THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
TỔNG LOẠI
1/. LINK PHƯỢNG. Podcaster - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0/ Link Phượng. - H. :
Công An Nhân Dân, 2023. - 225 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Hướng nghiệp 4.0)
Tóm tắt: Đề cập đến những ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại 4.0, giúp bạn hiểu
nghề để làm nghề một cách thuận lợi, từ đó bạn sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai, sẵn
sàng tạo ra những bước nhảy vọt cho bản thân để thành công hơn trong mỗi nghề nghiệp mình lựa
chọn
Ký hiệu môn loại: 006.7876
Kho đọc: VL.021109
Kho mượn: PM.037436-37437
Kho Lưu động: LL.035834-35835
Số ĐKCB:
2/. NGUYỄN ANH TUẤN. Bảo vệ an ninh, trật tự ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số/ Nguyễn
Anh Tuấn. - H. : Công An Nhân Dân, 2023. - 303 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về an ninh, trật tự và đảm bảo an ninh, trật tự; cách mạng công
nghiệp lần thứ tư và vấn đề chuyển đổi số ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ an
ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và tội phạm mạng trong bối cảnh chuyển đổi số. Giới thiệu
một số văn bản của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự trong bối cảnh chuyển đổi số
Ký hiệu môn loại: 005.8
Kho đọc: VL.021108
Kho mượn: PM.037434-37435
Kho Lưu động: LL.035832-35833
Số ĐKCB:
3/. SOON DOC RYU. Phương pháp đọc sáng tạo của người Do Thái: Phát triển khả năng tư duy qua
việc thảo luận đọc sách và đặt câu hỏi/ Soon Doc Ryu; Minh Thủy dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 263 tr.
: bảng ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp Havruta giúp khơi gợi hứng thú đọc sách và niềm vui đặt câu hỏi
ở trẻ, từ đó, trẻ có thể phát triển tư duy và khả năng sáng tạo
Ký hiệu môn loại: 028.5089924
Kho đọc: VL.021110
Kho mượn: PM.037438-37439
Kho Lưu động: LL.035806-35807
Số ĐKCB:
4/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Nền văn minh cổ đại/ Tony Hưng. - Tái bản lần 1 (có sửa đổi
bổ sung). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 159 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về những nền văn minh cổ đại biến mất một cách bí ẩn, những cổ vật bí ẩn,
những cổ vật bằng vàng bí ẩn nhất lịch sử như: Thành Troy, văn hoá Hrappa, nền văn minh Chan
Chan...
Ký hiệu môn loại: 001.94
Kho đọc: VL.021102
Kho mượn: PM.037422-37423
Kho Lưu động: LL.035820-35821
Số ĐKCB:
5/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Tôn giáo tâm linh/ Tony Hưng. - Tái bản lần 1 (có sửa đổi bổ
sung). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 157 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Tổng hợp những hiện tượng bí ẩn, các điều kì lạ đều đã được đưa ra những lời giải thích
mang tính khoa học, tuy nhiên khoa học phát triển mạnh nhưng vẫn còn nhiều sự kiện phi thường vẫn
chưa thể có được câu trả lời, và niềm tin vào sự kiện huyền bí vẫn tiếp tục...
Ký hiệu môn loại: 001.94
Kho đọc: VL.021105
Kho mượn: PM.037428-37429
Kho Lưu động: LL.035826-35827
Số ĐKCB:
6/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Những nơi bí ẩn nhất hành tinh/ Tony Hưng. - H. : Phụ nữ
Việt Nam, 2023. - 157 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những hiện tượng siêu nhiên, những bí ẩn chưa được lí giải: Tam giác quỷ
Bermuda, lục địa biến mất Atlantis, đô thị lớn nhất thế giới cổ đại Teotihuacan, khu đền thiêng Angkor,
đảo Phục Sinh...
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
Ký hiệu môn loại: 001.94
Kho đọc: VL.021106
Kho mượn: PM.037430-37431
Kho Lưu động: LL.035828-35829
Số ĐKCB:
7/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Người ngoài hành tinh/ Tony Hưng. - H. : Phụ nữ Việt Nam,
2023. - 175 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các hiện tượng bí ẩn về người ngoài hành tinh: người phụ nữ Anh bị người ngoài
hành tinh bắt cóc làm vật thí nghiệm; người nông dân đột nhiên sở hữu khả năng bay lượn trên mặt đất;
những người kết duyên với hồn ma...
Ký hiệu môn loại: 001.94
Kho đọc: VL.021103
Kho mượn: PM.037424-37425
Kho Lưu động: LL.035822-35823
Số ĐKCB:
8/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Sức mạnh tâm linh/ Tony Hưng. - Tái bản lần 1 (có sửa đổi
bổ sung). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 155 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Tổng hợp những hiện tượng tâm linh dưới các góc nhìn khác nhau của tôn giáo, khoa học
cơ bản, khoa học xã hội, y sinh học của các hiện tượng đã xảy ra gắn liền với tâm linh
Ký hiệu môn loại: 001.94
Kho đọc: VL.021107
Kho mượn: PM.037432-37433
Kho Lưu động: LL.035830-35831
Số ĐKCB:
9/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Sự sống và cái chết/ Tony Hưng. - H. : Phụ nữ Việt Nam,
2022. - 159 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Tổng hợp những hiện tượng bí ẩn, những phát hiện đầy bất ngờ về cái chết, quy luật bất
di bất dịch của tạo hoá như: bí ẩn về sự sống và cái chết; bí ẩn nguồn gốc sự sống; ai đã khởi đầu cho
sự sống...
