THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. HAY, LOUISE. 3 tuần chữa lành cuộc sống: Phép mầu từ gương : Dành tặng tất cả những ai sẵn
sàng trải nghiệm = Mirror work : 21 days to heal your life/ Louise Hay; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức,
2023. - 223 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp bạn chữa lành trong cuộc sống sau 3 tuần: Quan tâm bản
thân ở cấp độ sâu, tự tin vào sự dẫn dắt nội tâm, nhận thức được những món quà của tâm hồn, vượt
qua sự kháng cự trước thay đổi, thúc đẩy lòng tự tôn, vun đắp tình yêu thương và lòng trắc ẩn
Ký hiệu môn loại: 158.1
Kho mượn: PM.037548-37549
Kho Lưu động: LL.035947-35949
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. BANDY, ALICE. Sáng suốt về tiền bạc: Trí tuệ tâm linh phát triển tự do tài chính = The wisdom of
money/ Alice Bandy; Đông Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 220 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm
Tóm tắt: Dẫn dắt từng bước trong quá trình tạo ra sự thịnh vượng và an lạc mới cho cuộc sống của
bản thân, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về tiền bạc bằng cách đặt ra mục đích rõ ràng, tìm ra những
trở ngại ngăn cản bạn đến với cuộc sống mình mong muốn và dành thời gian loại bỏ chúng
Ký hiệu môn loại: 332.024
Kho đọc: VL.021238
Kho mượn: PM.037694-37695
Kho Lưu động: LL.036094-36095
Số ĐKCB:
2/. BERNSTEIN, BEN. Đập tan nỗi lo thi cử: Bí kíp bình tĩnh, tự tin và tập trung trong mọi kỳ thi = Crush
your test anxiety/ Ben Bernstein; Dịch: Thy Anh, Thu Mai. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 438
tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Đưa ra mô hình nhằm cải thiện kết quả thi cử bằng cách chỉ ra nền tảng thực sự của
thành công: Bình tĩnh, tự tin và tập trung trong suốt quá trình chuẩn bị và làm bài thi
Ký hiệu môn loại: 371.26019
Kho đọc: VL.021257
Kho mượn: PM.037731-37732
Kho Lưu động: LL.036130-36131
Số ĐKCB:
3/. BOYES, KAREN TUI. Học thông minh: Bí quyết rèn trí nhớ, luyện tư duy và chinh phục điểm cao
trong các kỳ thi = Study smart/ Karen Tui Boyes; Minh Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 166 tr. : ảnh
; 21 cm
Tóm tắt: Những chiến lược cụ thể sẽ giúp bạn cải thiện khả năng tư duy và ghi nhớ, kèm theo
những mẹo học tập đơn giản mà hiệu quả: Bí quyết nhớ lại nhanh; ghi nhớ hiệu quả; ghi chú hiệu quả;
duy trì động lực học tập; kỹ năng đọc nhanh; học từ sai lầm và thất bại; thiết lập mục tiêu; quản lý thời
gian; kỹ năng làm bài thi
Ký hiệu môn loại: 370.15
Kho đọc: VL.021254
Kho mượn: PM.037725-37726
Kho Lưu động: LL.036124-36125
Số ĐKCB: 4/. Bộ luật Dân sự (hiện hành). - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 263 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Dân sự, gồm 689 điều với những qui định chung và qui định cụ
thể về việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; cá nhân và pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác
và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự; tài sản; giao dịch dân sự; quyền sở
hữu và quyền khác đối với tài sản, cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 349.597
Kho đọc: VL.021287
Kho mượn: PM.037791-37792
Kho Lưu động: LL.036190-36191
Số ĐKCB:
5/. Bộ luật Hình sự (hiện hành): (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). - H. : Nxb. Hà Nội,
2023. - 351 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Hình sự gồm các điều khoản cơ bản, hiệu lực, tội phạm,
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình
phạt, thời hiệu thi hành bản án, xóa án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội... cùng
các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 345.597
Kho đọc: VL.021290
Kho mượn: PM.037797-37798
Kho Lưu động: LL.036196-36197
Số ĐKCB: 6/. Bộ luật Lao động (hiện hành). - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 158 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động với những qui định chung và qui định cụ thể về việc
làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi
làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; kỷ
luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn và vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động
nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn...
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Kho đọc: VL.021286
Kho mượn: PM.037789-37790
Kho Lưu động: LL.036188-36189
Số ĐKCB:
7/. Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành): (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022). - H. : Nxb. Hà Nội,
2023. - 322 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ Luật Tố tụng dân sự;
những nguyên tắc cơ bản; thẩm quyền của toà án; cơ quan tiến hành tố tụng; người tiến hành tố tụng
và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; thành phần giải quyết vụ việc dân sự; chứng minh và chứng
cứ; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác; cấp, tống đạt, thông báo văn
bản tố tụng; khởi kiện và thụ lý vụ án...
Ký hiệu môn loại: 347.597
Kho đọc: VL.021288
Kho mượn: PM.037793-37794
Kho Lưu động: LL.036192-36193
Số ĐKCB:
8/. Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành): (sửa đổi, bổ sung năm 2021). - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 331
tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Tố tụng hình sự gồm những quy định chung, khởi tố, điều tra
vụ án hình sự, truy tố, xét xử vụ án hình sự, một số quy định về thi hành bản án, quyết định của Tòa án,
xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục đặc biệt, hợp tác quốc tế và các điều
khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 345.597
Kho đọc: VL.021289
Kho mượn: PM.037795-37796
Kho Lưu động: LL.036194-36195
Số ĐKCB:
9/. Các quyền cơ bản của trẻ em/ Đăng Trường b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 131 tr. ; 21 cm. - (Tủ
sách Kiến thức phổ thông)
Thư mục: tr. 128
Tóm tắt: Khái niệm về trẻ em và quyền trẻ em. Trình bày các nguyên tắc của Liên hiệp quốc về
quyền trẻ em. Công ước quốc tế về quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 342.08772
Kho đọc: VL.021278
Kho mượn: PM.037773-37774
Kho Lưu động: LL.036172-36173
Số ĐKCB:
10/. Câu đố luyện trí thông minh/ Sưu tầm, biên soạn: Đỗ Cao. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 99 tr. ; 21
cm
Tóm tắt: Trình bày các câu đố luyện trí thông minh về tự nhiên, vũ trụ, con người, động vật, thực
vật, các loại bánh và công cụ sản xuất
Ký hiệu môn loại: 398.609597
Kho đọc: VL.021262 Số ĐKCB:
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Kho mượn: PM.037741-37742
Kho Lưu động: LL.036140-36141
11/. Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh/ Sưu tầm, biên soạn: Đỗ Cao. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 99 tr. ;
21 cm
Tóm tắt: Trình bày câu đố về các nhân vật lịch sử, đại danh Trần Quốc Toản, Kim Đồng, Thánh
Giống,...
Ký hiệu môn loại: 398.609597
Kho đọc: VL.021263
Kho mượn: PM.037743-37744
Kho Lưu động: LL.036142-36143
Số ĐKCB: 12/. Câu đố thử thách trí tuệ/ Ramus Hoài Nam b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 99 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày câu đố thử thách trí tuệ về con số, chữ nghĩa, đồ dùng học tập, cơ thể con
người, đồ vật, công việc, sự việc
Ký hiệu môn loại: 398.609597
Kho đọc: VL.021264
Kho mượn: PM.037745-37746
Kho Lưu động: LL.036144-36145
Số ĐKCB:
13/. CHUNG JU YUNG. Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách: Tự truyện "Born of This Land"
của nhà sáng lập Hyundai. Tinh thần, ý chí, nghị lực quyết định tất cả! = Born of this land/ Chung Ju
Yung; Phạm Hồng Phương dịch. - Tái bản. - H. : Dân Trí, 2023. - 527 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Chung Ju Yung - người sáng lập, cố chủ tịch Tập
đoàn Hyundai với những bài học lớn về khát vọng và dũng khí cho mỗi cá nhân, từ hai bàn tay trắng đã
trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử các tập đoàn công nghiệp hàng đầu
Hàn Quốc và Châu Á
Ký hiệu môn loại: 338.76292092
Kho đọc: VL.021234
Kho mượn: PM.037688-37689
Kho Lưu động: LL.036088-36089
Số ĐKCB:
14/. Đám cưới người Việt xưa và nay/ Bùi Xuân Mỹ b.s.. - H. : Hồng Đức, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. - (Tủ
sách Tìm hiểu văn hóa)
Phụ lục: tr. 246-249, Thư mục: tr. 234-245
Tóm tắt: Giới thiệu về phong tục cưới hỏi truyền thống; các tập tục - nghi lễ trước đám cưới; những
nét độc đáo, khác biệt của văn hóa hôn nhân tại từng vùng miền, từ nghi thức chuẩn bị hôn nhân cho
đến những món ăn trong mâm cỗ ngày cưới của những địa phương tiêu biểu
Ký hiệu môn loại: 395.2209597
Kho đọc: VL.021271
Kho mượn: PM.037759-37760
Kho Lưu động: LL.036158-36159
Số ĐKCB:
15/. Giải quyết tranh chấp hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai - Phát hiện vi phạm và xử lý vướng
mắc: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Quang Đạo (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Oanh. - Xuất bản lần thứ 2,
có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 443 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 428-434
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp hành chính trong lĩnh vực quản
lý đất đai; phòng ngừa sai sót của cơ quan hành chính nhà nước khi ban hành quyết định hành chính,
thực hiện hành vi hành chính về quản lý và sử dụng đất đai; một số kinh nghiệm rút ra từ các sai sót
của tòa án trong quá trình xét xử các vụ án hành chính về lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai
Ký hiệu môn loại: 346.597043
Kho đọc: VL.021276
Kho mượn: PM.037769-37770
Kho Lưu động: LL.036168-36169
Số ĐKCB:
16/. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Các bản Hiến pháp năm 2013 - 1992 -
1980 - 1959 - 1946. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 226 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các quy
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn
hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương...
