THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
NGÔN NGỮ HỌC
1/. Bài giảng và lời giải chi tiết tiếng anh 10: Theo chương trình GDPT mới = Friends global/ B.s.:
Hoàng Thái Dương (Ch.b), Lê Thị Mỹ Hà, Nguyễn Thị Nga, Phan Thị Tuyết Trang. - H. : Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2023. - 264 tr. ; 24 cm
Thư mục: Tr. 262-264
Ký hiệu môn loại: 428.00712
Kho đọc: VL.020965
Kho mượn: PM.037097-37098
Kho Lưu động: LL.035367-35368
Số ĐKCB:
2/. LÊ MINH DIỆU. Hoàn thiện kỹ năng dựng câu Tiếng Anh: Với trên 1600 bài tập kèm đáp án =
Refining English sentence building/ Lê Minh Diệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,
2023. - 311 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 311
Tóm tắt: Hướng dẫn các mẫu câu tiếng Anh, bài tập về mẫu câu, ôn tập ngữ pháp, viết lại câu và
ghép câu, viết theo hướng dẫn, tập viết luận.
Ký hiệu môn loại: 428.2
Kho đọc: VL.020963
Kho mượn: PM.037093-37094
Kho Lưu động: LL.035371-35372
Số ĐKCB:
3/. MAI LAN HƯƠNG. Ngữ pháp Tiếng Anh 10: Theo chương trình Khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo/
Mai Lan Hương, Nguyễn Phạm Ngọc Phượng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 188 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 428.00712
Kho đọc: VL.020961
Kho mượn: PM.037089-37090
Kho Lưu động: LL.035375-35376
Số ĐKCB:
4/. MAI LAN HƯƠNG. Ngữ pháp Tiếng Anh 11: Theo chương trình Khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo/
Mai Lan Hương, Nguyễn Phạm Ngọc Phượng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 208 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 428.00712
Kho đọc: VL.020962
Kho mượn: PM.037091-37092
Kho Lưu động: LL.035373-35374
Số ĐKCB:
5/. 10 ngày tự tin giao tiếp 500 câu đàm thoại tiếng Hoa trong công ty/ B.s.: Trương Gia Quyền (ch.b.),
Phùng Nguyễn Trí Thông, Nguyễn Trúc Thuyên.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 269 tr. :
minh họa ; 24 cm
Tóm tắt: Gồm những câu đàm thoại tiếng Trung Quốc được sử dụng phổ biến ở công ty theo các
chủ đề khác nhau như: làm quen với công ty, trang thiết bị văn phòng, sắp xếp lịch trình, buổi họp công
ty...
Ký hiệu môn loại: 495.183
Kho đọc: VL.020964
Kho mượn: PM.037095-37096
Kho Lưu động: LL.035369-35370
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. Các chòm sao: Toàn cảnh về bầu trời đêm/ Đăng Vũ Tuấn Sơn chủ biên. - H. : Thanh niên, 2023. -
297 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Bức tranh Vũ trụ)
Tóm tắt: Giới thiệu về bầu trời và các chòm sao, các quy ước về bầy trời, các chòm sao hoàng
đạo,...
Ký hiệu môn loại: 523.8
Kho đọc: VL.020966
Kho mượn: PM.037099-37100
Kho Lưu động: LL.035449-35450
Số ĐKCB:
2/. CAO CỰ GIÁC. Tự học giỏi Hóa học 10: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/ Cao Cự Giác. - H.
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 298 tr. ; 24 cm
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Kho đọc: VL.020952
Kho mượn: PM.037071-37072
Kho Lưu động: LL.035427-35428
Số ĐKCB:
3/. DƯƠNG HOÀNG GIANG. Kĩ năng giải nhanh bài tập Hóa học lớp 10: Dùng chung cho các bộ SGK
hiện hành. Giúp học sinh củng cố vững chắc kiến thức cơ bản/ Dương Hoàng Giang. - H. : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 247 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 546.076
Kho đọc: VL.020950
Kho mượn: PM.037067-37068
Kho Lưu động: LL.035437-35438
Số ĐKCB:
4/. ĐẶNG VŨ TUẤN SƠN. Xa hơn Mây Oort: Tới ranh giới của không gian và thời gian/ Đặng Vũ Tuấn
Sơn. - H. : Thanh niên, 2023. - 254 tr. : Minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Bức tranh Vũ trụ)
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu khám phá các sao, tinh vân, lỗ đen, thiên hà, cụm thiên hà, không
gian và thời gian... cũng như khám phá quá khứ và tương lai của vũ trụ.
Ký hiệu môn loại: 523
Kho đọc: VL.020970
Kho mượn: PM.037107-37108
Kho Lưu động: LL.035527-35528
Số ĐKCB:
5/. Khám phá Hóa học 10: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/ B.s.: Nguyễn Viết Long (ch.b.), Hồ
Minh Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 280 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Kho đọc: VL.020948
Kho mượn: PM.037063-37064
Kho Lưu động: LL.035429-35430
Số ĐKCB:
6/. Lược sử thiên văn học/ Đặng Vũ Tuấn Sơn (Ch.b.). - H. : Thanh niên, 2023. - 205 tr. : minh họa ; 24
cm. - (Bộ sách Bức tranh Vũ trụ)
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày sơ lược hành trình nghìn năm lịch sử khám phá thiên văn học của
nhân loại.
Ký hiệu môn loại: 520
Kho đọc: VL.020967
Kho mượn: PM.037101-37102
Kho Lưu động: LL.035451-35452
Số ĐKCB:
7/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10 theo chuyên đề: Dùng chung cho
các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hường. - H. : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 512 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 512
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Kho đọc: VL.020949
Kho mượn: PM.037065-37066
Kho Lưu động: LL.035433-35434
Số ĐKCB:
8/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 theo chuyên đề : Dùng chung cho
các bộ SGK hiện hành. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 24 cm
T.1 : Tập hóa học đại cương và vô cơ. - 2023. - 367 tr.
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Kho đọc: VL.020955
Kho mượn: PM.037077-37078
Kho Lưu động: LL.035666-35667
Số ĐKCB:
9/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 theo chuyên đề : Dùng chung cho
các bộ SGK hiện hành. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 24 cm
T.2 : Hóa học hữu cơ. - 2023. - 348 tr.