Ký hiệu môn loại: 001.94
Kho đọc: VL.021100
Kho mượn: PM.037418-37419
Kho Lưu động: LL.035816-35817
Số ĐKCB:
10/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Huyền bí và kì bí/ Tony Hưng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023.
- 167 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về các hiện tượng huyền bí và kì bí trên thế giới: vách núi đẻ trứng cứ mỗi 30
năm đẻ một trứng; vùng hoang mạc im lặng tại Mexico; hành khách Titanic trở về sau 78 năm mất tích;
bí ẩn cánh đồng ma trơi ở Trung Quốc; di chỉ bí ẩn thành phố của người khổng lồ...
Ký hiệu môn loại: 001.94
Kho đọc: VL.021101
Kho mượn: PM.037420-37421
Kho Lưu động: LL.035818-35819
Số ĐKCB:
11/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Siêu nhiên kì bí/ Tony Hưng. - Tái bản lần 1 (có sửa đổi bổ
sung). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 151 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những hiện tượng siêu nhiên, những bí ẩn chưa được lí giải: Bí ẩn hồ xương
người khổng lồ trên đỉnh Himalaya; bí ẩn "hố tử thần" tại Siberia, Nga; nguồn nước bí ẩn của nước trên
trái đất...
Ký hiệu môn loại: 001.94
Kho đọc: VL.021104
Kho mượn: PM.037426-37427
Kho Lưu động: LL.035824-35825
Số ĐKCB:
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. BOWEN, WILL. Hạnh phúc ngay năm nay = Happy this year/ Will Bowen; Dịch: Minh Nhất. - H. :
Hồng Đức, 2022. - 279 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung làm sáng tỏ khái niệm hạnh phúc, hiểu rõ căn nguyên hạnh phúc và cách sống
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 152.42
Kho đọc: VL.021117
Kho mượn: PM.037452-37453
Kho Lưu động: LL.035846-35847
Số ĐKCB:
2/. BUTLER, GILLIAN. Dẫn luận về tâm lý học = Psychology - A very short introduction/ Gillian Butler,
Freda McManus; Dịch: Thái An. - H. : Hồng Đức, 2022. - 231 tr. : hình vẽ, ảnh ; 20 cm
Thư mục: tr. 223-231
Tóm tắt: Giải thích tầm quan trọng tâm lý học, tìm hiểu về các tiến trình liên quan đến tri giác và
chú ý, học hỏi và ghi nhớ, suy nghĩ, lý luận và truyền đạt, động cơ và cảm xúc...
Ký hiệu môn loại: 150.1
Kho đọc: VL.021112
Kho mượn: PM.037442-37443
Kho Lưu động: LL.035836-35837
Số ĐKCB:
3/. GRENVILLE-CLEAVE, BRIDGET. Để hạnh phúc dài lâu: Ứng dụng tâm lý học tích cực : Sống tích
cực và hạnh phúc bền lâu = Achieve lasting happiness: A practical guide to positive psychology/
Bridget Grenville-Cleave; Khiết Lam dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 311 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Định nghĩa về hạnh phúc, cung cấp thông tin nghiên cứu, ví dụ và bài tập làm sáng tỏ
câu hỏi này, giúp ta hiểu hơn về tâm lí học tích cực, biết cách ứng dụng nó để thay đổi cuộc sống theo
chiều hướng tốt đẹp hơn
Ký hiệu môn loại: 150.1988
Kho đọc: VL.021114
Kho mượn: PM.037446-37447
Kho Lưu động: LL.035840-35841
Số ĐKCB:
4/. HOÀNG CHÍ KIÊN. Nhạy cảm - Tư chất trời ban không nên lãng phí/ Hoàng Chí Kiên; Dịch:
Phương Linh. - H. : Thanh Niên, 2023. - 271 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dụng quyển sách nói về nhạy cảm là tư chất trời ban chứ không phải khiếm khuyết,
đặc điểm của người nhảy cảm cao, nhạy cảm là tài năng thiên phú chứ không phải khiếm khuyết...