Ký hiệu môn loại: 342.597023
Kho đọc: VL.021279
Kho mượn: PM.037775-37776
Kho Lưu động: LL.036174-36175
Số ĐKCB:
17/. HOÀNG HẢI VÂN. Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng/ Hoàng Hải Vân, Tấn Tú.
- Nối bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 231 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp loạt ký sự giới thiêu về cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn quan trọng nhất
trong suốt 20 năm hoạt động tình báo của thiếu tướng Đặng Trần Đức (Ba Quốc) - Ông tướng tình báo
bí ẩn cùng những điệp vụ siêu hạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Ký hiệu môn loại: 355.3432092
Kho đọc: VL.021243
Kho mượn: PM.037704-37705
Kho Lưu động: LL.036104-36105
Số ĐKCB:
18/. HỒ THANH HỚN. Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt
Nam hiện nay/ Hồ Thanh Hớn. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 294 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 277-289
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vai trò pháp luật trong giữ gìn phát huy giá trị văn
hóa truyền thống; thực trạng vai trò pháp luật trong giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt
Nam; đề xuất quan điểm và các giải pháp bảo đảm phát huy vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát
huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 344.59709
Kho đọc: VL.021277
Kho mượn: PM.037771-37772
Kho Lưu động: LL.036170-36171
Số ĐKCB:
19/. JAYADEVAN P. K.. Xiaomi - Hành trình một công ty khởi nghiệp trở thành thương hiệu toàn cầu/
Jayadevan P.K.; Nghi Phương dịch. - H. : Dân Trí, 2022. - 247 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Kể về hành trình của Xiaomi từ một công ty phần mềm ít được biết đến ở Bắc Kinh Trung
Quốc đã vươn lên trở thành một công ty điện thoại thông minh lớn thứ ba trên thế giới
Ký hiệu môn loại: 338.4762138
Kho đọc: VL.021228
Kho mượn: PM.037676-37677
Kho Lưu động: LL.036076-36077
Số ĐKCB:
20/. JEONG SEON YONG. Học về tiền: Cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có/ Jeong Seon - Yong; Lã
Thị Hà Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 299 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện của một người cha có năm tỷ won tài sản truyền lại những nguyên
tắc cơ bản về kinh tế và bí quyết làm giàu cho con cái, chứa đựng tất cả những bí mật trong mọi vấn đề
như thu nhập, chi phí, tư duy, những gì quan trọng nhất để đạt được giàu có, cách huy động tiền và
cách đầu tư để kiếm tiền
Ký hiệu môn loại: 332.024
Kho đọc: VL.021237
Số ĐKCB:
21/. KAPLAN, FRED. Vùng tối: Lịch sử bí ẩn của chiến tranh mạng = Dark territory/ Fred Kaplan;
Ch.b.: Phạm Văn Thiều...; Nguyễn Huy Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 437 tr. ; 21 cm.
- (Khoa học khám phá)
Tóm tắt: Biên niên sử về chiến tranh mạng từ lúc khởi đầu cho đến nay và những nguy cơ ảnh
hưởng đến tương lai
Ký hiệu môn loại: 363.325
Kho đọc: VL.021247
Kho mượn: PM.037712-37713
Kho Lưu động: LL.036112-36113
Số ĐKCB: 22/. Kể chuyện gương hiếu học và những người con trung hiếu/ Trường Khang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội,
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
2022. - 219 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách truyền thống)
Thư mục: tr. 216
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể cuộc đời, sự nghiệp các tấm gương điển hình tiêu biểu hiếu
học và trung hiếu trong lịch sử nước Việt như: Nguyễn Quan Nho, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Lê
Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo...
Ký hiệu môn loại: 371.30922
Kho đọc: VL.021253
Kho mượn: PM.037723-37724
Kho Lưu động: LL.036122-36123
Số ĐKCB:
23/. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử tại Việt Nam trong bối cảnh
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sách chuyên khảo/ B.s.: Vũ Thành Luân (ch.b.), Ngô Tuấn
Kiệt, Nguyễn Thuỳ Ngân, Lê Tiến Thành. - H. : Công An Nhân Dân, 2023. - 239 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 235-236, Phụ lục: tr. 205-234
Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin
điện tử tại Việt Nam; tình hình, bối cảnh, thực trạng liên quan đến khai báo tạm trú cho người nước
ngoài qua trang thông tin điện tử Việt Nam; khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại một số nước trên
thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Phương hướng nâng cao hiệu quả khai báo tạm trú cho người Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư
Ký hiệu môn loại: 353.4840285
Kho đọc: VL.021241
Kho mượn: PM.037700-37701
Kho Lưu động: LL.036100-36101
Số ĐKCB:
24/. KIỀU HIẾU. Học cách học: Bàn về kỹ năng tư duy cho sinh viên đại học/ Kiều Hiếu. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 159 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Đưa ra những lý giải và gợi ý khác nhau về việc học giúp các bạn sinh viên nhìn thấy
hành vi học tập và tư duy của mình để lựa chọn được phương pháp học tập phù hợp
Ký hiệu môn loại: 378.170281
Kho đọc: VL.021256
Kho mượn: PM.037729-37730
Kho Lưu động: LL.036128-36129
Số ĐKCB:
25/. Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và nay/ Bùi Xuân Mỹ b.s.. - H. : Hồng Đức, 2023. - 387 tr. ; 21
cm
Thư mục: tr. 369-372
Tóm tắt: Tìm hiểu những suy nghĩ, khát vọng vươn tới một cuộc sống tốt đẹp của người xưa, để
bảo tồn và áp dụng cho hợp với thời nay khi nhiều tập tục không còn phù hợp với hoàn cảnh mới, đồng
thời cũng loại bỏ những hủ tục, những điều mê tín dị đoan, không khoa học. Những văn hóa, lễ nghi -
tập tục vủa con người từ sơ sinh, thơ ấu cho đếnkhi về già tang ma hay những lễ nghi về thờ phụng tổ
tiên...
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.021273
Kho mượn: PM.037763-37764
Kho Lưu động: LL.036162-36163
Số ĐKCB:
26/. Luật Doanh nghiệp (hiện hành): (sửa đổi, bổ sung năm 2022). - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 239 tr. ;
21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Doanh nghiệp gồm những quy định chung và quy định cụ thể về
thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nuớc; công ty cổ phần; công
ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp cùng
các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 346.59707
Kho đọc: VL.021285
Kho mượn: PM.037787-37788
Kho Lưu động: LL.036186-36187
Số ĐKCB:
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
27/. Luật phòng, chống ma túy và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao Động, 2022. - 291 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung, trách nhiệm phòng, chống ma túy, kiểm soát các hoạt
động hợp pháp liên quan đến ma túy...
Ký hiệu môn loại: 345.597
Kho đọc: VL.021281
Kho mượn: PM.037779-37780
Kho Lưu động: LL.036178-36179
Số ĐKCB:
28/. Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành): (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022). - H. : Nxb. Hà Nội,
2023. - 219 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009,
2019, 2022 với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền tác giả và quyền liên quan, quyền
sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các điều khoản thi
hành
Ký hiệu môn loại: 346.597048
Kho đọc: VL.021284
Kho mượn: PM.037785-37786
Kho Lưu động: LL.036184-36185
Số ĐKCB:
29/. Luật Tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành/ Giới thiệu: Minh Ngọc. - H. : Lao Động, 2022.
- 227 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tiếp công dân và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; quy định quy trình tiếp công dân; quy định về thẩm
quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng...
Ký hiệu môn loại: 342.597
Kho đọc: VL.021280
Kho mượn: PM.037777-37778
Kho Lưu động: LL.036176-36177
Số ĐKCB:
30/. Luật Tố tụng hành chính (hiện hành): Sửa đổi, bổ sung năm 2019. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 271
tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu Luật Tố tụng hành chính với những quy định chung và những quy định cụ thể
về thẩm quyền của tòa án; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người
tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, các biện pháp
khẩn cấp tạm thời...