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Kho đọc: VL.020956
Kho mượn: PM.037079-37080
Kho Lưu động: LL.035668-35669
Số ĐKCB:
10/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Giải nhanh bằng máy tính bỏ túi môn Hóa học 11: Dùng chung cho
các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương. - H. : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 218 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Kho đọc: VL.020954
Kho mượn: PM.037075-37076
Kho Lưu động: LL.035435-35436
Số ĐKCB:
11/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Giải nhanh bằng máy tính bỏ túi môn Hóa học 10: Biên soạn theo
Chương trình giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Xuân Trường,
Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 222 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Kho đọc: VL.020953
Kho mượn: PM.037073-37074
Kho Lưu động: LL.035425-35426
Số ĐKCB:
12/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Sơ đồ chuỗi phản ứng Hóa học vô cơ/ Nguyễn Xuân Trường. - Tái
bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 197 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Kho đọc: VL.020957
Kho mượn: PM.037081-37082
Kho Lưu động: LL.035447-35448
Số ĐKCB:
13/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Sơ đồ chuỗi phản ứng Hóa học hữu cơ/ Nguyễn Xuân Trường. - Tái
bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 205 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 547.20712
Kho đọc: VL.020958
Kho mượn: PM.037083-37084
Kho Lưu động: LL.035445-35446
Số ĐKCB:
14/. PHAN KHẮC NGHỆ. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 10: Dùng chung cho các bộ SGK hiện
hành/ Phan Khắc Nghệ, Trần Mạnh Hùng, Phạm Thị Tâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 312
tr. : Minh họa ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 570.712
Kho đọc: VL.020959
Kho mượn: PM.037085-37086
Kho Lưu động: LL.035441-35442
Số ĐKCB:
15/. PHAN KHẮC NGHỆ. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 11: Dùng chung cho các bộ SGK hiện
hành/ Phan Khắc Nghệ, Trần Mạnh Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 254 tr. : Minh họa ;
24 cm
Ký hiệu môn loại: 570.712
Kho đọc: VL.020960
Kho mượn: PM.037087-37088
Kho Lưu động: LL.035443-35444
Số ĐKCB:
16/. QUÁCH VĂN LONG. Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học 10: Dùng chung cho
các bộ SGK hiện hành/ Quách Văn Long. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 328 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 546.076
Kho đọc: VL.020951
Kho mượn: PM.037069-37070
Kho Lưu động: LL.035439-35440
Số ĐKCB:
17/. Sách tham khảo Hóa học 10: Theo Chương trình GDPT mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện
hành/ B.s.: Nguyễn Hoàng Vũ (ch.b.), Hồ Viết Thống, Nguyễn Thành Ngôn.... - H. : Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2022. - 256 tr. ; 24 cm
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Thư mục: tr. 255
Ký hiệu môn loại: 546.0712
Kho đọc: VL.020947
Kho mượn: PM.037061-37062
Kho Lưu động: LL.035431-35432
Số ĐKCB:
18/. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 12. - H. : Dân trí, 2022. - 24 cm
T.1 : Dao động và sóng cơ học. - 2022. - 214 tr.
Ký hiệu môn loại: 530.0712
Kho đọc: VL.020944
Kho mượn: PM.037055-37056
Kho Lưu động: LL.035696-35697
Số ĐKCB:
19/. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 12. - H. : Dân trí, 2022. - 24 cm
T.2 : Dòng điện xoay chiều và dao động điện từ. - 2015. - 238 tr.
Ký hiệu môn loại: 530.0712
Kho đọc: VL.020945
Kho mượn: PM.037057-37058
Kho Lưu động: LL.035698-35699
Số ĐKCB:
20/. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 12. - H. : Dân trí, 2022. - 24 cm
T.3 : Quang lí và vật lí hạt nhân. - 2022. - 198 tr.
Ký hiệu môn loại: 530.0712
Kho đọc: VL.020946
Kho mượn: PM.037059-37060
Kho Lưu động: LL.035700-35701
Số ĐKCB:
21/. Trái đất và hệ mặt trời/ B.s.: Đặng Vũ Tuấn Sơn (ch.b.), Toàn Ngọc Ánh, Trần Hữu Phú Cường....
- H. : Thanh niên, 2023. - 226 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Bức tranh Vũ trụ)
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về trái đất và hệ mặt trời như: Sự hình thành của hệ mặt trời,
các hành tinh, chuyển động quỹ đạo của các hành tinh, hành tinh lùn, sao chổi, khí hậu và các mùa
trên trái đất...
Ký hiệu môn loại: 523.2
Kho đọc: VL.020968
Kho mượn: PM.037103-37104
Kho Lưu động: LL.035529-35530
Số ĐKCB:
22/. Từ điển thiên văn học và vật lý thiên văn/ B.s.: Đặng Vũ Tuấn Sơn (ch.b.), Toàn Ngọc Ánh, Hà
Đắc Long, Lê Phương Dung, Hoàng Gia Linh. - H. : Thanh niên, 2023. - 438 tr. : Minh họa ; 24 cm. -
(Bộ sách Bức tranh Vũ trụ)
Tóm tắt: Giới thiệu các thuật ngữ về thiên văn học và vật lí thiên văn được diễn giải từ tiếng Anh
sang tiếng Việt.
Ký hiệu môn loại: 520.3
Kho đọc: VL.020969
Kho mượn: PM.037105-37106
Kho Lưu động: LL.035531-35532
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. ARMSTRONG, SUE. Tại sao chúng ta lại già đi?: Hiểu đúng về lão hóa = Borrowed time/ Sue
Armstrong; Nguyễn Lê Bảo Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 275 tr. ; 24 cm
Thư mục: tr. 244-259
Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc truy tìm của khoa học để hiểu sự lão hóa và tìm cách can thiệp
nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn các triệu chứng liên quan đến tuổi già. Giải đáp về tuổi thọ tế bào, gene,
hệ miễn dịch, di truyền học... giúp chúng ta hiểu đúng về quá trình lão hóa.
Ký hiệu môn loại: 612.67
Kho đọc: VL.021001
Kho mượn: PM.037168-37169
Kho Lưu động: LL.035465-35466
Số ĐKCB:
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
2/. BHATTACHARYA, ARINDAM. Vượt trên sự vĩ đại: 9 chiến lược phát triển cho doanh nghiệp trong kỉ
nguyên biến động và đổi mới/ Arindam Bhattacharya, Nikolaus Lang, Jim Hemerling ; Anh Thư dịch. -
H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 390 tr. ; 23 cm
Tên sách tiếng Anh: Beyond great: Nine strategies for thriving in an era of social tension,
economic nationalism, and technological revolution
Tóm tắt: Giới thiệu 9 chiến lược cốt lõi để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hiện nay trong sự thay
đổi công nghệ, kinh tế và xã hội, giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất và xây dựng lợi thế cạnh tranh toàn
cầu, có khả năng phát triển, vận hành và có tổ chức vượt trội.
Ký hiệu môn loại: 658.406
Kho đọc: VL.020973
Kho mượn: PM.037113-37114
Kho Lưu động: LL.035477-35478
Số ĐKCB:
3/. BIGORDA, LAETITIA GANGLION. Cả năm vui khoẻ cùng con: 52 tuần với các hoạt động vui chơi
và thư giãn = Une année d'activités détente avec mes enfants/ Laetitia Ganglion Bigorda, Sophie de
Mullenheim, Shobana Vinay ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 207 tr. : ảnh
; 24 cm. - (Giúp con hạnh phúc)
Tóm tắt: Giới thiệu hơn 200 hoạt động có tác dụng làm tâm trí thư thái để bố mẹ chơi cùng trẻ.
