký hiệu môn loại: 515.076
Kho đọc: VL.020934
Kho mượn: PM.037035-37036
Kho Lưu động: LL.035678-35679
Số ĐKCB:
17/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Hình học lớp 10: Dành cho học sinh lớp
10 & chuẩn bị luyện thi THPT Quốc gia : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng
chung cho các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. -
247 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 516.00712
Kho đọc: VL.020926
Kho mượn: PM.037019-37020
Kho Lưu động: LL.035415-35416
Số ĐKCB:
18/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Đại số và giải tích 11: Dùng chung cho
các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 448 tr. ; 24
cm
Ký hiệu môn loại: 512.0076
Kho đọc: VL.020937
Kho mượn: PM.037041-37042
Kho Lưu động: LL.035393-35394
Số ĐKCB:
19/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Đại số lớp 10: Dành cho học sinh lớp 10 &
chuẩn bị luyện thi THPT Quốc gia; Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung
cho các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 443 tr. ;
24 cm
Ký hiệu môn loại: 512.0076
Kho đọc: VL.020933
Kho mượn: PM.037033-37034
Kho Lưu động: LL.035405-35406
Số ĐKCB:
20/. PHẠM QUỐC PHONG. Bồi dưỡng Đại số 10: Dùng cho học sinh khá, giỏi. Ôn luyện thi THPT
quốc gia ; Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện
hành/ Phạm Quốc Phong. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 263 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 512.00712
Kho đọc: VL.020932
Kho mượn: PM.037031-37032
Kho Lưu động: LL.035399-35400
Số ĐKCB:
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
21/. PHẠM QUỐC PHONG. Bồi dưỡng Hình học 10: Dùng cho học sinh khá, giỏi. Ôn luyện thi THPT
quốc gia/ Phạm Quốc Phong. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 248 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 516.00712
Kho đọc: VL.020924
Kho mượn: PM.037015-37016
Kho Lưu động: LL.035419-35420
Số ĐKCB:
22/. Phân loại và phương pháp giải Đại số - Giải tích 11: Dành cho học sinh lớp 11 ôn tập và nâng cao
kiến thức. Biên soạn theo nội dung sách giáo khoa của Bộ Giáo dục & Đào tạo/ Nguyễn Anh Trường,
Trần Văn Thương, Nguyễn Tấn Siêng, Đỗ Ngọc Thủy. - H. : Dân Trí, 2022. - 398 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 512.0076
Kho đọc: VL.020936
Kho mượn: PM.037039-37040
Kho Lưu động: LL.035401-35402
Số ĐKCB:
23/. Sách tham khảo Vật lí 10: Theo Chương trình GDPT mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện
hành/ B.s.: Phạm Đức Cường (ch.b.), Lê Thế Nhiên, Thân Thanh Sang.... - H. : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2022. - 400 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 530.0712
Kho đọc: VL.020941
Kho mượn: PM.037049-37050
Kho Lưu động: LL.035421-35422
Số ĐKCB:
24/. Sách tham khảo Vật lí 11: Theo Chương trình GDPT mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện
hành/ B.s.: Phạm Đức Cường (ch.b.), Bùi Trần Đức Anh Thái, Phùng Thị Tuyết.... - H. : Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2023. - 440 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 530.0712
Kho đọc: VL.020943
Kho mượn: PM.037053-37054
Kho Lưu động: LL.035423-35424
Số ĐKCB:
25/. Công phá đề thi học sinh giỏi vật lí 11 : Dành cho học sinh lớp 11, luyện thi học sinh giỏi. Tài liệu
tham khảo cho giáo viên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 24 cm
T.1 : Công phá đề thi học sinh giỏi vật lí 11. - 2022. - 534 tr.
Ký hiệu môn loại: 530.0712
Kho đọc: VL.020942
Kho mượn: PM.037051-37052
Kho Lưu động: LL.035690-35691
Số ĐKCB:
26/. Toán học cao cấp. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 cm
T.1 : Đại số và Hình học giải tích. - 2023. - 295 tr.
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số - số phức - đa thức và phân
thức hữu tỉ, ma trận - định thức - hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ - không gian Euclid, ánh
xạ tuyến tính, dạng toàn phương
Ký hiệu môn loại: 510.711
Kho đọc: VL.020920
Kho mượn: PM.037007-37008
Kho Lưu động: LL.035676-35677
Số ĐKCB:
27/. Bài tập Toán học cao cấp. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 cm
T.1 : Đại số và Hình học giải tích. - 2023. - 159 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập kèm theo bài giải liên quan tới tập hợp, ánh xạ, một số cấu trúc đại
số, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính và
dạng toàn phương, không gian Euclid
Ký hiệu môn loại: 510.76
Kho đọc: VL.020922
Kho mượn: PM.037011-37012
Kho Lưu động: LL.035686-35687
Số ĐKCB:
Trang 16
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
28/. Khám phá toán 10 để học giỏi : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội,
2022. - 24 cm
T.1 : Khám phá Toán 10 để học giỏi. - 2022. - 275 tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712
Kho đọc: VL.020912
Kho mượn: PM.036991-36992
Kho Lưu động: LL.035682-35683
Số ĐKCB:
29/. Toán học cao cấp. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 cm
T.2 : Giải tích. - 2023. - 423 tr.