Ký hiệu môn loại: 342.597066
Kho đọc: VL.021282
Kho mượn: PM.037781-37782
Kho Lưu động: LL.036180-36181
Số ĐKCB:
31/. Luật về thuế (hiện hành): Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật
Thuế giá trị gia tăng. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2023. - 158 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh
nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
với những quy định pháp luật chung và cụ thể về căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, thời điểm
tính thuế, biểu thuế... cũng như các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.59705
Kho đọc: VL.021283
Kho mượn: PM.037783-37784
Kho Lưu động: LL.036182-36183
Số ĐKCB:
32/. LƯU VĨ. Tiền đẻ ra tiền: Thay tư duy đổi cách làm giàu bền vững/ Lưu Vĩ; Lê Tiến Thành dịch. -
Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 238 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Chia sẻ những nguyên tắc đơn giản nhưng chính là chân lý của việc kiếm tiền, cụ thể
như: thay đổi quan niệm tài chính, phải có mục tiêu rõ ràng, kiếm tiền cần tính toán, phát triển nguồn
vốn, kích hoạt nguồn vốn, khôn khéo đầu tư, tiết kiệm, không chạy theo trào lưu...
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Ký hiệu môn loại: 332.02401
Kho đọc: VL.021236
Kho mượn: PM.037692-37693
Kho Lưu động: LL.036092-36093
Số ĐKCB:
33/. MAMA, RABBI. Bí quyết dạy con về tiền bạc của mẹ Do Thái/ Rabbi Mama; Phạm Thị Vân dịch. -
H. : Hồng Đức, 2022. - 295 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Ba mục tiêu hàng đầu trong nền giáo dục để trở nên giàu có của người Do Thái chính là
tính đơn giản, niềm vui và kết quả xuất sắc. Người Do Thái không chỉ biết được nguyên lý vận dụng của
tiền bạc của họ mà có khả năng nhìn thấu bản chất vấn đề trong cuộc sống, đưa những định hướng và
tiêu chuẩn đúng đắn để mỗi người có thể tự tìm ra câu trả lời tồn tại trong chính mình
Ký hiệu môn loại: 332.024
Kho đọc: VL.021231
Kho mượn: PM.037682-37683
Kho Lưu động: LL.036082-36083
Số ĐKCB:
34/. Nghi lễ và tập tục người Việt với phụ nữ/ Phạm Minh Thảo b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 131 tr. ;
21 cm. - (Tủ sách Văn hóa Truyền thống)
Thư mục: tr. 128-129
Tóm tắt: Giới thiệu các tập tục, nghi lễ trong hôn nhân, sinh nở và ma chay đối với phụ nữ các dân
tộc: Kinh, Tày, Dao, Mường, Thái, Nùng, Hmông, Sán Dìu, Hà Nhì Lô Lô, Brâu và phụ nữ Khơme
Ký hiệu môn loại: 395.14409597
Kho đọc: VL.021269
Kho mượn: PM.037755-37756
Kho Lưu động: LL.036154-36155
Số ĐKCB:
35/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh. - H. : Tri Thức,
2023. - 399 tr. ; 21 cm
ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian,
Thư mục: tr. 388-394
Tóm tắt: Khảo sát các khía cạnh khác nhau của luật tục như góc độ tiếp cận luật tục, nguồn gốc
và bản chất luật tục, các hình thức phát triển của luật tục, nội dung luật tục, việc thực thi luật tục, giá trị
luật tục, luật tục và luật pháp. Giới thiệu luật tục của một số tộc người như: Êđê, M'nông, Thái và người
Việt
Ký hiệu môn loại: 390.089009597
Kho đọc: VL.021274
Kho mượn: PM.037765-37766
Kho Lưu động: LL.036164-36165
Số ĐKCB:
36/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh. - H. : Tri Thức,
2023. - 318 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 311-313
Tóm tắt: Phác họa các nét chung về trang phục qua các thời đại dựng nước, thời phong kiến, thời
Pháp thuộc, từ năm 1945 tới nay. Giới thiệu trang phục cổ truyền của dân tộc Kinh, Mường, Tày -
Nùng, Thái, Dao, Mông, các dân tộc nói ngôn ngữ Tạng - Miến, các dân tộc ở miền núi phía Bắc, ở Tây
Nguyên, trang phục dân tộc Chăm, Khơme Nam Bộ, dân tộc Hoa
Ký hiệu môn loại: 391.009597
Kho đọc: VL.021272
Kho mượn: PM.037761-37762
Kho Lưu động: LL.036160-36161
Số ĐKCB:
37/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tứ bất tử: Bốn vị Thánh bất tử của Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh, Vũ Ngọc Khánh.
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 270 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 171-270
Tóm tắt: Giới thiệu về Tứ bất tử trong tâm thức dân gian Việt Nam và tư liệu thực địa và văn bản
thực địa về bốn vị thánh: Đức thánh Tản, Chử Đạo Tổ, Đức Thánh Dóng, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh
của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.4109597
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Kho đọc: VL.021266
Kho mượn: PM.037749-37750
Kho Lưu động: LL.036148-36149
Số ĐKCB:
38/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Vệ sinh an toàn thực phẩm/ Nguyễn Hùng Nguyệt b.s.. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2023. - 200 tr. ; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch)
Thư mục: tr. 195-197
Tóm tắt: Khái quát về vệ sinh an toàn thực phẩm; đại cương vi sinh vật trong thực phẩm; vấn đề
nhiễm độc thực phẩm và các nguyên nhân; vệ sinh ăn uống công cộng; kỹ thuật phân tích mối nguy và
điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) cùng toàn văn Luật An toàn Thực phẩm
Ký hiệu môn loại: 363.192
Kho đọc: VL.021245
Kho mượn: PM.037708-37709
Kho Lưu động: LL.036108-36109
Số ĐKCB:
39/. NGUYỄN MẠNH THẮNG. Phòng, chống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá": Chính luận và tiểu
phẩm/ Nguyễn Mạnh Thắng. - H. : Quân Đội Dân Nhân, 2023. - 192 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm các bải viết, tiểu phẩm phê phán thói hư, tật xấu đang tồn tại trong cán bộ, đảng
viên và tổ chức đảng ở cơ quan đơn vị, địa phương với những tầng nấc khác nhau, chỉ ra biện pháp,
định hướng tư tưởng đấu tranh quyết liệt, hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Kho đọc: VL.021225
Kho mượn: PM.037670-37671
Kho Lưu động: LL.036070-36071
Số ĐKCB:
40/. Những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam/ Nguyễn Văn Tân b.s.. - H. :
Nxb. Hà Nội, 2023. - 180 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hóa phổ thông)
Thư mục: tr. 175
Tóm tắt: Giới thiệu 14 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được công nhận Di sản hóa phi vật
thể đại diện của nhân loại như: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyê,
Dân ca quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hội Gióng ở Đền Phù Đổng và Đền Sóc, Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ
cúng Hùng Vương, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Dân ca ví, giặm xứ Nghệ...
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.021267
Kho mượn: PM.037751-37752
Kho Lưu động: LL.036150-36151
Số ĐKCB:
41/. PARTRIDGE, MATTHEW. Siêu cao thủ đầu tư: Bài học từ 20 nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới =
Superinvestors: Lessons from the greatest investors in history/ Matthew Partridge; Vũ Thành Tùng
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 331 tr. : ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr. 323-330
Tóm tắt: Giới thiệu các chiến lược bí mật của 20 nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới trên nhiều
tiêu chí như khả năng đầu tư xuất sắc, cách kiếm tiền, cách họ dạy cho các nhà đầu tư cá nhân thành
công như: David Ricardo, George Soros, Michael Steinhardt, Warren Buffet, Philip Fisher...
Ký hiệu môn loại: 332.6
Kho đọc: VL.021232
Kho mượn: PM.037684-37685
Kho Lưu động: LL.036084-36085
Số ĐKCB:
42/. PHẠM MINH THẢO. Nhà xưa, nếp cũ/ Phạm Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 159 tr. ; 21
cm. - (Tủ sách Truyền thống)
Thư mục: tr. 157
Tóm tắt: Giới thiệu về đời sống người xưa gồm: Nề nếp sinh hoạt, học hành, khoa cử, nghề
nghiệp, nhà ở và lễ tục vòng đời như: cưới hỏi, sinh con, tang ma, thờ cúng tổ tiên, bàn thờ gia tiên,
ngày giỗ
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.021268
Kho mượn: PM.037753-37754
Số ĐKCB:
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Kho Lưu động: LL.036152-36153
43/. Phát triển du lịch cộng đồng/ Nguyễn Văn Tân b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 175 tr. ; 21 cm. -
(Tủ sách Văn hóa phổ thông)
Thư mục: tr. 170-171
Tóm tắt: Trình bày vai trò, ý nghĩa của lễ hội truyền thống với việc phát triển du lịch cộng đồng;
giới thiệu các lễ hội tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 338.4791597
Kho đọc: VL.021240
Kho mượn: PM.037698-37699
Kho Lưu động: LL.036098-36099
Số ĐKCB:
44/. Phát triển du lịch sinh thái/ Biên soạn: Nguyễn Hà Anh, Việt Phương. - H. : Văn Hóa Dân Tộc,
2022. - 115 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 113
Tóm tắt: Trình bày kiến thức chung về du lịch sinh thái và phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng
đồng. Một số mô hình du lịch sinh thái thành công tại Việt Nam như: Mô hình du lịch sinh thái bền vững,
mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, mô hình trang trại kết hợp với du lịch sinh thái ở Thanh Hà...