Các hoạt động được phân bố theo 52 tuần và chia thành 5 phần: Hoạt động sáng tạo, yoga, thiền,
chuyện kể thư giãn và phương pháp giáo dục Montessori giúp trẻ tiến bộ dần dần theo từng độ tuổi xác
định
Ký hiệu môn loại: 649.5
Kho đọc: VL.020982
Kho mượn: PM.037131-37132
Kho Lưu động: LL.035521-35522
Số ĐKCB:
4/. BLOUNT, JEB. Đam mê tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Mở ra đối thoại và giành được thương vụ
= Fanatical Prospecting/ Jeb Blount ; Vũ Thanh Tùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 303 tr.
; 23 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, các chiến lược và
cách tiếp cận hiệu quả giúp gia tăng doanh số bán hàng một cách bền vững: bán hàng qua mạng xã
hội, e-mail, điện thoại, tin nhắn văn bản...
Ký hiệu môn loại: 658.872
Kho đọc: VL.020979
Kho mượn: PM.037125-37126
Kho Lưu động: LL.035471-35472
Số ĐKCB:
5/. BLOUNT, JEB. Vượt qua phản đối: Nghệ thuật và khoa học thương thảo trong bán hàng/ Jeb
Blount ; Vũ Thanh Tùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 259 tr. : minh họa ; 23 cm
Tên sách tiếng Anh: Objections
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách sử dụng các kỹ năng, kỹ thuật và cách chốt đơn hàng hiệu quả để
vượt qua phản đối khách hàng.
Ký hiệu môn loại: 658.85
Kho đọc: VL.020972
Kho mượn: PM.037111-37112
Kho Lưu động: LL.035479-35480
Số ĐKCB:
6/. Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt: Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt/ B.s.: Hoàng Việt
Hải (ch.b.), Trần Cao Bính, Trần Ngọc Thành.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo Dục Việt Nam, 2023. -
367 tr. : ảnh minh họa ; 27 cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Thư mục: tr. 366-367
Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương và nguyên lý cơ bản trong X quang nha khoa; các kỹ thuật
chụp phim trong miệng; đọc phim trong miệng các hình ảnh bình thường và tổn thương thường gặp; các
kỹ thuật chụp phim ngoài miệng; đọc phim ngoài miệng các tổn thương thường gặp; chụp phim răng
toàn cảnh; cắt lớp vi tính chùm tia hình nón; chụp cắt lớp vi tính; cộng hưởng từ trong chẩn đoán
khoang miệng và vùng hàm mặt; siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý vùng hàm mặt và chẩn đoán hình
ảnh kỹ thuật số
Ký hiệu môn loại: 617.60754
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Kho đọc: VL.021005
Kho mượn: PM.037176-37177
Kho Lưu động: LL.035463-35464
Số ĐKCB:
7/. CRUPAIN, MICHAEL. Ăn gì khi nào: Chiến lược cải thiện sức khoỏe và đời sống bằng thực phẩm/
Michael Crupain, Michael Roizen, Ted Spiker ; Thu Hà dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 367 tr. : tranh
vẽ ; 23 cm
Thư mục: tr. 343-367
Tóm tắt: Khám phá điểm giao thoa giữa "ăn cái gì" và "ăn khi nào", tìm hiểu thời điểm ăn uống
mang lại sức khỏe tối ưu, giảm thiểu căng thẳng và đối phó với gần như mọi tình huống mà bạn có thể
gặp phải trong suốt một ngày giúp thay đổi cuộc sống của bạn và trở thành phiên bản tốt nhất của
chính mình
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.020998
Kho mượn: PM.037162-37163
Kho Lưu động: LL.035455-35456
Số ĐKCB:
8/. DEVIN, DAVID. Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương: Chìa khóa của thành công & hạnh phúc/ David
Devin ; Lê Vũ Hải h.đ.. - In lần thứ 9. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 367 tr. : ảnh ; 23 cm. - (Phụ nữ
siêu thành công)
Phụ lục: tr. 341-355
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên và bí quyết giúp phụ nữ vừa có được sự nghiệp thành công vừa
có được một gia đình hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 646.70082
Kho đọc: VL.020986
Kho mượn: PM.037139-37140
Kho Lưu động: LL.035517-35518
Số ĐKCB:
9/. ĐẶNG TỈNH. ETABS và SAP2000 thực hành tính toán nhà cao tầng/ Đặng Tỉnh. - Tái bản. - H. :
Xây dựng, 2023. - 141 tr. : bảng, hình vẽ ; 24 cm
Thư mục: tr. 139
Tóm tắt: Trình bày cách tính toán gió động và động đất; giải pháp nền móng nhà cao tầng tính
toán móng cọc và móng cọc khoan nhồi; sử dụng ETABS và SAP2000 tính khung nhà cao tầng
Ký hiệu môn loại: 690.3830285
Kho đọc: VL.020995
Kho mượn: PM.037156-37157
Kho Lưu động: LL.035485-35486
Số ĐKCB:
10/. EMMA PHẠM. Nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành: Bệnh ung thư,
tiểu đường, tim mạch, gan, tuyến giáp, da liễu.../ Emma Phạm. - In lần thứ 8. - H. : Thế giới, 2023. - 339
tr. : ảnh ; 23 cm. - (Bạn là bác sĩ của chính mình)
Tóm tắt: Chỉ ra những sai lầm chúng ta hay mắc mỗi khi bị bệnh và cách áp dụng phương pháp cơ
thể tự chữa lành, chữa bệnh tận gốc thay vì chữa bệnh phần ngọn. Hướng dẫn cách chế biến các loại
nước ép, trà thảo mộc, sinh tố và chế độ ăn thuần tự nhiên hỗ trợ việc điều trị hơn 40 căn bệnh thường
gặp cũng như duy trì sức khỏe. Đưa ra 11 phương pháp sống khỏe mà chúng ta cần áp dụng thường
xuyên...
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.020997
Kho mượn: PM.037160-37161
Kho Lưu động: LL.035453-35454
Số ĐKCB:
11/. HIROKI SUZUKI. Tinh hoa hội tụ: 37 bài học tư duy chiến lược kết tinh từ trí tuệ nhân loại/ Hiroki
Suzuki ; Minh hoạ: Rei Taki ; Chang Hội dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 233 tr. : hình vẽ ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu 37 bài học tư duy chiến lược kết tinh từ trí tuệ nhân loại theo các chủ điểm:
Chiến lược chiến tranh thời kì cổ-trung-hiện đại, chiến lược cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh tránh
cạnh tranh, chiến lược cơ cấu doanh nghiệp, chiến lược thực thi, đổi mới, chiến lược thời đại IT và chiến
lược chiến tranh.