Ký hiệu môn loại: 152.4
Kho đọc: VL.021119
Kho mượn: PM.037456-37457
Kho Lưu động: LL.035850-35851
Số ĐKCB:
5/. KATARIA, DR.MADAN. Yoga cười: Những bài tập cười hằng ngày để có sức khỏe và hạnh phúc dài
lâu/ Dr.Madan Kataria. - H. : Công Thương, 2023. - 273 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dụng quyển sách nói về nguồn gốc của yoga cười, nguyên tắc hoạt động, học cách
cười nhiều hơn, lợi ích của yaga cười, ứng dụng của yaga cười
Ký hiệu môn loại: 152.43
Kho đọc: VL.021120
Kho mượn: PM.037458-37459
Kho Lưu động: LL.035852-35853
Số ĐKCB:
6/. LESLIE BECKER - PHELPS, PHD. Vượt qua sự chối bỏ: Đừng để cuộc đời quật ngã bạn/ Leslie
Becker - Phelps, PhD; Dịch: Lam Phương. - H. : Thanh Niên, 2023. - 343 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày tâm lí học ứng dụng về cảm giác bị chối bỏ có thể rất phức tạp, cam kết thay
đổi: các khái niệm và công cụ, cảm giác, suy nghĩ, cảm xúc, hành động ...
Ký hiệu môn loại: 152.4
Kho đọc: VL.021118
Kho mượn: PM.037454-37455
Kho Lưu động: LL.035848-35849
Số ĐKCB:
7/. Phân tâm học và thực hành sáng tạo/ G. Bachelard, J. Bellemin – Noël, Nguyễn Khắc Viện...; Đỗ
Lai Thuý b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 461 tr. ; 22 cm
Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm của các học giả lớn về phê bình phân tâm; tập hợp các bài viết của
tác giả về các nhà thơ Việt Nam xưa và nay từ góc nhìn phân tâm
Ký hiệu môn loại: 150.195
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
Kho đọc: VL.021113
Kho mượn: PM.037444-37445
Kho Lưu động: LL.035838-35839
Số ĐKCB:
8/. Phong thủy cổ truyền với vẻ đẹp của kiến trúc hiện đại/ Nguyễn Bích Hằng b.s.; Thích Thanh Duệ
thẩm định, h.đ.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về phong thủy cổ truyền; nhà ở theo phong thủy dân
gian; cách hoá giải nhà ở theo phong tục dân gian; bài trí nhà ở theo phong tục dân gian để đón cát, trừ
hung; bài trí nhà ở theo mệnh của chủ nhà và cách chọn màu sắc theo phong tục dân gian
Ký hiệu môn loại: 133.3337
Kho đọc: VL.021116
Kho mượn: PM.037450-37451
Kho Lưu động: LL.035844-35845
Số ĐKCB:
9/. SHAFFERT, ERIC. Phong thủy và tài lộc: Cải thiện môi trường sống để đạt được cuộc sống thịnh
vượng = Feng shui and money/ Eric Shaffert; Dịch: Huỳnh Văn Thanh. - H. : Hồng Đức, 2023. - 343 tr. ;
21 cm
Tóm tắt: Trình bày về phong thủy và tài lộc để cải thiện môi trường sống để đạt được cuộc sống
thịnh vượng
Ký hiệu môn loại: 133.3337
Kho đọc: VL.021115
Kho mượn: PM.037448-37449
Kho Lưu động: LL.035842-35843
Số ĐKCB:
10/. TIỂU PHI NGƯ. Cô gái à, yếu đuối cho ai xem: Học cách mạnh mẽ, học cách khôn ngoan/ Tiểu
Phi Ngư; Nguyễn Thị Vân Khánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 247 tr. : tranh vẽ ; 21 cm
Tóm tắt: Chỉ ra cho bạn những phương pháp cơ bản trong kiểm soát các cảm xúc của mình để
vượt qua những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống trở thành con người mạnh mẽ cứng rắn, tạo ra
những mối quan hệ tốt đẹp
Ký hiệu môn loại: 152.4
Kho đọc: VL.021122
Kho mượn: PM.037462-37463
Kho Lưu động: LL.035856-35857
Số ĐKCB:
11/. TRẦN NHỰT TÂN. Nghệ thuật suy tưởng: Luận lí học tổng quát và phương pháp luận/ Trần Nhựt
Tân. - H. : Hồng Đức, 2022. - 231 tr. : bảng ; 21 cm
Tóm tắt: Tóm lược nhiều học thuyết triết học về các nguyên tắc, quy luật hướng dẫn cho việc suy
tưởng đúng, nhất là luận lí học và nhận thức luận: khái niệm, nguyên lý, phương thức tổng quát suy
tưởng và khái luận về khoa học, các phương pháp luận trong toán học, khoa học thực nghiệm
Ký hiệu môn loại: 100
Kho đọc: VL.021111
Kho mượn: PM.037440-37441
Kho Lưu động: LL.035804-35805
Số ĐKCB:
12/. TUHOVSKY, IAN. Trí tuệ cảm xúc: Nâng cao chỉ số EQ xây dựng và làm chủ các mối quan hệ =
Emotional intelligence/ Ian Tuhovsky; Thiên Thanh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 271 tr.