Ký hiệu môn loại: 338.4791597
Kho đọc: VL.021229
Kho mượn: PM.037678-37679
Kho Lưu động: LL.036078-36079
Số ĐKCB:
45/. Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học. - H. : Chính trị Quốc Gia Sự Thật, 2022. - (Tủ sách
thường thức chính trị). - 21 cm
Q.1 : Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội. - 2022. - 143 tr.
Tóm tắt: Nội dung viết về chủ nghĩa xã hội là gì? Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đặc trưng của chủ
nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Ký hiệu môn loại: 335.423
Kho đọc: VL.021226
Kho mượn: PM.037672-37673
Kho Lưu động: LL.036072-36073
Số ĐKCB:
46/. TAN, ERNEST. Dạy con về tiền bạc: Tập cho trẻ thói quen quản lý tiền như chuyên gia = Raising
financially savvy kids/ Ernest Tan; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 229
tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp và lời khuyên giúp các bậc cha mẹ biết cách dạy con về quản lý
tiền bạc, giúp trẻ học được những thói quen tích cực về cách sử dụng và chi tiêu đồng tiền. Hướng dẫn
những bài tập thực tế để cha mẹ và trẻ có thể áp dụng ngay trong việc quản lý tiền bạc mỗi ngày
Ký hiệu môn loại: 332.024
Kho đọc: VL.021230
Kho mượn: PM.037680-37681
Kho Lưu động: LL.036080-36081
Số ĐKCB:
47/. THAKOR, MANISHA. Nói chuyện tiền bạc với bạn đời: Minh bạch tài chính, hạnh phúc trào dâng/
Manisha Thakor, Sharon Kedar; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 166 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 157-166
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cần thiết giúp các cặp vợ chồng hay các cặp đôi thống nhất với
nhau về vấn đề tài chính, giúp giảm nguy cơ tan vỡ do căng thẳng về tiền bạc và củng cố mối quan hệ
Ký hiệu môn loại: 332.024
Kho đọc: VL.021227
Kho mượn: PM.037674-37675
Kho Lưu động: LL.036074-36075
Số ĐKCB:
48/. Thành ngữ - Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam/ Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2023. -
446 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 145
Tóm tắt: Giới thiệu các thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam về cảnh đẹp quê hương đất
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
nước, tình cảm gia đình, kinh nghiệm ứng xử và trong lao động sản xuất
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Kho đọc: VL.021275
Kho mượn: PM.037767-37768
Kho Lưu động: LL.036166-36167
Số ĐKCB:
49/. THU DIỆP. Đợi đến tốt nghiệp thì đã muộn: Cẩm nang phát triển toàn diện của sinh viên đại học :
Dành cho lứa tuổi 17+/ Thu Diệp, Hoàng Hiểu Mẫn; An Lạc Group dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 343 tr.
; 21 cm. - (Trên đường trưởng thành)
Tóm tắt: Chia sẻ thực tế về việc lựa chọn chuyên ngành, có phương pháp học tập phù hợp, có
hướng tiếp cận đúng đắn về thực tiễn xã hội, tình bạn tình yêu, xây dựng kế hoạch tốt nghiệp và biết
cách quản lí bản thân; đưa ra những ví dụ thiết thực hướng tư duy dễ hiểu, những phương án hành động
bắt nhịp cùng thời đại, xen kẽ những trải nghiệm thực tiễn
Ký hiệu môn loại: 378.198
Kho đọc: VL.021255
Kho mượn: PM.037727-37728
Kho Lưu động: LL.036126-36127
Số ĐKCB:
50/. Thực hành giáo dục nhân cách giúp trẻ trưởng thành hạnh phúc và vững vàng/ Heary b.s.. - Tái
bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2023. - 190 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Thư mục trong chính văn
Tóm tắt: Hướng dẫn cách thực hành 9 điểm mạnh nhân cách gồm biết ơn, tử tế, hăng hái, ham
hiểu biết, tự chủ, kiên trì, sáng tạo, làm việc nhóm và hy vọng theo 5 phần: lý thuyết nền tảng và bằng
chứng khoa học; mức độ nhận biết theo từng giai đoạn của trẻ; cách trò chuyện với trẻ; gợi ý các hoạt
động thực hành để đưa điểm mạnh nhân cách đó trở thành văn hóa trong nhà trường và cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 370.1532
Kho đọc: VL.021251
Kho mượn: PM.037719-37720
Kho Lưu động: LL.036118-36119
Số ĐKCB:
51/. Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng/ Ngô Đức Thịnh ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 222
tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 212-219
Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo, ca nhạc cổ truyền; múa nghi lễ; tranh
thờ; văn hóa Đạo Mẫu; sinh hoạt Giáng bút - nhu cầu cảm hứng trong tâm thức tín ngưỡng của người
Việt; lễ hội cổ truyền
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Kho đọc: VL.021265
Kho mượn: PM.037747-37748
Kho Lưu động: LL.036146-36147
Số ĐKCB:
52/. TRẦN THỊ THU NGA. Bảo vệ môi trường - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ Trần Thị
Thu Nga, Đoàn Thị Thúy Loan. - H. : Công An Nhân Dân, 2023. - 303 tr. : bảng ; 21 cm
Thư mục: tr. 299-300, Phụ lục: tr. 221-298
Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về môi trường và bảo vệ môi trường, những kiến thức pháp
luật cũng như nội dung công tác bảo vệ môi trường trên thế giới và Việt Nam; công tác bảo vệ môi
trường ở Việt Nam, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam được rút ra từ thực tiễn công tác bảo vệ môi
trường của một số quốc gia trên thế giới
Ký hiệu môn loại: 363.7
Kho đọc: VL.021246
Kho mượn: PM.037710-37711
Kho Lưu động: LL.036110-36111
Số ĐKCB:
53/. TRẦN TĨNH. Cẩm nang phòng chống ma túy học đường cho học sinh tiểu học/ Trần Tĩnh, Trương
Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 66 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp cho các em nhỏ kiến thức để phòng chống tác hại của ma túy: Định nghĩa,
phân loại ma túy, tác hại của ma túy, mối liên quan giữa lối sống và hành vi nghiện ma túy, các kiến
thức pháp luật liên quan đến phòng chống ma túy cũng như các biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa ma
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
túy
Ký hiệu môn loại: 362.293071
Kho đọc: VL.021248
Kho mượn: PM.037714
Số ĐKCB:
54/. TRẦN TĨNH. Cẩm nang phòng chống ma túy học đường cho học sinh trung học cơ sở/ Trần Tĩnh,
Trương Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 123 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về nguy hại
của ma túy, tìm cách phòng chống và tránh xa tệ nạn xã hội nguy hiểm để có được cuộc sống lành
mạnh không ma túy trong học đường
Ký hiệu môn loại: 362.2930712
Kho đọc: VL.021249
Kho mượn: PM.037715-37716
Kho Lưu động: LL.036114-36115
Số ĐKCB:
55/. TRẦN TĨNH. Cẩm nang phòng chống ma túy học đường cho học sinh trung học phổ thông/ Trần
Tĩnh, Trương Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 135 tr. : ảnh minh họa ; 21
cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về nguy hại
của ma túy, tìm cách phòng chống và tránh xa tệ nạn xã hội nguy hiểm để có được cuộc sống lành
mạnh không ma túy trong học đường
Ký hiệu môn loại: 362.2930712
Kho đọc: VL.021250
Kho mượn: PM.037717-37718
Kho Lưu động: LL.036116-36117
Số ĐKCB:
56/. TRẦN VĂN LƯỢNG. Công tác vận động đồng bào Công giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở
khu vực biên giới biển/ Trần Văn Lượng. - H. : Công An Nhân Dân, 2023. - 255 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 246-251
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về Công giáo ở Việt Nam; lý luận và thực trạng vận động đồng
bào Công giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển của bộ đội biên phòng các tỉnh
Bắc miền Trung; dự báo tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào Công
giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển của bộ đội biên phòng các tỉnh Bắc miền
Trung
Ký hiệu môn loại: 355.35109597
Kho đọc: VL.021242
Kho mượn: PM.037702-37703
Kho Lưu động: LL.036102-36103
Số ĐKCB:
57/. TRIỆU HỘI PHONG. Lựa chọn ngã rẽ, quyết định tương lai!/ Triệu Hội Phong; Dịch: An Vân. - H. :
Hồng Đức, 2022. - 315 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại những bài học về lập kế hoạch cuộc đời mà sinh viên Harvard dành
tặng cho các thanh thiếu niên
Ký hiệu môn loại: 371.30281
Kho đọc: VL.021258
Kho mượn: PM.037733-37734
Kho Lưu động: LL.036132-36133
Số ĐKCB:
58/. TRƯƠNG TỊNH VŨ. Tại sao? Càng bận càng nghèo càng nhàn càng giàu/ Trương Tịnh Vũ; Dịch:
Thành Khang, Hồng Thắm. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 159 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung tập trung phân tích bạn thuộc tầng lớp "bận mà nghèo" hay "nhàn mà giàu",
nguyên nhân khiến bạn bị liệt vào nhóm "bận mà nghèo"...