Ký hiệu môn loại: 658.4012
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Kho đọc: VL.020974
Kho mượn: PM.037115-37116
Kho Lưu động: LL.035475-35476
Số ĐKCB:
12/. KOIKE HIROTO. Bách khoa thư về giải tỏa mệt mỏi ở phụ nữ/ Koike Hiroto ; Gako Chan dịch. - H.
: Thế Giới, 2023. - 314 tr. : Minh họa ; 23 cm
Tóm tắt: Tập hợp 106 lời khuyên chăm sóc cơ thể cho những phụ nữ đang hằng ngày sống nỗ lực
dù chỉ đang gặp một chút bất ổn về cơ thể, đưa ra các phương pháp chăm sóc sức khỏe hằng ngày
giúp nuôi dưỡng một thể chất và tinh thần khỏe đẹp
Ký hiệu môn loại: 613.0424403
Kho đọc: VL.021002
Kho mượn: PM.037170-37171
Kho Lưu động: LL.035467-35468
Số ĐKCB:
13/. LEACH, STEPHANIE. Juice - Nước ép mỗi ngày cho cuộc sống tươi trẻ/ Stephanie Leach; Bách
Nguyễn dịch. - H. : Thế Giới, 2023. - 210 tr. : ảnh minh họa ; 22 cm. - (360 công thức cho sức khỏe
toàn diện)
Thư mục: tr. 201-209
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nước ép, nguyên liệu cho nước ép. Giới thiệu 360
công thức nước ép được phân loại theo nhóm lợi ích sức khỏe: sức khỏe não bộ, thanh lọc và thải độc,
tiêu hóa, sức khỏe tim, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cấu trúc
Ký hiệu môn loại: 641.875
Kho đọc: VL.020991
Kho mượn: PM.037149-37150
Kho Lưu động: LL.035497-35498
Số ĐKCB:
14/. LÊ QUANG. Đánh thức khả năng tự chữa lành bệnh của cơ thể/ Lê Quang. - H. : Phụ Nữ Việt
Nam, 2023. - 239 tr. : ảnh ; 23 cm
Tóm tắt: Giải mã một số bí mật về khả năng tự chữa lành của cơ thể; đưa ra năm chìa khóa kích
hoạt khả năng tự chữa lành của cơ thể: chăm sóc giấc ngủ, ăn thực phẩm lành mạnh, vận động thường
xuyên, thiền định hằng ngày và nghe nhạc cổ điển.
Ký hiệu môn loại: 613
Kho đọc: VL.021003
Kho mượn: PM.037172-37173
Kho Lưu động: LL.035469-35470
Số ĐKCB:
15/. LƯU TỰ HỒNG. Những sản phẩm khoa học công nghệ thời đại 4.0/ Lưu Tự Hồng, Liêu Xuân
Nguyên, Đoàn Kiến Quân... ; Biên dịch: Phạm Văn Khiết. - H. : Tri Thức, 2020. - 207 tr. : ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu thời đại 4.0 như: Giao diện mới
cho tương tác giữa người máy và máy tính; thế giới mềm sắp đến tương lai; xe hơi tương lai, phương
tiện truyền đạt mới liên kết giữa người và không gian; tiếp nối não với máy tính, khống chế bằng ý niệm
không phải là khoa học viễn tưởng nữa; để Robot nghe hiểu, thấy hiểu, đọc hiểu; ghi âm trí năng, người
và máy đối thoại không trở ngại...
Ký hiệu môn loại: 608
Kho đọc: VL.020980
Kho mượn: PM.037127-37128
Kho Lưu động: LL.035473-35474
Số ĐKCB:
16/. MEDNICK, SARA C.. Chợp mắt! Thay đổi cuộc đời: Giấc ngủ ngắn: thông minh hơn, khỏe mạnh
hơn, làm việc hiệu quả hơn = Take a nap! Change your life/ Sara C. Mednick, Mark Ehrman ; Ngọc
Huyền dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 166 tr. : tranh vẽ ; 24 cm
Phụ lục: tr. 163-167
Tóm tắt: Đưa ra những bằng chứng chứng minh một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa sẽ mang lại
những lợi ích về tâm sinh lý lẫn nhận thức. Hướng dẫn cách lên kế hoạch và tối ưu giấc ngủ ngắn cũng
như làm sao để vô hiệu hóa tiếng nói trong tiềm thức cho rằng ngủ ngày là dấu hiệu của sự lười biếng.
Ký hiệu môn loại: 612.821
Kho đọc: VL.021000
Kho mượn: PM.037166-37167
Số ĐKCB:
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Kho Lưu động: LL.035457-35458
17/. MYUNG KYUNG LEE. Đánh thức khả năng tập trung của trẻ/ Myung-Kyung Lee; Dương Quỳnh
Thu dịch. - H. : Lao động, 2022. - 271 tr. : ảnh, hình vẽ ; 23 cm
Phụ lục: Tr. 269-271
Tóm tắt: Khái niệm khái quát chung về khả năng tập trung, đồng thời phân loại những yếu tố,
nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng tập trung giúp cho cha mẹ hiểu và nắm bắt sự phát triển của
trẻ; cung cấp những phương pháp để nâng cao năng lực phân tích thông tin; những thông tin liên quan
đến các phương pháp để nâng cao khả năng kiềm chế, quản lý cảm xúc, suy nghĩ cá nhân giúp ích cho
quá trình tập trung; phân tích về môi trường xung quanh và thói quen ảnh hưởng đến khả năng tập
trung của trẻ; thông tin khách quan liên quan đến chứng bệnh ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý)
Ký hiệu môn loại: 649.6
Kho đọc: VL.020983
Kho mượn: PM.037133-37134
Kho Lưu động: LL.035525-35526
Số ĐKCB:
18/. NELSEN, JANE. Kỷ luật tích cực: Không phải là sự trừng phạt mà là sự tôn trọng trẻ/ Jane Nelsen
; Bình Max dịch. - In lần thứ 6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 406 tr. : bảng ; 24 cm
Phụ lục: tr. 377-399
Tóm tắt: Giới thiệu đến các bậc cha mẹ và giáo viên kỹ năng nuôi dạy con cái hữu ích qua phương
pháp tiếp cận tích cực, một số khái niệm cơ bản, điều đặc biệt của thứ tự sinh, cách nhìn nhận mới về
hành vi chưa đúng mực... nhằm giúp trẻ xây dựng tinh thần tính tự giác, ý thức trách nhiệm, năng lực và
thái độ tích cực ở nhà cũng như ở trường học
Ký hiệu môn loại: 649.64
Kho đọc: VL.020987
Kho mượn: PM.037141-37142
Kho Lưu động: LL.035513-35514
Số ĐKCB:
19/. NGUYỄN ĐỨC LỢI. Sửa chữa máy lạnh và điều hòa công, thương nghiệp/ Nguyễn Đức Lợi. - H. :
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 303 tr. : ảnh minh họa ; 24 cm
Phụ lục: tr. 274-299. - Thư mục: tr. 300
Tóm tắt: Giới thiệu những khái niệm cơ bản về kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí; đồ thị Mollier
và chẩn bệnh trên đồ thị Mollier; phân loại máy điều hòa không khí; các thiết bị của máy điều hòa sơ đồ
điện; các kỹ thuật gia công cơ bản; lắp đặt; chạy thử; sửa chữa; kiểm tra chất lượng nước và một số nội
dung khác.