: tranh vẽ ; 21 cm
Tóm tắt: Đưa ra những khía cạnh khác nhau của trí tuệ cảm xúc, hướng dẫn từng bước để phát
triển chỉ số EQ và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, giúp cuộc sống sẽ trở nên lành mạnh,
hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 152.4
Kho đọc: VL.021121
Kho mượn: PM.037460-37461
Kho Lưu động: LL.035854-35855
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. 365 ngày phát triển IQ - Câu đố lý thú/ Người dịch: Minh Tâm. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 71 tr. : tranh
màu ; 21 cm
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031645-31646
Kho thiếu nhi: TL.014067-14069
Số ĐKCB:
2/. 365 ngày phát triển IQ - Câu hỏi trí tuệ/ Người dịch: Minh Tâm. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 66 tr. : tranh
màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031643-31644
Kho thiếu nhi: TL.014064-14066
Số ĐKCB:
3/. JEON SUK HYUN. Quy tắc bé ngoan - Bé yêu luôn an toàn: Dành cho bé độ tuổi 2+/ Jeon Suk
Hyun; Minh họa: Min You Kyung; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 59 tr. : minh
họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031663-31664
Kho thiếu nhi: TL.014088-14090
Số ĐKCB:
4/. JEON SUK HYUN. Quy tắc bé ngoan - Bé yêu luôn khỏe mạnh: Dành cho bé độ tuổi 2+/ Jeon Suk
Hyun; Minh họa: Min You Kyung; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 59 tr. : minh
họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031661-31662
Kho thiếu nhi: TL.014091-14093
Số ĐKCB:
5/. KANG RO SA. 10 cách sống sót trong thảm họa: Cẩm nang cho trẻ 6-15 tuổi/ Kang Ro Sa, Ryu
Jae Hyang; Dịch: Như Vy. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 149 tr. : ảnh minh họa ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 363.347
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031512-31513
Kho thiếu nhi: TL.013935-13937
Số ĐKCB:
6/. KIM SEWON. Toàn thư nhân vật thần thoại đông tây/ Kim Sewon; Dịch: Kim Chi. - H. : Hồng Đức,
2023. - 215 tr. : ảnh minh họa ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 398.4
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031514-31515
Kho thiếu nhi: TL.013938-13940
Số ĐKCB:
7/. KWON JOO WON. Quy tắc bé ngoan - Bé yêu đi nhà trẻ: Dành cho bé độ tuổi 2+/ Kwon Joo Won;
Minh họa: Min You Kyung; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 59 tr. : minh họa ; 21
cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031657-31658
Kho thiếu nhi: TL.014097-14099
Số ĐKCB:
8/. SUH EUN. Quy tắc bé ngoan - Bé yêu ngoan mỗi ngày: Dành cho bé độ tuổi 2+/ Suh Eun; Minh
họa: Min You Kyung; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 59 tr. : minh họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031659-31660
Kho thiếu nhi: TL.014094-14096
Số ĐKCB:
9/. SUH EUN. Quy tắc bé ngoan - Bé yêu nói điều hay: Dành cho bé độ tuổi 2+/ Suh Eun; Minh họa:
Min You Kyung; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 59 tr. : minh họa ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031655-31656
Kho thiếu nhi: TL.014100-14102
Số ĐKCB:
10/. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian. - H. : Dân Trí, 2022. - 21 cm
T.3 : Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian. - 2023. - 28 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031633-31634
Kho thiếu nhi: TL.014049-14051
Số ĐKCB:
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
11/. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian. - H. : Dân Trí, 2022. - 21 cm
T.4 : Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian. - 2023. - 28 tr.
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031635-31636
Kho thiếu nhi: TL.014052-14054
Số ĐKCB:
12/. Thành ngữ Việt Nam bằng tranh/ Mai Hương (b.s); Minh họa: T - books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ
nữ Việt Nam, 2022. - 79 tr. : tranh màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.995922
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031649-31650
Kho thiếu nhi: TL.014073-14075
Số ĐKCB:
13/. Tục ngữ Việt Nam bằng tranh/ Mai Hương (b.s); Minh họa: T - books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ
Việt Nam, 2022. - 79 tr. : tranh màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.995922
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031647-31648
Kho thiếu nhi: TL.014070-14072
Số ĐKCB:
14/. TỨ DIỆP THẢO. Dạy con học lễ giáo - Lớp lá 2: Kỹ năng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi/ Tứ Diệp Thảo;
Khánh Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 39 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031524-31525
Kho thiếu nhi: TL.013953-13955
Số ĐKCB:
15/. TỨ DIỆP THẢO. Dạy con học lễ giáo - Lớp mầm 1: Kỹ năng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi/ Tứ Diệp Thảo;