Ký hiệu môn loại: 332.024
Kho đọc: VL.021233
Kho mượn: PM.037686-37687
Kho Lưu động: LL.036086-36087
Số ĐKCB:
59/. TUHOVSKY, IAN. Học cấp tốc: Phương pháp học nhanh - nhớ lâu rèn luyện trí nhớ và tư duy nhạy
bén/ Ian Tuhovsky; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 245 tr. : ảnh ; 21 cm
Trang 11
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Tóm tắt: Một số phương pháp, bí quyết thiết thực dễ thực hành từ thiết lập lối sống cho đến các kỹ
thuật để ghi nhớ, ghi chú quan trọng giúp gia tăng hiệu quả học tập cao nhất vào bất cứ tình huống nào
Ký hiệu môn loại: 371.30281
Kho đọc: VL.021252
Kho mượn: PM.037721-37722
Kho Lưu động: LL.036120-36121
Số ĐKCB:
60/. Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và nay/ Phạm Minh Thảo b.s.. - H. : Hồng Đức, 2023. - 183 tr.
; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu, phân tích truyền thống ứng xử của người Việt; các bình diện ứng xử của người
Việt như: ứng xử cá nhân, ứng xử gia đình, ứng xử cộng đồng, ứng xử ngoại giao; ứng xử truyền thống
và hiện đại,… từ đó giúp kế thừa, phát huy truyền thống ứng xử tốt đẹp, nghệ thuật ứng xử văn hóa của
dân tộc
Ký hiệu môn loại: 395.09597
Kho đọc: VL.021270
Kho mượn: PM.037757-37758
Kho Lưu động: LL.036156-36157
Số ĐKCB:
61/. Việt - Nhật thông thư: Các bức quốc thư bang giao giữa chính quyền Đàng Trong với Nhật Bản
thế kỷ XVI - XVII/ Võ Vinh Quang s.t., phiên dịch, chú thích. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 189 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bức quốc thư giao dịch của chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng Trong với
Mạc phủ Nhật Bản trong thế kỷ XVI - XVII
Ký hiệu môn loại: 327.597052
Kho đọc: VL.021224
Kho mượn: PM.037668-37669
Kho Lưu động: LL.036068-36069
Số ĐKCB:
62/. VÕ VĂN THÀNH. Du lịch Việt Nam qua các di sản thế giới được UNESCO công nhận/ Võ Văn
Thành. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 219 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm
Thư mục: tr. 210-215
Tóm tắt: Giới thiệu những nét đặc sắc, độc đáo của các di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá
thế giới, di sản văn hoá phi vật thể thế giới trong du lịch được UNESCO công nhận tại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 338.4791597
Kho đọc: VL.021239
Kho mượn: PM.037696-37697
Kho Lưu động: LL.036096-36097
Số ĐKCB:
63/. VŨ KIỀU ANH. Chăm sóc sức khỏe tuổi học đường/ Vũ Kiều Anh. - H. : Thông tin và Truyền
thông, 2023. - 250 tr. : ảnh ; 21 cm
Thư mục: Tr.245-250, Phụ lục: Tr.198-244
Tóm tắt: Giới thiệu về công tác y tế học đường, vệ sinh môi trường học, chăm sóc sức khỏe trong
trường học, ...
Ký hiệu môn loại: 371.71
Kho đọc: VL.021260
Kho mượn: PM.037737-37738
Kho Lưu động: LL.036136-36137
Số ĐKCB: 64/. VŨ LAM HIỀN. Giảng đường trò chuyện/ Vũ Lam Hiền. - H. : Dân Trí, 2023. - 189 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày về người thầy trong thời đại mới có gì khác, sự dạy học, những bất cập và giải
pháp, bàn về những thành tố cần thiết để phát triển giáo dục hiện đại...
Ký hiệu môn loại: 371.3
Kho đọc: VL.021259
Kho mượn: PM.037735-37736
Kho Lưu động: LL.036134-36135
Số ĐKCB:
65/. WEST, SILKE ROSE. Nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em/ Silke Rose West, Joseph Sarosy; Minh
họa: Rebecca Green; Anh Tuấn dịch. - H. : Dân Trí, 2022. - 222 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Phân tích và đưa ra ví dụ về cách kể chuyện hấp dẫn, hiệu quả cho trẻ nhỏ, những
phương pháp để phát triển kỹ năng kể chuyện và một số bài tập, hướng dẫn cụ thể
Trang 12
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Ký hiệu môn loại: 372.677044
Kho đọc: VL.021261
Kho mượn: PM.037739-37740
Kho Lưu động: LL.036138-36139
Số ĐKCB:
66/. WUSCHE, VICKI. Kế hoạch nghỉ hưu sung túc: Tận hưởng tuổi già dư dả = The wealthy
retirement plan/ Vicki Wusche; Trang Thuỳ Nhung dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 255 tr.
: ảnh, bảng ; 21 cm
Phụ lục: tr. 251-255
Tóm tắt: Xây dựng quá trình tư duy, giúp bạn phác thảo chiến lược đầu tư tạo ra nguồn thu nhập
và số vốn cho kế hoạch nghỉ hưu; khuyến khích ta phát triển khả năng tự cung tự cấp và sự sáng tạo để
đạt được chất lượng cuộc sống tốt hơn, đưa ra một số chiến lược và kỹ năng có giá trị cần thiết để đạt
được thông qua đầu tư vào thị trường bất động sản và áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác
Ký hiệu môn loại: 332.024014
Kho đọc: VL.021235
Kho mượn: PM.037690-37691
Kho Lưu động: LL.036090-36091
Số ĐKCB:
67/. Xử lý nước, rác thải, thuốc bảo vệ thực vật phòng bệnh ở nông thôn/ Nguyễn Thành Long b.s.. - H.
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 116 tr. ; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững)
Thư mục: tr. 114
Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản trong xử lý nước và rác thải, thuốc bảo về thực vật ở
nông thôn như vấn đề con người và môi trường, nước và tạo nguồn nước sạch, phân rác và việc xử lý,
diệt côn trùng, vệ sinh ở nông thôn, công nghệ sinh học trong xử lý nước và rác thải, sử dụng và bảo
quản thuốc bảo vệ thực vật
Ký hiệu môn loại: 363.728
Kho đọc: VL.021244
Kho mượn: PM.037706-37707
Kho Lưu động: LL.036106-36107
Số ĐKCB:
NGÔN NGỮ HỌC
1/. Tự học đàm thoại tiếng Anh - Cuộc sống hàng ngày = Self-study English conversation/ Tri Thức
Việt b.s. - Tái bản lần 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn tự học tiếng Anh qua các mẫu câu cơ bản trong giao tiếp hàng ngày như:
Tiếng Anh dùng trong gọi điện thoại, phương tiện giao thông, mua sắm ở siêu thị, cửa hàng, ăn uống,
đi bệnh viện, gửi tiền ngân hàng, dự tiệc cưới, sinh nhật...