Ký hiệu môn loại: 621.56
Kho đọc: VL.020993
Kho mượn: PM.037153-37154
Kho Lưu động: LL.035493-35494
Số ĐKCB:
20/. NHÃ UYÊN. Nước ép từ thiên nhiên tăng cường sức khỏe đề kháng với Juice: 50 công thức nước
ép xanh cho sức khỏe vàng/ Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 149 tr. : ảnh minh họa ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm về juice, lợi ích của nước ép, những chuẩn bị để bắt đầu với juice, lưu
ý cơ bản khi mix juice, màu sắc của ly juice, cách sử dụng nước ép tốt cho sức khỏe và hiệu quả, cách
bảo quản nước ép; so sánh giữa nước ép và sinh tố; bảng lợi ích của một số loại trái cây, rau củ gia vị;
giới thiệu công thức và công dụng của 50 loại nước ép phổ biến
Ký hiệu môn loại: 641.875
Kho đọc: VL.020992
Kho mượn: PM.037151-37152
Kho Lưu động: LL.035495-35496
Số ĐKCB:
21/. PHẠM THỊ LAN. Hướng dẫn đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép/ Phạm Thị Lan, Nguyễn Mai Chí
Trung, Trần Bá Cảnh.... - H. : Xây dựng, 2023. - 148 tr. : bảng ; 24 cm
Phụ lục: tr. 144-145. - Thư mục: tr. 147
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về tính toán và cấu tạo kết cấu khung bê tông cốt thép
toàn khối chịu các loại tải trọng thông thường như: tĩnh tải, hoạt tải sử dụng và hoạt tải gió. Đưa ra các
ví dụ cụ thể, chi tiết về thiết kế kết cấu khung ngang của một công trình trường học, từ bước chọn vật
liệu sử dụng, chọn giải pháp kết cấu, chọn sơ bộ kích thước tiết diện...
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Ký hiệu môn loại: 693.54
Kho đọc: VL.020994
Kho mượn: PM.037155, PM.037293
Kho Lưu động: LL.035483-35484
Số ĐKCB:
22/. PHÚ GIA ÍCH. Dạy con những bài học về tiền bạc/ Phú Gia Ích; Phạm Hồng Yến dịch. - Tái bản
lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 202 tr. : Tranh vẽ ; 23 cm
Tóm tắt: Đưa ra phương pháp và lời khuyên cho các bậc cha mẹ biết cách dạy con về quản lý tiền
bạc, giúp con hình thành tư duy đúng đắn về tiền bạc, biến nó thành mô hình hành động đúng đắn
thông qua huấn luyện, để con có thể tránh được những sai lầm đáng tiếc và gặt hái được thành công
trong sự nghiệp tài chính
Ký hiệu môn loại: 649.6
Kho đọc: VL.020985
Kho mượn: PM.037137-37138
Kho Lưu động: LL.035515-35516
Số ĐKCB:
23/. Phụ nữ trí tuệ bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu/ Thanh Hương dịch. - H. : Văn học, 2023. - 218 tr. ;
24 cm. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ)
Tóm tắt: Chia sẽ những kiến thức giúp nâng cao nhận thức của phụ nữ, hướng dẫn họ học cách tự
lập và không ngừng trưởng thành trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 646.70082
Kho đọc: VL.020984
Kho mượn: PM.037135-37136
Kho Lưu động: LL.035523-35524
Số ĐKCB:
24/. Phục hình răng cố định: Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt/ B.s.: Nguyễn Văn Bài (ch.b.),
Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Phú Hòa.... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo Dục Việt Nam, 2023. - 219 tr. :
ảnh minh họa ; 27 cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Thư mục: tr. 219
Tóm tắt: Giới thiệu môn Phục hình răng và đại cương về phục hình răng cố định, các loại dụng cụ
mài cắt dùng trong phục hình cố định, các loại đường hoàn tất, Inlay - onlay, chụp từng phần, trụ răng,
bảo tồn sự sống răng trụ trong phục hình cố định, tái tạo cùi răng, chụp kim loại toàn phần, chụp
Jacket, chụp hỗn hợp, đại cương về cầu răng...
Ký hiệu môn loại: 617.69
Kho đọc: VL.021004
Kho mượn: PM.037174-37175
Kho Lưu động: LL.035461-35462
Số ĐKCB:
25/. PICKHARDT, CARL. Vị thành niên - Viên ngọc quý: Cùng con đi qua bốn giai đoạn của tuổi vị
thành niên/ Carl Pickhardt ; Hana Quỳnh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 406 tr. : ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày dấu mốc khép lại tuổi ấu thơ, những vấn đề thời kỳ đầu vị thành niên, những
vấn đề của thời kỳ giữa tuổi vị thành niên
Ký hiệu môn loại: 649.125
Kho đọc: VL.020981
Kho mượn: PM.037129-37130
Kho Lưu động: LL.035519-35520
Số ĐKCB:
26/. Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống : Nhóm tác giả Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống
b.s. ; Trần Thị Thùy Linh dịch; Trần Giang Sơn h.đ.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 24 cm
T.1 : Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống. - 2020. - 111 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng thông minh theo phương châm tiết kiệm, đơn giản, dễ làm, dễ
nhớ, tốt cho sức khỏe, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, tận dụng phế thải bảo vệ môi trường, biến
việc dọn dẹp - vệ sinh không còn là ác mộng
Ký hiệu môn loại: 640
Kho đọc: VL.020975
Kho mượn: PM.037117-37118
Kho Lưu động: LL.035505-35506
Số ĐKCB: 27/. Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống : Nhóm tác giả Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
b.s. ; Trần Thị Thùy Linh dịch; Trần Giang Sơn h.đ.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 24 cm
T.2 : Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống. - 2020. - 109 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng thông minh theo phương châm tiết kiệm, đơn giản, dễ làm, dễ
nhớ, tốt cho sức khỏe, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, tận dụng phế thải bảo vệ môi trường, biến
việc dọn dẹp, vệ sinh không còn là ác mộng
Ký hiệu môn loại: 640
Kho đọc: VL.020976
Kho mượn: PM.037119-37120
Kho Lưu động: LL.035507-35508
Số ĐKCB:
28/. Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống : Nhóm tác giả Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống
b.s. ; Trần Thị Thùy Linh dịch; Trần Giang Sơn h.đ.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 24 cm
T.3 : Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống. - 2020. - 109 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng thông minh theo phương châm tiết kiệm, đơn giản, dễ làm, dễ
nhớ, tốt cho sức khỏe, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, tận dụng phế thải bảo vệ môi trường, biến
việc dọn dẹp, vệ sinh không còn là ác mộng
Ký hiệu môn loại: 640
Kho đọc: VL.020977
Kho mượn: PM.037121-37122
Kho Lưu động: LL.035509-35510
Số ĐKCB:
29/. Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống : Nhóm tác giả Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống
b.s. ; Trần Thị Thùy Linh dịch; Trần Giang Sơn h.đ.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 24 cm
T.4 : Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống. - 2020. - 108 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng thông minh theo phương châm tiết kiệm, đơn giản, dễ làm, dễ
nhớ, tốt cho sức khỏe, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, tận dụng phế thải bảo vệ môi trường, biến
việc dọn dẹp, vệ sinh không còn là ác mộng
Ký hiệu môn loại: 640
Kho đọc: VL.020978
Kho mượn: PM.037123-37124
Kho Lưu động: LL.035511-35512
Số ĐKCB:
30/. TRẦN TUỆ TRI. Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng = Brand Vietnam - The moment/ Trần
Tuệ Tri. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2023. - 366 tr. : minh họa, ảnh ; 22 cm
ĐTTS ghi: Thương hiệu quốc gia vững mạnh sẽ nâng cao niềm tự hào và giá trị người Việt Nam
trên thế giới
Tóm tắt: Những kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu và cái nhìn khách quan về hiện
trạng thương hiệu Quốc gia Việt Nam của nhiều cá nhân có sức ảnh hưởng trong và ngoài nước, tạo sự
nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng một thương hiệu Quốc gia vững mạnh, góp
phần xây dựng Việt Nam thành một điểm đến của sự đổi mới, thịnh vượng và hạnh phúc.