Dịch: Khánh Linh. - H. : Hồng Đức, 2021. - 39 tr. : ảnh minh họa ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031516-31517
Kho thiếu nhi: TL.013941-13943
Số ĐKCB:
16/. TỨ DIỆP THẢO. Dạy con học lễ giáo - Lớp lá 1: Kỹ năng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi/ Tứ Diệp Thảo;
Khánh Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 39 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031522-31523
Kho thiếu nhi: TL.013950-13952
Số ĐKCB:
17/. TỨ DIỆP THẢO. Dạy con học lễ giáo - Lớp chồi 1: Kỹ năng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi/ Tứ Diệp Thảo;
Khánh Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 39 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031520-31521
Kho thiếu nhi: TL.013947-13949
Số ĐKCB:
18/. TỨ DIỆP THẢO. Dạy con học lễ giáo - Lớp mầm 2: Kỹ năng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi/ Tứ Diệp Thảo;
Khánh Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 40 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 372.21
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031518-31519
Kho thiếu nhi: TL.013944-13946
Số ĐKCB:
19/. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian. - H. : Dân Trí, 2022. - 21 cm
Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian/ Biên soạn: ETS; Minh họa: Studio của hổ trắng. - H. :
Dân trí, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031637-31638
Kho thiếu nhi: TL.014055-14057
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. HẢI PHẠM. Khám phá động vật 5 Châu - Châu Âu/ Hải Phạm, Nam Lê. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ
nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : hình ảnh minh họa ; 30 cm
Ký hiệu môn loại: 590
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031673-31677
Số ĐKCB:
2/. HẢI PHẠM. Khám phá động vật 5 Châu - Châu Mỹ/ Hải Phạm, Nam Lê. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ
nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : hình ảnh minh họa ; 30 cm
Ký hiệu môn loại: 590
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031683-31687
Số ĐKCB:
3/. HẢI PHẠM. Khám phá động vật 5 châu - Châu Á/ Hải Phạm, Nam Lê. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ
Việt Nam, 2022. - 35 tr. : hình ảnh minh họa ; 30 cm
Ký hiệu môn loại: 590
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031688-31692
Số ĐKCB:
4/. HẢI PHẠM. Khám phá động vật 5 Châu - Châu Đại Dương/ Hải Phạm, Nam Lê. - Tái bản lần 1. -
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : hình ảnh minh họa ; 30 cm
Ký hiệu môn loại: 590
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031678-31682
Số ĐKCB:
5/. HẢI PHẠM. Khám phá động vật 5 Châu - Châu Phi/ Hải Phạm, Nam Lê. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ
nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : hình ảnh minh họa ; 30 cm
Ký hiệu môn loại: 590
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031693-31697
Số ĐKCB:
6/. HOÀNG ANH ĐỨC. Kể chuyện khoa học SCI-Tales - Tại sao nước biển mặn?: 3-10t/ Hoàng Anh
Đức; Tranh: Lộc Linh, Hồng An. - In lần thứ 2. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 20
cm. - (Tủ sách tò mò)
Ký hiệu môn loại: 553.7
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031639-31640
Kho thiếu nhi: TL.014058-14060
Số ĐKCB:
7/. HOÀNG ANH ĐỨC. Kể chuyện khoa học SCI-Tales - Cá có ngủ không?: 3-10t/ Hoàng Anh Đức;
Tranh: Lộc Linh, Hồng An. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách tò mò)
Ký hiệu môn loại: 597
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031641-31642
Kho thiếu nhi: TL.014061-14063
Số ĐKCB:
8/. HUỲNH VĂN ÚT. Bài tập hay và khó hóa học 10: Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông
mới/ Huỳnh Văn Út. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 263 tr. : bảng ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 546.076
Kho đọc: VL.021099
Kho mượn: PM.037416-37417
Kho Lưu động: LL.035814-35815
Số ĐKCB:
9/. ZURCHER, MURIEL. Em biết gì? Thế giới vi khuẩn/ Muriel Zurcher; Minh họa: Nicolas André; Dịch:
Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2023. - 30 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 579.3
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031544-31545
Kho thiếu nhi: TL.013983-13985
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. HOUDÉ, OLIVIER. Em biết gì? Não bộ/ Olivier Houdé, Grégoire Borst; Minh họa: Mathilde Laurent;
Dịch: Minh Nguyệt. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 612.82
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031548-31549
Kho thiếu nhi: TL.013989-13991
Số ĐKCB:
2/. PALTSEV, MIKHAIL ALEXANDROVICH. Du hành vào thế giới y học tự cổ chí kim/ Mikhail
Alexandrovich Paltsev, Igor Moiseevich Kvetnoy; Minh hoạ: Albina Petrova; Dịch: Đỗ Ngọc Hợp.... - H.