Ký hiệu môn loại: 428
Kho đọc: VL.021291
Kho mượn: PM.037799-37800
Kho Lưu động: LL.036198-36199
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. CLOSEL, ÉLISABETH DU. Đốc-tờ Năm: Câu chuyện diệu kỳ về người chống lại bệnh dịch hạch =
Docteur Nam - La fabuleuse histoire de l'homme qui soigna la peste/ Élisabeth du Closel; Lê Trọng
Sâm dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 277 tr. : ảnh ; 20 cm
Tóm tắt: Kể về cuộc đời đặc biệt của Alexandre Yersin (Ông Năm): nhà vi trùng học nổi tiếng,
thành viên Viện Pasteur ở tuổi 23, phát hiện ra khuẩn hạch năm 31 tuổi; những chuyến đi cũng như
những cuộc khẩu chiến làm chấn động thế giới khoa học; cuộc sống ở Nha Trang, nơi ông thành lập
một viện Pasteur và sống đến những ngày cuối đời
Ký hiệu môn loại: 579.3092
Kho đọc: VL.021293
Kho mượn: PM.037803-37804
Kho Lưu động: LL.036202-36208
Số ĐKCB:
2/. DEVILLE, PATRICK. Yersin Peste & Choléra/ Patrick Deville; Đặng Thế Linh dịch; H.đ.: Đoàn Cầm
Thi, Hồ Thanh Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 274 tr. ; 20 cm
Ký hiệu môn loại: 579.3092
Trang 13
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Kho đọc: VL.021294
Kho mượn: PM.037805-37806
Kho Lưu động: LL.036209-36210
Số ĐKCB:
3/. HIẾU NGUYỄN. Big data analyst - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0/ Hiếu Nguyễn,
Nhã Cao. - H. : Kim Đồng, 2023. - 240 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Hướng nghiệp 4.0)
Tóm tắt: Trình bày bức tranh tổng quan về nghề big data analyst, để trở thành big data analyst,
cùng bạn viết nên giấc mơ đời mình
Ký hiệu môn loại: 519.535023
Kho đọc: VL.021292
Kho mượn: PM.037801-37802
Kho Lưu động: LL.036200-36201
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT 1/. Ăn sạch sống khỏe - Nam giới/ Đặng Nguyên Minh b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 142 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Khái quát chung về đặc điểm sức khỏe của nam giới. Giới thiệu 15 loại thực phẩm và 130
món ăn dành cho nam giới, cùng một số thói quen không tốt làm ảnh hưởng đến sức khỏe của họ
Ký hiệu môn loại: 613.20811
Kho đọc: VL.021307
Kho mượn: PM.037831-37832
Kho Lưu động: LL.036240-36241
Số ĐKCB: 2/. Ăn sạch sống khỏe - Người già/ Đặng Nguyên Minh b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 166 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Khái quát chung về đặc điểm sức khỏe của người già, sự lão hóa và dưỡng sinh ẩm thực
ở người già, những thức ăn chống lão hóa,...
Ký hiệu môn loại: 613.20846
Kho đọc: VL.021308
Kho mượn: PM.037833-37834
Kho Lưu động: LL.036242-36243
Số ĐKCB:
3/. CARPENTER, ADAM. Chăm sóc vợ bầu: Mọi điều các ông bố tương lai nên biết/ Adam Carpenter;
Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 190 tr. : minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản giúp các ông bố chuẩn bị tâm lý cho hành trình chăm
sóc vợ bầu và sinh con: Chăm sóc sức khỏe thai kỳ, dinh dưỡng khi mang thai, sinh hoạt - vận động
trong thai kỳ, các vấn đề sức khỏe thường gặp, mua sắm đón trẻ, chăm sóc sức khỏe sau sinh đến
dinh dưỡng sau sinh, cuộc sống khi có em bé...
Ký hiệu môn loại: 618.24
Kho đọc: VL.021331
Kho mượn: PM.037879-37880
Kho Lưu động: LL.036288-36289
Số ĐKCB:
4/. CLAYTON, PAUL. Hãy biến thức ăn thành liều thuốc dinh dưỡng: Con đường mới đến sức khỏe
phục hồi và hạnh phúc = Let food be your pharmaco-nutrition/ Paul Clayton; Dịch: Trần Lan Hương,
Huy Bùi. - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 121 tr. : minh họa ; 21 cm
Thư mục: tr. 120-121
Tóm tắt: Giải thích những cơ sở khoa học của việc ăn uống đúng cách và lối sống lành mạnh
nhằm giảm bệnh tật và hỗ trợ khả năng tự chữa lành của cơ thể trong công cuộc tăng cường sức khỏe
con người
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.021298
Kho mượn: PM.037813-37814
Kho Lưu động: LL.036222-36223
Số ĐKCB:
5/. ĐẶNG NGỌC VIỄN. Thực dưỡng và những cuộc hồi sinh kỳ diệu. - H. : Thông tin và Truyền thông,
2023. - 21 cm
T.2 : Sống không bệnh. - 2023. - 238 tr.
Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết của Đông y sỹ Đặng Ngọc Viễn chia sẻ về lợi ích từ chế độ ăn thực
dưỡng. Giới thiệu những nhân chứng thực dưỡng điểm hình đã thành công trong việc ăn, uống đúng
Trang 14
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
cách để có một cuộc sống vui khỏe không bệnh tật
Ký hiệu môn loại: 613.264
Kho đọc: VL.021300
Kho mượn: PM.037817-37818
Kho Lưu động: LL.036226-36227
Số ĐKCB:
6/. ĐẶNG NGỌC VIỄN. Thực dưỡng và những cuộc hồi sinh kỳ diệu. - H. : Thông tin và Truyền thông,
2023. - 21 cm
T.1 : Ăn đúng, sống vui. - 2023. - 249 tr.
Tóm tắt: Tìm hiểu về thực dưỡng, mục đích của thực dưỡng, cơ sở lý luận của thực dưỡng. Hướng
dẫn thực hành dưỡng tâm thể để sinh con thông thái, ăn uống đúng cách để có một cuộc sống vui khỏe
Ký hiệu môn loại: 613.264
Kho đọc: VL.021299
Kho mượn: PM.037815-37816
Kho Lưu động: LL.036224-36225
Số ĐKCB:
7/. ĐỖ ĐỨC NGỌC. Tự học day ấn huyệt chữa 104 bệnh cấp cứu thường gặp/ Đỗ Đức Ngọc. - Tái bản
lần 3. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 87 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Khí công y đạo. Ngành y học
bổ sung)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách day ấn huyệt để chữa 104 bệnh cấp cứu thường gặp như: Bất tỉnh, đau
bụng, đau tim, chóng mặt...
Ký hiệu môn loại: 615.8222
Kho đọc: VL.021317
Kho mượn: PM.037851-37852
Kho Lưu động: LL.036260-36261
Số ĐKCB:
8/. GRIFFIN, SIMONE. Thúc đẩy giao tiếp: 300 trò chơi và các hoạt động cho trẻ tự kỷ/ Simone Griffin,
Dianne Sandler; Dịch, h.đ.: Trần Bích Phượng, Nguyễn Kim Diệu. - In lần thứ 6. - H. : Phụ Nữ Việt
Nam, 2023. - 210 tr. : minh họa ; 21 cm. - (Cẩm nang nuôi dạy trẻ tự kỷ)
Phụ lục: tr. 198-201
Tóm tắt: Tập hợp các trò chơi và hoạt động dành cho trẻ tự kỷ mà thông qua việc thực hiện chúng
một cách vui thích, trẻ sẽ nắm bắt được các cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp một cách hiệu quả
qua thực tế, qua các tình huống cũng như với các đồ vật hàng ngày
Ký hiệu môn loại: 618.9285882
Kho đọc: VL.021332
Kho mượn: PM.037881-37882
Kho Lưu động: LL.036290-36291
Số ĐKCB:
9/. HÀ KHIẾT. Sổ tay tự luyện tập yoga/ Hà Khiết; Dịch: Thành Khang, Hồng Thắm. - Thanh Hóa :
Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 246 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Phụ lục: tr. 245-246
Tóm tắt: Hướng dẫn cách luyện tập yoga; các tư thế và phương pháp tập luyện yoga như: phương
pháp điều tức, suy tưởng và thả lỏng tinh thần; phương thức sống và thái độ sống của người tập yoga;
tác dụng của yoga trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 613.7046
Kho đọc: VL.021312
Kho mượn: PM.037841-37842
Kho Lưu động: LL.036250-36251
Số ĐKCB:
10/. HỨA KIẾN VĂN. Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng xương và gãy xương/ Hứa Kiến Văn, Vi Khánh
Quân, Vương Ngọc Long; Trần Giang Sơn biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 243 tr. : ảnh minh họa ;
21 cm
Tóm tắt: Những kiến thức về xương và bệnh loãng xương; biến chứng thường gặp của gãy đốt
sống do loãng xương; phương pháp và kỹ thuật điều trị; phục hồi chức năng đối với gãy đốt sống do
loãng xương và những ngộ nhận thường gặp đối với loãng xương
Ký hiệu môn loại: 616.716
Kho đọc: VL.021323
Kho mượn: PM.037863-37864
Số ĐKCB:
Trang 15
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Kho Lưu động: LL.036272-36273
11/. IVENS, SARAH. Liệu pháp rừng: Kết nối thiên nhiên và trở lên hạnh phúc hơn/ Sarah Ivens; Hồng
Đăng dịch. - H. : Thế Giới, 2023. - 295 tr. : tranh vẽ ; 21 cm
Tóm tắt: Những cách hòa mình với thiên nhiên theo các mùa trong năm để hạnh phúc hơn và có
cuộc sống tốt hơn về sức khỏe, tinh thần, thể chất và cảm xúc
Ký hiệu môn loại: 615.8515
Kho đọc: VL.021316
Kho mượn: PM.037849-37850
Kho Lưu động: LL.036258-36259
Số ĐKCB:
12/. Kiến thức cơ bản chăm sóc sức khỏe người cao tuổi/ Tạ Tông Vụ ch.b. ; Nhà xuất bản Khoa học
và Công nghệ Quảng Tây dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 159 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về chăm sóc và điểu trị một số bệnh mãn tính, bệnh
thường gặp và kéo dài tuổi thọ ở người cao tuổi
Ký hiệu môn loại: 613.0438
Kho đọc: VL.021313
Kho mượn: PM.037843-37844
Kho Lưu động: LL.036252-36253
Số ĐKCB:
13/. LIPSKY, SALLY. Đổi lối ăn uống đẩy lùi ung thư = The powerful effect of plant-based eating/ Sally
Lipsky; Eira Linh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chế độ ăn dinh dưỡng dựa trên thực vật giúp thay đổi cách
nhìn nhận về ăn uống và thực phẩm, lựa chọn chế độ ăn phù hợp và có lợi cho sức khỏe để chiến
thắng bệnh ung thư
Ký hiệu môn loại: 613.262
Kho đọc: VL.021304
Kho mượn: PM.037825-37826
Kho Lưu động: LL.036234-36235
Số ĐKCB:
14/. LÝ THUYẾT MINH. Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh/ Lý Thuyết Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng. - H.