Ký hiệu môn loại: 658.82709597
Kho đọc: VL.020971
Kho mượn: PM.037109-37110
Kho Lưu động: LL.035481-35482
Số ĐKCB:
31/. TURLIN, LAURENT. Chữa lành cơ thể bằng bấm huyệt: Điều trị các bệnh thông thường và giữ gìn
sức khỏe thông qua việc sử dụng 12 huyệt đạo/ Laurent Turlin, Alix Lefief Delcourt ; Nguyễn Tiến Hòa
dịch. - In lần thứ 2. - H. : Thế Giới, 2023. - 167 tr. : ảnh minh họa ; 23 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc của y học cổ truyền Trung Hoa và 12 huyệt đạo chủ chốt trong
hệ thống kinh mạch. Hướng dẫn các kỹ thuật bấm huyệt, cách thức vận dụng bấm huyệt trong việc
phòng và điều trị các bệnh lý thông thường
Ký hiệu môn loại: 615.82220951
Kho đọc: VL.020999
Kho mượn: PM.037164-37165
Kho Lưu động: LL.035459-35460
Số ĐKCB:
32/. VIÊN QUẢNG QUÂN. Kỹ thuật chẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô: Phiên bản thực chiến/ Viên Quảng
Quân; Trần Giang Sơn biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 219 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi xe ô tô. Phân loại lỗi xe ô tô. Trình bày phương pháp
chẩn đoán lỗi xe ô tô, quy trình chẩn đoán lỗi ô tô. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tính chính
xác trong chẩn đoán lỗi ô tô
Ký hiệu môn loại: 629.287
Kho đọc: VL.020996
Kho mượn: PM.037158-37159
Kho Lưu động: LL.035491-35492
Số ĐKCB:
33/. YANNY ĐẶNG. Buffet chay ngon, dễ làm/ Yanny Đặng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 63 tr. : ảnh minh
họa ; 21 cm. - (30 công thức nấu ăn của Yanny)
Tóm tắt: Giới thiệu về cách nấu các món buffet chay từ chuẩn bị nguyên liệu, cách sơ chế, thực
hiện, cách dùng
Ký hiệu môn loại: 641.5636
Kho đọc: VL.020990
Kho mượn: PM.037147-37148
Kho Lưu động: LL.035499-35500
Số ĐKCB:
34/. YANNY ĐẶNG. Món ăn Nhật đậm vị Việt/ Yanny Đặng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 63 tr. : ảnh minh
họa ; 21 cm. - (30 công thức nấu ăn của Yanny)
Tóm tắt: Giới thiệu về cách nấu các món ăn Nhật từ nguyên liệu, cách chuẩn bị, chế biến và cách
dùng
Ký hiệu môn loại: 641.5952
Kho đọc: VL.020988
Kho mượn: PM.037143-37144
Kho Lưu động: LL.035503-35504
Số ĐKCB:
35/. YANNY ĐẶNG. Những món chay ngon và dinh dưỡng/ Yanny Đặng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 63
tr. : ảnh minh họa ; 21 cm. - (30 công thức nấu ăn của Yanny)
Tóm tắt: Giới thiệu về cách nấu các món ăn chay từ nguyên liệu, cách chuẩn bị, thực hiện
Ký hiệu môn loại: 641.5636
Kho đọc: VL.020989
Kho mượn: PM.037145-37146
Kho Lưu động: LL.035501-35502
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. 30 ngày biết đàn Guitar/ Hoàng Hạc biên soạn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 151 tr. :
minh họa ; 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đàn guitar và nguyên lí âm nhạc cơ bản, phương pháp học đàn
sáu dây, kỹ thuật cơ bản, hợp âm, học đệm các điệu nhạc phổ biến, kỹ thuật ngón cơ bản khi chơi solo,
scale... kèm theo các bài tập thực hành
Ký hiệu môn loại: 787.87
Kho đọc: VL.021009
Kho mượn: PM.037185-37186
Kho Lưu động: LL.035553-35554
Số ĐKCB:
2/. Luyện vẽ hình khối: Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học/ B.s.: Từ Hảo, Bạch Tuyết
Tùng ; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 64 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bí
quyết hội họa)
Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản và hướng dẫn vẽ hình khối cơ bản: Khối lập phương, khối hộp
chữ nhật, khối trụ, khối trụ cắt nghiêng, khối lăng trụ lục giác đều... và các tổ hợp khối hình học
Ký hiệu môn loại: 750.18
Kho đọc: VL.021007
Kho mượn: PM.037180-37181
Kho Lưu động: LL.035535-35536
Số ĐKCB:
3/. QUỲNH HƯƠNG. Cắt may thời trang: Các kiểu váy - áo thời trang nữ/ Quỳnh Hương. - H. : Hồng
Đức, 2022. - 159 tr. : minh họa ; 27 cm. - (Kỹ thuật cắt may)
Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật cắt may thời trang các kiểu váy - áo dành cho phụ nữ như: Áo đầm,
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
váy ngắn, quần tây, quần short, áo kiểu, đầm dài...