: Kim Đồng, 2023. - 211 tr. : ảnh minh họa ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 610.9
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031510-31511
Kho thiếu nhi: TL.013932-13934
Số ĐKCB:
3/. RICH, PENELOPE. Câu chuyện về loài mèo: Những câu chuyện có thật về các chú mèo phi
thường/ Penelope Rich; Minh họa: Isabel Munoz; Dịch: Phương Hạ. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 96 tr. :
tranh màu ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 636.8
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031508-31509
Kho thiếu nhi: TL.013929-13931
Số ĐKCB:
4/. ROY, DIDIER. Em biết gì? Robot và trí tuệ nhân tạo/ Didier Roy, Pierre-Yves Oudeyer; Minh họa:
Laurent Bazart; Dịch: Thu Huế. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 629.892
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031546-31547
Kho thiếu nhi: TL.013986-13988
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. AN NHIÊN. 200 câu hỏi IQ cho trẻ - Trắc nghiệm IQ - Cấp độ 2: Giáo dục sớm phát triển trí não cho
trẻ/ An Nhiên. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Học vui - Vui học)
Ký hiệu môn loại: 793.73
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031492-31493
Kho thiếu nhi: TL.013908-13910
Số ĐKCB:
2/. AN NHIÊN. 200 câu hỏi IQ cho trẻ - Trắc nghiệm IQ - Cấp độ 1: Giáo dục sớm phát triển trí não cho
trẻ/ An Nhiên. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Học vui - Vui học)
Ký hiệu môn loại: 793.73
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031490-31491
Kho thiếu nhi: TL.013911-13913
Số ĐKCB:
3/. HUỲNH PHẠM HƯƠNG TRANG. Bí quyết vẽ ký họa/ Huỳnh Phạm Hương Trang. - Thanh Hóa :
Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 143 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm
Tóm tắt: Trình bày những bí quyết cần thiết để thực hiện thành công một bức ký họa. Giới thiệu
dụng cụ và các kỹ thuật cơ bản; nghiên cứu đề tài; ký họa hình dáng theo mẫu, bố cục và sắc bộ; từ ký
họa đến tranh; sửa chữa hoàn chỉnh tác phẩm
Ký hiệu môn loại: 743
Kho đọc: VL.021096
Kho mượn: PM.037410-37411
Kho Lưu động: LL.035808-35809
Số ĐKCB:
4/. Ký họa chân dung: Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học/ Biên soạn: Từ Hảo, Tạ Tiên
Lâm; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 47 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Bí
quyết hội họa)
Tóm tắt: Trình bày các cách ký họa chân dung từ cơ bản, thực tế, toàn diện, dễ hiểu, đễ học về
các bộ phận trên cơ thể người
Ký hiệu môn loại: 743.42
Kho đọc: VL.021097
Kho mượn: PM.037412-37413
Kho Lưu động: LL.035810-35811
Số ĐKCB:
5/. Nhạc lý cơ bản/ Thiên Kim b.s. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 95 tr. : hình vẽ, bảng ; 27
cm
Phụ lục: tr. 87-95
Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về âm nhạc với khuông nhạc, khóa nhạc, nốt nhạc, các cung,
nửa cung và cách phân biệt nốt tròn, nốt trắng, móc đơn, móc kép, dấu thăng, dấu giáng...
Ký hiệu môn loại: 781.2
Kho đọc: VL.021098
Kho mượn: PM.037414-37415
Kho Lưu động: LL.035812-35813
Số ĐKCB:
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
1/. BLACKFORD, HARRIET. Cầu vồng là gì? = What is a rainbow?/ Harriet Blackford ; Minh họa: Mike
Henson ; Dịch: Khúc Đăng Duy Anh. - H. : Công Thương, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Khoa
học dành cho tuổi chập chững)
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031669-31670
Kho thiếu nhi: TL.014079-14081
Số ĐKCB:
2/. BLACKFORD, HARRIET. Mặt trời đi đâu? = Where does the sun go?/ Harriet Blackford ; Minh họa:
Mike Henson ; Dịch: Khúc Đăng Duy Anh. - H. : Công Thương, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Khoa học dành cho tuổi chập chững)
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031667-31668
Kho thiếu nhi: TL.014082-14084
Số ĐKCB:
3/. BLACKFORD, HARRIET. Tại sao chúng ta đi ị? = Why do we poo?/ Harriet Blackford; Minh họa:
Mike Henson ; Dịch: Khúc Đăng Duy Anh. - H. : Công Thương, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. -
(Khoa học dành cho tuổi chập chững)
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031665-31666
Kho thiếu nhi: TL.014085-14087
Số ĐKCB:
4/. BLACKFORD, HARRIET. Tại sao mọi vật rơi xuống? = Why do things fall down/ Harriet Blackford;
Minh họa: Mike Henson ; Dịch: Khúc Đăng Duy Anh. - H. : Công Thương, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21
cm. - (Khoa học dành cho tuổi chập chững)
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031671-31672
Kho thiếu nhi: TL.014076-14078
Số ĐKCB:
5/. BRIGHT, RACHEL. Khủng long nhỏ làm hòa: Sách cho trẻ 3-7 tuổi/ Lời: Rachel Bright; Tranh:
Chris Chatterton; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo Dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Kĩ