: Hồng Đức, 2023. - 237 tr. : minh họa ; 21 cm. - (Bách khoa tri thức thai sản)
Tóm tắt: Hướng dẫn những kĩ năng cơ bản cho mẹ bầu về thai kỳ; hỗ trợ việc xử lý các tình huống
trong quá trình mang thai, sinh con và chăm sóc trẻ
Ký hiệu môn loại: 618.2
Kho đọc: VL.021330
Kho mượn: PM.037877-37878
Kho Lưu động: LL.036286-36287
Số ĐKCB:
15/. LÝ THUYẾT MINH. Chăm sóc sức khỏe khi mang thai/ Lý Thuyết Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng. -
H. : Hồng Đức, 2023. - 215 tr. : minh họa ; 21 cm. - (Bách khoa tri thức thai sản)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách tăng cường dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ mang thai.
Cách phòng chữa bệnh và cách dùng thuốc an toàn trong thời kỳ mang thai để thai phụ có những kiến
thức tốt nhất chăm sóc bản thân và thai nhi
Ký hiệu môn loại: 618.24
Kho đọc: VL.021329
Kho mượn: PM.037875-37876
Kho Lưu động: LL.036284-36285
Số ĐKCB:
16/. Mang thai và những điều cần biết/ Vương Trung Hiếu b.s.. - H. : Hồng Đức, 2023. - 222 tr. : minh
họa ; 21 cm. - (Bách khoa tri thức thai sản)
Tóm tắt: Những hướng dẫn cơ bản để chăm sóc sức khỏe trước khi có thai, sự phát triển của bào
thai, chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn mang thai, tiêm phòng và kiểm tra sức khỏe trong thời kỳ mang
thai...
Ký hiệu môn loại: 618.24
Kho đọc: VL.021328
Kho mượn: PM.037873-37874
Kho Lưu động: LL.036282-36283
Số ĐKCB:
Trang 16
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
17/. Mẹ giúp con gái bước qua tuổi dậy thì/ Sưu tầm, tuyển dịch: Nguyễn Thanh Hà. - H. : Quân Đội
Nhân Dân, 2021. - 200 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày sự bắt đầu của tuổi trưởng thành, tâm trạng của các cô gái tuổi dậy thì, tuyến
vú bắt đầu phát triển, thời kỳ kinh nguyệt của con gái...
Ký hiệu môn loại: 612.66108352
Kho đọc: VL.021296
Kho mượn: PM.037809-37810
Kho Lưu động: LL.036218-36219
Số ĐKCB:
18/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Ăn uống khoa học với 60 bệnh thường gặp: Sách tham khảo/ Nguyễn
Hữu Thăng. - H. : Quân Đội Nhân Dân, 2022. - 224 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 219, Phụ lục: tr. 183-218
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm của 60 loại bệnh thường gặp với lời khuyên nên ăn gì, kiêng gì với
từng bệnh; cách chế biến một số món ăn hỗ chợ chữa bệnh và bồi bổ sức khoẻ khi mắc bệnh
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.021297
Kho mượn: PM.037811-37812
Kho Lưu động: LL.036220-36221
Số ĐKCB:
19/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Tác dụng chữa bệnh của rau xanh: Sách tham khảo/ Nguyễn Hữu
Thăng. - H. : Quân Đội Nhân Dân, 2022. - 236 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 230
Tóm tắt: Giới thiệu một số loại rau xanh với thành phần, tính chất dược lý và tác dụng chữa bệnh;
cách chế biến một số món ăn bằng rau xanh chữa bệnh thường gặp như: Tim mạch, tiểu đường, hen
phế quản, viêm thận, đau khớp, viêm loét dạ dày, bệnh đường ruột, cảm mạo, viêm mũi, họng, bệnh
phụ khoa, giảm béo, làm đẹp...
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.021303
Kho mượn: PM.037823-37824
Kho Lưu động: LL.036232-36233
Số ĐKCB:
20/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Tác dụng chữa bệnh của trái cây: Sách tham khảo/ Nguyễn Hữu Thăng.
- H. : Quân Đội Nhân Dân, 2022. - 200 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr. 193
Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính và cách sử dụng một số loài trái cây chữa bệnh. Một số bài thuốc chữa
bệnh bằng trái cây: chữa bệnh nội khoa, nhi khoa, phụ khoa, da liễu, răng miệng, mắt, tai, mũi, họng,
ung thư...
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.021302
Kho mượn: PM.037821-37822
Kho Lưu động: LL.036230-36231
Số ĐKCB:
21/. NGUYỄN KHIÊM. Sống thuận theo tự nhiên - Chìa khóa vàng của sức khỏe/ Nguyễn Khiêm. - H. :
Quân Đội Nhân Dân, 2021. - 148 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung nói về tuổi thọ tự nhiên của con người, nghệ thuật ẩm thực, thực phẩm tốt, ăn
uống điều độ, chiếc chìa khóa vàng của sức khỏe,...
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.021305
Kho mượn: PM.037827-37828
Kho Lưu động: LL.036236-36237
Số ĐKCB:
22/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Ăn giảm cân - Nên thế nào là tốt?/ Nguyễn Thị Minh Kiều. - H. : Hồng
Đức, 2022. - 198 tr. : bảng ; 21 cm
Thư mục: tr. 196
Tóm tắt: Đưa ra bốn nguyên tắc quan trọng trong ăn giảm cân; hướng dẫn cách thực hành ăn
giảm cân dựa trên cơ sở khoa học và an toàn cho cơ thể; gợi ý một số món ăn và thực đơn kiểm soát
năng lượng cho người ăn giảm cân
Ký hiệu môn loại: 613.25
Trang 17
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Kho đọc: VL.021310
Kho mượn: PM.037837-37838
Kho Lưu động: LL.036246-36247
Số ĐKCB:
23/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Ăn giảm mỡ máu, mỡ cơ thể, mỡ nội tạng: Phòng ngừa và điều trị
bệnh tim mạch/ Nguyễn Thị Minh Kiều. - H. : Hồng Đức, 2022. - 198 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm
Phụ lục: tr. 195, Thư mục: tr. 194
Tóm tắt: Trình bày kiến thức, thực hành cơ bản chế độ ăn giảm mỡ; nhận diện các loại mỡ trong
thực phẩm quanh bạn; trình bày một số kĩ thuật nấu ăn giảm béo cơ bản; các công thức nấu ăn và gợi ý
một số thực đơn giảm mỡ
Ký hiệu môn loại: 613.2843
Kho đọc: VL.021309
Kho mượn: PM.037835-37836
Kho Lưu động: LL.036244-36245
Số ĐKCB:
24/. NGUYỄN VĂN HẤN. Sức khỏe, tâm tính người cao tuổi/ Nguyễn Văn Hấn. - H. : Hồng Đức, 2023.