Ký hiệu môn loại: 746.92
Kho đọc: VL.021011
Kho mượn: PM.037189-37190
Kho Lưu động: LL.035547-35548
Số ĐKCB:
4/. TRIỆU THỊ CHƠI. Thiết kế - Thực hành các mẫu y phục nữ/ Triệu Thị Chơi. - H. : Hồng Đức, 2022. -
254 tr. : minh họa ; 27 cm. - (Kỹ thuật cắt may)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách thực hành thiết kế các mẫu thời trang dành cho phụ nữ như: Quần đáy
giữa, quần âu, quần jean, áo tay ráp, áo bà ba, áo dài, các kiểu váy
Ký hiệu môn loại: 746.92
Kho đọc: VL.021010
Kho mượn: PM.037187-37188
Kho Lưu động: LL.035545-35546
Số ĐKCB:
5/. TRỊNH CAO TƯỞNG. Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học/ Trịnh Cao Tưởng. - Tái bản. -
H. : Xây dựng, 2023. - 178 tr. : minh họa ; 27 cm
Thư mục: tr. 170-176
Tóm tắt: Tập hợp 15 bài viết về kiến trúc cổ dân tộc Việt Nam dưới cái nhìn khảo cổ học của tác
giả Trịnh Cao Tưởng
Ký hiệu môn loại: 720.9597
Kho đọc: VL.021012
Kho mượn: PM.037191-37192
Kho Lưu động: LL.035551-35552
Số ĐKCB:
6/. Vẽ tranh phong cảnh: Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học/ B.s.: Từ Hảo, Mao Ngạn
Trực ; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 55 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bí
quyết hội họa)
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật vẽ tranh phong cảnh. Hướng dẫn các bước vẽ
tranh từ đơn giản đến nâng cao giúp người vẽ nắm được những quy luật cơ bản khi vẽ phong cảnh
Ký hiệu môn loại: 751.75
Kho đọc: VL.021008
Kho mượn: PM.037182-37184
Kho Lưu động: LL.035539-35544
Số ĐKCB:
7/. WILLENBRINK, MARK. Bí quyết vẽ tranh chì cho người mới bắt đầu: Hướng dẫn vẽ từ A-Z rõ ràng
và dễ hiểu để vẽ thành công = Drawing for the absolute beginner/ Mark Willenbrink, Mary Willenbrink ;
Dịch: Thế Anh, Nhân Hòa. - H. : Hồng Đức, 2022. - 119 tr. : tranh vẽ ; 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết và dụng cụ vẽ cần thiết, phù hợp từ việc chọn nguyên liệu và cách
cầm bút chì cũng như cách áp dụng những nguyên tắc kỹ thuật vẽ cơ bản và một số thủ thuật khi vẽ
tranh chì cho người mới bắt đầu
Ký hiệu môn loại: 741.24
Kho đọc: VL.021006
Kho mượn: PM.037178-37179
Kho Lưu động: LL.035537-35538
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. KHUẤT BÌNH NGUYÊN. Giọt nước thầm giữa những thời đại thi ca: Chân dung văn học. Đàm luận
văn chương/ Khuất Bình Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 302 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209
Kho đọc: VL.021013
Kho mượn: PM.037221-37222
Kho Lưu động: LL.035594-35595
Số ĐKCB:
2/. NGUYỄN ĐỨC HÙNG. Hướng dẫn học và làm bài ngữ văn 10 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với
cuộc sống. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 24 cm
T.1 : Hướng dẫn học và làm bài ngữ văn 10. - 2022. - 184 tr.
Ký hiệu môn loại: 807.12
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Kho đọc: VL.021017
Kho mượn: PM.037231-37232
Kho Lưu động: LL.035692-35693
Số ĐKCB:
3/. NGUYỄN ĐỨC HÙNG. Hướng dẫn học và làm bài ngữ văn 10 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với
cuộc sống. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 24 cm
T.2 : Hướng dẫn học và làm bài ngữ văn 10. - 2022. - 216 tr.
Ký hiệu môn loại: 807.12
Kho đọc: VL.021018
Kho mượn: PM.037233-37234
Kho Lưu động: LL.035694-35695
Số ĐKCB:
4/. NGUYỄN TẤN HUY. Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng ngữ văn 10: Biên soạn theo Chương trình
Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/ Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Văn
Pháp, Võ Thị Quỳnh Châu.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 228 tr. : bảng ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 807.12
Kho đọc: VL.021016
Kho mượn: PM.037229-37230
Kho Lưu động: LL.035607-35608
Số ĐKCB:
5/. NGUYỄN THÀNH HUÂN. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề nghị luận xã hội theo
hướng mở: Rèn luyện nâng cao kĩ năng viết bài nghị luận.../ Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân Trí, 2022.
- 206 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 807.12
Kho đọc: VL.021023
Kho mượn: PM.037243-37244
Kho Lưu động: LL.035615-35616
Số ĐKCB:
6/. NGUYỄN THÀNH HUÂN. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề lí luận văn học: Lí luận
văn học tích hợp theo chiều sâu và mở rộng. Bình luận văn học và bình luận xã hội/ Nguyễn Thành
Huân. - H. : Dân Trí, 2019. - 206 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 807.12
Kho đọc: VL.021024
Kho mượn: PM.037245-37246
Kho Lưu động: LL.035613-35614
Số ĐKCB:
7/. NGUYỄN THÀNH HUÂN. Hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận xã hội: Theo định hướng Đề thi mới
của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Dùng chung cho THCS & THPT/ Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân Trí,
2022. - 174 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 807.12
Kho đọc: VL.021022
Kho mượn: PM.037241-37242
Kho Lưu động: LL.035611-35612
Số ĐKCB:
8/. NGUYỄN THỊ LÂM. Bồi dưỡng ngữ văn 10 : Dùng kèm SGK Chân trời: Biên soạn theo Chương
trình GDPT mới/ Nguyễn Thị Lâm, Trịnh Thị Hương Giang, Đoàn Thị Minh Huyền.... - H. : Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2022. - 143 tr. : bảng ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 807.12
Kho đọc: VL.021014
Kho mượn: PM.037225-37226
Kho Lưu động: LL.035603-35604
Số ĐKCB:
9/. NGUYỄN THỊ LÂM. Bồi dưỡng ngữ văn 10: Dùng kèm SGK Kết nối: Biên soạn theo Chương trình
GDPT mới/ Nguyễn Thị Lâm, Trịnh Thị Hương Giang, Đoàn Thị Minh Huyền.... - H. : Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2022. - 144 tr. : bảng ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 807.12
Kho đọc: VL.021015
Kho mượn: PM.037227-37228
Kho Lưu động: LL.035605-35606
Số ĐKCB:
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
10/. Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 10: Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ
thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/ B.s.: Tạ Đức Hiền, Lê Bảo Châu, Nguyễn Thị
Hậu.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 302 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 807.12
Kho đọc: VL.021019
Kho mượn: PM.037235-37236
Kho Lưu động: LL.035609-35610
Số ĐKCB:
11/. PHẠM NGỌC THẮM. 270 đề và bài văn hay 10: Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông
mới : Dùng chung cho các Bộ SGK hiện hành/ Phạm Ngọc Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội,
2022. - 296 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 807.6