năng ứng xử với bạn bè - Biết cách làm hòa)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031536-31537
Kho thiếu nhi: TL.013971-13973
Số ĐKCB:
6/. HỨA TĨNH. Rừng có từ đâu?/ Hứa Tĩnh; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. : Kim Đồng, 2023. - 37 tr. : tranh
màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031580-31586
Kho thiếu nhi: TL.014007-14009
Số ĐKCB:
7/. JOYCE, MELANIE. Câu chuyện về những nhà thám hiểm: Những câu chuyện lí thú cùng các bài
học quý giá/ Melanie Joyce; Tranh: Gabriele Tafuni; Dịch: Bích Lộc. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 48 tr. :
tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031506-31507
Kho thiếu nhi: TL.013926-13928
Số ĐKCB:
8/. KHÚC KHÚC. Nơi xây nhà/ Khúc Khúc; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. : Kim Đồng, 2023. - 37 tr. : tranh
màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031566-31572
Kho thiếu nhi: TL.014001-14003
Số ĐKCB:
9/. KOBAYASHI HOSHI. Cùng nhau hòa tan nào! = Let's mix!/ Kobayashi Hoshi; Minh họa: Akira;
Dịch: Caroline Phan. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Ehon - Song
ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031623-31624
Kho thiếu nhi: TL.014037-14039
Số ĐKCB:
10/. KOBAYASHI HOSHI. Những hình khối vui vẻ = Joyful Shapes/ Kobayashi Hoshi; Minh họa: Akira;
Dịch: Caroline Phan. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Ehon - Song
ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031621-31622
Kho thiếu nhi: TL.014034-14036
Số ĐKCB:
11/. KOBAYASHI HOSHI. Trốn tìm cùng động vật = Playing hide and seek with animals/ Kobayashi
Hoshi; Minh họa: Akira; Dịch: Caroline Phan. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ
sách Ehon - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031617-31618
Kho thiếu nhi: TL.014025-14027
Số ĐKCB:
12/. KOBAYASHI HOSHI. Trốn tìm cùng rau củ quả = Playing hide and seek with fruits and
vegetables/ Kobayashi Hoshi; Minh họa: Akira; Dịch: Caroline Phan. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. :
tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031625-31626
Kho thiếu nhi: TL.014028-14030
Số ĐKCB:
13/. LA LẠC. Kem đến từ đâu vậy nhỉ?/ La Lạc; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. : Kim Đồng, 2023. - 37 tr. :
tranh màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031550-31551
Kho thiếu nhi: TL.013992-13994
Số ĐKCB:
14/. LÊ THỊ THIÊN HƯƠNG. Tặng bé bốn mùa: Thơ thiếu nhi/ Lê Thị Thiên Hương; Vẽ: Lê Huyền
Trang. - H. : Kim Đồng, 2023. - 49 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031615-31616
Kho thiếu nhi: TL.014022-14024
Số ĐKCB:
15/. NGÔ PHÀM. Giống hay không giống?/ Ngô Phàm; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. : Kim Đồng, 2023. - 37
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031601-31607
Kho thiếu nhi: TL.014016-14018
Số ĐKCB:
16/. ÔN ĐÌNH NHÂN. Em gái lại khóc rồi!/ Ôn Đình Nhân; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. : Kim Đồng, 2023. -
41 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031552-31558
Kho thiếu nhi: TL.013995-13997
Số ĐKCB:
17/. ÔN ĐÌNH NHÂN. Làm thế nào bạn biết được nhỉ?/ Ôn Đình Nhân; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. : Kim
Đồng, 2023. - 41 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031573-31579
Kho thiếu nhi: TL.014004-14006
Số ĐKCB:
18/. PHILIP, SIMON. Tớ muốn ăn bánh!: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi/ Simon Philip, Lucia Gaggiotti;
Dịch: Kim Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031530-31531
Kho thiếu nhi: TL.013962-13964
Số ĐKCB: 19/. PHILIP, SIMON. Tớ muốn chia sẻ: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi/ Simon Philip, Lucia Gaggiotti;
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
Dịch: Kim Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031532-31533
Kho thiếu nhi: TL.013965-13967
Số ĐKCB:
20/. PHILIP, SIMON. Tớ muốn chiến thắng!: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi/ Simon Philip, Lucia Gaggiotti;
Dịch: Kim Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2023. - 40 tr. : tranh màu ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031526-31527
Kho thiếu nhi: TL.013956-13958
Số ĐKCB:
21/. PHILIP, SIMON. Tớ muốn hét lên!: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi/ Simon Philip, Lucia Gaggiotti;
Dịch: Kim Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 23 cm
Ký hiệu môn loại: 813
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031528-31529
Kho thiếu nhi: TL.013959-13961
Số ĐKCB:
22/. SATOH YUR. Vì sao tớ giận dữ = Why am i feeling so angry!/ Satoh Yur; Dịch: Caroline Phan. - H.
: Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031619-31620
Kho thiếu nhi: TL.014031-14033
Số ĐKCB:
23/. SCHOMBURG, ANDREA. Sóc và chim thành bạn: Sách cho trẻ 3-7 tuổi/ Lời: Andrea Schomburg;
Tranh: Barbara Rottgen, Sean Julian; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo Dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh
màu ; 23 cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết hòa nhập)
Ký hiệu môn loại: 833
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031542-31543
Kho thiếu nhi: TL.013980-13982
Số ĐKCB:
24/. SMALLMAN, STEVE. Gấu nhỏ làm bạn cùng rùa: Sách cho trẻ 3-7 tuổi/ Lời: Steve Smallman;
Tranh: Caroline Pedler; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo Dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. -
(Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết giúp đỡ)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031540-31541
Kho thiếu nhi: TL.013977-13979
Số ĐKCB:
25/. SMALLMAN, STEVE. Gấu nhỏ mông to: Sách cho trẻ 3-7 tuổi/ Lời: Steve Smallman; Tranh:
Emma Yarlett; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo Dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Kĩ năng
ứng xử với bạn bè - Biết chấp nhận khuyết điểm của nhau)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031534-31535
Kho thiếu nhi: TL.013968-13970
Số ĐKCB:
26/. TAKAHASHI HOSH. Ôi ôi xấu hổ = Oh, dear, i feel so embarrassed!/ Takahashi Hosh; Dịch:
Caroline Phan. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031629-31630
Kho thiếu nhi: TL.014043-14045
Số ĐKCB:
27/. TAKAHASHI HOSHI. Tớ ấm ức lắm đấy! = I feel it is so unfair/ Takahashi Hoshi; Dịch: Caroline
Phan. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031631-31632
Kho thiếu nhi: TL.014046-14048
Số ĐKCB:
28/. TAKAHASHI NEKO. Sao tớ buồn thế này = Why am i feeling so sad?/ Takahashi Neko; Dịch:
Caroline Phan. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.63
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031627-31628 Số ĐKCB:
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
Kho thiếu nhi: TL.014040-14042
29/. TAM GIÁC LONG. Chúng mình không cãi nhau nữa!/ Tam Giác Long ; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. :
Kim Đồng, 2023. - 37 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031608-31614
Kho thiếu nhi: TL.014019-14021
Số ĐKCB:
30/. TÂM VIỄN. Cháu nhìn thấy rồi!/ Tâm Viễn; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. : Kim Đồng, 2023. - 37 tr. :
tranh màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031587-31593
Kho thiếu nhi: TL.014010-14012
Số ĐKCB:
31/. THÁI HÀ. Tớ không dốt toán, tớ chỉ giỏi theo một cách riêng!: 6+/ Lời: Thái Hà; Minh họa: Virgo
Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 33 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé) (Trẻ
là thiên tài theo một cách riêng)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031651-31652
Kho thiếu nhi: TL.014106-14108
Số ĐKCB:
32/. THÁI HÀ. Tớ là một kẻ mộng mơ!: 6+/ Lời: Thái Hà; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội,
2023. - 33 tr. : minh họa ; 20 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé) (Trẻ là thiên tài theo một cách
riêng)
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031653-31654
Kho thiếu nhi: TL.014103-14105
Số ĐKCB:
33/. TRẦN HÁN DỤC. Dưới đáy đại dương/ Trần Hán Dục; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. : Kim Đồng, 2023. -
41 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031594-31600
Kho thiếu nhi: TL.014013-14015
Số ĐKCB:
34/. TRIỆU TUYẾT NGÂM. Đoán xem tớ là ai?/ Triệu Tuyết Ngâm; Dịch: Lư Diệu Huy. - H. : Kim
Đồng, 2023. - 41 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chạm tay vào khoa học)
Ký hiệu môn loại: 895.13
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031559-31565
Kho thiếu nhi: TL.013998-14000
Số ĐKCB:
35/. Truyện tranh tư duy cho bé tập nói, tập đọc: Phát triển: Ngôn ngữ. Trí tưởng tượng. Khả năng quan
sát. Khả năng tư duy/ Biên soạn: Mai Hương; Minh họa: T - Books. - In lần thứ 3. - H. : Phụ Nữ Việt
Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 29 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031504-31505
Kho thiếu nhi: TL.013923-13925
Số ĐKCB:
36/. Truyện tư duy hình ảnh cho bé - Những câu chuyện về sự kiên trì, chăm chỉ, cẩn thận: 3+/ Biên
soạn: Mai Hương; Minh họa: T - Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 135 tr. : tranh
màu ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031498-31499
Kho thiếu nhi: TL.013914-13916
Số ĐKCB:
37/. Truyện tư duy hình ảnh cho bé - Những câu chuyện về yêu thương, chia sẻ: 3+/ Biên soạn: Mai
Hương; Minh họa: T - Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 135 tr. : tranh màu ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031502-31503
Kho thiếu nhi: TL.013920-13922
Số ĐKCB: 38/. Truyện tư duy hình ảnh cho bé - Những câu chuyện về lòng hiếu thảo, sự trung thực, khiêm tốn:
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 5-2024
3+/ Biên soạn: Mai Hương; Minh họa: T - Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 139 tr. :
tranh màu ; 24 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031500-31501
Kho thiếu nhi: TL.013917-13919
Số ĐKCB:
39/. WARNES, TIM. Chuột chũi làm bạn cùng cá sấu: Sách cho trẻ 3-7 tuổi/ Lời và tranh: Tim Warnes;
Thu Huyền dịch. - H. : Giáo Dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn
bè - Biết cách kết bạn)
Ký hiệu môn loại: 823
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.031538-31539
Kho thiếu nhi: TL.013974-13976
Số ĐKCB:
Trang 13