- 195 tr. : ảnh ; 21 cm
Thư mục: Tr. 189-191
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về vài biểu hiện ở người cao tuổi và bảo vệ sức khỏe,
chống lão hóa, tính tình, tâm lý và suy nghĩ của người cao tuổi
Ký hiệu môn loại: 613.0438
Kho đọc: VL.021314
Kho mượn: PM.037845-37846
Kho Lưu động: LL.036254-36255
Số ĐKCB:
25/. ODESSKY, HELEN. Ngăn lo âu cản lối: Đánh bại nỗi sợ, U.N.L.O.C.K cuộc đời = Stop anxiety
from stopping you/ Helen Odessky; Joey Do dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 271 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, công cụ cần thiết giúp bạn kiểm soát chứng lo âu và hoảng
loạn thông qua nghiên cứu, kinh nghiệm điều trị và những quan sát cá nhân, phương pháp U.N.L.O.C.K
của tác giả
Ký hiệu môn loại: 616.8522
Kho đọc: VL.021326
Kho mượn: PM.037869-37870
Kho Lưu động: LL.036278-36279
Số ĐKCB:
26/. OTANI YOSHIO. Tập luyện cổ họng: 5 phút 1 ngày giúp kéo dài 10 năm tuổi thọ/ Otani Yoshio;
Như Nữ dịch. - H. : Thế Giới, 2022. - 181 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giải thích tại sao độ tuổi cổ họng lại có ảnh hưởng quan trọng tới tuổi thọ cơ thể và
phương pháp để trẻ hóa cổ họng. Giới thiệu các phương pháp xử lý cho các bệnh trạng dễ xảy ra theo
mùa
Ký hiệu môn loại: 616.31
Kho đọc: VL.021319
Kho mượn: PM.037855-37856
Kho Lưu động: LL.036264-36265
Số ĐKCB:
27/. PHAN THIỆU XUÂN GIANG. Phát triển giao tiếp cử chỉ: Cho trẻ có rối loạn tự kỷ. Tài liệu dành
cho phụ huynh và nhà chuyên môn/ Phan Thiệu Xuân Giang, Nguyễn Thị Thu. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,
2022. - 127 tr. : tranh màu ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp cha mẹ hiểu về cử chỉ, chức năng của các vùng não có liên
quan, vai trò của cử chỉ và những kỹ thuật giúp trẻ có rối loạn phổ tự kỷ phát triển các kỹ năng giao tiếp
bằng cử chỉ, xây dựng kỹ năng giao tiếp có sự phối hợp đồng bộ giữa cử chỉ và lời nói
Ký hiệu môn loại: 616.9285882
Kho đọc: VL.021327
Kho mượn: PM.037871-37872
Kho Lưu động: LL.036280-36281
Số ĐKCB:
28/. PRICE, CATHERINE. Cắt cơn điện thoại: 30 ngày giành lại quyền kiểm soát cuộc sống để thành
công = How to break up with your phone/ Catherine Price; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 222
tr. : hình vẽ ; 21 cm
Trang 18
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Tóm tắt: Giải thích lý do tại sao điện thoại được thiết kế khiến chúng ta khó đặt nó xuống và phải
dành nhiều thời gian cho nó; từ đó phân tích ảnh hưởng của điện thoại đến các mối quan hệ, sức khoẻ
tinh thần và thể chất của chúng ta. Đưa ra kế hoạch 30 ngày được thiết kế giúp bạn thiết lập mối quan
hệ mới lành mạnh hơn và giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình
Ký hiệu môn loại: 616.8584
Kho đọc: VL.021325
Kho mượn: PM.037867-37868
Kho Lưu động: LL.036276-36277
Số ĐKCB:
29/. Sức khỏe là vàng - Phòng trị các bệnh thường gặp/ Nguyễn Khắc Khoái b.s.. - H. : Hồng Đức,
2021. - 247 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các bệnh thường gặp và cách phòng trị bệnh; giới
thiệu các sơ cứu, xử lý cần thiết ban đầu về các tình huống nguy hiểm, các bệnh thường xảy ra trong
cuộc sống như: Bệnh ngất xỉu, hôn mê, chứng động kinh, gãy xương, chấn động não, trúng độc thực
phẩm, trúng độc cồn...
Ký hiệu môn loại: 616
Kho đọc: VL.021324
Kho mượn: PM.037865-37866
Kho Lưu động: LL.036274-36275
Số ĐKCB:
30/. Sức khỏe là vàng: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người/ Biên soạn: Nguyễn Hồng Minh, Trần
Trung Việt; Lê Đình Toàn h.đ.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2022. - 199 tr. : bảng ; 21 cm
Thư mục: tr. 197
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm; hướng dẫn chẩn đoán, điều trị
và dự phòng một số bệnh truyền nhiễm ở người như: bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B và nhóm C
Ký hiệu môn loại: 616.9
Kho đọc: VL.021320
Kho mượn: PM.037857-37858
Kho Lưu động: LL.036266-36267
Số ĐKCB:
31/. TÀO NHUỆ. Xoa bóp chữa trị các bệnh thường gặp/ Tào Nhuệ, Vu Bản Tính; Hoàng Quảng Càn
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 206 tr. : ảnh minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về xoa bóp; giới thiệu một số loại thủ pháp cơ bản của
xoa bóp; xoa bóp điều trị các chứng bệnh thường gặp
Ký hiệu môn loại: 615.822
Kho đọc: VL.021318
Kho mượn: PM.037853-37854
Kho Lưu động: LL.036262-36263
Số ĐKCB:
32/. Thân nhiệt - Chìa khóa để sống khỏe mạnh và trường thọ/ B.s.: Nguyễn Vân Nam, Nguyễn Thị
Bích Hồng. - H. : Hồng Đức, 2023. - 239 tr. : ảnh ; 21 cm
Thư mục: tr. 239-240
Tóm tắt: Đưa ra phương pháp thân nhiệt hiệu quả, dễ thực hiện trong việc phòng bệnh và quản lý
sức khoẻ của mình, giúp nâng cao chất lượng sống, có sức khoẻ để lao động, tiết kiệm được chi phí y tế
và sống hạnh phúc hơn
Ký hiệu môn loại: 612.01426
Kho đọc: VL.021295
Kho mượn: PM.037807-37808
Kho Lưu động: LL.036211-36217
Số ĐKCB:
33/. TRẦN BÍCH HÀ. Chế độ dinh dưỡng cân bằng cho người Việt/ Trần Bích Hà, Trần Doãn Hưng. -
H. : Thế Giới, 2022. - 179 tr. : minh họa ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về dinh dưỡng; một số chế độ ăn tốt (thực phẩm lành mạnh)
thịnh hành hiện nay - mặt tốt và các hạn chế; chế độ ăn đẩy nhanh tốc độ chuyển hoá của cơ thể;
nguyên tắc chế biến một số đồ ăn tốt cho sức khỏe và nhịn ăn thải độc
Ký hiệu môn loại: 613.208995922
Kho đọc: VL.021301
Kho mượn: PM.037819-37820
Số ĐKCB:
Trang 19
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7-2024
Kho Lưu động: LL.036228-36229
34/. TỪ TỪ. Giảm cân hiệu quả bằng tâm lý/ Từ Từ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. -
247 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm một số bài viết về trước khi giảm cân, hành trình giảm cân và thời khắc tỉnh ngộ
quản lý tâm trạng và đứa trẻ nội tâm để giảm cân của tác giả, cùng một số câu chuyện thực tế về giảm
cân kết hợp liệu pháp tâm lý giúp giảm cân hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 613.712019
Kho đọc: VL.021311
Kho mượn: PM.037839-37840
Kho Lưu động: LL.036248-36249
Số ĐKCB: 35/. Tự cứu khi gặp nguy hiểm/ Dịch: Trần Giang Sơn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 246 tr. : ảnh ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về làm thế nào để vượt qua sợ hãi khi tai họa ập đến,
tìm hiểu về thảm họa để tăng xác suất sống sót,...
Ký hiệu môn loại: 613.6
Kho đọc: VL.021315
Kho mượn: PM.037847-37848
Kho Lưu động: LL.036256-36257
Số ĐKCB:
36/. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư thực quản/ Nguyễn Khắc Khoái b.s. - H. : Hồng
Đức, 2021. - 239 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 204-233
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về thực quản và bệnh ung thư thực quản; nguyên tắc
và phương pháp điều trị bệnh ung thư thực quản; điều dưỡng bệnh nhân ung thư thực quản; một số việc
nên làm để dự phòng bệnh ung thư
Ký hiệu môn loại: 616.99432
Kho đọc: VL.021321
Kho mượn: PM.037859-37860
Kho Lưu động: LL.036268-36269
Số ĐKCB:
37/. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư gan/ Nguyễn Khắc Khoái b.s. - H. : Hồng Đức,
2021. - 231 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bệnh gan và ung thư gan; giới thiệu một số cách
phòng và điều trị bệnh như: Chẩn đoán bệnh, nguyên tắc và phương pháp điều trị bệnh ung thư gan,
điều dưỡng bệnh nhân ung thư gan
Ký hiệu môn loại: 616.99436
Kho đọc: VL.021322
Kho mượn: PM.037861-37862
Kho Lưu động: LL.036270-36271
Số ĐKCB:
38/. ZENJI, MAKITA. Ăn thông minh, sống yên bình: Chế độ ăn dựa trên kiến thức y học được bác sĩ
khuyến nghị/ Makita Zenji; Dịch: Trần Thị Như Nữ. - H. : Dân Trí, 2023. - 148 tr. : bảng ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày 20 cách ăn đúng đắn theo y học , những thường thức mới về bữa ăn cần biết
trước khi bản thân bạn bị lừa, phương pháp ăn uống giúp giảm cân,...
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.021306
Kho mượn: PM.037829-37830
Kho Lưu động: LL.036238-36239
Số ĐKCB:
Trang 20