Kho đọc: VL.021020
Kho mượn: PM.037237-37238
Kho Lưu động: LL.035599-35600
Số ĐKCB:
12/. PHAN DANH HIẾU. Dạng đề cảm nhận đoạn trích văn xuôi ngữ văn 12/ Phan Danh Hiếu , Lê Thị
Kim Trâm. - H. : Dân Trí, 2022. - 238 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 807.6
Kho đọc: VL.021021
Kho mượn: PM.037239-37240
Kho Lưu động: LL.035601-35602
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ
1/. Di sản đặc thù của Việt Nam - Kinh đô Huế/ B.s.: Đỗ Bang (ch.b.), Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn
Ngọc Tùng.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 307 tr. : ảnh ; 24 cm
ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, Phụ lục: tr. 343-366
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ diện mạo, đặc điểm, vị thế của Kinh đô
Huế trong thế kỷ XIX, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Huế trong bối cảnh hội
nhập thế giới hiện nay
Ký hiệu môn loại: 959.74903
Kho đọc: VL.021038
Kho mượn: PM.037273-37274
Kho Lưu động: LL.035662-35663
Số ĐKCB:
2/. ĐOÀN XUÂN TÚ. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập địa lí lớp 10: Theo Chương trình giáo dục phổ
thông mới; bám sát SGK kết nối/ Đoàn Xuân Tú. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 184 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 910.76
Kho đọc: VL.021027
Kho mượn: PM.037251-37252
Kho Lưu động: LL.035636-35637
Số ĐKCB:
3/. HỒ THỊ MINH SANG. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử lớp 11: Theo Chương trình giáo
dục phổ thông mới; Bám sát SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống/ Hồ Thị Minh Sang. - H. : Đại học Sư
Phạm, 2023. - 68 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 909
Kho đọc: VL.021030
Kho mượn: PM.037257-37258
Kho Lưu động: LL.035622-35623
Số ĐKCB:
4/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Trắc nghiệm Địa lí 10: Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới/ Nguyễn Đức
Vũ. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 206 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 910.76
Kho đọc: VL.021025
Kho mượn: PM.037247-37248
Kho Lưu động: LL.035632-35633
Số ĐKCB: 5/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Tư liệu dạy - học địa lí 10: Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới/ Nguyễn
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Đức Vũ. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 151 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 910.712
Kho đọc: VL.021026
Kho mượn: PM.037249-37250
Kho Lưu động: LL.035634-35635
Số ĐKCB:
6/. Những mẩu chuyện thú vị trong lịch sử Việt Nam/ Trương Ngọc Thơi sưu tầm và biên soạn. - H. :
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 224 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 959.700712
Kho đọc: VL.021035
Kho mượn: PM.037267-37268
Kho Lưu động: LL.035638-35639
Số ĐKCB:
7/. Những mẩu chuyện thú vị trong lịch sử thế giới/ Trương Ngọc Thơi sưu tầm và biên soạn. - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 144 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 909
Kho đọc: VL.021034
Kho mượn: PM.037265-37266
Kho Lưu động: LL.035626-35627
Số ĐKCB:
8/. PHAN HUY CHÚ. Hải trình chí lược = Récit sommaire d'un voyage en mer (1833)/ Phan Huy Chú;
Dịch, giới thiệu: Phan Huy Lê.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 254 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tập kí sự của Phan Huy Chú, viết về chuyến công du Batavia, Inđônêxia (năm 1833), ghi
lại nhiều điều tai nghe mắt thấy về phong tục, tập quán, về tình hình chính trị, kinh tế của các vùng
Singapo thuộc Anh, Inđônêxia thuộc Hà Lan; Những tiến bộ kỹ thuật của các vùng này.
Ký hiệu môn loại: 915.9804
Kho đọc: VL.021036
Kho mượn: PM.037269-37270
Kho Lưu động: LL.035642-35643
Số ĐKCB:
9/. PHAN THANH HẢI. Huế - Còn lại với di sản/ Phan Thanh Hải. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 366 tr. :
ảnh ; 24 cm
Phụ lục: tr. 343-366
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết với chủ đề về di sản văn hóa Huế như: Phong thủy trong quy
hoạch đô thị Huế một cái nhìn lịch sử; sông Hương và đô thị Huế; những đặc điểm truyền thống của đô
thị Huế...
Ký hiệu môn loại: 959.749
Kho đọc: VL.021037
Kho mượn: PM.037271-37272
Kho Lưu động: LL.035658-35659
Số ĐKCB:
10/. PHAN THANH HẢI. Tản mạn về Huế - Từ góc nhìn di sản văn hóa/ Phan Thanh Hải. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2023. - 331 tr. : ảnh màu ; 24 cm
Phụ lục ảnh: tr. 303-327
Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu về lịch sử và văn hóa, di tích - cổ vật, bảo tồn và phát huy
những giá trị di sản văn hóa của Thừa Thiên Huế
Ký hiệu môn loại: 959.749
Kho đọc: VL.021039
Kho mượn: PM.037275-37276
Kho Lưu động: LL.035660-35661
Số ĐKCB:
11/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận lịch sử 11: Dùng chung cho các bộ
SGK hiện hành/ Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 168 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 909
Kho đọc: VL.021031
Kho mượn: PM.037259-37260
Kho Lưu động: LL.035620-35621
Số ĐKCB: 12/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 12: Phiên bản mới nhất/ Trương Ngọc
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 9-2023
Thơi. - H. : Dân trí, 2023. - 294 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 959.700712
Kho đọc: VL.021033
Kho mượn: PM.037263-37264
Kho Lưu động: LL.035640-35641
Số ĐKCB:
13/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Hướng dẫn trả lời câu hỏi tự luận và trắc nghiệm lịch sử 10: Biên soạn
theo Chương trình giáo dục phổ thông mới/ Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. -
184 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 909
Kho đọc: VL.021028
Kho mượn: PM.037253-37254
Kho Lưu động: LL.035630-35631
Số ĐKCB:
14/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận lịch sử 10: Dùng chung cho các bộ
SGK hiện hành/ Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 223 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 909
Kho đọc: VL.021029
Kho mượn: PM.037255-37256
Kho Lưu động: LL.035628-35629
Số ĐKCB:
15/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Tư liệu dạy - học lịch sử 11: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành/
Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Sư Phạm, 2023. - 176 tr. ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 909
Kho đọc: VL.021032
Kho mượn: PM.037261-37262
Kho Lưu động: LL.035624-35625
Số ĐKCB:
Trang 16