Tóm tắt: Trình bày phép tính giải tích của hàm một biến và hàm nhiều biến: Số thực, hàm một
biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân, các định lí về hàm khả vi và áp dụng, tích phân không
xác định...
Ký hiệu môn loại: 510.711
Kho đọc: VL.020921
Kho mượn: PM.037009-37010
Kho Lưu động: LL.035674-35675
Số ĐKCB:
30/. Bài tập Toán học cao cấp. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 cm
T.2 : Giải tích. - 2023. - 411 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập kèm theo bài giải liên quan tới giải tích: Số thực, hàm một biến, giới
hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân, tích phân xác định, hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân phụ
thuộc thàm số, tích phân đường - tích phân mặt, lý thuyết trường.
Ký hiệu môn loại: 510.76
Kho đọc: VL.020923
Kho mượn: PM.037013-37014
Kho Lưu động: LL.035688-35689
Số ĐKCB:
31/. Khám phá toán 10 để học giỏi : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội,
2022. - 24 cm
T.2 : Khám phá Toán 10 để học giỏi. - 2022. - 303 tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712
Kho đọc: VL.020913
Kho mượn: PM.036993-36994
Kho Lưu động: LL.035684-35685
Số ĐKCB:
32/. Trắc nghiệm chuyên đề Toán 10: Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng
chung cho các bộ SGK hiện hành. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 262 tr. ; 27 cm
ĐTTS ghi: Tập thể giáo viên chuyên toán (Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến)
Ký hiệu môn loại: 510.76
Kho đọc: VL.020917
Kho mượn: PM.037001-37002
Kho Lưu động: LL.035383-35384
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. QCVN 06:2022/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây
dựng = National technical regulation on classification of building and structures for design/ QCVN
03:2022/BXD. - H. : Xây dựng, 2023. - 14 tr. : bảng ; 31 cm
ĐTTS ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phụ lục: tr. 11-12
Tóm tắt: Giới thiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
gồm những qui định chung; qui định về kỹ thuật; tổ chức thực hiện
Ký hiệu môn loại: 624.0218597
Kho đọc: VL.020845
Kho mượn: PM.036858-36859
Kho Lưu động: LL.035489-35490
Số ĐKCB:
2/. QCVN 06:2022/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình =
National technical regulation on Fire safety of buildings and constructions/ QCVN 06:2022/BXD. - H. :
Trang 17
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 8-2023
Xây dựng, 2023. - 182 tr. : hình vẽ, bảng ; 31 cm
ĐTTS ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phụ lục: tr. 88-181
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình,
gồm: quy định chung; phân loại kỹ thuật về cháy; bảo đảm an toàn cho người; ngăn chặn cháy lan; cấp
nước chữa cháy; chữa cháy và cứu nạn; quy định về quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ
chức thực hiện
Ký hiệu môn loại: 628.9220218
Kho đọc: VL.020844
Kho mượn: PM.036856-36857
Kho Lưu động: LL.035487-35488
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. NGUYỄN THỤY KHA. Tự hào quốc ca Việt Nam - Văn Cao - Bậc tài danh thế kỷ: Kỷ niệm 100 năm
ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao/ Nguyễn Thụy Kha. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 142 tr. : ảnh ; 24 cm
Phụ lục: Tr. 90-139
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử của nhạc sĩ, nhà thơ, họa sĩ Văn Cao; 21 bài viết kể về những kỷ niệm
khi sáng tác các ca khúc bất hủ của ông như Tiến quân ca, Trên đường kháng chiến, Tiến về Hà Nội,
Mùa xuân đầu tiên, Làng tôi, Bến Xuân, Sông Lô, Suối mơ, Thiên Thai...; 45 bài thơ và đặc biệt là 100
bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán - người luôn có mặt và kể lại bằng hình ảnh những câu
chuyện cuộc đời của nhạc sĩ tài danh
Ký hiệu môn loại: 780.92
Kho đọc: VL.020843
Kho mượn: PM.036854-36855
Kho Lưu động: LL.035549-35550
Số ĐKCB:
Trang 18